Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Νομοθεσία

Ξεκινούν οι επιτόπιοι έλεγχοι των μίνι Σχεδίων Βελτίωσης

Μετά την ολοκλήρωση της έγκρισης των δικαιούχων και την υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των εγκεκριμένων μίνι Σχεδίων Βελτίωσης, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά στη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου που αναλαμβάνει την «επιτόπια επαλήθευση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των επενδύσεων. Η επιτόπια επαλήθευση αφορά στα εξής:

9
0
1.1 Στον έλεγχο των πρωτοτύπων οικονομικών παραστατικών των οποίων τα φωτοαντίγραφα προσκομίσθηκαν με τους φακέλους πληρωμής για την τεκμηρίωση του οικονομικού αντικειμένου. Ελέγχεται η ύπαρξή τους, η πιστότητα των στοιχείων σε σχέση με τα φωτοαντίγραφα που προσκομίσθηκαν και το αν αναγράφουν το κείμενο «έγινε χρήση για ενισχύσεις του Καν. 1698/05» στο ίδιο σημείο με τα φωτοαντίγραφα που έχουν προσκομισθεί σε φάκελο πληρωμής

1.2 Στον έλεγχο της πρωτότυπης άδειας λειτουργίας της εκμετάλλευσης.
1.3 Για τα κτίσματα και τις κατασκευές που ενισχύονται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης επένδυσης, ελέγχεται η ύπαρξη τους και η δυναμικότητά τους.
1.4 Για τον μηχανολογικό εξοπλισμό που ενισχύεται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης επένδυσης ελέγχεται η ύπαρξή του καθώς και το ότι είναι καινούργιος, έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί. Ελέγχεται επίσης ο τύπος, η δυναμικότητα και ο αριθμός σειράς κατασκευής των μηχανημάτων. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να συμπίπτουν με τα αναγραφόμενα στις βεβαιώσεις του προμηθευτή οι οποίες έχουν υποβληθεί με το ή τα αιτήματα πληρωμής της ελεγχόμενης πράξης.
1.5 Στον έλεγχο της τήρησης των προτύπων που συνδέονται με την επένδυση, εφόσον τέτοια έχουν καθοριστεί.
1.6 Στη συνέχεια, η Επιτροπή Παρακολούθησης:
• Καταγράφει στο πόρισμα της τα ευρήματα του ελέγχου, εάν τέτοια υπάρχουν. Σε περίπτωση διαφωνίας θα καταγράφεται η άποψη της μειοψηφίας.
• Οι όποιες περικοπές είναι αναγκαίο να γίνουν θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένες στο πόρισμα της επιτροπής και να συνοδεύονται από τη νομική τους βάση.
• Υποβάλει το πόρισμα στον Φορέα Εφαρμογής ο οποίος το λαμβάνει υπόψη του στην εκκαθάριση της δαπάνης.»
Την απόφαση, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών πόρων και Υποδομών, Βαγγέλης Διβάρης.

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική

απόφαση 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία