BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Στα 100.000 ευρώ αυξάνεται το πριμ πρώτης εγκατάστασης για νέα ΚΑΠ

Στο νέο πίνακα ενισχύσεων για προγράμματα σταθερά στα 60 ευρώ οι αροτραίες και στα 90 ευρώ οι πολυετείς και μέχρι τα 200 ευρώ ανά ΜΖΚ φτάνουν τα ποσά στις Σπάνιες Φυλές.

4-5_pin_4

Γιώργος Κοντονής

18
16

Την αύξηση του µέγιστου πριµ πρώτης εγκατάστασης για νεαρούς και νεοεισερχόµενους αγρότες στα 100.000 ευρώ περιλαµβάνει ο νέος πίνακας ενισχύσεων για τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης της καινούργιας περιόδου. Από την άλλη, στα 60 ευρώ το στρέµµα για τις αροτραίες καλλιέργειες και στα 90 ευρώ για τις ειδικές πολυετείς παραµένει το µέγιστο του πριµ που µπορεί να δοθεί από τις εθνικές αρχές όσον αφορά τα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα (Απονιτροποίηση, Κοµφούζιο κ.α) και τα βιολογικά.

Όσον αφορά τα ποσά που µπορούν να δοθούν για τις σπάνιες φυλές, αυτά, δύναται να φτάσουν τα 200 ευρώ ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ). Σηµειώνεται εδώ πως ο σχετικός κανονισµός αναφέρει ότι «Τα ποσά αυτά µπορούν να προσαυξηθούν σε δεόντως τεκµηριωµένες περιπτώσεις, λαµβανόµενων υπόψη ειδικών συνθηκών που πρέπει να αιτιολογούνται στα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης». ∆ηλαδή µπορούν οι ελληνικές αρχές να προβλέψουν µεγαλύτερα ποσά ανά στρέµµα ή ΜΖΚ για ορισµένες παρεµβάσεις εφόσον το δικαιολογήσουν επαρκώς στο στρατηγικό τους σχεδιασµό. Κάτι τέτοιο έγινε για το πρόγραµµα των Σπάνιων Φυλών όπου η ενίσχυση έφτασε τα 350 ευρώ στην περίπτωση των ιπποειδών, την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. Ωστόσο, ιδιαίτερα στην πρόσκληση των Βιολογικών, υπήρξε αναντιστοιχία µεταξύ του κόστους που καλούνται να επωµιστούν οι βιοκαλλιεργητές σε σχέση µε το ποσό της ενίσχυσης που τελικά προβλέφθηκε, λόγω των σχετικών κανόνων της ΕΕ. Συγκεκριµένα για τις παρακάτω καλλιέργειες το κόστος βιοκαλλιέργειας είναι:

Πυρηνόκαρπα: 125 ευρώ για την µετατροπή και 94 ευρώ το στρέµµα για τη διατήρηση.

Επιτραπέζια σταφύλια: 170 ευρώ για την µετατροπή και 144 ευρώ το στρέµµα για τη διατήρηση.

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός: 70 ευρώ για την µετατροπή και 64 ευρώ το στρέµµα για τη διατήρηση.

Αρωµατικά φυτά: 175 ευρώ για την µετατροπή και 129 ευρώ το στρέµµα για τη διατήρηση.

Ροδιά: 264 ευρώ για την µετατροπή και 112 ευρώ το στρέµµα για τη διατήρηση.

Ακτινίδιο: 200 ευρώ για την µετατροπή και 87 ευρώ το στρέµµα για τη διατήρηση.

Συκιά: 148 ευρώ για την µετατροπή και 100 ευρώ το στρέµµα για τη διατήρηση.

Ακρόδρυα: 109 ευρώ για την µετατροπή και 61 ευρώ το στρέµµα για τη διατήρηση.

Τοµάτα, µελιτζάνα, πιπεριά: 170 ευρώ για την µετατροπή και 114 ευρώ το στρέµµα για τη διατήρηση.

Ο µόνος τρόπος για να φτάσουν τα πριµ βιολογικών τα παραπάνω ποσά τα οποία προκύπτουν από τις επίσηµες µελέτες για λογαριασµό των διαχειριστικών αρχών, είναι η ένταξη του βιολογικού προγράµµατος στον πυλώνα άµεσων ενισχύσεων. ∆ηλαδή στις νέες δεσµεύσεις «πρασινίσµατος» (eco-schemes), όπου δεν υφίστανται τα σχετικά όρια στις επιδοτήσεις από τις κοινοτικές οδηγίες. Σε αυτήν την περίπτωση για παράδειγµα, το ακτινίδιο αντί να λαµβάνει 90 ευρώ το στρέµµα για τη µετατροπή σε βιολογική καλλιέργεια θα µπορεί να πάρει 200 ευρώ, όσο δηλαδή είναι και η απώλεια του εισοδήµατος για τον βιοκαλλιεργητή.

 

Αναλυση SWOT βιολογικων
Πολλή έκταση, λίγο προϊόν

 

Για τον κλάδο βιολογικών στην Ελλάδα, η ανάλυση για τη νέα ΚΑΠ αναγνωρίζει τα εξής:

Πλεονεκτήµατα:

  Υψηλότερες εκτάσεις και ζωικές µονάδες από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς µέσους όρους.

  Πολύ καλό σύστηµα ελέγχων και θεσµικό πλαίσιο.

 Καλές εξαγωγικές δραστηριότητες.

  Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας αγορών βιολογικών προϊόντων.

Αδυναµίες:

  Αναντιστοιχία µεταξύ της αύξησης των καλλιεργούµενων εκτάσεων και της προσφοράς βιολογικών προϊόντων στον καταναλωτή.

  Μικρή αναγνώριση του σήµατος της βιολογικής γεωργίας από τους Έλληνες καταναλωτές.

 Μικρή κατά κεφαλή δαπάνη.

  Υψηλό κόστος παραγωγής.

Ευκαιρίες:

  Η βιολογική γεωργία είναι σηµαντική διέξοδος και για την περιβαλλοντική προστασία της υπαίθρου αλλά και για τον µετριασµό των επιπτώσεων της γεωργίας στην κλιµατική αλλαγή.

  Επιπλέον αύξηση των εξαγωγών σε αγορές της Ευρώπης που διαθέτουν υψηλή κατά κεφαλή δαπάνη για βιολογικά προϊόντα.

Απειλές:

  Χαλάρωση των ελέγχων.

  Αύξηση κόστους παραγωγής από αύξηση του κόστους των εισροών ή της εργασίας.

Σχόλια (16)
Προσθήκη σχολίου

12-01-2021 23:03ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Να την χάριζαν;;;;;;;τρία € την μπάλα κ άμα ήθελαν σε αφηναν μετα το δέσιμο να βοσκησεις φίλτατε ...

Απάντηση

11-01-2021 16:50Ποιμενιδης Αντώνιος

Καλησπέρα. Στην Ελλάδα ζησαμε την φούσκα του χρηματιστηρίου, της ανοικοδόμησης και τώρα την φούσκα των νέων αγροτών. Και στις τρεις το αποτέλεσμα ήταν να χρεωθούν στις τράπεζες οι πολίτες. Και μάλιστα με δικά τους χρήματα. Εάν θέλουν οι κυβερνώντες να ενισχύσουν τους πραγματικά παραγωγούς θεωρώ ότι θα έπρεπε να βάλει ένα πλαφόν. Π.χ αυτό που έγινε στη βιολογική μηδικη είναι απαράδεκτο. Οι έξυπνοι;έβαλαν όλα τα μπαιρια μηδικη βιολογική για την επιδότηση και για 5 χρόνια μόνο εισέπρατταν. Και μιλάμε για 500 και 1000 στρέμματα ο καθενας, την παραγωγή την χάριζαν σε κτηνοτρόφους και η τιμή έπεσε στα τάρταρα. Τώρα οι κτηνοτροφοι ψάχνουν απεγνωσμένα για ζωοτροφές και δεν μπορούν να βρουν. Ο λόγος είναι ότι οι πραγματικοί παραγωγοί καταστραφηκαν οικονομικά. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει σε κάθε προϊόν. Και στο κάτω κάτω έλεγξε κανένας σε ποιους πάνε οι επιδοτήσεις; Ετεροεπαγγελματιες λαμβάνουν την μερίδα του λέοντος. Η λογική λέει τέλος επιδοτήσεις. Λογικές τιμές στα αγροεφοδια και στα μηχανήματα. Συμμετοχικές εταιρείες από ομάδες αγροτών-κτηνοτρόφων και διαμόρφωση τιμών από την προσφορά και ζήτηση. Δικλείδα ασφαλείας μια τιμή(κατωτερη) σε κάθε προϊόν που θα την ανακοινώνει το ΥΠΑΑΤ.

Απάντηση

11-01-2021 15:29Νίκος

Εγώ δεν θα πω ότι είστε ψεύτες, ούτε ότι η εφημερίδα θα πρεπε να λέγεται fakenews αντί για agronews, αλλά σας προκαλώ να δείτε όσα έταζε το υπουργείο και τα όσα γράφατε κ εσείς οι γλυφτες φυσικά στα άρθρα σας για την προηγούμενη προγραμματικη περίοδο 2014- 2020!! Ούτε τα μισά προγράμματα δεν προκυρηχθηκαν κ ούτε τα μισά λεφτά δε δόθηκαν και αυτα με τα χίλια ζόρια! Κ σας ρωτάω τώρα εγώ με το λίγο μυαλό που νομίζετε πως έχουμε εμείς οι αγρότες φταίμε εμείς μετά όταν φωνάζουμε κ κλείνουμε τους δρόμους ζητώντας αυτά που το υπουργείο μας έχει τάξει κ εσείς οι δημοσιογραφοι έχετε δημοσιεύσει? Κ ως εδώ όλα θα μου πείτε όλα καλά κ ότι δεν φταίτε εσείς οι δημοσιογράφοι που το υπουργείο κόβει πρόγραμματά κ χρήματα κ θα συμφωνήσω μαζί σας όμως η δική σας αλητεία ξεκινάει όταν δεν δημοσιεύεται όσα θα πρεπε να γίνουν αλλά κόπηκαν απρόσμενα κ εξακολουθείτε να δημοσιεύεται πάλι ψευτιες που κ παλι δεν θα πραγματοποιηθουν. Όσοι διαβάζουν τα άρθρα σας νομίζουν ότι οι αγρότες παίρνουν δισεκκατομυρια κάθε μέρα απ την κάθε κυβέρνηση. Δίνετε πολύ λάθος εντύπωση κα προκαλείται μεγάλο θυμό μ'αυτα που επανειλημμενα γράφεται !!

Απάντηση

11-01-2021 13:08Σκορδοπουτστογόυ

Οχι αλα λεφτα τα μπαουλα γεμισανε δεν ξερουμε τι να τα κανουμε

Απάντηση

10-01-2021 22:52ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΑΣ ΓΡΑΦΩ ΚΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΝΤΕΧΩ ΑΛΛΟ.....ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ ΜΟΝΟ""""AGRONEWS ΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ....ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΜΑΝΓΚΕΣ ΔΩΣΤΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΑΣ....ΑΧΡΗΣΤΟΙ.......!!!!!!!!

Απάντηση

10-01-2021 22:13Sakis

Ν

Απάντηση

10-01-2021 21:05Γιώργος - tiger

Ήθελα να ρωτήσω κάτι στο agronews, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα που ανεβάζεις εσύ κ η agrenda κ λέω για το new κ Yang farmers το παρακολουθώ στενά κ προσέχετε θα σας κραξω με το απάντηση κ ανάρτηση θα δώσετε. Από πού πηγάζει αυτό;;; Ποιος αετός το προτείνει λ ποιός θέλει να το κόψει; Από Βρυξέλλες είναι κάθετοι μέχρι 100000ευρω, εσείς από πού περνετε τις πηγές σας θα μας πείτε;; Αντρικά παντελονατα, μπορείτε;;; Περιμένουμε;

Απάντηση

10-01-2021 11:36Spiros

17000€ ΓΙΑ 3ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΤΑ ΠΗΡΑΝ ΟΛΟΙ ΠΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΑ. ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΑ ΕΚΑΝΑΝ 4χ4 Κ ΜΕΤΑ ΤΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΣΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ Κ ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ Κ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (ξέρω κάποιους που πήραν λεφτά νέου αγρότη κ τώρα δουλεύουν άλλου σε άλλο αντικείμενο εκτός αγροτιάς)

Απάντηση

10-01-2021 08:28Vasilis

Μπορεί κάποιος να απαντήσει ποτέ θα δοθεί η δεύτερη (εξόφληση) δόση στους νέους αγρότες??

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

09-01-2021 22:33Φιλιππασ

Με ενδιαφέρει αυτό το είδος μετά ρόδια αν μπορείτε να μου στείλετε πωσ μπορώ να ασχωλιθο.

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Πληρωμές Θεσμικά