BACK TO
TOP
Φορολογικά

Έλεγχος και διαδικασίες για κλείσιμο του έτους

Σε λίγες µέρες το 2023 µας και περιµένουµε (έπρεπε να είχε γίνει ήδη) την τροποποίηση της απόφασης για τη συµβολαιακή γεωργία και τις βελτιώσεις στη χρήση της, να δούµε τα δικαιολογητικά που πρέπει να τσεκάρει και να συγκεντρώσει ο αγρότης, προκειµένου να διαµορφώσει το τελικό αποτέλεσµα προς φορολόγηση.

24_195

Γιώργος Παπαδημητρίου

61
4

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος πρέπει να ελέγξουν τις επιδοτήσεις που έχουν εισπράξει εντός του 2023 [και θα εισπράξουν µέχρι το τέλος του έτους]. Εφόσον το άθροισµά τους υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ, θα πρέπει να ενηµερώσουν άµεσα το λογιστή τους ώστε µέχρι τις 30/01/2024 να προχωρήσουν σε µετάταξη στο κανονικό καθεστώς, να µπουν δηλαδή σε βιβλία.

ΕΣΟ∆Α

Επιδοτήσεις: Ό,τι καταβλήθηκε από 01/01/2023 και θα καταβληθεί έως 31/12/2023. Υπόψη ότι στη φορολόγηση λαµβάνονται η βασική ενίσχυση και το ποσό άνω των 12.000 ευρώ που προκύπτει από την άθροιση του πρασινίσµατος και της συνδεδεµένης.

Πωλήσεις: Για τις πωλήσεις των παραχθέντων προϊόντων, παραλαµβάνετε όσοι δεν το έχετε κάνει, τα τιµολόγια από τους εµπόρους και τους µεσίτες (τιµολόγια πώλησης και αγοράς, τιµολόγια αυτοτιµολόγησης, εκκαθαρίσεις κλπ). Προσοχή σε όσους έχουν βάλει εργόσηµα, διότι συνυπολογίζονται κι αυτά µε τις πωλήσεις.

ΕΞΟ∆Α

ΕΛΓΑ: Η δαπάνη του ΕΛΓΑ καταχωρείται στα βιβλία είτε είναι εξοφληµένη είτε όχι. Τη βρίσκεται από τη σελίδα του ΕΛΓΑ, στο www.elga.gr.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Να προσκοµίσετε τα συµφωνητικά µίσθωσης, ανεξάρτητα αν είναι πληρωµένα ή όχι. ∆απάνη είναι η έγγραφη συµφωνία και όχι η εξόφληση της. Μισθωτήρια που έχετε εξοφλήσει, εάν αυτό δεν έγινε µετρητοίς, δεν αναγνωρίζονται ως έξοδο.

ΕΡΓΟΣΗΜΑ: Για τον παραγωγό που πληρώνει, τα εργόσηµα αποτελούν δαπάνη στο χρόνο πληρωµής (όχι είσπραξης). Προσοχή σε όλους βάζετε εργόσηµα σε ανθρώπους που δεν δούλεψαν πραγµατικά. Τυγχάνει να έχουν πει και σε άλλους να κάνουν το ίδιο και στο τέλος θα βρεθείτε όλοι µπλεγµένοι.

Προσοχή:

  • Ο καθένας µπορεί να βάλει όσα εργόσηµα θέλει. Πρέπει να γνωρίζετε όλοι όµως ότι η απόδειξη της πραγµατοποίησης των µεροκάµατων από εργάτες γης, είναι υποχρέωση του αγρότη. Συνεπώς, στην πράξη, αν δεν υπάρχει συνοχή ανάµεσα σε εργόσηµα και καλλιέργειες, θα έχετε πρόβληµα.
  • Τα εργόσηµα, αν δεν εισπραχθούν από τον δικαιούχο σε ορισµένο χρονικό διάστηµα, επιστρέφονται τα χρήµατα στον παραγωγό που τα κατέβαλε.
  • Ο παραγωγός είναι  υποχρεωµένος να ενηµερώσει το λογιστή του για την ακύρωση του εργοσήµου, προκειµένου να αφαιρέσει τη δαπάνη αυτή από τα έξοδα. Γιατί, εφόσον έχει επιστραφεί δεν αποτελεί δαπάνη.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗ ΟΣ∆Ε: Μέχρι και το Σεπτέµβρη του 2023 συντάχθηκε η δήλωση ΟΣ∆Ε, για την οποία πληρώθηκε αµοιβή στους φορείς που τη συνέταξαν. Επειδή το έξοδο αυτό κάποιοι δήλωσαν να εξοφληθεί µέσω της τράπεζας µε την καταβολή των επιδοτήσεων, οι φορείς αυτοί εξέδωσαν ένα παραστατικό το οποίο το ονόµασαν προσφορά η οποία περιλάµβανε το συνολικό κόστος. Αυτό το παραστατικό δεν είναι δαπάνη για τα βιβλία. Πρέπει να εκδώσουν Τ.Π.Υ. αλλιώς δεν καταχωρείται τίποτε στα βιβλία. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Προσκοµίζετε το συµβόλαιο και όχι την απόδειξη πληρωµής του συµβολαίου (συµβόλαιο απλήρωτο, δεν εκδίδεται).

ΜΙΚΡΟ∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΦΤΜ: Μπορούν να καταχωρηθούν αποδείξεις λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) όταν η δαπάνη είναι µέχρι 100 ευρώ, ενώ για µεγαλύτερα ποσά απαιτείται τιµολόγιο για να αναγνωριστεί η δαπάνη. Για αναγνώριση εξόδων Α’ & Β’ υλών (φάρµακα, λιπάσµατα, σπόροι, κλπ.), καλό είναι να υπάρχουν τιµολόγια ανεξάρτητα του ποσού. Αν µπορείτε, να ζητάτε και να λαµβάνετε τιµολόγιο για όλα τα έξοδα. Θα σας βοηθήσει σηµαντικά στην τεκµηρίωση κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Η δαπάνη που πληρώνεται τώρα και αποτελεί δαπάνη για το επόµενο έτος. ∆εν χρειάζεται να εκτυπώσετε κανένα έντυπο, αλλά για την πληρωµή τους πηγαίνετε κατευθείαν στην τράπεζα έχοντας µαζί σας την άδεια κυκλοφορίας και γνωρίζοντας τον ΑΦΜ. Πληρώνετε και φεύγετε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Για όλες τις εργασίες που έχουν γίνει στα χωράφια των αγροτών από τρίτους, πρέπει οι ιδιοκτήτες των µηχανηµάτων που έχουν χρησιµοποιηθεί, να εκδώσουν παραστατικό προκειµένου η δαπάνη αυτή να καταχωρηθεί στα βιβλία. Η επιβάρυνση του ΦΠΑ είναι ο βασικός για κάποιον ώστε να ζητήσει το παραστατικό, γιατί ο ΦΠΑ συµψηφίζεται στα γενικότερα έξοδα. Προσοχή: όσοι δεν έχετε δικά σας µηχανήµατα, φροντίστε να ζητάτε και να λαµβάνετε τιµολόγια παροχής για τις υπηρεσίες που σας παρέχουν άλλοι.Γιώργος Παπαδημητρίου 
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσα

Σχόλια (4)
Προσθήκη σχολίου

01-01-2024 21:55Ελαιοπαραγωγος

Μέσα στο 2023 έλαβα λιγότερο από 5000 σύνολο ενισχύσεων ,και είμαι στο κανονικό καθεστώς,. Μπορώ να επιστρέψω στο ειδικό καθεστώς απο 1/1/24?

Απάντηση

28-12-2023 08:04Χρήστος

Το εφκα δεν πιάνετε οπότε...

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

27-12-2023 08:50Λευτέρης

"Μισθωτήρια που έχετε εξοφλήσει, εάν αυτό δεν έγινε µετρητοίς, δεν αναγνωρίζονται ως έξοδο." Καλημέρα σας και xρόνια πολλά, μήπως το "δεν" γράφτηκε εκ παραδρομής;

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία