Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Μεταρρύθμισεις ΚΑΠ με στόχο νέους αγρότες και πράσινες ενισχύσεις

Μια ΚΑΠ που προωθεί την ηλικιακή αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα, που διευρύνει και χρηματοδοτεί καινοτόμες επενδύσεις και που ταυτόχρονα στηρίζει μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις εντοπίζει στα νομικά κείμενα της μεταρρύθμισης η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κάνοντας λόγο για την πιο «φιλόδοξη πολιτική μεταρρύθμιση από το 1990».

7842be73-c15e-4880-8df3-959ae00fae19_2

1017
2

Σε σχετικό δελτίο Τύπου, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιχειρεί μια απαρρίθμηση των βασικών στοιχείων της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, χωρίς ωστόσο να καθιστά σαφή τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί στη διαμόρφωση του εθνικού φακέλου της χώρας, με σγκεκριμένα μέτρα και κατευθύνσεις:

Τι προβλέπει  η Συμφωνία του Συμβουλίου Υπουργών για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027- Επιτυχία η διατήρηση χρηματοδότησης 19,3 δισ ευρώ για την Ελλάδα

Μετά από μια εντατική περίοδο σκληρών διαπραγματεύσεων σε όλα τα επίπεδα, μια περίοδο διαμόρφωσης λεπτών συσχετισμών και ισορροπιών, μέσα σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά σύνθετο, ανταγωνιστικό και ιδιαίτερα απαιτητικό, επετεύχθη η πολυπόθητη πολιτική συμφωνία για τη νέα ΚΑΠ στο Συμβούλιο Υπουργών της 28ης Ιουνίου 2021.

 

 • Μια συμφωνία για την οποία χρειάστηκαν τρία έτη εξαντλητικής διαβούλευσης και έξι διαφορετικές Προεδρίες Κρατών - Μελών της ΕΕ για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη συναίνεση και να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα που αποδεικνύει επί της ουσίας την ισχυρή πολιτική βούληση της Ευρώπης να βρίσκει τις λύσεις ενωμένη και να διαμορφώνει το κοινό μέλλον των λαών της μέσα από βαθιά δημοκρατικές και συμμετοχικές διαδικασίες.
 • Μια συμφωνία που ενσωματώνει τις βασικές θέσεις και διεκδικήσεις τις χώρας μας για μια περισσότερο δίκαιη, πράσινη, κοινωνική και ευέλικτη ΚΑΠ προς όφελος των ελλήνων παραγωγών, καταναλωτών και πολιτών, προς όφελος της ελληνικής περιφέρειας και των αγροτικών μας περιοχών.  
 • Μια συμφωνία, επιστέγασμα της συντονισμένης, επίμονης και σκληρής δουλειάς του ΥΠΑΑΤ, που εξασφάλισε για τους παραγωγούς μας τους καλύτερους δυνατούς όρους μετάβασης στη νέα εποχή, για μια Γεωργία περισσότερο βιώσιμη, ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή σε εναρμόνιση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

 

Μια συμφωνία που:

 

 • μεριμνά για τους νέους γεωργούς, διαμορφώνοντας περισσότερα κίνητρα προσέλκυσης και επενδύσεων, αυξάνοντας το ελάχιστο υποχρεωτικό επίπεδο στήριξης του εισοδήματός τους σε 3% του προϋπολογισμού της ΚΑΠ για κάθε Κράτος - Μέλος.
 • στηρίζει τις μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ώστε να καταστούν περισσότερο βιώσιμες και ανταγωνιστικές, αξιοποιώντας τα εργαλεία της αναδιανεμητικής ενίσχυσης και της ενίσχυσης των μικροκαλλιεργητών για τη στήριξη του εισοδήματός τους και την άμβλυνση των επιπτώσεων της εσωτερικής σύγκλισης, ενώ ταυτόχρονα διευρύνει το πλέγμα προστασίας για παραγωγικούς κλάδους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μέσα από την αύξηση του ποσοστού στήριξης των συνδεδεμένων ενισχύσεων.
 • ενσωματώνει με ισορροπημένο τρόπο τη μέριμνα για το περιβάλλον, διαμορφώνοντας νέες ολοκληρωμένες αγροδιατροφικές αλυσίδες αξίας, μέσα από την υιοθέτηση βιώσιμων και πράσινων πρακτικών, όπως η γεωργία ακριβείας, οι γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις, τα οικολογικά σχήματα, η βιολογική γεωργία, η αγρο-οικολογία, η καλή διαβίωση των ζώων, η βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία.
 • διευρύνει τις προοπτικές και δυνατότητες επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, μέσα από την προώθηση του συνεργατισμού, της δικτύωσης, της κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης των παραγωγών, την καινοτομία και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, την παραγωγή υγιεινών και ασφαλών τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
 • σέβεται την κοινωνία τον πολιτών και αναβαθμίζει τη συμβολή του πρωτογενή τομέα στη θωράκιση κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, μέσα από την σύνδεση της χορήγησης ενισχύσεων με την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.
 • διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση στην νέα προγραμματική περίοδο, μέσα από επαρκείς μεταβατικές διατάξεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την προσαρμογή των παραγωγών στην νέα Πράσινη Αρχιτεκτονική της ΚΑΠ (οικολογικά σχήματα και υποχρεωτικά πρότυπα) και την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού μας Σχεδίου στη βάση των ιδιαιτεροτήτων και των προτεραιοτήτων της χώρας μας, εστιάζοντας στα αποτελέσματα και τις επιδόσεις.
 • ενθαρρύνει την απλοποίηση των παρεμβάσεων στο σύνολο των Πυλώνων της ΚΑΠ και προβλέπει τη μείωση της γραφειοκρατίας προς όφελος των παραγωγών.

Και το σημαντικότερο είναι ότι πετύχαμε για τη χώρα μας τη διατήρηση των πόρων της ΚΑΠ στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (της τάξης των 19,3 δις ευρώ), παρά την μείωση που υπέστη στο σύνολό της, και μάλιστα με ενισχυμένο τον επενδυτικό - μεταρρυθμιστικό Πυλώνα ΙΙ αυτής, ενώ εξαλείφθηκε και ο κίνδυνος της εξωτερικής σύγκλισης των δικαιωμάτων που θα σήμαινε μεγάλες απώλειες πόρων από τον Πυλώνα Ι των άμεσων ενισχύσεων.

 Με αυτά τα δεδομένα, η επίτευξη της Συμφωνίας για τη νέα ΚΑΠ συνιστά μια ολοκληρωμένη, συνεκτική και ισορροπημένη αναπτυξιακή - μεταρρυθμιστική πρόταση σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς, που διαμορφώνει μια νέα δυναμική για την Ελληνική Γεωργία και τους Έλληνες παραγωγούς.

 Μια συμφωνία, η επιτυχής εφαρμογή της οποίας αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό του πρωτογενή τομέα της χώρας μας, ιδιαίτερα μετά την πολυετή οικονομική κρίση και την κρίση της πανδημίας, καθώς θα προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη προοπτική και αξία στα ποιοτικά αγροτικά μας προϊόντα, θα προστατεύσει τους πολύτιμους φυσικούς μας πόρους και την πλούσια βιοποικιλότητα των αγροτικών μας περιοχών, θα τονώσει την κοινωνική συνοχή της ελληνικής υπαίθρου και θα διαμορφώσει ελκυστικότερες συνθήκες διαβίωσης και απασχόλησης στην ελληνική περιφέρεια. 


Με αφορμή την επικύρωση της πολιτικής συμφωνίας επί της νέας ΚΑΠ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός βρέθηκε την Δευτέρα 28 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο συνοδεία του υφυπουργού, Γιάννη Οικονόμου. Σε σχετική ανακοίνωση ο κ. Λιβανός κάνει λόγο για έναν ισορροπημένο συμβιβασμό που μεταξύ άλλων:

 

 • Προωθεί την ηλικιακή αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα, ενισχύοντας στοχευμένα τους νέους γεωργούς
 • Στηρίζει τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, ώστε να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και κατ’ επέκταση βιώσιμες
 • Ενισχύει δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα
 • Διευρύνει τις δυνατότητες καινοτόμων επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα
 • Αναδεικνύει τη συμβολή του πρωτογενούς τομέα στην προστασία των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων.

 

Πλέον μένει να φανεί ο τρόπος με τον οποίο το υπουργείο και οι συναρμόδιες υπηρεσίες θα ενσωματώσουν τον χαρακτήρα της μεταρρύθμισης στον εθνικό φάκελο της Ελλάδας, προωθώντας τις τομές που φέρνει η νέα ΚΑΠ όπως η στήριξη των μικρών εκμεταλλεύσεων με την αναδιανομή των ενισχύσεων και η ηλικιακή ανανέωση του κλάδου με μέτρα όπως το πριμ εξόδου και οι Νέοι Αγρότες.  Επικύρωσαν οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ την οριστική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ


Αποδέχθηκαν την προσωρινή πολιτική συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της νέας ΚΑΠ οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ, που συναντήθηκαν στο πλαίσιο των μηνιαίων εργασιών του Συμβουλίου στο Λουξεμβούργο την Δευτέρα 28 Ιουνίου. 

Ένα βήμα πιο κοντά στο να γίνει επίσημος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται πλέον η νέα ΚΑΠ για την περίοδο 2023-2027, με τους υπουργούς γεωργίας του μπλοκ να συνυπογράφουν τα τελικά κείμενα που έχουν την ευρεία αποδοχή και της Ευρωβουλής και της Κομισιόν.

 

Τι ακολουθεί

 Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν τώρα σε διοργανικό επίπεδο σχετικά με τις υπόλοιπες τεχνικές λεπτομέρειες της προτεινόμενης μεταρρύθμισης, μετά την οποία θα εγκριθεί επίσημα τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο. Η νέα ΚAΠ θα καλύψει την περίοδο 2023-2027.

 Τα κράτη μέλη θα έχουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για να υποβάλουν τα σχέδια εθνικών στρατηγικών σχεδίων τους προς έγκριση από την Επιτροπή.

 

Μια νέα κοινωνική διάσταση

 Η ΚΑΠ μετά το 2020 δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική διάσταση της γεωργίας. Σύμφωνα με τη νέα συμφωνία, οι αγρότες και άλλοι δικαιούχοι που λαμβάνουν άμεσες πληρωμές θα υπόκεινται σε διοικητική ποινή εάν δεν παρέχουν επαρκείς συνθήκες απασχόλησης όπως ορίζονται στη σχετική νομοθεσία της ΕΕ. Είναι η πρώτη φορά που η γεωργική νομοθεσία της ΕΕ έχει συμπεριλάβει μια κοινωνική διάσταση και σηματοδοτεί ένα ιστορικό βήμα προόδου στον τρόπο με τον οποίο η ΚΓΠ λαμβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις για τους εργαζόμενους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

 

Μια φιλόδοξη για το περιβάλλον ΚΑΠ

 Η νέα ΚAΠ ορίζει μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των αγροτών να υιοθετήσουν «πράσινες» γεωργικές πρακτικές. Αυτά περιλαμβάνουν:

 - βελτιωμένα πρότυπα υπό όρους που πρέπει να πληρούν οι αγρότες για να λάβουν στήριξη από την ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης εδαφών πλούσιων σε άνθρακα μέσω της προστασίας υγροτόπων και τυρφώνων, και ελάχιστα μερίδια αρόσιμων γαιών που θα αφιερωθούν σε χαρακτηριστικά τοπίου για την προστασία της βιοποικιλότητας

 - οικολογικά συστήματα για την υποστήριξη ή / και την παροχή κινήτρων στους αγρότες να παρακολουθούν τις γεωργικές πρακτικές που ωφελούν το κλίμα και το περιβάλλον

 - αυξημένο μερίδιο της χρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης που θα δαπανηθεί για πράσινες παρεμβάσεις

 - παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

 

Υποστήριξη για μικρότερες εκμεταλλεύσεις

 Το πακέτο μεταρρύθμισης της ΚΓΠ περιλαμβάνει επίσης μέτρα που αποσκοπούν στην ανακατανομή κεφαλαίων υπέρ των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων. Σύμφωνα με τη συμφωνία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανακατευθύνουν το 10% των άμεσων πληρωμών για να ωφελήσουν αυτές τις εκμεταλλεύσεις (κατ 'αρχήν μέσω αναδιανεμητικών πληρωμών, εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν ότι μπορούν να επιτύχουν το ίδιο αποτέλεσμα μέσω άλλων συγκρίσιμων μέσων).

 

ΚΑΠ που χρηματοδοτεί επιδόσεις

 Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επίσης μια αλλαγή από την εστίαση στη συμμόρφωση σε μια ΚΑΠ βάσει επιδόσεων που θα δώσει στα κράτη μέλη την ελευθερία να εφαρμόζουν εξατομικευμένες παρεμβάσεις βάσει στρατηγικού σχεδιασμού και συγκεκριμένων κοινών στόχων, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

 «Μόλις διαμορφώσαμε την πιο φιλόδοξη ΚΑΠ που έχει φτιαχτεί μέχρι σήμερα» τόνισε κατά την τοποθέτησή της η Μαρία ντο σέου Αντούνιες, η υπουργός Γεωργίας της Πορτογαλίας που πήρε πάνω της τις τριμερείς διαπραγματεύσεις καθ’ όλη την διάρκεια του εξαμήνου που λήγει στο τέλος του Ιουνίου. «Αυτή είναι μια καλή συμφωνία για τους αγρότες και για την Ευρώπη, η οποία θα ενισχύσει το ευρωπαϊκό σύστημα γεωργικών τροφίμων, καθιστώντας το πιο βιώσιμο και δίκαιο για όλους. Η συμφωνία προβλέπει μια εκσυγχρονισμένη ΚΑΠ που υποστηρίζει τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη και φιλική προς το κλίμα γεωργία, αυξάνει τον σεβασμό των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων και διασφαλίζει ότι οι αγρότες παραμένουν ανταγωνιστικοί χωρίς να αφήνουν κανέναν πίσω» κατέληξε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει: 

Πολιτική Συμφωνία για τη νέα ΚΑΠ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στο Λουξεμβούργο

Λιβανός: «Πετύχαμε την πιο φιλόδοξη πολιτική μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από την δεκαετία του 1990»

 

Συμφωνία για τη νέα ΚΑΠ επετεύχθη στο σημερινό Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ που έγινε στο Λουξεμβούργο.

«Σήμερα στο Λουξεμβούργο πετύχαμε την πιο φιλόδοξη πολιτική μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από την δεκαετία του 1990. Δημιουργήσαμε το κατάλληλο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ασφάλεια, την επάρκεια και τη βιωσιμότητα των αγροδιατροφικών μας συστημάτων. Μια δίκαιη, πράσινη, κοινωνική και τελικά πιο βιώσιμη ΚΑΠ», δήλωσε μετά την επίτευξη της συμφωνίας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός, ο οποίος μαζί με τον υφυπουργό κ. Γιάννη Οικονόμου και τον ΓΓ κ. Κ. Μπαγινέτα, εκπροσώπησαν τη χώρα μας.

Μετά από μια εντατική περίοδο σκληρών διαπραγματεύσεων σε όλα τα επίπεδα, για την οποία χρειάστηκαν τρία έτη εξαντλητικής διαβούλευσης και έξι διαφορετικές Προεδρίες Κρατών - Μελών της ΕΕ, η Ευρώπη με ισχυρή πολιτική βούληση κατάφερε να βρει τις λύσεις και να διαμορφώσει το κοινό μέλλον των λαών της και των αγροτών της μέσα από βαθιά δημοκρατικές και συμμετοχικές διαδικασίες.

Μια συμφωνία που καθιστά τους αγρότες μας πρωταγωνιστές στην επίτευξη περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων της νέας εποχής.

Μια συμφωνία που:

 • Προωθεί την ηλικιακή αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα, ενισχύοντας στοχευμένα τους νέους γεωργούς
 • Στηρίζει τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, ώστε να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και κατ’ επέκταση βιώσιμες
 • Ενισχύει δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα
 • Διευρύνει τις δυνατότητες καινοτόμων επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα
 • Αναδεικνύει τη συμβολή του πρωτογενούς τομέα στην προστασία των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων.

Μια συμφωνία που αποτελεί ισορροπημένο συμβιβασμό σε σχέση με τις θέσεις του Συμβουλίου για ευελιξία και απλούστευση και του Κοινοβουλίου για ενιαία ενωσιακή διαχείριση. Αυτή, άλλωστε, είναι η πεμπτουσία της λειτουργίας της  Ευρώπης: ανταλλαγή απόψεων, επίπονες διαπραγματεύσεις και εποικοδομητικοί συμβιβασμοί.

Μια συμφωνία στην οποία η χώρα μας πέτυχε τη διατήρηση των πόρων της ΚΑΠ στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (της τάξης των 19,3 δις ευρώ), παρά την μείωση κατά 10% του συνολικού ενωσιακού προϋπολογισμού για την ΚΑΠ.

Μια συμφωνία, η επιτυχής εφαρμογή της οποίας μέσω της κατάρτισης και εφαρμογής του Στρατηγικού μας Σχεδίου, αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό του πρωτογενή τομέα της χώρας μας, ιδιαίτερα μετά την πολυετή οικονομική κρίση και την κρίση της πανδημίας.  καθώς θα προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη προοπτική και προστιθέμενη αξία στα ποιοτικά αγροτικά μας προϊόντα, θα προστατεύσει τους πολύτιμους φυσικούς μας πόρους και την πλούσια βιοποικιλότητα των αγροτικών μας περιοχών, θα τονώσει την κοινωνική συνοχή της ελληνικής υπαίθρου και θα διαμορφώσει ελκυστικότερες συνθήκες διαβίωσης και απασχόλησης στην ελληνική περιφέρεια. 

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

28-06-2021 16:25Τακαρίδης Στυλιανός

Είμαι ερασιτέχνης μελισσοκόμος. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση για επιχορήγηση;

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία