Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Από τα έξι καθεστώτα της νέας ΚΑΠ ως το τρύπιο τσουβάλι της βασικής

Με έξι καθεστώτα κλείδωσε ο φάκελος των άμεσων ενισχύσεων, «τρύπιο τσουβάλι» η βασική ενίσχυση, αποκαθίστανται οι αδικίες στις επιδοτήσεις λέει η Ευρώπη.

8-9_18

Πέτρος Γκόγκος

43
1

Ανακατονοµή των ενισχύσεων, οικονοµικά κίνητρα µε µέτρα του νέου πρασινίσµατος και των αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων ανάπτυξης αλλά και στοιχεία ευελιξίας ως προς την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ, διαµορφώνουν σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Κοµισιόν, µετά τη συµφωνία της µεταρρύθµισης που επετεύχθη. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

 

Ανακατανοµή εισοδηµατικής στήριξης
  Η ανακατανοµή της εισοδηµατικής στήριξης θα είναι υποχρεωτική. Τα κράτη µέλη θα αναδιανείµουν τουλάχιστον το 10 % προς όφελος µικρότερων γεωργικών εκµεταλλεύσεων και πρέπει στο στρατηγικό τους σχέδιο να περιγράψουν τον τρόπο µε τον οποίο προτίθενται να το πράξουν.  Για πρώτη φορά, η ΚΑΠ θα περιλαµβάνει κοινωνικές προϋποθέσεις, που σηµαίνει ότι οι δικαιούχοι της ΚΑΠ θα πρέπει να σέβονται στοιχεία του ευρωπαϊκού κοινωνικού και εργατικού δικαίου προκειµένου να λαµβάνουν κονδύλια της ΚΑΠ.

   Θα οριστεί νέο υποχρεωτικό ελάχιστο επίπεδο στήριξης των νέων γεωργών στους προϋπολογισµούς των κρατών µελών για την εισοδηµατική στήριξη στο πλαίσιο της ΚΑΠ, ύψους 3%, για νέους γεωργούς (γεωργοί ηλικίας έως και 40 ετών). Αυτή θα µπορούσε να περιλαµβάνει εισοδηµατική στήριξη, επενδυτικές ενισχύσεις ή ενισχύσεις εκκίνησης για νέους γεωργούς.

Οικονοµικά κίνητρα σε αγρότες µε νέα πράσινα Μέτρα

Η νέα ΚΑΠ θα στηρίξει τη µετάβαση προς µια πιο βιώσιµη γεωργία µε αυξηµένες φιλοδοξίες για το κλίµα, το περιβάλλον και την καλή µεταχείριση των ζώων. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την εφαρµογή της µέσω των εθνικών στρατηγικών σχεδίων, σύµφωνα µε την Πράσινη Συµφωνία και σύµφωνα µε τη στρατηγική «Από το αγρόκτηµα στο πιάτο» και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα. Επίσης, εισάγονται νέα εργαλεία τα οποία, σε συνδυασµό µε τον νέο τρόπο εργασίας, θα επιτρέψουν αποτελεσµατικότερες και καλύτερα στοχευµένες επιδόσεις στους τοµείς του περιβάλλοντος, του κλίµατος και της καλής διαβίωσης των ζώων:

    Συνοχή µε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία: Η νέα ΚΑΠ θα ενσωµατώσει πλήρως την περιβαλλοντική και κλιµατική νοµοθεσία της ΕΕ. Τα σχέδια της ΚΑΠ θα συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Από το αγρόκτηµα στο πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, ενώ θα επικαιροποιηθούν ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στην κλιµατική και περιβαλλοντική νοµοθεσία από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία.

   Παροχή στήριξης υπό όρους: οι ελάχιστες απαιτήσεις µε τις οποίες πρέπει να συµµορφώνονται οι δικαιούχοι της ΚΑΠ για να λάβουν στήριξη είναι πλέον πιο φιλόδοξες. Για παράδειγµα, σε κάθε γεωργική εκµετάλλευση τουλάχιστον το 3 % της αρόσιµης γης θα προορίζεται για τη βιοποικιλότητα και για µη παραγωγικά στοιχεία, µε δυνατότητα λήψης στήριξης µέσω οικολογικών προγραµµάτων ώστε να επιτευχθεί ποσοστό 7 %. Όλοι οι υγρότοποι και οι τυρφώνες θα προστατεύονται.

Προσφορά οικολογικών προγραµµάτων: θα είναι υποχρεωτική για τα κράτη µέλη. Αυτό το νέο προαιρετικό µέσο θα ανταµείβει τους γεωργούς για την εφαρµογή φιλικών προς το κλίµα και το περιβάλλον πρακτικών (βιολογική γεωργία, αγροοικολογία, ολοκληρωµένη φυτοπροστασία κ.λπ.), καθώς και για βελτιώσεις όσον αφορά την καλή µεταχείριση των ζώων. Τα κράτη µέλη πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 25 % του προϋπολογισµού τους για την εισοδηµατική στήριξη σε οικολογικά προγράµµατα, συνολικού ύψους 48 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισµό άµεσων ενισχύσεων.

Αγροτική Ανάπτυξη: Τουλάχιστον το 35 % των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης θα διατίθεται σε γεωργοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις, οι οποίες προωθούν περιβαλλοντικές και κλιµατικές πρακτικές και πρακτικές καλής διαβίωσης των ζώων.

Ο προϋπολογισµός της ΚΑΠ πρέπει να συµβάλει σηµαντικά στις συνολικές δαπάνες της Ένωσης για το κλίµα. Για ρεαλιστικό και άρτιο υπολογισµό, η Επιτροπή θα προτείνει έως το 2025 νέα, διαφοροποιηµένη προσέγγιση, η οποία θα υπερβαίνει τις υφιστάµενες µεθόδους.

Το αφιέρωμα βρίσκεται διαθέσιμο στο φύλλο της Agrenda που κυκλοφορεί το Σαββατοκύριακο 3-4 Ιουλίου

 

 

Πιο ευέλικτη ΚΑΠ

Η νέα ΚΑΠ εισάγει νέο τρόπο εργασίας, µε βάση τον οποίο κάθε κράτος µέλος θα καταρτίζει εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ΚΑΠ, όπου θα περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο θα επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΑΠ, καθώς και οι στόχοι της Πράσινης Συµφωνίας, όπως περιγράφονται στη στρατηγική «Από το αγρόκτηµα στο πιάτο» και στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.

Επιπλέον, η νέα ΚΑΠ εστιάζει στις επιδόσεις, χάρη στα εξής:

   Ενίσχυση της θέσης των αγροτών σε έναν ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τοµέα 
  Απλούστεροι κανόνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.   Σύνολο κοινών δεικτών για την παρακολούθηση της εφαρµογής της ΚΑΠ και την αξιολόγηση των επιδόσεων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ. 
   Ετήσια έκθεση επιδόσεων που θα υποβάλλεται από τα κράτη µέλη στην Επιτροπή από το 2024 και εξής, η οποία θα συµπληρώνεται από ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης.
  Η Επιτροπή θα προβεί σε εξέταση των επιδόσεων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ το 2025 και το 2027, κατόπιν της οποίας, αν χρειαστεί, θα απευθύνει αίτηµα για ανάληψη δράσης από τα κράτη µέλη.

  Η νέα ΚΑΠ διατηρεί έναν γενικό προσανατολισµό προς την αγορά, µε τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις της ΕΕ να λειτουργούν σύµφωνα µε τα µηνύµατα της αγοράς, αξιοποιώντας παράλληλα ευκαιρίες εκτός της ΕΕ που προκύπτουν από το εµπόριο.

  Επίσης, ενισχύει τη θέση των γεωργών στην αλυσίδα τροφίµων, διευρύνοντας τις δυνατότητες των γεωργών να ενώνουν τις δυνάµεις τους, µεταξύ άλλων µέσω ορισµένων εξαιρέσεων από το δίκαιο του ανταγωνισµού.

  Θα θεσπιστεί νέο γεωργικό αποθεµατικό για τη χρηµατοδότηση µέτρων στήριξης της αγοράς σε περιόδους κρίσεων, µε ετήσιο προϋπολογισµό τουλάχιστον 450 εκατ. ευρώ.

 

Ανακοίνωση Λιβανού

Με ίδιους πόρους στη νέα περίοδο

Για µία συµφωνία που δίνει περισσότερα κίνητρα για τους νέους γεωργούς και θα στηρίξει το εισόδηµα αµβλύνοντας τις επιπτώσεις της εσωτερικής σύγκλισης για τους κατόχους ιστορικών δικαιωµάτων, έκανε λόγο το ΥΠΑΑΤ στην ανακοίνωσή του. «Και το σηµαντικότερο είναι ότι πετύχαµε για τη χώρα µας τη διατήρηση των πόρων της ΚΑΠ στα ίδια επίπεδα µε την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο (της τάξης των 19,3 δις ευρώ), παρά την µείωση που υπέστη στο σύνολό της, και µάλιστα µε ενισχυµένο τον επενδυτικό - µεταρρυθµιστικό Πυλώνα ΙΙ αυτής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του Σπήλιου Λιβανού, η συµφωνία για την ΚΑΠ:


  Μεριµνά για τους νέους γεωργούς, διαµορφώνοντας περισσότερα κίνητρα προσέλκυσης και επενδύσεων, αυξάνοντας το ελάχιστο υποχρεωτικό επίπεδο στήριξης του εισοδήµατός τους σε 3% του προϋπολογισµού της ΚΑΠ.
  Στηρίζει τις µικρές και µεσαίες γεωργικές εκµεταλλεύσεις, ώστε να καταστούν περισσότερο βιώσιµες και ανταγωνιστικές, αξιοποιώντας τα εργαλεία της αναδιανεµητικής ενίσχυσης και της ενίσχυσης των µικροκαλλιεργητών για τη στήριξη του εισοδήµατός τους και την άµβλυνση των επιπτώσεων της εσωτερικής σύγκλισης, ενώ ταυτόχρονα διευρύνει το πλέγµα προστασίας για παραγωγικούς κλάδους που αντιµετωπίζουν δυσκολίες µέσα από την αύξηση του ποσοστού στήριξης των συνδεδεµένων ενισχύσεων.
  Ενσωµατώνει µε ισορροπηµένο τρόπο τη µέριµνα για το περιβάλλον, διαµορφώνοντας νέες ολοκληρωµένες αγροδιατροφικές αλυσίδες αξίας, µέσα από την υιοθέτηση βιώσιµων και πράσινων πρακτικών, όπως η γεωργία ακριβείας, οι γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις, τα οικολογικά σχήµατα, η βιολογική γεωργία, η αγρο-οικολογία, η καλή διαβίωση των ζώων, η βιοοικονοµία, η κυκλική οικονοµία.
   ∆ιευρύνει τις προοπτικές και δυνατότητες επενδύσεων στον πρωτογενή τοµέα, µέσα από την προώθηση του συνεργατισµού, της δικτύωσης, της κατάρτισης και συµβουλευτικής υποστήριξης των παραγωγών, την καινοτοµία και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και εφαρµογών, µε στόχο τη µείωση του κόστους παραγωγής, την παραγωγή υγιεινών και ασφαλών τροφίµων, την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.
    Σέβεται την κοινωνία τον πολιτών και αναβαθµίζει τη συµβολή του πρωτογενή τοµέα στη θωράκιση κοινωνικών και εργασιακών δικαιωµάτων, µέσα από την σύνδεση της χορήγησης ενισχύσεων µε την τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας.         Ενθαρρύνει την απλοποίηση των παρεµβάσεων στο σύνολο των Πυλώνων της ΚΑΠ και προβλέπει τη µείωση της γραφειοκρατίας προς όφελος των παραγωγών. ∆ιασφαλίζει την οµαλή µετάβαση στην νέα προγραµµατική περίοδο, µέσα από επαρκείς µεταβατικές διατάξεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την προσαρµογή των παραγωγών στην νέα Πράσινη         Αρχιτεκτονική της ΚΑΠ (οικολογικά σχήµατα και υποχρεωτικά πρότυπα) και την παροχή µεγαλύτερης ευελιξίας στο σχεδιασµό και την εφαρµογή του Εθνικού Στρατηγικού µας Σχεδίου στη βάση των ιδιαιτεροτήτων και των προτεραιοτήτων της χώρας µας.

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

03-07-2021 22:41Kapnofytis

Παπαρια μαντολες, κοροιδεμα των αγροτων ,φτωχοποιηση των μικρων και ακομη ποιο πλουσιοι οι μεγαλοι.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία