BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Επείγει η εξειδίκευση για τα τιμολόγια στον ενεργό αγρότη ενόψει δηλώσεων ΟΣΔΕ 2022, ζητά εγγυήσεις η ΕΕ

Το ύψος των άμεσων ενισχύσεων που θα διεκδικήσουν φέτος οι Έλληνες αγρότες μέσω ΟΣΔΕ, θα επηρεάσει άμεσες τις υποχρέωσεις τους (προσκόμιση παραστατικών) για την πληρωμή του τσεκ στη νέα ΚΑΠ, με την Κομισιόν να ζητά στο διαβιβαστικό της 31ης Μαρτίου με τις παρατηρήσεις για τα στρατηγικά σχέδια, να αποδείξουν τα κράτη-μέλη πώς ακριβώς ο ορισμός του «ενεργού αγρότη» θα βοηθήσει στην καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων.

18-19_3

Γιώργος Κοντονής

6150
0

Επείγει η εξειδίκευση  για τα τιμολόγια στον  ενεργό αγρότη ενόψει  δηλώσεων ΟΣΔΕ 2022,  ζητά εγγυήσεις η ΕΕ

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στις γενικές παρατηρήσεις της Κομισιόν ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να αποδείξουν πώς θα εξασφαλίσουν στοχευμένη στήριξη πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη λήψη άμεσων ενισχύσεων μέσω της διάταξης και των απαιτήσεων του «ενεργού γεωργού». Στη χώρα μας όπως έχει γίνει γνωστό, ενεργοί αγρότες το 2023 θα είναι όσοι:

  • Είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης και έλαβαν ενισχύσεις λιγότερες των 5.000 ευρώ το 2022
  • Είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης και
  • Eφόσον έλαβαν ενισχύσεις το 2022 περισσότερες των 5.000 ευρώ είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και προσκομούν ετησίως τιμολόγια αγοράς εισροών και πώλησης αγροτικών προϊόντων.

Ωστόσο, προς το παρόν, ακόμα δεν έχουν δημοσιευτεί κρίσιμες λεπτομέρειες όπως είναι το ύψος των παραστατικών από τους αγρότες, ποια περίοδο θα αφορούν κ.ο.κ.. Τα στοιχεία αυτά, αν και θα πρέπει να προσκομιστούν από το 2023, σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα πρέπει να γίνουν γνωστά πριν ακόμα ανοίξουν οι φετινές αιτήσεις ΟΣΔΕ. Ο λόγος είναι πως όσοι λάβουν άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ, θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι ουσιαστικά παράγουν αγροτικό προϊόν. Όποιος δεν μπορεί ή δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, τα δικαιώματά του παύουν να «ισχύουν» και θα πρέπει να μεταβιβαστούν εντός μία διετίας. Άλλωστε, γι’ αυτό η Ιρλανδία καταργεί για το 2023 και το 2024 τις ποινές για µεταβιβάσεις δικαιωµάτων χωρίς γη, ώστε να διευκολυνθούν αυτές οι περιπτώσεις και να φτάσουν ατόφιες οι αξίες στα χέρια των πραγµατικών παραγωγών.

Αναλυτικότερα η Κομισιόν αναφέρει στις σχετικές της παρατηρήσεις για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ που έχουν δημοσιευτεί, όσον αφορά τα επιλέξιμα εκτάρια και τον ενεργό αγρότη:

Κοινοί ορισμοί και στόχευση

Οι ορισμοί που σχετίζονται με τη στήριξη της ΚΑΠ που ορίζονται σε επίπεδο ΕΕ διασφαλίζουν την κοινότητα της πολιτικής ενώ επιτρέπουν στα κράτη μέλη να προσδιορίζουν περαιτέρω τους κανόνες σε εθνικό επίπεδο για να προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και να στοχεύουν καλύτερα τη στήριξη. Ο ορισμός του επιλέξιμου εκταρίου θεσπίζει την αρχή της ΕΕ ότι η εισοδηματική στήριξη χορηγείται σε γεωργούς με γεωργικές εκτάσεις στις οποίες εκτελείται γεωργική δραστηριότητα, ενώ εισάγει ευελιξία από αυτόν τον κανόνα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών φιλοδοξιών της ΚΑΠ. Το νέο νομικό πλαίσιο επέκτεινε τον κατάλογο αυτών των παρεκκλίσεων και παρείχε στα κράτη μέλη περισσότερα περιθώρια για την προσαρμογή των κανόνων στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Οκτώ κράτη μέλη επωφελούνται από αυτήν την αυξημένη ευελιξία και, για παράδειγμα, περιλαμβάνουν πρόσθετα χαρακτηριστικά τοπίου στην επιλέξιμη περιοχή.

Με στόχο την καλύτερη στόχευση της στήριξης της ΚΑΠ, τα κράτη μέλη καθορίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια ποιος πληροί τις προϋποθέσεις ως «ενεργός γεωργός» και ως εκ τούτου μπορεί να λάβει άμεσες πληρωμές. Σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, αυτό θα μπορούσε να γίνει σύμφωνα με ένα καθορισμένο ελάχιστο επίπεδο γεωργικής δραστηριότητας, το οποίο καθορίζεται με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, όπως το εισόδημα ή η εισροή εργασίας. Το κύριο κριτήριο που προτείνουν τα κράτη μέλη για τον καθορισμό ενός ορισμού ενεργού γεωργού είναι η συμπερίληψη στα επίσημα μητρώα (κοινωνική ασφάλιση, μητρώο αγροκτημάτων, ΦΠΑ). Οκτώ κράτη μέλη περιλαμβάνουν αρνητικό κατάλογο, ο οποίος, σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό του ενεργού γεωργού, θα πρέπει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εντοπίσουν τους αγρότες που δεν πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια.

Περίληψη παρατηρήσεων

  • Οι πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του επιλέξιμου εκταρίου στα προτεινόμενα Σχέδια συχνά δεν ήταν πλήρεις. Τα κράτη μέλη καλούνται να αιτιολογήσουν περαιτέρω τις επιλογές τους.
  • Συχνά ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να αποδείξουν πώς θα εξασφαλίσουν στοχευμένη στήριξη πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη λήψη άμεσων ενισχύσεων μέσω της διάταξης και των απαιτήσεων του «ενεργού γεωργού».
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Πληρωμές Θεσμικά