Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Νομοθεσία

Πρόστιμο ύψους 1,2 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για τις αγροτικές ενισχύσεις

Πρόστιμο ύψους 1.182.054,17 ευρώ επέβαλλε στην χώρα μας το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ λόγω αδυναμιών ως προς την εφαρμογή της πολλαπλής συμμορφώσεως (ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ). Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η Επιτροπή, κατόπιν έρευνας που διενήργησε τον Οκτώβριο του 2014 σχετικά με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, διαπίστωσε ότι η εφαρμογή του συστήματος πολλαπλής συμμορφώσεως δεν ήταν σύμφωνη με τους κανόνες της Ένωσης κατά τα έτη υποβολής αιτήσεων 2012, 2013 και 2014 στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.

zetor_crystal

12
0

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: 1) κατά τους επιτόπιους ελέγχους έλειπαν ορισμένα στοιχεία που αφορούσαν την κανονιστική απαίτηση διαχείρισης (ΚΑΔ) για τη διατήρηση των άγριων πτηνών,[1] 2) ότι, οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν ελέγχθηκαν κατά το έτος υποβολής αιτήσεων 2012, 3) ότι ο πίνακας αξιολογήσεως της έκθεσης ελέγχου δεν έδινε εναλλακτικές επιλογές στον επιθεωρητή όσον αφορά τη διαφοροποίηση των κυρώσεων αναλόγως της σοβαρότητας, της εκτάσεως και του διαρκούς χαρακτήρα της παραβάσεως (π.χ. για την ασφάλεια των τροφίμων) με αποτέλεσμα οι επιθεωρητές να μην έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε περίπτωσης παράβασης καθώς, επίσης, και 4) ότι σχετικά με το δείγμα ελέγχου που επέλεξε ο οργανισμός πληρωμών το 2012, τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς δεν ήταν κατάλληλα, δεδομένου ότι δεν ήταν αρκούντως συγκεκριμένα και δεν κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος των οικείων απαιτήσεων και προτύπων.

Επειδή για το ύψος του ποσού του υπολογιζόμενου κινδύνου δεν υπήρχε συμφωνία, η Επιτροπή τελικά εφάρμοσε κατ’ αποκοπή και εφάπαξ διορθώσεις, συνολικού ύψους 1.182.054,17 ευρώ, βάσει της εκτελεστικής της απόφασης (ΕΕ) 2017/1144. Κατά της απόφασης αυτής η Ελλάδα άσκησε προσφυγή ακύρωσης κατά το μέρος που της επιβλήθηκαν οι παραπάνω δημοσιονομικές διορθώσεις.

Στη χθεσινή απόφαση το Γενικό Δικαστήριο εκτιμά ότι η Επιτροπή ορθώς έκρινε ότι οι επίμαχοι έλεγχοι δεν ήταν αποτελεσματικοί όσον αφορά τη διακρίβωση της τήρησης όλων των υποχρεώσεων εκ της ΚΑΔ και την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Επιπλέον, τόνισε ότι δεν μπορεί να προσαφθεί στην Επιτροπή ότι δεν αιτιολόγησε επαρκώς την προσβαλλόμενη απόφαση ούτε ότι παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας.

Το Γενικό Δικαστήριο καταλήγει ότι η Επιτροπή δεν υπέπεσε σε πλάνη εκτιμήσεως όσον αφορά τη δημοσιονομική διόρθωση λόγω αδυναμιών στην ανάλυση κινδύνου και ότι δεν ήταν υποχρεωμένη να εκθέσει αναλυτικότερη αιτιολογία σχετικά την απόρριψη των προτάσεων υπολογισμού και των στοιχείων εκτιμήσεως που προσκόμισαν οι ελληνικές αρχές.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία