BACK TO
TOP
Φορολογικά

Έλεγχος και πρόληψη, ποινές και πρόστιμα για αγρότες που δεν εντάχθηκαν στα βιβλία

Στις πρώτες 30 ηµέρες του κάθε έτους (01/01 - 30/01) οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος οφείλουν να ελέγχουν το σύνολο των επιδοτήσεων που εισέπραξαν το προηγούµενο έτος και, εφόσον το άθροισµα τους υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ, τότε µέχρι τις 30 Ιανουαρίου θα πρέπει να κάνουν µετάταξη και να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς.

24_200

Γιώργος Παπαδημητρίου

231
3

Αντίθετα, όσοι βρίσκονται ήδη σε καθεστώς βιβλίων (κανονικό) έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση που οι εισπραχθείσες επιδοτήσεις δεν ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ, να βγουν από τα βιβλία και να επανέλθουν στο ειδικό καθεστώς.

Σύµφωνα µε το άρθρο 41 του ν.2859/2000: «1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος πραγµατοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου …».

Έχουν εκδοθεί και αποσταλεί πάρα πολλά σηµειώµατα – προσκλήσεις σε αγρότες, οι οποίοι δεν εντάχθηκαν ως όφειλαν στο κανονικό καθεστώς. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν πολλοί αγρότες οι οποίοι επέλεξαν συνειδητά να µην ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς (να µην «µπουν» δηλαδή στα βιβλία), ευελπιστώντας ότι αυτό δεν θα τους δηµιουργούσε πρόβληµα.

Πάρα πολλοί αγρότες έλαβαν ενηµέρωση από την ΑΑ∆Ε, η οποία τους πληροφορεί ότι δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς, όπως είχαν υποχρέωση να κάνουν. Στην ίδια επιστολή καλούνται να κάνουν όλες τις ενέργειες που απαιτούνται προκειµένου να κλείσουν την εκκρεµότητα αυτή. Να τονίσω ότι µέχρι στιγµής το εύκολα ελεγχόµενο κριτήριο είναι οι επιδοτήσεις: από τη στιγµή που υπάρχει η σύνδεση µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταλαβαίνει κανείς πόσο απλή είναι η διασταύρωση του συνόλου των επιδοτήσεων.

ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Πώς µεταφράζεται αυτό για κάποιον ο οποίος δεν εντάχθηκε στο κανονικό καθεστώς; Π.χ. την 01/01/2022 όπως είχε υποχρέωση, εφόσον το 2021 εισέπραξε επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ;

  1. Πρέπει να κάνει ένταξη στο κανονικό καθεστώς µε ηµεροµηνία 01/01/2021, (πρόστιµο 102,40 ευρώ).
  2. Πρέπει να υποβάλλει τέσσερις (4) περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 2022, καθώς και τρεις (3) για το 2023, (πρόστιµο 102,40 ευρώ x 7 = 716,80 ευρώ). Να σηµειωθεί ότι το 4ο τρίµηνο του 2023 υποβάλλεται εµπρόθεσµα έως το τέλος Ιανουαρίου.
  3. Σε περίπτωση που έχει πουλήσει προϊόντας παραγωγής του, επειδή η αγορά έγινε µε παραστατικό που εκδόθηκε από την πλευρά του αγοραστή (τιµολόγιο αγοράς) και σε συνεννόηση µαζί του, θα πρέπει να εκδώσει είτε τιµολόγιο πώλησης σε αντικατάσταση, είτε συµπληρωµατικό τιµολόγιο και να χρεώσει στον προµηθευτή του τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Οι παραπάνω ενέργειες θα του κοστίσουν 819,20 ευρώ σε πρόστιµα, συν κάτι «ψιλά» σε προσαυξήσεις (η κάθε υποβολή έχει αυτοτελές πρόστιµο 102,40 ευρώ), ενώ αν κάποιο ή κάποια από τα ΦΠΑ είναι χρεωστικά, τότε το αυτοτελές πρόστιµο εκτοξεύεται στα 250 ευρώ πλέον προσαυξήσεων και χαρτοσήµου.

Αν ο αγρότης του παραδείγµατος είχε µεταβιβάσει τα δικαιώµατα του π.χ. τον Ιούνιο του 2022 κι έλαβε σήµερα την επιστολή από την ΑΑ∆Ε, θα πρέπει να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς µε ηµεροµηνία 01.01.22, να προχωρήσει στις όποιες αντικαταστάσεις τιµολογίων πώλησης (εφόσον είχε διενεργήσει πωλήσεις) και να κάνει διακοπή εργασιών µε την ηµεροµηνία της µεταβίβασης των δικαιωµάτων του.

Είναι συνεπώς εξαιρετικά επικίνδυνο και κοστοβόρο, να επιλέξει συνειδητά ο οποιοσδήποτε να µην ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Αυτή είναι η απλή περίπτωση, δηλαδή εντοπίστηκε από τον αγρότη ή το λογιστή του το πρόβληµα αυτό και αποφάσισαν να προχωρήσουν στις ανωτέρω διαδικασίες.

Το χειρότερο όµως είναι όταν αυτή την παρατυπία την βρει ο έλεγχος που γίνεται συνήθως, κυρίως από το τµήµα ΦΠΑ της ∆.Ο.Υ., ειδικά όταν αιτούνται κάποιοι επιστροφή ΦΠΑ. το πρόστιµο εκτοξεύεται στις 2.500 ευρώ.

Συµπέρασµα: Ελέγξτε τις επιδοτήσεις που έχετε λάβει, είτε φέτος, είτε τα προηγούµενα έτη και ενηµερώστε το λογιστή σας. Φροντίστε ό,τι κάνετε να το κάνετε από µόνοι συνειδητά, διότι αν σας προλάβει ο έλεγχος και σας βρει εκτός βιβλίων, ενώ έχετε την υποχρέωση να ενταχθείτε, τότε το πρόστιµο φτάνει τα 2.500 ευρώ.Γιώργος Παπαδημητρίου 
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

Σχόλια (3)
Προσθήκη σχολίου

25-01-2024 12:48Nikv

Είμαι αγρότης κανονικού καθεστώτος πρέπει να κάνω αίτηση για επιστροφή ΦΠΑ;

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία