Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Εκδόθηκε η απόφαση του ΕΦΚ για ασφάλιση των αγροτών με φωτοβολταϊκά έως 500KW

Κοινοποιήθηκε η νέα εγκύκλιος 42/2023 του e-ΕΦΚΑ σχετικά µε την ασφάλιση στον e-Ε.Φ.Κ.Α. - πρώην ΟΓΑ, αγροτών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής ισχύος µικρότερης από 500 kW.

24_191

Γιώργος Παπαδημητρίου

1112
0

Αναλυτικά:

Με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 5036/2023 τροποποιείται η περ. δ’ της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 περί των ασφαλιστικών εισφορών στον πρώην ΟΓΑ και ρυθµίζονται θέµατα ασφάλισης των αγροτών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα.

ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ: Με τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 40 «εισφορές ασφαλισµένων στον ΟΓΑ» του ν. 4387/2016 όπως ίσχυαν µετά την αντικατάστασή τους µε το άρθρο 36 του ν. 4670/2020, οι κατά κύριο επάγγελµα, τουλάχιστον για µία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούµενα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής ισχύος µέχρι 100 kW, είχαν υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των παρ. 1 έως 3 του άρθρου αυτού.

Συνεπώς, για τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα που εγκαθιστούσαν ή επέκτειναν υπάρχον φωτοβολταϊκό σύστηµα συνολικής ισχύος µεγαλύτερης των 100 ΚΜ, η υπαγωγή στην ασφάλιση του β-ΕΦΚΑ γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του π. ΟΑΕΕ (παρ. 9 του άρθρου 25 του ν. 3846/2010) καθώς και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4387/2016 περί παράλληλης απασχόλησης, όπως ισχύουν.

Τα ανωτέρω πρόσωπα, για τις ασκούµενες δραστηριότητες τους (αγρότες και εκµεταλλευτές φωτοβολταϊκών συστηµάτων ονοµαστικής ισχύος άνω των 100 ΚΜ) κατέβαλαν εισφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1. β. του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 και των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.

ΝΕΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ: Με τις νέες κοινοποιούµενες διατάξεις ορίζεται ότι στην περ. δ’ της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016, η φράση «φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής ισχύος µέχρι 100 ΚΜ» αντικαθίσταται από τη φράση «φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής ισχύος µικρότερης από 500 ΚΜ», και πλέον στον πρώην ΟΓΑ ασφαλίζονται, µεταξύ άλλων, «οι κατά κύριο επάγγελµα, τουλάχιστον για µία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μ.Α.Α.Ε. και φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούµενα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος µικρότερης από 500 kW».

Οι νέες διατάξεις εναρµονίζονται µε αυτές του άρθρου 56 του ν. 4811/2021, σύµφωνα µε τις οποίες αυξάνεται το όριο της συνολικής ισχύος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, που αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε., σε µικρότερο των 500 ΚΜ (από µικρότερο των 100 ΚΜ, που ήταν µέχρι τότε).

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Στο πεδίο εφαρµογής των νέων διατάξεων υπάγονται όσοι εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος µικρότερης από 500 ΚΜ εφόσον:

Α. είναι κατά κύριο επάγγελµα, τουλάχιστον για µία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων ή

Β. είναι φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούµενα προγράµµατα νέων γεωργών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εκτός από τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις που ασφαλίζονται στον πρώην ΟΓΑ, εξακολουθούν να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ όλα τα φυσικά πρόσωπα ή τα µέλη εταιριών οποιασδήποτε µορφής, καθώς και µέλη ∆.Σ. ανώνυµης εταιρίας µε ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστά φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής ισχύος πάνω από 20 kw.

ΙΣΧΥΣ: Οι κοινοποιούµενες ρυθµίσεις έχουν εφαρµογή από 01/01/2023

Συνεπώς: Όσοι αγρότες λειτουργούν φωτοβολταϊκό έως 500 Kw, πρέπει να ελέγξουν εάν είναι ενήµεροι στον ΕΦΚΑ, εάν έχουν οφειλές και κυρίως, εάν ∆ΕΝ έχουν οφειλές. Κι αυτό γιατί σύµφωνα µε την εγκύκλιο, έως 31/12/2022 θα έπρεπε να πληρώσουν ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ.

Κι επειδή είναι ήδη ασφαλισµένοι στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ, θα έπρεπε να καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ τη διαφορά που προκύπτει, ανάµεσα στην ασφαλιστική εισφορά του ΕΦΚΑ/ΟΓΑ και τη 2η κατώτατη ασφαλιστική κλάση του ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ.

Γιατί κάποια µέρα θα αρχίσουν να ψάχνουν παλιά κιτάπια µε αποτέλεσµα να χρειαστεί να αποδείξουν οι αγρότες ότι δεν είναι ελέφαντες.

Αναµένεται τροποποιητική για τη συµβολαιακή γεωργία

Η συµβολαιακή γεωργία αυτή τη στιγµή είναι στον αέρα καθώς, όλες οι µέχρι προσφάτως πωλήσεις που έχουν γίνει χωρίς σύµβαση, δεν πληρούν τα κριτήρια της έκπτωσης του φόρου. Το γραφείο του Υφυπουργού Χ. Θεοχάρη έλαβε γνώση και αναµένεται σύντοµα η έκδοση της ΚΥΑ µε βάση την οποία και το 2023 - όπως το 2022- προβλέπεται να χαρακτηριστεί έτος προσαρµογής. Έτσι οι παραγωγοί αγρότες-επαγγελµατίες και µη- δεν θα απωλέσουν το δικαίωµα της έκπτωσης του φόρου.

 

Γιώργος Παπαδημητρίου 
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία