BACK TO
TOP
Φορολογικά

Οι δαπάνες των αγροτών και η ανάγκη τήρησης λογαριασμών ΑΑΔΕ

Η ύπαρξη επαγγελµατικού λογαριασµού στους αγρότες δεν είναι υποχρεωτική, τουλάχιστον µέχρι στιγµής.

00500153154_0000000000000000000000000000000000000000000000aaaa__1_

Γιώργος Παπαδημητρίου

124
1

Οι επαγγελματικές δαπάνες των αγροτών και η ανάγκη τήρησης λογαριασμών ΑΑΔΕ

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ∆ΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 η οποία τροποποίησε την Κ.Υ.Α. 45231/2017 «Ρύθµιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωµών µε Κάρτα», ορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι επαγγελµατίες που είναι υπόχρεοι σε pos µε βάση τους ΚΑ∆, για να δηλώσουν τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς τους στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑ∆Ε.

Στον Επαγγελµατικό Λογαριασµό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής όπως, ενδεικτικά, µέσα πληρωµής µε κάρτα, εντολές άµεσης χρέωσης, µεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές µε µετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται µέσω του Επαγγελµατικού Λογαριασµού αφορούν αποκλειστικά την εµπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Συναλλαγές που αφορούν την εµπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα του υπόχρεου, µέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωµών του ν. 3862/2010 ανεξαρτήτως του µέσου συναλλαγής, διενεργούνται µέσω Επαγγελµατικού Λογαριασµού, που έχει δηλωθεί σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία.

Όσοι έχουν κωδικούς αριθµούς δραστηριότητας (Κ.Α.∆.) που ορίζονται ρητά στην απόφαση υποχρεούνται να έχουν µηχάνηµα pos στην έδρα τους, ώστε όταν πάει ένας πελάτης  τους, να µπορεί να πληρώσει µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Οι επιχειρηµατίες έχουν συνδέσει έναν τραπεζικό λογαριασµό, στο οποίο πηγαίνουν τα χρήµατα τα οποία εισπράττονται από την πληρωµή µέσω των καρτών. Τους λογαριασµούς αυτούς είναι υποχρεωµένοι να µπουν στην εφαρµογή του taxis και να τους δηλώσουν.

Σε αυτή την πρώτη φάση, εξακολουθούν να µην συµπεριλαµβάνονται οι αγρότες, οι οποίοι έχουν ως ΚΑ∆ δραστηριότητας αριθµού που ξεκινάνε από 01 έως 03. Κι όταν λέω αγρότες, αναφέροµαι και στους ειδικού και στους κανονικού καθεστώτος, αλλά και στους κατόχους αγροτικής εκµετάλλευσης.

Πολλοί νοµίζουν ότι υποχρεώσεις έχουν µόνο όσοι αγρότες τηρούν βιβλία. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι δεν ισχύει. Τις ίδιες υποχρεώσεις µε τις κοινές εµπορικές επιχειρήσεις έχουν τόσο οι αγρότες του κανονικού, όσο και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Άλλωστε, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, έχουνε ελάχιστες διαφορές µε αυτούς του κανονικού: δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, δεν υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις πωλήσεων, ενώ όταν πουλάνε, εκδίδουν τα παραστατικά πώλησης οι αγοραστές (τιµολόγια αγοράς). Για όλες τις υπόλοιπες συναλλαγές αντιµετωπίζονται και θεωρούνται επιχειρηµατίες.

Το γεγονός όµως, ότι δεν είναι υποχρεωτικό, δε σηµαίνει ότι απαγορεύεται κιόλας. Προαιρετικά µπορεί οποιοσδήποτε να µπει στο σύστηµα και να δηλώσει τον/τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς του.

Με αφορµή όµως τις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες αναµένεται να ξεκινήσουν το επόµενο διάστηµα, θέλω να επισηµάνω το πρόβληµα που παρατηρείται και ενδεχοµένως να δηµιουργήσει µπερδέµατα στο µέλλον.

Στους κωδικούς 049/050 της φορολογικής δήλωσης δηλώνονται τα ποσά δαπανών που έγιναν µε τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Ο φορολογούµενος που δικαιούται αφορολόγητο (οι αγρότες ανήκουν στην κατηγορία αυτή), θα πρέπει να έχει «ξοδέψει» µε τον τρόπο αυτό το 30% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήµατος, προκειµένου να έχει την έκπτωση στο φόρο.

Παρατηρούµε ότι στον κωδικό 049/050 εµφανίζονται µεγάλα ποσά, ακόµα και πάνω από 100.000 ευρώ. Φυσικά όλες αυτές δεν είναι δαπάνες για ρούχα, παπούτσια και φαγητό αλλά συµπεριλαµβάνονται όλες οι κινήσεις που αφορούν την αγορά και εξόφληση αγροτικών εφοδίων, µηχανολογικού εξοπλισµού και ό,τι έχει να κάνει µε την αγροτική δραστηριότητα. Σε µία δήλωση µε καθαρά κέρδη 10 και 20.000 ευρώ, το να εµφανίζεται δαπάνη 100.000 ευρώ δηµιουργεί πρόβληµα, το οποίο θα ταλαιπωρήσει το φορολογούµενο όταν κληθεί να αποδείξει πως τα χρήµατα αυτά αποτελούσαν επαγγελµατικές δαπάνες.

Προφανώς και θα µπορεί να αποδείξει ότι τα ποσά αυτά προέρχονται από επαγγελµατικά έξοδα. Η ταλαιπωρία όµως θα παραµείνει. Επίσης, είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχουν ξεχωριστοί λογαριασµοί ανάµεσα στους συζύγους για να µπορεί να αποδεικνύεται εύκολα από ποιον γίνεται η εξόφληση.

Ένταξη σε συνεταιρισµό ή δηµιουργία Οµάδας Παραγωγών

Η µείωση του φόρου κατά 50%, για όσους αγρότες πουλούν την παραγωγή τους εντός των συνεταιριστικών σχηµάτων των οποίων είναι µέλη, είναι ένα πλεονέκτηµα γιατί δεν υποχρεούσαι να συνάπτεις συµβάσεις συµβολαιακής µε τους εµπόρους. Ίσως αυτό να αποτελεί έναν επιπλέον λόγο για τους αγρότες που συνεργάζονται ούτως ή άλλως, να το κάνουν µέσα από τα συλλογικά σχήµατα.

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

12-01-2024 11:24Παυλος

Εμείς που έχουμε κάνει και ένα Φ/β πάρκο μικρό δεν μπορούμε να πάρουμε την έκπτωση 50% γιατί το εισόδημα από τα φρούτα μας είναι λιγότερο από το πάρκο , είναι σωστό? Αγρότης μια ζωή και σε συναιτερισμο.Αδικια υπάρχουν αγρότες που μας ξεπερνάν από τζίρο.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία