BACK TO
TOP
Φορολογικά

Αιτήσεις αποζημιώσεων μέσω arogi.gov.gr

Oι αγρότες διαχωρίζονται σε επαγγελµατίες και σε κατόχους αγροτικής εκµετάλλευσης. ∆υνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για προκαταβολή στην πλατφόρµα arogi.gov.gr έχουν οι επαγγελµατίες αγρότες, ανεξάρτητα από το αν έχουν βιβλία ή όχι.

24_205

Γιώργος Παπαδημητρίου

1385
2

Η διαδικασία που ακολουθείται για τους επαγγελµατίες αγρότες όσον αφορά την αποζηµίωση από τις πληµµύρες, είναι η εξής:

  • Οι επαγγελµατίες αγρότες που θα κάνουν ή έχουν κάνει αίτηση, πρέπει να έχουν περάσει από τον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ και να υποβάλλουν αίτηση ζηµίας (έκλεισε 12/1/2024).
  • Στην αίτηση έχουν δηλώσει  τις ζηµιές που έχουν πάθει σε εξοπλισµό και σε αποθηκευµένα προϊόντα, τα οποία έχουν συλλέξει και αποθηκεύσει µε σκοπό την πώληση τους σε µεταγενέστερο χρόνο (σσ. Στην αρχική αίτηση στον ΕΛΓΑ σε πολλές περιπτώσεις, έχουν δηλωθεί ζηµίες µικρότερες από τις πραγµατικές, είτε λόγω του ότι δεν είχαν αντιληφθεί ότι πρέπει να δηλώνονται όλες οι ζηµιές, είτε διότι διαπιστώθηκαν οι ζηµίες σε δεύτερη φάση).
  • Στην ίδια αίτηση, έχει καταγραφεί η ζηµιά που έχει πάθει, σύµφωνα µε την εκτίµηση του ίδιου του αγρότη.
  • Εισέρχεται στην πλατφόρµα ο ενδιαφερόµενος πληγέντας αγρότης στην πλατφόρµα MyBusinessSupport, και υποβάλλει την αίτηση µε την οποία ζητά να εισπράξει την προκαταβολή των 2.000 ευρώ.

Να διευκρινίσω εδώ ότι εάν εγκριθεί το ποσό των 2.000 ευρώ, αυτό αποτελεί προκαταβολή της συνολικής αποζηµίωσης. ∆ηλαδή εάν του χορηγηθεί αποζηµίωση π.χ. 20.000 ευρώ θα αφαιρεθούν τα 2.000 ευρώ που θα έχει εισπράξει και θα του καταβληθεί η διαφορά των 18.000 ευρώ.

Εάν δεν µπορέσει να κάνει την αίτηση, τότε στο προηγούµενο παράδειγµα, θα του καταβληθούν 20.000 ευρώ.

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα 2.000 ευρώ είναι προκαταβολή αποζηµίωσης και όχι κάποιος επιπλέον ποσό. Το γράφω διότι πολλοί λένε «ο τάδε πήρε τα 2.000 ευρώ, εγώ γιατί δεν τα παίρνω; Γιατί, ακόµη και τώρα, σε πολλούς επαγγελµατίες αγρότες δεν ανοίγει η δυνατότητα υποβολής της αίτησης, γιατί µόλις γίνεται η προσπάθεια εµφανίζεται το µήνυµα:

«Σύµφωνα µε τα στοιχεία που τηρούνται στα αρχεία της ΑΑ∆Ε, δεν προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει δικαίωµα ενίσχυσης πρώτης αρωγής».

Μετά από πάρα πολύ αναζήτηση, διαπιστώθηκε ότι το πρόβληµα εµφανίζεται στις περιπτώσεις αγροτών που έχουν και άλλες δραστηριότητες, π.χ. παροχή υπηρεσιών συλλογής, σποράς, παροχή ενέργειας (Φ/Β), πωλήσεις λαϊκών αγορών κλπ.

Πρέπει να γίνει κατανοητό στο υπουργείο ότι η ύπαρξη κι άλλων κωδικών δεν στερεί την ιδιότητα του επαγγελµατία από τους αγρότες. Άλλωστε τα κριτήρια του 50% είναι ξεκάθαρα και αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη.

Για τις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις το ποσό της πρώτης αρωγής είναι 4.000 ευρώ. Φυσικά και στις δύο περιπτώσεις τα χρήµατα είναι ελάχιστα.

Μετά την αποστολή email στην ∆ΑΕΦΚ, για το πρόβληµα στις αιτήσεις, έλαβα απαντητικά emails στα οποία υπάρχει η ίδια απάντηση:

Επικοινώνησα µε το συγκεκριµένο τηλέφωνο και η απάντηση ήταν: «δεν διαχειριζόµαστε εµείς την πλατφόρµα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε την ΑΑ∆Ε». Υπάρχει η αλήθεια είναι ένα σοβαρό πρόβληµα επικοινωνίας γιατί την πλατφόρµα τη διαχειρίζεται η ΑΑ∆Ε, αλλά τις αιτήσεις η ∆ΑΕΦΚ. Ευελπιστώ ότι έχει οµαλοποιηθεί η όλη διαδικασία.

∆ιευκρινίζω ξανά και επισηµαίνω: Αίτηση που έγινε στην πλατφόρµα αφορά πρώτη αρωγή. Αυτό σηµαίνει ότι τα ποσά που ενδεχοµένως εισέπραξαν µε την αρχική αίτηση, αποτελούν  προκαταβολή και όχι bonus. Αν δεν συνταχθεί φάκελος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα χρήµατα που εισπράχθηκαν θα επιστραφούν. Τα ποσά που αιτούνται µε τις τροποποιητικές αιτήσεις δεν θα δοθούν µε τον τρόπο που χορηγήθηκαν τα προηγούµενα. Ό,τι και να υποβληθεί στην αίτηση, θα περάσει πρώτα έλεγχος και στη συνέχεια θα προχωρήσει το Υπουργείο στην καταβολή.

Τέλος:

α) Οι φάκελοι υποβάλλονται µε καταληκτική ηµεροµηνία 29/02/2024.

β) Υπάρχει πίνακας αναρτηµένος στο site της Περιφέρειας µε την κοστολόγηση πολλών µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να  τον αναζητήσουν για να αποφύγουν περαιτέρω ταλαιπωρία και θα επιτύχουν συντόµευση της διαδικασίας.

Ψευδής δήλωση: Άµεση επιστροφή χρηµάτων

Ακόµη και τώρα, υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι από τη ζηµιά θα βγάλουν κέρδος. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι  που -ακόµη και τώρα, ίσως και για πολύ καιρό ακόµα- συνεχίζουν να βρίσκονται στον αέρα από κάθε άποψη. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα πρέπει να κρεµάσουν στα µανταλάκια άµεσα, όποιος τόλµησε να υποβάλει ψευδή δήλωση ζηµιάς, για να µην τολµήσει ποτέ κανείς ξανά, να κάνει το ίδιο.Γιώργος Παπαδημητρίου 
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσα

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

21-02-2024 09:52Γιώργος

Φίλε λογιστή καλά τα λες αλλά εδώ και πολλά χρόνια έχουν πλουτίσει με τις παρανομίες δεν υπάρχει γιατρειά και αυτοί που τα κάνουν είναι του κυβερνώντος κόμματος δηλαδή υπάρχει μία άτυπη συμφωνία (κανε εσύ τις παρανομίες σου σε αφήνω αλλά στήριξε με στην εξουσία)

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία