Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Με την κατανομή του 2015 και χαμηλότερη αξία δικαιωμάτων στη νέα ΚΑΠ

Με τον ίδιο αριθµό δικαιωµάτων που έχουν στην κατοχή τους σήµερα, θα πορευθούν στη νέα ΚΑΠ οι αγρότες, καθώς δεν θα υπάρξει νέα µοιρασιά ή «πρώτη κατανοµή» όπως ονοµάστηκε την τρέχουσα περίοδο.

30_2

Γιώργος Κοντονής

7924
3

Αυτό επιβεβαιώνει το έγγραφο διαβούλευσης για τη βασική ενίσχυση στην Ελλάδα, µε την πληρωµή να διατίθεται σε όσους έχουν αποκτήσει δικαιώµατα:

(α) µέσω χορήγησης δικαιωµάτων το έτος ενίσχυσης 2015,

(β) µέσω χορήγησης δικαιωµάτων από το εθνικό απόθεµα,

(γ) µε µεταβίβαση.

(δ) οι οποίοι αποκτούν δικαιώµατα ενίσχυσης από το 2023 και µετά, είτε από το εθνικό απόθεµα, είτε µέσω µεταβίβασης δικαιωµάτων ενίσχυσης.

Παράλληλα, τίθεται ελάχιστο όριο έκτασης για την οποία µπορεί να ζητηθεί η χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, τα 4 στρέµµατα.

Κατά τα άλλα στο έγγραφο διαβούλευσης αναφέρεται πως η ενίσχυση αυτή θα συνεχίσει να χορηγείται βάσει «δικαιωµάτων», τα οποία χορηγούνται ανά αγρονοµική περιφέρεια (Βοσκότοπων, Αρόσιµων Εκτάσεων και Μόνιµων Καλλιεργειών), κατά συνέπεια, το ποσό της ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο διαφοροποιείται ανάµεσα στις τρεις αγρονοµικές περιφέρειες της χώρας.

Ωστόσο, εδώ, τίθεται το ερώτηµα προς τους συµµετέχοντες στη διαβούλευση αν θα πρέπει τελικά: Να συγχωνευθούν σε µία οι περιφέρειες ενίσχυσης (µοναδιαία αξία ίδια παντού) ή να γίνουν τέσσερις οι αγρονοµικές περιφέρειες µε την προσθήκη της ελαιοκαλλιέργειας: (Βοσκότοποι, Αρόσιµες Εκτάσεις, Ελαιοκαλλιέργεια, Λοιπές Μόνιµες Καλλιέργειες).

Προς το παρόν όλες οι παρουσιάσεις του ΥΠΑΑΤ έχουν γίνει µε βάση τρεις αγρονοµικές περιφέρειες, οπότε δύσκολα θα αλλάξει κάτι εντός του µήνα και, µέχρι την υποβολή του στρατηγικού σχεδίου.

Κατά τα άλλα, προβλέπεται ως γνωστόν και η κατάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων. «Για την περίοδο 2023-2026 θα πραγµατοποιηθεί σύγκλιση της αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης προς ενιαία τιµή µονάδας («flat rate») σε επίπεδο αγρονοµικής περιφέρειας, σε τέσσερα ισόποσα βήµατα δηλ. στα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026. Αυτό σηµαίνει ότι το 2026, εντός κάθε αγρονοµικής περιφέρειας, η µοναδιαία αξία όλων των δικαιωµάτων ενίσχυσης θα εξισωθεί µε τον περιφερειακό µέσο όρο, δηλ. µε τη µέση αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης της εν λόγω περιφέρειας.», αναφέρει το σχετικό έγγραφο.

Η λίστα µε  τις συνδεδεµένες  στη διαβούλευση

Στη διαβούλευση που ξεκίνησε την 1η ∆εκεµβρίου και τελείωσε την περασµένη Παρασκευή 3 ∆εκεµβρίου, φιλοξενήθηκε η νέα λίστα µε τις συνδεδεµένες όπως αυτές προτείνεται να ενεργοποιηθούν από το σύµβουλο της νέας ΚΑΠ. Σε αυτές περιλαµβάνονται τα εξής προϊόντα:

1) Σκληρό σιτάρι: 8 ευρώ το στρέµµα, 12,8 εκατ. ευρώ

2) Μαλακό σιτάρι: 8 ευρώ το στρέµµα, 4,65 εκατ. ευρώ

3) Κριθάρι: 8 ευρώ το στρέµµα, 6,6 εκατ. ευρώ

4α) Βόειο κρέας (τύπος Α): Επιδότηση σε θηλυκά βοοειδή ηλικίας 18 µηνών έως 12 ετών που έχουν γεννήσει στο έτος ενίσχυσης. 32 ευρώ το ζώο, 6,7 εκατ. ευρώ

4β) Βόειο κρέας (τύπος Β):

Γεννηµένα µοσχάρια στην Ελλάδα. 160 ευρώ το ζώο, 2,06 εκατ. ευρώ

4γ) Βόειο κρέας (τύπος Γ): Εκτρεφόµενα µοσχάρια για άνω των 5 µηνών (14-20 µηνών) 200 ευρώ, 28,1 εκατ. ευρώ

5) Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: 15,4 ευρώ το στρέµµα, 11,5 εκατ. ευρώ

6) Σπόροι σποράς: 53,7 ευρώ το στρέµµα, 5 εκατ. ευρώ

7) Αιγοπρόβειο κρέας: 10 ευρώ το ζώο, 51,8 εκατ. ευρώ

8) Σανοδοτικά ψυχανθή: 6,7 ευρώ το στρέµµα, 12 εκατ. ευρώ

Από 19 περιορίστηκαν σε 12 οι δράσεις για το νέο πρασίνισµα

Από τις 19 δράσεις που είχε ανακοινώσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός τελικά οι 12 φαίνεται να προκρίνονται στο πλαίσιο των οικολογικών σχηµάτων (νέο πρασίνισµα). Συγκεκριµένα:

 1. Καλλιέργεια ποικιλιών χειµερινών σιτηρών και οσπρίων µικρού βιολογικού κύκλου.
 2. Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών ετησίων.
 3. Ενίσχυση παραγωγών για την εισαγωγή νέων ή/και καινοτόµων καλλιεργειών.
 4. Επέκταση της εφαρµογής περιοχών οικολογικής εστίασης σε µικρές εκµεταλλεύσεις (<10ha).
 5. Αύξηση της έκτασης εφαρµογής περιοχών οικολογικής εστίασης.
 6. Εφαρµογή ζωνών οικολογικής εστίασης στις δενδρώδεις.
 7. ∆ιατήρηση αγροδασικών οικοσυστηµάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου.
 8. ∆ιατήρηση δασοκτηνοτροφικών οικοσυστηµάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου.
 9. ∆ιαχείριση φυσικών πόρων – Γεωργία ακριβείας.
 10. ∆ιαχείριση βοσκοτόπων.
 11. ∆ιατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις µε αναβαθµίδες.
Σχόλια (3)
Προσθήκη σχολίου

07-12-2021 15:13Κατερινα

Έξω οι συνταξιούχοι από τα δικαιώματα έλεός!!!!!!!!!

Απάντηση

07-12-2021 15:11Κατερινα

Έξω οι συνταξιούχοι από τα δικαιώματα έλεός!!!!!!!!

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία