BACK TO
TOP
Φορολογικά

Εγγραφή στο Μητρώο και σε ΕΦΚΑ για καλλιέργεια με σκοπό την πώληση

Yπάρχουν εκατοντάδες καλλιεργητές αγροτικής γης, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπάρχουν εκατοντάδες καλλιεργητές αγροτικής γης επίσης, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ (τ.ΟΓΑ), όπως έχουν υποχρέωση να κάνουν.

5cf17fcb145b9_image

16
1Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

Εγγραφή στο μητρώο αγροτών και σε ΕΦΚΑ όσοι καλλιεργούν με  σκοπό την πώληση  αγροτικών προϊόντων


Υπάρχει πρόβληµα και αφορά όσους καλλιεργούν (δηµόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι) κι δεν έχουν εγγραφεί ούτε στο Μητρώο, ούτε στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ. Γνωρίζουµε όλοι ότι άλλο είναι τι προβλέπεται και άλλο τι πράττει ο καθένας. Και µπορεί το «πράττειν» να είναι απόφαση του καθενός, το «προβλέπεται» είναι δική µου υποχρέωση να το αναδείξω. 

Ας δούµε κάποιες από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νοµοθεσία:

  1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3874/2010 (Α’ 151) στο ΥπΑΑΤ τηρείται Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκµετάλλευση.
  2. Σύµφωνα µε την ισχύουσα ενωσιακή νοµοθεσία (Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωκοινοβουλίου και του Συµβουλίου και Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής) οι κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης ανεξάρτητα από το αν λαµβάνουν ή όχι ενισχύσεις είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατ’ έτος, σύµφωνα και µε τις ειδικές διατάξεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  3. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3877/2010 (A’ 160) η ασφάλιση στον ΕΛΓΑ είναι υποχρεωτική και σ’ αυτήν υπάγονται όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων που έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία ή µόνο την εκµετάλλευση αγροτικών εκµεταλλεύσεων της χώρας, πλην της περιοχής του Αγίου Όρους. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και οι εκµεταλλεύσεις ανθοκοµικών και καλλωπιστικών προϊόντων και τα φυτώρια. Οι επιχειρήσεις αυτές δύναται να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΛΓΑ ύστερα από αίτησή τους.
Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί


Την ανωτέρω υποχρέωση, προκειµένου για τη χορήγηση βεβαίωσης Μ.Α.Α.Ε. έχουν και οι πτηνοτροφικές, χοιροτροφικές επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις ανθοκοµικών και καλλωπιστικών προϊόντων, οι φυτωριακές επιχειρήσεις, οι µελισσοκόµοι, οι µονάδες υδατοκαλλιέργειας µε χερσαίες εγκαταστάσεις καθώς και οι απασχολούµενοι στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100KW. (Ισχύει µέχρι 500KW, αφού τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του ν.3874/10).

Παρατηρούµε ότι προβλέπεται υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών Αγροτικών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων για όσους καλλιεργούν. ∆ηλαδή όσοι ασχολούνται µε την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, τα οποία στη συνέχεια τα πουλάνε µε οποιονδήποτε τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για την ενηµέρωση του ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ/ΟΓΑ: υποβολή της αίτησης για εγγραφή. Το αν προκύψει ή όχι υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, είναι άλλο θέµα.

Αναρωτιούνται πολλοί: Είµαι δηµόσιος υπάλληλος. Είµαι συνταξιούχος του ∆ηµοσίου. Είµαι ιδιωτικός υπάλληλος. Είµαι συνταξιούχος του ιδιωτικού τοµέα. Πρέπει να εγγραφώ; Προφανώς και πρέπει να εγγραφεί όποιος καλλιεργεί µε σκοπό την πώληση των προϊόντων του. Η υποχρέωση προκύπτει από τα ανωτέρω αναγραφόµενα και δεν έχει καµία σχέση µε την ιδιότητα του καθενός. Το ίδιο ισχύει και για όσους είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες ή ιδιοκτήτες πάσης φύσεως ατοµικών επιχειρήσεων.

Ίδια υποχρέωση υπάρχει για εγγραφή στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα: τον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ. Όλοι οι ανωτέρω, πρέπει να περάσουν από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ, να ενηµερωθούν και να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή τους.

Είναι άλλο η υποχρέωση εγγραφής στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ και άλλο αν τελικά θα προκύψει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή όχι.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι οποίοι συνεχίζουν και καλλιεργούν και µετά τη λήψη της σύνταξης τους, διότι βρίσκονται ήδη στο σύστηµα καταχωρηµένοι ως καλλιεργητές.

∆εν ισχύει το ίδιο όµως για όλους τους υπόλοιπους συνταξιούχους παλαιούς και νέους, διότι -µέχρι στιγµής- η ενοποίηση όλων των ταµείων σε ένα µε την επωνυµία ΕΦΚΑ, αποτελεί προς το παρόν όνειρο απατηλό. Και αυτό επειδή παρά την υποτιθέµενη ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων, στην πράξη λειτουργούν το καθένα µόνο του και ταλαιπωρείται ο κόσµος.

Συµπληρωµατικές φορολογικές δηλώσεις

Οι συµπληρωµατικές φορολογικές δηλώσεις για το έτος 2019 και προηγουµένων ετών, θα υποβληθούν µέχρι 28/02/22, όλες µέσω αιτηµάτων του myaade. Είναι η τελευταία φορά που θα παραστεί η ανάγκη αυτή, αφού από το επόµενο έτος όλες οι επιδοτήσεις θα φορολογούνται στο χρόνο είσπραξης.

Hλεκτρονικά μισθωτήρια

Παραμένει μέχρι και σήμερα σε ισχύ η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μισθωτήρια όλων των αγροτεμαχίων για τη νέα καλλιεργητική περίοδο, αυτή του 2022. Η απόφαση μπορεί να ανακοινώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως ανήκει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά, συζητείται να εξαιρεθούν τα μισθωτήρια που βρίσκονται σε ισχύ, αλλά περιμένουμε γραπτή ανακοίνωση.Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

31-01-2022 12:17ΝΙΚΟΣ

Εγω ειμαι αυτοαπασχολουμενος και καλλιεργω κατι καρυδιες στην προκειμενη περιπτωση;

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία