Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Το ασυμβίβαστο κάνει τον βιοκαλλιεργητή να χάνει χρήματα από πρασίνισμα

Τον αποκλεισµό όλων των αγροτεµαχίων και εκτροφών που λαµβάνουν ενίσχυση Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας από τις πληρωµές του νέου πρασινίσµατος και των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων, προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο της ελληνικής ΚΑΠ.

4-5_20

Γιώργος Κοντονής

9287
47

Το ασυμβίβαστο κάνει τους βιοκαλλιεργητές να χάνουν χρήματα από  το πρασίνισμα με τη  νέα ΚΑΠ το 2023 

Αυτό σηµαίνει πως για όσο διάστηµα τα αγροτεµάχια µένουν «δεσµευµένα» στο σχετικό πρόγραµµα του ΠΑΑ, δεν θα µπορούν να τα αξιοποιούν οι δικαιούχοι για οποιαδήποτε άλλη πράσινη επιδότηση. Ο συγκεκριµένος αποκλεισµός ισχύει µόνο σε επίπεδο αγροτεµαχίου και όχι δικαιούχου, κάτι που σηµαίνει πως σε οποιαδήποτε άλλα σηµεία της εκµετάλλευσης που δεν βρίσκονται δεµένα στο πριµ Βιολογικών, οι αγρότες θα µπορούν να λαµβάνουν το νέο πρασίνισµα.

Τα παραπάνω αναφέρει η παρουσίαση µε τίτλο «Οι νέες προκλήσεις της Πράσινης Γεωργίας στην ΚΑΠ 2023-2027», που πραγµατοποίησε η Προϊσταµένη Κλιµατικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος  του ΥΠΑΑΤ, Παναγιώτα Παπαλουκοπούλου, σε πρόσφατη ηµερίδα. «∆εν είναι συµβατή µε οποιαδήποτε άλλη δράση στα πλαίσια των άρθρων 31 ή 70 (σ.σ Καν (ΕΕ) 2021/2115)», αναφέρει συγκεκριµένα στη διαφάνεια σχετικά µε τη «∆ιατήρηση της Βιολογικής Γεωργίας». Το άρθρο 31 αφορά το νέο πρασίνισµα και το άρθρο 70 τα αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα του ΠΑΑ. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, το πρασίνισµα το λάµβαναν κανονικά όσοι είχαν δικαιώµατα ανεξαρτήτως αν είχαν ενταχθεί σε πρόγραµµα του ΠΑΑ. Από του χρόνου λοιπόν, και σε συνδυασµό µε τη µείωση στα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης (οριζόντιο 22% από το 2023), οι δικαιούχοι του πριµ Βιολογικών θα δουν σηµαντικά µειωµένες τις άµεσες ενισχύσεις τους.

Ουσιαστικά τα παραπάνω αφορούν 54.000 περίπου αγρότες και κτηνοτρόφους που εντάχθηκαν στην 5η προκήρυξη της Βιολογικής Γεωργίας καθώς οι δεσµεύσεις τους εκτείνονται έως και το 2024. Φυσικά µένουν και οι επίσηµες εφαρµοστικές αποφάσεις των άµεσων ενισχύσεων, για να επιβεβαιωθεί η «µη συµβατότητα» που ανακοινώθηκε.  

Η διατήρηση µέσω του πρασινίσµατος

Οι υπόλοιποι που έχουν αγροτεµάχια ή εκτροφές σε σύµβαση µε Οργανισµό Πιστοποίησης αλλά δεν είναι ενταγµένοι σε σχετικό πρόγραµµα του ΠΑΑ, τα βιολογικά αγροτεµάχιά τους δεν επηρεάζονται από περιορισµούς που έχουν να κάνουν µε το νέο πρασίνισµα. Αυτοί, θα είναι σε θέση να επιλέξουν όποια δράση θέλουν από το νέο πρασίνισµα. Οι περισσότεροι αν όχι όλοι, λογικά θα επιλέξουν να επιδοτηθούν από τη δράση «∆ιατήρηση της Βιολογικής Γεωργίας» που µεταφέρεται το 2023 στο νέο πρασίνισµα και δεν θα έχει σχέση µε το ΠΑΑ. Τι σηµαίνει αυτό: ∆εν υπάρχουν ούτε πίνακες µοριοδότησης, ούτε επιλαχόντες, όσοι έχουν ενεργή σύµβαση µε Οργανισµό Πιστοποίησης θα λαµβάνουν επιδότηση και µάλιστα αυξηµένη σε σχέση µε τους συναδέλφους τους οι οποίοι συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, όλες οι καλλιέργειες έχουν τουλάχιστον 5 ευρώ πάνω επιδότηση στο στρέµµα σε σχέση µε το ΠΑΑ. Παράλληλα, το επιτραπέζιο σταφύλι ανεβαίνει στα 144 ευρώ το στρέµµα από 85, στα 94 ευρώ διαµορφώνεται το πριµ στα πυρηνόκαρπα, ενώ η ντοµάτα θα λαµβάνει 114 ευρώ το στρέµµα από µόλις 60 (βλ. πίνακα). Ίσως, το γεγονός αυτό βάλει σε σκέψεις κάποιους να εγκαταλείψουν πρόωρα τις δεσµεύσεις του ΠΑΑ για να λάβουν το σχετικό πριµ από το νέο πρασίνισµα, κάτι που µένει να φανεί. Βέβαια ο προϋπολογισµός είναι δεδοµένος και ως εκ τούτου µπορεί, για τη διατήρηση, να υπάρχει µείωση της στρεµµατικής επιδότησης ανάλογα µε τη ζήτηση για ένταξη στο πρόγραµµα. Για τη βιολογική κτηνοτροφία τα ποσά επιδότησης µένουν ίδια.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Για όσους ενδιαφέρονται για µετατροπή σε Βιολογική Γεωργία

Η µετατροπή στη Βιολογική Γεωργία, παραµένει στο ΠΑΑ. Yπάρχει επίσης µία καθολική άνοδος των πριµ για όλες τις κατηγορίες καλλιεργειών και σε ορισµένες περιπτώσεις θεαµατική. Η µηδική αποκτά πριµ 88 ευρώ το στρέµµα, η ντοµάτα 200 ευρώ, η ελιά ανεβαίνει στα 71 ευρώ και τα πρόβατα «τσιµπάνε» επιπλέον 4 ευρώ φτάνοντας τα 27. Στη µετατροπή το πρόγραµµα θα είναι ανταγωνιστικό που σηµαίνει πως όπως και τώρα θα υπάρχουν επιλαχόντες και ανάλογα το µπάτζετ θα ορίζονται οι δικαιούχοι. Για τη διατήρηση δεν θα υπάρχουν επιλαχόντες (δηλαδή ούτε και πίνακας µοριοδότησης) και όσοι τηρούν τις σχετικές δεσµεύσεις θα λαµβάνουν και το αντίστοιχο πριµ. Και για τις δύο δράσεις των Βιολογικών προβλέπεται προϋπολογισµός για την περίοδο 2023-2027 κοντά στο 1,5 δις ευρώ (300 εκατ. ευρώ για µετατροπή και 1,2 δις ευρώ για τη διατήρηση των βιολογικών πρακτικών).

Η περίπτωση της Βιολογικής Μελισσοκοµίας

Για τη µελισσοκοµία θα προκηρυχθεί ξεχωριστεί δράση, µε τα ετήσια ποσά στήριξης να χωρίζονται σε κλάσεις:

  • Για 20 – 110 κυψέλες ο µελισσοκόµος θα λαµβάνει ετησίως 1.650 ευρώ.
  • Για 111 – 200 κυψέλες θα λαµβάνει 5.115 ευρώ.
  • Για 201 – 300 κυψέλες θα λαµβάνει 8.580 ευρώ.
  • Για 301 κυψέλες και άνω η ετήσια ενίσχυση διαµορφώνεται στα 10.230 ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οµάδες αυτών κάτοχοι µελισσοκοµικής ταυτότητας, οι οποίοι κατέχουν από 20 και πάνω µελισσοσµήνη. Επιλέξιµοι για ενίσχυση είναι οι υποψήφιοι που κατέχουν νεοεντασσόµενες (κατεχόµενες) κυψέλες και παραφυάδες στο σύστηµα ελέγχου για τη βιολογική γεωργία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κανονισµό (ΕΕ) 2018/848. Οι δικαιούχοι θα υποχρεούνται στην τήρηση του συνόλου των δεσµεύσεων, που σχετίζονται µε την προέλευση των ζώων, τη διατροφή (στο τέλος της περιόδου παραγωγής, διατηρούνται στις κυψέλες επαρκή αποθέµατα µελιού και γύρης προκειµένου οι µέλισσες να επιβιώσουν τον χειµώνα, η τεχνητή διατροφή των πληθυσµών µελισσών δύναται να πραγµατοποιείται µόνο σε περίπτωση που απειλείται η επιβίωσή του πληθυσµού λόγω κλιµατικών συνθηκών. Σε παρόµοια περίπτωση, η εκτροφή του πληθυσµού µελισσών πραγµατοποιείται µε βιολογικό µέλι, βιολογική γύρη, βιολογικό σιρόπι ζάχαρης ή βιολογική ζάχαρη, την προστασία της υγείας, την καλή µεταχείριση των ζώων, πρακτικές στέγασης και κτηνοτροφικές πρακτικές (περιοχήεγκατάστασης των κυψελών, τις υποχρεώσεις τήρησης στοιχείων τεκµηρίωσης από τον δικαιούχο.

∆ικαιούχοι διατήρησης

Στη ∆ράση για τη βιολογική γεωργία των πράσινων πρακτικών (άµεσες ενισχύσεις) δικαιούχοι θα είναι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ενεργών γεωργούν που διατηρούν τη βιολογική καλλιέργεια η εκτροφή. Οι παραγωγοί πρέπει να διαθέτουν αγροτεµάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, τα οποία είναι ενταγµένα στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας η οποία ένταξη τεκµηριώνεται από σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης καθώς και να διαθέτουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης από τον Οργανισµό µε τον οποίο είναι συµβεβληµένοι.

Εν αναµονή της έκδοσης του πίνακα συµβατότητας

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε ερωτήµατα παραγωγών αναφέρει πως θα εκδοθεί πίνακας συµβατότητας σε επίπεδο εκµετάλλευσης αλλά και αγροτεµαχίου εφαρµογής οικολογικών προγραµµάτων – ενισχύσεων στο πλαίσιο του άρθρου 70 «Περιβαλλοντικές, κλιµατικές & άλλες δεσµεύσεις διαχείρισης» και βιολογικής γεωργίας. Αυτό σηµαίνει ότι κάποιες δεσµεύσεις σε ορισµένα αγροτεµάχια µπορεί να αποκλείουν ολόκληρη την εκµετάλλευση από δράσεις που αφορούν τα αγροπεριβαλλοντικά του ΠΑΑ.

Ιδιότυπο ασυμβίβαστο που κοστίζει σε ενισχύσεις

Εφόσον δεν λαμβάνει το σχετικό πριμ Βιολογικών από το ΠΑΑ, ο παραγωγός
μπορεί να επιδοτηθεί από τις δράσεις του νέου πρασινίσματος. Αυτό αναφέρει σε σχετική ερώτηση το ΥΠΑΑΤ η οποία έχει ως εξής:

Ερώτηση: Παραγωγός που εντάσσει τώρα τα αγροτεμάχια του σε Σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικής γεωργίας, και δεδομένου ότι για το 2023 δεν θα επιδοτηθεί από το Οικολογικό Πρόγραμμα 31.9-Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας, μπορεί να επιδοτηθεί από το Οικολογικό Πρόγραμμα 31.1- Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών;

Απάντηση: Ναι, εφόσον τηρεί τις δεσμεύσεις του οικολογικού προγράμματος 31.1- Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών. Με τις εγκύκλιους εφαρμογής θα δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να είναι σαφείς οι  προϋποθέσεις ενίσχυσης στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ. Όταν ένας παραγωγός που εφαρμόζει βιολογική γεωργία δεν ενισχύεται για τη συγκεκριμένη γεωργική πρακτική από το ΣΣ ΚΑΠ δεν τίθενται θέματα διπλής χρηματοδότησης.

Σχόλια (47)
Προσθήκη σχολίου

19-12-2022 01:41Δημήτρης

Ιερώνυμος boss @JeronymoBoss2 Δείτε στο τουιτερ του έχει βγάλει στοιχεία με οφσόρ στον Παναμά τις Καιλη με 10 εκατ δολάρια. Τα μισά τα είχε στο όνομά της και τα άλλα μισά στον πατέρα της και τη μάνα της. Αν η Καιλή έχει οφσόρ στον Παναμά με 10 εκατ. δολάρια φανταστείτε τι έχει ο Μητσοτάκης. Κατά τα άλλα κόβουν εμάς το πρασίνισμα.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (3)

18-12-2022 23:24Φάνης

Η ευρωπαϊκή ένωση δίνει επιδοτήσεις για τη βιολογική γεωργία στη νέα ΚΑΠ και εδώ η κυβέρνηση συμμορία μας τα κλέβει με διάφορες προφάσεις αυτό είναι όλο.

Απάντηση

18-12-2022 21:59Φώτης

Τώρα πήραν τις επιδοτήσεις οι συνάδελφοι και το έχουν ρίξει στον ύπνο θα ξυπνήσουν απότομα όταν θα δούνε την περιουσία τους να γίνεται καπνός. Οι άνθρωποι που παράγουν ματώνουν κυριολεκτικά κράτος ανύπαρκτο και όλα για τους ημετέρους και τα κομματόσκυλα. Για όλα υπάρχει υστεροβουλία. Κρίμα που ασχολήθηκα με τη γεωργία.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

18-12-2022 21:51Χρήστος

Όποιος ξανά ψηφίσει ΝΔ στις εκλογές είναι η βολεμένος η καθυστερημένος.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

18-12-2022 21:32Μαρία

Καλά είστε με τα καλά σας; Κόβεται το πρασίνισμα στα βιολογικά; Αυτή είναι η στήριξη σας;

Απάντηση

18-12-2022 21:30Φωτίου

Φάτε πατριώτες μαλακές ψευτοδεξιοί. Μια ζωή προδότες και κρατικοδίαιτοι είστε. https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ellinotoyrkika/ellada-tourkia-mystikes-syzitiseis-me-menou-tin-apostratikopoiisi-ton-nision-tou-aigaiou-kai-eggyiti-tin-germania/

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (4)

18-12-2022 21:24Δημήτρης

Δεν έχουν το θεό τους. Μας πάνε για κρεμάλα.

Απάντηση

18-12-2022 21:22Μητσοτάκη γ@μιέσαι

Μας έχετε καταστρέψει τομάρια της συμμορίας ΝΔ.

Απάντηση

18-12-2022 20:58Νίκος

Όσο πιο αγρότες κοιμούνται όρθιοι η κυβέρνηση νομοθετεί την καταστροφή τους. Το κόστος τις πραγματικής βιολογικής καλλιέργειας είναι διπλάσιο και τριπλάσιο από τη συμβατική. Από τη μια δήθεν θα μας ενισχύσουν με τη νέα καπ και από την άλλη κόβοντας το πρασίνισμα ουσιαστικά μας δημιουργούν πρόβλημα. Απαράδεκτη. Αντί να δώσουν κίνητρα για τη βιολογική γεωργία όπως σε όλη την Ευρώπη εδώ κόβουν τις επιδοτήσεις. Το πιθανότερο είναι να θέλουν να μας χρεωκοπήσουν για να έρθουν τα funds να μας πάρουν τα χωράφια. Όπως ακριβώς και με τα σπίτια. Κατά τα άλλα έλεγαν οι ψευτοδεξιοί της ΝΔ πως οι κομουνιστές και οι αριστεροί θα μας πάρουν την περιουσία. Μόνο που στην πραγματικότητα θα μας τα πάρουν αυτοί.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (4)

18-12-2022 20:24kostas

Εχουν βαλει στοιχημα για το ποιος θα αποτελειωσει τον Ελληνα αγροτη πιο γρηγορα! Κερδιζει οποιος του παρει και τα σωβρακα! Να δειτε ομως ποσα μαγικα και ταχυδακτυλουργικα θα γινουν πριν τις εκλογες....Να δειτε ποσο ευκολα θα τουμπαρουν τους σημερινους δυσαρεστημενους και θα τους παρουν και την ψηφο...Υπαρχουν γραφεια που ψαχνουν απο τωρα τροπους χειραγωγησης της μαζας....Ολα για το εκλεγεσθαι και τιποτα αλλο. Κανεις δεν νοιαζεται για κανεναν. Ολα δειχνουν οτι η κυβερνηση στηριζει αποκλειστικα τους μεγαλους που δεν χρηζουν βοηθειας, και οδηγει σε ασφυχτικο θανατο τους μικρους και αδυνατους. Η ερημοποιηση της υπαιθρου προχωραει με γοργους ρυθμους! Αυτα να βλεπετε εσεις οι νεοεισερχομενοι και να προσεχετε τις μελλοντικες σας κινησεις. Ειναι μεγαλο ρισκο η επενδυση στη γεωργια και την κτηνοτροφια χωρις σταθερη πολιτικη και χωρις υποστηριξη απο το κρατος. Αγνοειστε παροτρυνσεις και προτροπες υπουργων....'' Λογος υπουργου, πορδη γαιδαρου'' !

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία