Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Καταργεί τα όρια στο πριμ η μεταφορά των Βιολογικών στις άμεσες

Αντίκτυπο στα ποσά των δικαιούχων της Βιολογικής Γεωργίας (Μέτρο 11) που θα διατηρήσουν τις δεσµεύσεις τους από το 2023 και µετά, θα έχει η πιθανή µεταφορά του µέτρου στον πυλώνα των άµεσων ενισχύσεων ως εργαλείο του νέου πρασινίσµατος (οικολογικά προγράµµατα).

51164453813_42d93f915e_o

42
0

Καταργεί τα όρια στο στρεμματικό πριμ η  μεταφορά των Βιολογικών στις  άμεσες ενισχύσεις

Αυτό αφορά ιδιαίτερα τους Έλληνες αγρότες που σκοπεύουν να ενταχθούν στη νέα προκήρυξη (έτη δεσµεύσεων 2022-2024), καθώς η µεταφορά του Μέτρου θα µπορέσει να «απελευθερώσει» το ποσό ενίσχυσης αφαιρώντας τα όρια των 60 και 90 ευρώ το στρέµµα για ετήσιες και πολυετείς καλλιέργειες αντίστοιχα.

Παράλληλα, αφορά και όσους θέλουν να εισαχθούν στη βιοκαλλιέργεια ή τη βιολογική εκτροφή, καθώς δεν θα χρειάζεται να περιµένουν τη σχετική πρόσκληση του ΠΑΑ, αλλά ετησίως θα δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και θα εντάσσονται στο σχετικό Μέτρο που θα είναι µέρος των άµεσων ενισχύσεων. Φυσικά, η µεταφορά των Βιολογικών από το ΠΑΑ στις άµεσες ενισχύσεις είναι θέµα επιλογής των εθνικών αρχών.

Το Βέλγιο πάντως, που προγραµµατίζει αυτή τη µετάβαση, απέστειλε πρόταση για τη σχετική τροποποίηση των ευρωπαϊκών κανονισµών, η οποία εισάγει µία «ρήτρα αναθεώρησης» του µέτρου µε στόχο να διευκολύνει δικαιούχους και διαχειριστικές αρχές. Συγκεκριµένα, στο σκεπτικό της τροποποίησης αναφέρονται τα εξής:

«Κατά την προετοιµασία της νέας ΚΑΠ, σχεδιάζουµε επί του παρόντος τα eco-schemes (σ.σ νέο πρασίνισµα). Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, προέκυψε µια δυσκολία σχετικά µε τη µετάβαση µεταξύ της τρέχουσας και της νέας ΚΑΠ. Στο Βέλγιο, ορισµένα τρέχοντα µέτρα αγροπεριβαλλοντικά και βιολογικής γεωργίας θα ενσωµατωθούν στον πυλώνα των άµεσων ενισχύσεων (eco-schemes) από το 2023 και όχι ως παρέµβαση στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης της νέας ΚΑΠ. Αυτές οι δεσµεύσεις σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 29 έχουν διάρκεια 5 ετών: για δεσµεύσεις που ξεκίνησαν το 2020, το τελευταίο έτος δέσµευσης θα λήξει το 2024.

Στην πράξη, αυτό σηµαίνει για παράδειγµα τα ακόλουθα:

Ένας αγρότης έχει δεσµευτεί για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας για 100 στρέµµατα και ξεκίνησε τις δεσµεύσεις του το 2020 (5 έτη). Το 2023, έχει 50 επιπλέον στρέµµατα βιολογικής γεωργίας. Υποβάλλει αίτηση για να ενταχθεί σε eco-scheme «διατήρηση της βιολογικής γεωργίας». Κατά συνέπεια, θα έχει δύο τύπους δεσµεύσεων µε (πιθανώς) διαφορετικά ποσά ενίσχυσης και διαφορετικούς όρους. Αυτό δεν προκαλεί σύγχυση µόνο στον αγρότη, αλλά επίσης σηµαίνει διοικητικό φόρτο και ένα σύνθετο σύστηµα διαχείρισης για το κράτος µέλος. Στην πράξη, θα υπάρχει ένα παράλληλο σύστηµα για τη βιολογική γεωργία (ένα για συνεχείς δεσµεύσεις και ένα ως eco-scheme).

Σε αυτό το πλαίσιο, το Βέλγιο προτείνει την προσαρµογή του άρθρου 140 του Κανονισµού Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ:

∆εσµεύσεις που αναλαµβάνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 29 της περιόδου προγραµµατισµού σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, οι οποίες δεν συνεχίζονται ως γεωργοπεριβαλλοντικό και κλιµατικό µέτρο, αλλά παρέχονται ως eco-scheme επιτρέπεται η αναπροσαρµογή τους. Εάν αυτή η προσαρµογή δεν γίνει αποδεκτή από τον δικαιούχο, η δέσµευση λήγει και δεν απαιτείται επιστροφή χρηµάτων για την περίοδο κατά την οποία η δέσµευση ήταν σε ισχύς.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία