BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Στήριξη για ανθεκτικές ποικιλίες θέλει η Κομισιόν στην ελληνική ΚΑΠ

Η ύπαρξη ειδικών µέτρων στήριξης για τη φύτευση νέων ποικιλιών ανθεκτικών στα υδατικά στρες και η έµφαση στη βιολογική γεωργία σε ορεινές περιοχές, αποτελούν ακόµα δυο πολιτικές που ζητά η κοµισιόν από την Ελλάδα να ενσωματώσει στο στρατηγικό σχέδιο.

photomilokomision

Γιώργος Κοντονής

3
0

 Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο συστάσεων µε τίτλο «ενίσχυση της περιβαλλοντικής φροντίδας και των δράσεων για το κλίµα», οι τεχνοκράτες από τις Βρυξέλλες «βλέπουν» ως κύριο πρόβληµα της χώρας τη διαχείριση των υδάτων. Επιπλέον, θέτουν υπόψη των ελληνικών αρχών τις ευκαιρίες που εµφανίζονται στον τοµέα της βιοοικονοµίας και την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων, σε βαθµό που όµως θα διατηρείται το αγροτικό τοπίο «ελκυστικό». Παράλληλα, όσον αφορά τη βιολογική γεωργία (στόχος το 25% της καλλιεργήσιμης γης να είναι βιολογικό έως το 2030), οι συγγραφείς λένε στις ελληνικές αρχές να δώσουν ιδιαίτερη έµφαση στις ορεινές περιοχές όπου «υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για ποιοτικά προϊόντα».

Αναλυτικότερα οι συστάσεις πολιτικής της Κοµισιόν έχουν ως εξής:

  Βιοοικονοµία: Ανάπτυξη της ελληνικής βιοοικονοµίας αυξάνοντας τη συµβολή των γεωργικών αποβλήτων και υποπροϊόντων στην παραγωγή συνολικής ανανεώσιµης ενέργειας µέσω ιδιωτικών και δηµόσιων επενδύσεων, εστιάζοντας στην παραγωγή ενέργειας από αναερόβια ζύµωση, ηλιακή και αιολική ενέργεια και υποστηρίζοντας τους αγρότες µέσω εκπαίδευσης και συµβουλών και διατηρώντας ταυτόχρονα την ελκυστικότητα των αγροτικών τοπίων.

  Λίπανση και γεωργία ακριβείας: Συµβολή στον στόχο της Πράσινης Συµφωνίας της ΕΕ για τη µείωση των απωλειών θρεπτικών ουσιών και τη βελτίωση της υγείας του εδάφους αντιµετωπίζοντας τη διάβρωση του εδάφους µέσω της αποτελεσµατικής εφαρµογής βελτιωµένων προϋποθέσεων λήψης βασικής ενίσχυσης και υιοθετώντας αγρο-οικολογικές πρακτικές, δεσµεύσεις χαµηλής εισροής και διαχείρισης εδάφους, καλύτερη διαχείριση θρεπτικών συστατικών (π.χ. τεχνικές λίπανσης) και πρακτικές όπως η διατήρηση υπολειµµάτων καλλιέργειας σε χωράφια και η γεωργία ακριβείας. Η κατάλληλη εκπαίδευση και συµβουλές στους αγρότες είναι επίσης απαραίτητες για την επίτευξη αυτού του στόχου.

  Ξηρικές ποικιλίες: Αντιµετώπιση της αποδοτικότητας χρήσης νερού, ιδίως υπό το φως των προβλέψεων της κλιµατικής αλλαγής για τη λειψυδρία, µε πρακτικές και στοχευµένες δεσµεύσεις διαχείρισης (π.χ. χρήση ποικιλιών καλλιεργειών µε µειωµένο βιολογικό κύκλο, χρήση ανθεκτικών στο νερό καλλιεργειών), εκσυγχρονίζοντας την υπάρχουσα αρδευτική υποδοµή, αλλά και µετάβαση σε πιο αποτελεσµατικά και βιώσιµα συστήµατα άρδευσης, παρέχοντας παράλληλα κατάλληλες υπηρεσίες εκπαίδευσης και παροχής συµβουλών στους αγρότες.

  Βιολογική Γεωργία: Συµβολή στον στόχο της Πράσινης Συµφωνίας για τη βιολογική γεωργία µε την περαιτέρω αύξηση της έκτασης της βιολογικής γεωργίας µέσω κινήτρων για τη συντήρηση και τη µετατροπή ειδικά σε µειονεκτικές και ορεινές περιοχές όπου υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για ποιοτικά προϊόντα και µε την κάλυψη κενών έρευνας και καινοτοµίας στα βιολογικά προϊόντα καθώς και άλλους τύπους γεωργικών προϊόντων µε χαµηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

  ∆έσµευση άνθρακα: Συµβολή στον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής ενθαρρύνοντας τη δέσµευση άνθρακα µέσω της καλλιέργειας άνθρακα, τη βιώσιµη διαχείριση των υπαρχόντων δασών, καθώς και την έγκαιρη αντικατάσταση των συγκοµισµένων ή κατεστραµµένων δασών. Αυτό θα µεγιστοποιήσει τη µακροπρόθεσµη δέσµευση άνθρακα και θα αυξήσει τις δεξαµενές άνθρακα στα δάση, τα εδάφη τους και τα προϊόντα ξυλείας. Η υποστήριξη και η εφαρµογή όχι µόνο για την αναδάσωση, την αγροδασική και την αποκατάσταση, αλλά και µέσω συµβουλών για την επιλογή των ειδών θα συµβάλει σε αυτήν την κατεύθυνση.

  Ψηφιακή µετάβαση: Επιτάχυνση της ψηφιακής και πράσινης µετάβασης του γεωργικού τοµέα επενδύοντας το Σύστηµα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτοµίας, εστιάζοντας ειδικότερα στις αγροτικές συµβουλές, τη διαδραστική καινοτοµία και την κατάρτιση για την αύξηση του επιπέδου γνώσης και των καινοτόµων δεξιοτήτων των αγροτών και των συµβούλων.

Η εφαρµογή της πρόσφατα εγκριθείσας εθνικής νοµοθεσίας όσον αφορά τις συµβουλευτικές υπηρεσίες στις εκµεταλλεύσεις καθώς και τη δηµιουργία υπηρεσιών υποστήριξης καινοτοµίας είναι επίσης απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Πληρωμές Θεσμικά