BACK TO
TOP
Φορολογικά

Oι αποδείξεις φορολογικών δηλώσεων και οι επαγγελματικοί λογαριασμοί των αγροτών

Έχω επισηµάνει αρκετές φορές ότι η ύπαρξη επαγγελµατικού λογαριασµού στους αγρότες δεν είναι υποχρεωτική. Ήρθε η ώρα να δούµε µήπως τελικά πρέπει να προχωρήσουν στη δηµιουργία αυτού του λογαριασµού.

24_4

39
1Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας


Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ∆ΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 η οποία τροποποίησε την Κ.Υ.Α. 45231/2017 «Ρύθµιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωµών µε Κάρτα», ορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι επαγγελµατίες που είναι υπόχρεοι σε pos µε βάση τους ΚΑ∆, προκειµένου να δηλώσουν τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς τους στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑ∆Ε.

Στον Επαγγελµατικό Λογαριασµό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής όπως, ενδεικτικά, µέσα πληρωµής µε κάρτα, εντολές άµεσης χρέωσης, µεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές µε µετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται µέσω του Επαγγελµατικού Λογαριασµού αφορούν αποκλειστικά την εµπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα του υπόχρεου. Συναλλαγές που αφορούν στην εµπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα του υπόχρεου, µέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωµών του ν. 3862/2010 ανεξαρτήτως του µέσου συναλλαγής, διενεργούνται µέσω Επαγγελµατικού Λογαριασµού, που έχει δηλωθεί σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία. (Πηγή: Taxheaven ©)

Όσοι έχουν κωδικούς αριθµούς δραστηριότητας (Κ.Α.∆.) που ορίζονται ρητά στην απόφαση υποχρεούνται να έχουν µηχάνηµα pos στην έδρα τους, ώστε όταν πάει ένας πελάτης  τους, να µπορεί να πληρώσει µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Οι επιχειρηµατίες αυτοί, έχουν συνδέσει έναν τραπεζικό λογαριασµό, στο οποίο πηγαίνουν τα χρήµατα τα οποία εισπράττονται από την πληρωµή µέσω των καρτών. Τους λογαριασµούς αυτούς είναι υποχρεωµένοι να µπουν στην εφαρµογή του taxis και να τους δηλώσουν στους επαγγελµατικούς λογαριασµούς.

Σε αυτή την πρώτη φάση, εξακολουθούν να µην συµπεριλαµβάνονται οι αγρότες, οι οποίοι έχουν ως ΚΑ∆ δραστηριότητας αριθµού που ξεκινάνε από 01 έως 03. Αναφέροµαι και στους ειδικού και στους κανονικού καθεστώτος, αλλά και στους κατόχους αγροτικής εκµετάλλευσης. Τις ίδιες υποχρεώσεις µε τις κοινές εµπορικές επιχειρήσεις έχουν τόσο οι αγρότες του κανονικού, όσο και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, έχουνε ελάχιστες διαφορές µε αυτούς του κανονικού: δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, δεν υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις πωλήσεων, ενώ όταν πουλάνε, εκδίδουν τα παραστατικά πώλησης οι αγοραστές. Για όλες τις υπόλοιπες συναλλαγές αντιµετωπίζονται και θεωρούνται επιχειρηµατίες.

Σε όλα τα προηγούµενα µου άρθρα για τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς έλεγα: «…Μέχρι να προκύψει υποχρέωση δήλωσης επαγγελµατικού λογαριασµού, καλό είναι οι αγρότες ΝΑ ΜΗΝ ∆ΗΛΩΝΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. Καλό είναι µάλιστα, να αναρωτηθούν, όταν τους πιέζει κάποιος να κάνουν επαγγελµατικό λογαριασµό, για ποιο λόγο τους πιέζει; Αιτιολογώ: Εάν δηλώσει κάποιος επαγγελµατικό λογαριασµό, αυτοµάτως στερείται το ακατάσχετο για τον λογαριασµό αυτό.». Με αφορµή όµως τις επερχόµενες φορολογικές δηλώσεις (οι οποίες σύµφωνα µε τη Φορολογική ∆ιοίκηση θα ξεκινήσουν φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη φορά τα τελευταία 20 χρόνια), θέλω να επισηµάνω το πρόβληµα που παρατηρείται και ενδεχοµένως να µας δηµιουργήσει ανακατέµατα στο µέλλον.

Στους κωδικούς 049/050 της φορολογικής δήλωσης δηλώνονται τα ποσά δαπανών που έγιναν µε τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ή/και µε άλλο τρόπο (τραπεζικό µέσο κλπ.). Ο φορολογούµενος ο οποίος δικαιούται αφορολόγητο (οι αγρότες ανήκουν στην κατηγορία αυτή), θα πρέπει να έχει «ξοδέψει» µε τον τρόπο αυτό το 30% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήµατος, προκειµένου να έχει την έκπτωση στο φόρο.

Παρατηρούµε ότι στον κωδικό 049 / 050 εµφανίζονται µεγάλα ποσά, που αγγίζουν και ξεπερνούν πολλές φορές τις 100.000 ευρώ. Φυσικά όλες αυτές δεν είναι δαπάνες για ρούχα, παπούτσια και φαγητό αλλά συµπεριλαµβάνονται όλες οι κινήσεις που αφορούν στην αγορά και εξόφληση αγροτικών εφοδίων, µηχανολογικού εξοπλισµού και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει µε την αγροτική δραστηριότητα. Σε µία δήλωση µε καθαρά κέρδη 10 και 20.000 ευρώ, το να εµφανίζεται δαπάνη 100.000 ευρώ δηµιουργεί πρόβληµα, το οποίο θα ταλαιπωρήσει το φορολογούµενο όταν κληθεί να αποδείξει πως τα χρήµατα αυτά αποτελούσαν επαγγελµατικές δαπάνες.

Συνεπώς, φροντίστε έχετε ξεχωριστό λογαριασµό για τις προσωπικές σας δαπάνες, ώστε τα ποσά που έρχονται αυτόµατα στη φορολογική σας δήλωση, να µην έχουν καµία σχέση µε την επαγγελµατική σας δραστηριότητα.

Αιτήσεις συνταξιοδότησης

Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης δεν είναι κάτι απλό, άσχετα µε το τι λένε οι ξερόλες των καφενείων. Όπως όλες οι εργασίες, απαιτείται γνώση του αντικειµένου ώστε να εξασφαλίσει στον καθέναν το σωστό αποτέλεσµα. Πληροφοριακά να πω αυτό που απάντησα και σε ένα σχόλιο: προσωπικά δεν ασχολούµαι µε θέµατα συνταξιοδοτικά, γιατί δεν ανήκω στους ανθρώπους που τα ξέρουν όλα όπως κάποιοι άλλοι.  Συνεπώς, το άρθρο µου στόχο είχε να σας προβληµατίσει και να σκεφτείτε σοβαρά πριν αποφασίσετε πώς θα κινηθείτε σχετικά µε το θέµα αυτό.

Συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις 

Από φέτος όλες οι επιδοτήσεις θα φορολογούνται στο χρόνο είσπραξης. Έτσι, οι συνδεδεμένες επιδοτήσεις π.χ. του 2020 οι οποίες εισπράχθηκαν εντός του 2021, θα δηλωθούν τσην φορολογική δήλωση του επόμενου έτους κ.λπ..

 

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

16-02-2022 08:59Ζωή

Κύριε Παπαδημητρίου όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μια επιχείρηση μπορεί να έχει ζημία ή κέρδη. Τα κέρδη της οποιαδήποτε επιχείρησης μπορεί να κυμαίνονται περίπου και μεταξύ 1%-60%. Παράδειγμα μια αγροτική επιχείρηση με έξοδα 100.000€ αν δεν είναι ζημιογόνα, ( φέτος λόγω του τριπλασιασμού των τιμών στα αγροτικά εφόδια θα μεγαλώσει το ποσοστό των ζημιογόνων αγροτικών επιχειρήσεων) μπορεί τα κέρδη της να κυμαίνονται περίπου και μεταξύ 1.000€-60.000€. Επομένως, είναι απόλυτα φυσιολογικό το παράδειγμα που δώσατε στο άρθρο σας (100.000€ έξοδα 10.000€ ή 20.000€ κέρδη). Ο επιχειρηματίας αγρότης αν είναι έντιμος και δηλώνει τα έξοδα και έσοδα που του αναλογούν δεν έχει να φοβηθεί κανέναν φορολογικό έλεγχο. Θεωρώ πως η πλειοψηφία των αγροτών συναδέλφων μου είναι συνεπείς και έντιμοι επιχειρηματίες. Συγχαρητήρια για τα εύστοχα άρθρα σας!

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία