BACK TO
TOP
Φορολογικά

Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας στο taxis

Δηµοσιεύθηκε στις 18/2/222 (ΦΕΚ Β’765) η απόφαση της ΑΑ∆Ε Α.1025 µε θέµα: «Επικαιροποίηση στη ψηφιακή πύλη myAADE των στοιχείων επικοινωνίας των πιστοποιηµένων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑ∆Ε».

24_146

13
0Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας


Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση, στο άρθρο 1 ορίζονται τα κάτωθι:

 1. Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι νοµικές οντότητες, που είναι πιστοποιηµένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑ∆Ε, οφείλουν να επικαιροποιούν στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, ήτοι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) και τα τηλέφωνα τους (κινητό και σταθερό τηλέφωνο). Τα στοιχεία αυτά δύναται, κατ’ επιλογή του ενδιαφερόµενου, να συγχρονίζονται µε το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).
 2. Για την ηλεκτρονική επικοινωνία ο συναλλασσόµενος µε την ΑΑ∆Ε δηλώνει τουλάχιστον ένα εκ των εξής:

(α) «Προσωπικό e-mail», ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην οποία έχει πρόσβαση ο ίδιος. Στη διεύθυνση αυτή αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση -κοινοποίηση όλων των πράξεων, εγγράφων και ενηµερωτικών µηνυµάτων της Φορολογικής ∆ιοίκησης στον λογαριασµό του φορολογούµενου στην εφαρµογή e-κοινοποιήσεις στο myAADE, περιλαµβανοµένων και αυτών που δεν αφορούν φορολογικές δηλώσεις ή υποχρεώσεις του πολίτη.

(β) «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης». Ως τέτοιο δηλώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου που συναινεί να συνδράµει τον δηλούντα στην εκπλήρωση των φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεων του. Κατά τη διαδικασία της δήλωσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ο ενδιαφερόµενος πολίτης καλείται υποχρεωτικά να επιλέξει από αποκλειστική λίστα ρόλων (ενδεικτικά, λογιστής, σύµβουλος, συγγενής/οικείο πρόσωπο) τη σχέση του µε τον Βοηθό Εκπλήρωσης. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Βοηθού Εκπλήρωσης αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση κοινοποίηση στον λογαριασµό του φορολογούµενου στην εφαρµογή e-κοινοποιήσεις στο myAADE, πράξεων, εγγράφων και ενηµερωτικών µηνυµάτων της ΑΑ∆Ε. Σε αυτά µπορεί να περιέχονται ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα που προκύπτουν από ή περιλαµβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη (πχ δηλώσεις Ε1, πράξεις διορθωτικού ή διοικητικού προσδιορισµού). Σε περίπτωση µη συναίνεσης, η ειδοποίηση αποστέλλεται µόνο στο «Προσωπικό e-mail».

 1. Κατά τη συµπλήρωση του αριθµού κινητού τηλεφώνου, του προσωπικού e-mail και του e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης, τα στοιχεία επιβεβαιώνονται µε την αποστολή 6ψήφιου κωδικού (στο τηλέφωνο ή στο e-mail) στον συναλλασσόµενο και στον Βοηθό Εκπλήρωσης.
 2. Η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας πρέπει να πραγµατοποιείται σε κάθε µεταβολή τους.
 3. Ο Βοηθός Εκπλήρωσης δύναται να ανακτά ψηφιακά κατάλογο των συναλλασσοµένων, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει και επιβεβαιώσει, ως «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης» τη δική του ηλεκτρονική διεύθυνση, µε την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης µέσω κωδικού που θα λάβει στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση κατά τη στιγµή της ανάκτησης. Κατόπιν της ανάκτησης, ο Βοηθός Εκπλήρωσης δύναται να ανακαλεί την ηλεκτρονική του διεύθυνση από τη µερίδα του συναλλασσοµένου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προβεί σε δήλωση «Προσωπικού e-mail».

Με αφορµή την έναρξη των φορολογικών δηλώσεων καλό είναι να υπενθυµίσουµε κάποιες υποχρεώσεις των φορολογουµένων (όσους δεν τον έκαναν), όσον αφορά τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Taxis:

 • Πρέπει να γίνει επικαιροποίηση των στοιχείων, διαφορετικά δεν µπορεί να υποβληθεί φορολογική δήλωση.
 • Για να ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση απαιτείται η ύπαρξη email και κινητού τηλεφώνου.
 • Απαιτείται επίσης ένας κωδικός, ο οποίος στέλνεται µε µήνυµα (sms) στο κινητό σας, η διάρκεια του οποίου είναι 10’ και στη συνέχεια εξαφανίζεται και χρειάζεται εκ νέου έναρξη της επικαιροποίησης.
 • Την επικαιροποίηση θα πρέπει να προσπαθήσετε να την κάνετε µόνοι σας ή µε τη βοήθεια κάποιου συγγενικού σας προσώπου. Όχι γιατί ο λογιστή σας δεν θέλει, αλλά γιατί είναι χρονικά αδύνατο να ασχοληθεί.
 • Στην περίπτωση που δεν µπορείτε να το κάνετε αυτό, µπορεί να γίνει από το λογιστή σας, αλλά µε την παρουσία σας και αφού προσκοµίσετε email.
 • Θα πρέπει να ελέγξετε επίσης εάν ο/η σύζυγός σας έχει κλειδάριθµο. Και αν δεν υπάρχει, να προβείτε άµεσα στις ενέργειες που απαιτούνται για τη λήψη του, γιατί χωρίς κλειδάριθµο δεν δηµιουργούνται κωδικοί taxis, χωρίς κωδικούς δεν µπορεί να γίνει επικαιροποίηση και χωρίς επικαιροποίηση δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση.

Προσοχή στο e-mail του βοηθού

Επικαιροποίηση σηµαίνει «δηλώνω στοιχεία επικοινωνίας για να µπορεί να µου στέλνει διάφορα χαρτιά και ραβασάκια το κράτος».
Λέει η απόφαση ότι είναι καλό να βάλετε κι ένα ακόµη email από ένα δικό σας άτοµο. Email βοηθού σηµαίνει ότι η ευθύνη για την όποια ενηµέρωση περνά στον «βοηθό». Και ότι εάν ο φορολογούµενος δεν ενηµερωθεί για κάτι που του έστειλε η Φορολογική αρχή, την ευθύνη αναλαµβάνει ο βοηθός. Συνεπώς απαιτείται µεγάλη προσοχή σε όποιον δηλώσει ο βοηθός, γιατί αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη της εµπρόθεσµης ενηµέρωσης. Όχι ό,τι πιο απλό…

Μην αφήνετε την επικαιροποίηση τελευταία στιγµή

Έχουν υπάρξει τις τελευταίες ηµέρες πλήθος αναληθών δηµοσιευµάτων για το εν λόγω θέµα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καταληκτική ηµεροµηνία για να δηλωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας. Είναι καλό να το τρέξετε το θέµα, για να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα στην υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία