BACK TO
TOP
Φορολογικά

Σκοντάφτουν ξανά τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια στην αμέλεια ιδιοκτητών

Επανέρχοµαι στο θέµα των ηλεκτρονικών µισθωτηρίων, την υποχρεωτικότητα των οποίων ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2022.

22_34

4
5
Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας


Ας θυµηθούµε την ανακοίνωση η οποία δηµοσιεύθηκε την 1η ∆εκεµβρίου 2021:

στη σελίδα του, (https://www.opekepe.gr/el/enimerosi/anouncements/4166-proskomisi-ilektronikon-misthotirion):

Σε εφαρµογή της υπ΄ αριθµ. 416/110255/21-5-2021 ΥΑ, τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 υπουργικής απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά µέτρα και διαδικασίες εφαρµογής των άµεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου», oι δικαιούχοι που θα υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης έτους 2022 υποχρεούνται να δηλώνουν το σύνολο της εκµετάλλευσής τους, όπως αποτυπώνεται:

  • Για τα ιδιόκτητα: στην περιουσιακή δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9
  • Για τα µισθωµένα : στη ∆ήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας µέσω εφαρµογής της Α.Α.∆.Ε ανεξαρτήτως ποσού µισθώµατος και από µηδενικό ποσό µίσθωσης, σύµφωνα µε το χρονικό διάστηµα µίσθωσης που προβλέπεται στο άρθρο 634 του Αστικού Κώδικα (ηλεκτρονικό µισθωτήριο).

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την παραπάνω ΥΑ,

  • θα γίνονται δεκτά µόνο τα ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια µέσω της εφαρµογής της ΑΑ∆Ε και στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ακόµη σε ισχύ χειρόγραφα ενοικιαστήρια θα πρέπει να µετατραπούν σε ηλεκτρονικά,
  • η έκταση αγροτεµαχίου ανά ΑΤΑΚ στην ΕΑΕ 2022 πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση µε την έκταση που δηλώνεται στην περιουσιακή κατάσταση (Ε9). Η τυχόν απόκλιση της έκτασης θα πρέπει να οφείλεται στην ύπαρξη µη επιλέξιµων στοιχείων και πρέπει να δηλώνεται αντίστοιχα µε τον κωδικό ΚΟΚ99. Η µη δήλωση του συνόλου της έκτασης που κατέχει ένας γεωργός επισύρει κυρώσεις/µειώσεις από την χορήγηση των ενισχύσεων.».

Θα πω ξανά ότι, η σύνταξη ηλεκτρονικού µισθωτηρίου, µπορεί -υπό προϋποθέσεις- να βοηθήσει τον οργανισµό να εντοπίσει πολλές παρατυπίες. Όχι όµως εις βάρος των καλλιεργητών αγροτών, οι οποίοι δεν θα µπορέσουν να βρουν χωράφια να δηλώσουν.

Ακούµε χρόνια τώρα για ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο. Φυσικά δεν έχει γίνει τίποτα. Τώρα θα µου πείτε, τι σχέση έχει το περιουσιολόγιο µε τα µισθωτήρια; Έλα µου ντε, όποιος το καταλάβει ή γνωρίζει κάτι θα ήθελα να ενηµερώσει και µένα. Το µόνο βέβαιο πάντως είναι ότι µε το να υποχρεώνεις τον καλλιεργητή να προσκοµίσει ηλεκτρονικό συµφωνητικό (και µάλιστα µε τόσο βίαιο χρονικά τρόπο), µόνο περιουσιολόγιο δεν φτιάχνεις.

Πριν από τρία χρόνια πρωτοεµφανίστηκε η υποχρεωτικότητα αναγραφής του ΑΤΑΚ δίπλα σε κάθε αγροτεµάχιο. Λογικό καταρχάς αφού, κάθε ακίνητο που είναι καταχωρηµένο στο Ε9, έχει δίπολα και τον ΑΤΑΚ του.

Είναι όµως όλα τα ακίνητα περασµένα στο Ε9; Προφανώς όχι. Γιατί; Για πλείστους λόγους, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν σχέση µε τους ιδιοκτήτες-κληρονόµους. Και εξηγώ:

Έχω ένα συµφωνητικό από το 2018 για τέσσερα χρόνια (έως 31.10.22-άρα και για την ερχόµενη καλλιεργητική περίοδο), νοικιασµένο από τον Α’ ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης στις 31.08.2020 αποφασίζει να αφήσει το µάταιο τούτο κόσµο και αποδηµεί εις Κύριον αφήνοντας κληρονόµους τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά.

Από την ηµέρα εκείνη το συµφωνητικό παύει τυπικά να ισχύει, πράγµα που σηµαίνει ότι για τη νέα καλλιεργητική περίοδο πρέπει να γίνει άλλο συµφωνητικό.

Κι εδώ αρχίζουν  τα προβλήµατα: Το συµφωνητικό, επειδή η λήξη του είναι το 2022, συνεχίζει να καταχωρείται στη δήλωση καλλιέργειας του καλλιεργητή αγρότη. Ποιος έχει την ευθύνη του ελέγχου; Υποτίθεται ότι τα συµφωνητικά ελέγχονται κάθε χρόνο. ΛΑΘΟΣ: αυτό που εγώ γνωρίζω είναι ότι «σε κάθε νέα καλλιεργητική περίοδο, προσκοµίζονται µόνο να νέα µισθωτήρια». Άρα κανένας έλεγχος για τον ιδιοκτήτη.

Έστω ότι ως ενοικιαστής είµαι τυπικός και ενοχλώ τους κληρονόµους, λέγοντας τους να µου φτιάξουν νέα συµφωνητικά, αφού ο προηγούµενος ιδιοκτήτης (πατέρας και σύζυγος του παραδείγµατος) απεβίωσε. Ισχυρίζονται ότι δεν έχουν κάνει ακόµα αποδοχή κληρονοµιάς για διάφορους λόγους (συµβολαιογραφικά έξοδα, αδυναµία µεταξύ τους συνεννόησης κλπ).

Αδιάφορο: οι κληρονόµοι, ανεξάρτητα από το πότε θα κάνουν αποδοχή κληρονοµίας, είναι υποχρεωµένοι να αναγράψουν το ποσοστό των ακινήτων στο Ε9 τους (στο παράδειγµα µας, 25% η χήρα και από 37,5% το κάθε παιδί). Με την ενέργεια αυτή, το αγροτεµάχιο θα λάβει τον ΑΤΑΚ του και θα µπορέσουν στη συνέχεια να φτιάξουν το συµφωνητικό.

Κάποιοι ανακατεύονται εκεί που δεν τους σπέρνουν εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μία από τις εργασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να καταβάλλει τις επιδοτήσεις στους δικαιούχους όταν έρχονται και είναι διαθέσιµα τα χρήµατα. Υποδείξεις όµως προς τους Λογιστές, για τον τρόπο που θα συντάσσονται οι οικονοµικές καταστάσεις, δεν έχουν κανέναν δικαίωµα να κάνουν. Καλό λοιπόν είναι οι «οικονοµολόγοι» του ΟΠΕΚΕΠΕ, να ασχοληθούν µε τα του οίκου τους και µόνο.

Ηλεκτρονικά βιβλία: Απαιτείται email

Οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος έχετε υποχρέωση εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων. Για να γίνει αυτό, απαιτείται η ύπαρξη email, χωρίς το οποίο δεν μπορεί να γίνει διαβίβαση των εσόδων, ή (προσεχώς) αποδοχή των εξόδων. Φροντίστε όσοι δεν έχετε email μα αποκτήσετε, διαφορετικά δεν θα μπορούμε να σαε εξυπηρετήσουμε καθώς το email του γραφείου είναι μόνο για το γραφείο πλέον. 

Σχόλια (5)
Προσθήκη σχολίου

16-01-2022 00:21Δικαιος

Μας δουλεύεται…. Το agronews φώναζε για τους βοσκοτόπους και τώρα κάνει γαργάρα τα αρωσιμα ντροπή σας!!!! Το παίζετε κυνηγοί τις νομιμότητας και δεν λέτε τπτ για ιστορικά δικαιώματα βαμβάκι απονιτροποιηση σπάνιες φυλές ΕΛΓΑ…

Απάντηση

15-01-2022 13:06Tzelos

Θα μείνουν εκτός 2 εκ. Στρέμματα με τα ηλεκτρονικά ενοικιαστηρια και το ατακ,στο τέλος πάλι με το παλιό καθεστώς θα δηλώσουμε θυμηθείτε το

Απάντηση

15-01-2022 10:56Νίκος

Ας μην πάρουν επιδότηση και να δεις τι καλά θα κάνουν τα μισθωτηρια

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία