Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Νομοθεσία

Νέο νομοσχέδιο δίνει κίνητρα για δασικούς συνεταιρισμούς

Μια νομοθετική πρωτοβουλία για τη συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των δασικών συνεταιρισμών θέτει σε διαβούλευση μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2012 το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

31
0
Πρόκειται για το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δασικές συνεταιριστικές οργανώσεις, που αναρτήθηκε προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr /home/category/ users/minenv. Οι δασικοί συνεταιρισμοί υλοποιούν βασικές δασικές εργασίες και παράγουν πρωτογενή δασικά προϊόντα και μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο αειφόρου διαχείρισης και προστασίας των δασών, αλλά και ανάπτυξης μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων δασικών προϊόντων, καθώς και πρόσθετο εισόδημα και απασχόληση στους ορεινούς πληθυσμούς. Προϋπόθεση για την εύρυθμη  λειτουργία τους είναι οι διαχειριστικές μελέτες δεκαετούς ή δεκαπενταετούς ισχύος

Οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν να συνδράμουν στην δημιουργία εύρωστων, οργανωμένων και ανταγωνιστικών συνεταιρισμών, να διασφαλίσουν εισόδημα στους δασεργάτες και να βελτιώσουν δραστικά τον τομέα της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασών

Η νομοθετική πρόταση λαμβάνει υπόψιν
•  ότι οι εξειδικευμένοι και ενεργοί δασεργάτες είναι πολύτιμοι για την αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων
• ότι οι δασικοί συνεταιρισμοί εξαιρέθηκαν από το νέο νόμο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς (άρθρο 18 παρ. 7 του Ν. 4015/2011 (ΦΕΚ Α΄ 210/21.9.2011
• τις απόψεις των δασικών συνεταιρισμώ
• τις απόψεις των δασικών υπηρεσιών της αποκεντρωμένης διοίκησης όπως εκφράστηκαν μέσω δομημένου ερωτηματολογίου

Με την νομοθετική πρόταση
• προβλέπεται η δυνατότητα ανάληψης πολλαπλών δραστηριοτήτων από τους δασικούς συνεταιρισμούς (δασικές εργασίες αλλά και διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση πρωτογενών δασικών προϊόντων
• ο αριθμός των απαιτούμενων μελών αυξάνεται στα 25 φυσικά πρόσωπ
• Καθιερώνεται η ιδιότητα του δασεργάτη ως προϋπόθεση για την απόκτηση και διατήρηση της ιδιότητας του μέλους του συνεταιρισμο
• οργανώνεται η κρατική εποπτεία των δασικών συνεταιρισμών εργασίας με την καθιέρωση της Διεύθυνσης Δασών του Νομού ως Εποπτεύουσας αρχής αυτώ
• καθιερώνεται Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών, το οποίο τηρείται τοπικά και κεντρικ
• καθίσταται υποχρεωτική η ύπαρξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργία
• καθιερώνεται ως υποχρεωτική η διάθεση των προϊόντων με δημοπρασία αποκλείοντας την απ’ ευθείας συμφωνία με τον έμπορ
• οριοθετείται το πλαίσιο λειτουργίας των δευτεροβάθμιων Ενώσεων Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας. Οι Ενώσεις δραστηριοποιούνται στη διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση των πρωτογενών δασικών προϊόντων των μελών τους και συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο τα μέλη τους. Παράλληλα, καθιερώνεται η απαγόρευση ανάληψης δασικών εργασιών για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό των μελών τους προκειμένου να μην ανταγωνίζονται τους πρωτοβάθμιους δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας

Πρόσθετα ζητήματα που ρυθμίζονται με τη νομοθετική πρόταση είναι
• οι όροι σύστασης, ο τύπος, το περιεχόμενο και η έγκριση του καταστατικο
• τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελώ
• οι αρμοδιότητες των διοικητικών οργάνων (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο
• η οικονομική διαχείρισή τους (διαχειριστικό υπόλοιπο-αποθεματικά-έκτακτη εισφορά
• η συγχώνευση-πτώχευση- διάλυση- εκκαθάριση των συνεταιρισμώ
• τα αναπτυξιακά κίνητρα, τις φορολογικές απαλλαγές και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτ
• το προσωπικό των δασικών συνεταιριστικών οργανώσεω
• οι μεταβατικές διατάξεις για την προσαρμογή στο νέο πλαίσιο

Τέλος, με ειδικά άρθρα ρυθμίζονται
- θέματα της παραχώρησης της εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης των δημοσίων δασών στους δασικούς συνεταιρισμούς εργασία
- ζητήματα που άπτονται των αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών δασοκτημόνων (κύριων, νομέων ή καρπωτών περιορισμένων δασικών δικαιωμάτων), καθώς και του τρόπου διαχείρισης των δασών ή  της κάρπωσης των περιορισμένων δικαιωμάτων

Βρείτε εδώ το σχετικό έγγραφο: Σχέδιο νόμου για δασικούς συνεταιρισμούς
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία