Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Απαντήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν για τις αιτήσεις επιδότησης λιπασμάτων

Η απόφαση για την επιδότηση των λιπασµάτων είναι η αρίθµ. 635/321245/2022/ΦΕΚ 5579/Β/31-10-2022 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης, σε επιχειρήσεις γεωργικών εκµεταλλεύσεων, σύµφωνα µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 95 του ν. 4982/2022 (Α’ 195).

24_129

6855
12
Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας


Η πλατφόρµα άνοιξε αργά το βράδυ της 15ης Νοεµβρίου, την ηµεροµηνία δηλαδή που είχε ανακοινωθεί, ενώ µέχρι στιγµής αυτό που γνωρίζουµε είναι ότι η προθεσµία για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 25 του µήνα.

Η επιδότηση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του ∆ηµοσίου ή Τρίτων.

Επισήµανση: Επειδή ακούστηκε, να διευκρινίσουµε ότι δεν υπάρχει κάποια διάταξη απαγόρευσης για όσους είναι ενταγµένοι σε πρόγραµµα Νιτρορύπανσης, που σηµαίνει ότι µπορούν να υποβάλλουν κανονικά την αίτηση για την επιδότηση.

Υπάρχουν θέµατα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή για τη διασφάλιση όποιου υποβάλλει την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε είναι αγρότης, είτε ο λογιστής του, είτε ο γεωπόνος, µελετητής κλπ. Τέτοια είναι:

  1. Σε καµία περίπτωση δεν υποβάλλουµε την αίτηση αν προηγουµένως δεν έχουµε µπροστά µας τα παραστατικά στη φυσική τους µορφή.
  2. Πρέπει ο ενδιαφερόµενος αγρότης που γνωρίζει να διαχωρίσει ποια είδη από τα περιγραφόµενα στα τιµολόγια είναι λιπάσµατα, ώστε να αθροίσουµε την αξία τους και να την πληκτρολογήσουµε στα στοιχεία κόστους (5) στον πίνακα Β’.
  3. Η απόφαση δίνει το δικαίωµα για αίτηση, στους επαγγελµατίες αγρότες, είτε είναι του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος. Για να διασφαλίσουµε ποιοι είναι αυτοί, µπορούµε να ελέγξουµε αν στο Ε1 του φορολογικού έτους 2021 είναι κλικαρισµένος ο κωδικός 037/038, ή µπορούµε µπαίνοντας στη διεύθυνση https://maae.minagric.gr/maae/login.zul, να εκτυπώσουµε για τον ενδιαφερόµενο, τη βεβαίωση του επαγγελµατία αγρότη.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ε: Τελικά εµείς του ειδικού καθεστώτος που είµαστε γραµµένοι στο ΜΑΑΕ, αλλά δεν είµαστε κατά κύριο επάγγελµα αγρότες δικαιούµαστε;

Α: Πρέπει να είστε επαγγελµατίες αγρότες και φυσικά εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ. Σε περίπτωση που είστε εγγεγραµµένοι, αυτό µπορεί να γίνει µέχρι τις 25.11.22.

Ε: Όσοι αγρότες είναι στο κανονικό καθεστώς έχουν µόνο όσα τιµολόγια έχουν ανέβει στο mydata. Γιατί; ∆εν σε αφήνει να βάλεις άλλα τιµολόγια στο πεδίο 4. Στο ειδικό καθεστώς σε αφήνει να βάλεις τιµολόγια. Θα αλλάξει κάτι σε αυτό; Γιατί να µην µπορούµε να βάλουµε τιµολόγια που δεν έχουν ανέβει στο mydata που στο κάτω κάτω ήταν υποχρέωση του προµηθευτή να το κάνει σαν έσοδό του;

Α: Πρέπει να διαβιβαστούν από τον εκδότη και το σύστηµα ενηµερώνεται άµεσα. ∆ιαφορετικά δεν µπορεί να τα καταχωρήσει ο εκδότης. Σε κάθε περίπτωση, όποιος θα κάνει τη διαδικασία της υποβολής, θα πρέπει να τσεκάρει πρώτα έχοντας τα τιµολόγια στη φυσική τους µορφή, ποια ποσά από αυτά που αναγράφονται αφορούν λιπάσµατα. Το να πάει κάποιος και να υποβάλλει την αίτηση µε ό,τι εµφανίζεται στο σύστηµα, θεωρώ ότι είναι ό,τι χειρότερο και µε το ανάλογο ρίσκο ανακρίβειας.

Ε: Όταν κανείς την αίτηση σου βγάζει το σύνολο της ενίσχυσης; Τελικά είναι 10% η 20%;

Α: ∆εν εµφανίζεται το ποσό της επιδότησης στην αίτηση. Στην §5 του άρθρου 2 της απόφασης ορίζεται: «5. Η µορφή της ενίσχυσης, η ενωσιακή νοµική βάση χορήγησής της, η µεθοδολογία προσδιορισµού του ύψους της, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησής της, ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι διαδικασίες ελέγχου, ανάκτησης, βεβαίωσης και είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα θα καθοριστούν µε όµοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρούσας».

∆ηλαδή, µετά τις 25 Νοεµβρίου θα περιµένουµε την έκδοση νέας απόφασης στην οποία θα καθορίζονται τα κριτήρια για τη χορήγηση της  επιδότησης, αφού προηγουµένως γίνει η συγκέντρωση των στοιχείων των  αιτήσεων. Το µόνο βέβαιο είναι ότι απαιτείται επιπλέον χρόνος για να υλοποιηθούν οι αιτήσεις.

Έλεγχος των τιµολογίων

Οι ενδιαφερόµενοι αγρότες πρέπει να ελέγξετε στα τιµολόγια σας, σε ποια από αυτά συµπεριλαµβάνονται λιπάσµατα. ∆ιότι υπάρχουν αγορές µε το ίδιο τιµολόγιο στο οποίο περιέχονται εκτός από λιπάσµατα και σπόροι ή άλλα εφόδια. στις περιπτώσεις αυτές πρέπει από καθαρή αξία να αφαιρέσετε τα ποσά που δεν αντιστοιχούν σε λιπάσµατα και να καταχωρηθεί στην αίτηση το υπόλοιπο ποσό.

Προσοχή στην υποβολή των αιτήσεων

Όσοι υποβάλλετε την αίτηση, ελέγξτε ότι έχετε το δικαίωµα να το κάνετε: ότι είστε κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ.

Σχόλια (12)
Προσθήκη σχολίου

25-11-2022 23:12ΝΙΚΟΣ

Τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συμετέχουν στην λήψη επιδότησης Λιπασμάτων στην πράξη είναι ετεροεπαγγελματίες. Οι κάτοχοι φ/β 100KW και 500KW με εισόδημα απο αυτά μεγαλύτερο του γεωργικού είναι ετεροεπαγγελματίες. Όμως και οι δυο κατηγορίες βαφτίστηκαν με διατάξεις ως επαγγελματίες γεωργοί. Η πολιτεία προσπαθεί να δημιουργήσει κλειστό επάγγελμα γεωργού, τη στιγμή που στα Μνημόνια με την Τρόικα υπογράφηκε το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.

Απάντηση

23-11-2022 15:20Δημητρης

Τι γίνεται με τα πιστωτικά τιμολόγια; Εμφανίζονται στο σύστημα ή η προσθαφαίρεση γίνεται χειροκίνητα;

Απάντηση

22-11-2022 14:18Νίκος, Τρίκαλα

Νομίζω υπάρχει σύγχυση με το "επαγγελματίας αγρότης" και το "κατά κύριο επάγγελμα αγρότης". Μπορεί κάποιος που ξέρει να μας διαφωτίσει;

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

21-11-2022 21:30Δημήτρης

Αν υποβληθεί η αίτηση και δεν δικαιούμαι τελικά θα έχω κάποιες επιπτώσεις? Έχω αγοράσει λιπάσματα υπάρχουν τιμολόγια τα έχω δηλώσει στην εφορία αλλά δεν είμαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

21-11-2022 20:25Πασσαδακη Ευαγγελία

Δηλαδή οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που παίρνουν μισθούς πείνας και παρολο αυτά φροντίζουν την γη που τους άφησαν οι γονείς τους, παίρνουν όλα τα γεωργικά εφόδια δωρεάν? Λυπάμαι πολύ για την κατάντια τους. Αίσχος και αηδία!

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

21-11-2022 20:05Γεωργία

Στο επίπεδο 5 στο κουτάκι Β τι συμπληρώνουμε εκεί; Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει.

Απάντηση

21-11-2022 19:36ΓΙΑΝΝΗΣ

Παρατηρώ ότι στα τιμολόγια που είναι ανεβασμένα, αρκετά τιμολόγια λιπασμάτων από ένα μαγαζί πχ λείπουν, ενώ έχουν συμπεριληφθεί άλλα τιμολόγια που ουδεμία σχέση έχουν με λιπάσματα. Μήπως πρέπει να ανεβάσουμε τα τιμολόγια που λείπουν στο βήμα 4; Επίσης τα λάθος τιμολόγια τα αφήνουμε ως έχει ή πρέπει να τα σβήσουμε;

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία