BACK TO
TOP
Φορολογικά

Διευκρινίσεις για τις αποζημιώσεις των Θεσσαλών αγροτών λόγω Daniel

Οι αγρότες διαχωρίζονται σε επαγγελµατίες και σε κατόχους αγροτικής εκµετάλλευσης. Υποβολή αίτησης για προκαταβολή στην πλατφόρµα arogi.gov.gr εξαιτίας της καταστροφικής πληµµύρας Daniel, είχαν δικαίωµα να κάνουν όλοι, ανεξάρτητα από το αν έχουν βιβλία ή όχι, από το αν είναι επαγγελµατίες αγρότες ή όχι.

forologika961

1300
1

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τους επαγγελµατίες αγρότες όσον αφορά την αποζηµίωση από τις πληµµύρες, είναι η εξής:

  • Οι επαγγελµατίες αγρότες που έκαναν αίτηση, έπρεπε να έχουν περάσει από τον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ και να υποβάλλουν αίτηση ζηµίας (Υποβολή στον ΕΛΓΑ έως 12/1/2024).
  • Στην αίτηση τους αυτή, έχουν δηλώσει τις ζηµιές σε εξοπλισµό αλλά και σε αποθηκευµένα προϊόντα, τα οποία έχουν συλλέξει και αποθηκεύσει µε σκοπό την πώληση τους σε µεταγενέστερο χρόνο. Στην αρχική αίτηση στον ΕΛΓΑ σε πολλές περιπτώσεις, έχουν δηλωθεί ζηµίες µικρότερες από τις πραγµατικές, είτε λόγω του ότι δεν είχαν αντιληφθεί ότι πρέπει να δηλώνονται όλες οι ζηµιές, είτε διότι διαπιστώθηκαν σε δεύτερη φάση, µόλις δόθηκε η δυνατότητα να  ελεγχθούν οι ζηµίες αυτές.
  • Στην ίδια αίτηση, έχει καταγραφεί η ζηµιά που έχει πάθει, σύµφωνα µε την εκτίµηση του ίδιου του αγρότη.
  • Στην πλατφόρµα MyBusinessSupport ο αγρότης υπέβαλε την αίτηση µε την οποία ζητούσε να εισπράξει την προκαταβολή των 2.000 ευρώ, ενώ µετά δόθηκε η δυνατότητα να αιτηθούν αύξηση της πρώτης αρωγής.

Να διευκρινίσω εδώ ότι:

  • Εφόσον έχει εγκριθεί το ποσό των 2.000 ευρώ, αυτό αποτελεί προκαταβολή της συνολικής αποζηµίωσης. ∆ηλαδή εάν του εγκριθεί αποζηµίωση π.χ. 20.000 ευρώ θα αφαιρεθούν τα 2.000 ευρώ που έχει εισπράξει και θα του καταβληθεί η διαφορά των 18.000 ευρώ.
  • Εάν δεν έχει να κάνει την αίτηση, τότε στο προηγούµενο παράδειγµα, θα του καταβληθούν τα 20.000 ευρώ.
  • Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα 2.000 ευρώ είναι προκαταβολή αποζηµίωσης και όχι επιπλέον ποσό.
  • Σε πολλούς επαγγελµατίες αγρότες δεν υπήρχε η δυνατότητα υποβολής της αίτησης, γιατί µόλις έκαναν προσπάθεια υποβολής, εµφανιζόταν το µήνυµα:

«Σύµφωνα µε τα στοιχεία που τηρούνται στα αρχεία της ΑΑ∆Ε, δεν προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει δικαίωµα ενίσχυσης πρώτης αρωγής».

∆ιαπιστώθηκε ότι το πρόβληµα εµφανίστηκε στις περιπτώσεις αγροτών που έχουν και άλλες δραστηριότητες, π.χ. παροχή υπηρεσιών συλλογής, σποράς, παροχή ενέργειας (φ/β), πωλήσεις λαϊκών αγορών κλπ.

Πρέπει να γίνει κατανοητό στο υπουργείο ότι η ύπαρξη και άλλων κωδικών, δεν στερεί την ιδιότητα του επαγγελµατία από τους αγρότες. Άλλωστε τα κριτήρια του 50% είναι ξεκάθαρα.

  • Για τις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις το ποσό της πρώτης αρωγής είναι 4.000 ευρώ. Φυσικά και στις δύο περιπτώσεις τα χρήµατα είναι ελάχιστα.

Μετά την αποστολή email στην ∆ΑΕΦΚ, για το πρόβληµα στις αιτήσεις, έλαβα απαντητικά emails «να καλέσω  για περισσότερες πληροφορίες στη ∆ΑΕΦΚ».

Επικοινώνησα µε το συγκεκριµένο τηλέφωνο και η απάντηση ήταν: «δεν διαχειριζόµαστε εµείς την πλατφόρµα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε την ΑΑ∆Ε». Υπάρχει η αλήθεια είναι ένα σοβαρό πρόβληµα επικοινωνίας γιατί την πλατφόρµα τη διαχειρίζεται η ΑΑ∆Ε, αλλά τις αιτήσεις η ∆ΑΕΦΚ.

Επισηµάνσεις: δέχθηκα τηλέφωνο από πελάτη ο οποίος µου ζήτησε το λόγο γιατί δεν υπέβαλα αίτηση στην αρωγή για τα 2.000 ευρώ. Του υπενθύµισα ότι «µε ενηµέρωσες πως δεν έπαθες ζηµιά, άρα τι αίτηση να σου κάνω;», για να λάβω την απάντηση: «...δεν σε αφορά αυτό, εσύ έπρεπε να κάνεις την αίτηση και αν χρειαζόταν θα γύριζα τα χρήµατα πίσω».

ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆ιευκρινίζω ξανά και επισηµαίνω ότι αίτηση που έγινε στην πλατφόρµα αφορά την πρώτη αρωγή. Αυτό σηµαίνει ότι τα ποσά που ενδεχοµένως εισέπραξε κάποιος µε την αρχική αίτηση, αποτελούν προκαταβολή και όχι bonus. Αν δεν συνταχθεί φάκελος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα χρήµατα που εισπράχθηκαν θα πρέπει να επιστραφούν.

Τέλος, οι φάκελοι θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο µέχρι τέλος Απριλίου, για το λόγο αυτό, όλοι όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν άµεσα το φάκελο τους, ώστε να µην έχουν πρόβληµα µε επιστροφή χρηµάτων.

Ψευδής δήλωση; Άµεση επιστροφή χρηµάτων

Ακόµη και τώρα υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι από τη ζηµιά θα βγάλουν κέρδος. Όπου συµβαίνει κάτι τέτοιο αποτελεί τουλάχιστον ντροπή. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που συνεχίζουν να βρίσκονται στον αέρα από κάθε άποψη. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα πρέπει να κρεµάσουν στα µανταλάκια άµεσα, όποιον τόλµησε να υποβάλει ψευδή δήλωση ζηµιάς, για να µην τολµήσει ποτέ κανείς να το ξανακάνει.Γιώργος Παπαδημητρίου 
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού ΚαρδίτσαςΣχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

15-04-2024 15:10Χριστινα bees

Έχω έχω κάνει αίτηση αρωγής οριστικοποιήθηκε αλλά δεν πήρα ποτέ τα χρήματα με εμάς τι γίνεται;

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία