Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Οργανωτικά

Οι υποχρεώσεις σχετικά με την τήρηση βιβλίων από νεοεισερχόμενους στο αγροτικό επάγγελμα

Γράφεται κατά κόρον σε πολλές εφηµερίδες, sites (και όχι µόνο) ότι οι νεοεισερχόµενοι αγρότες είναι υποχρεωµένοι να τηρούν βιβλία, προκειµένου να µπορέσουν να τύχουν της λήψης βεβαίωσης του νεοεισερχόµενου στον αγροτικό τοµέα.

1-Agrotis-skitso

Γιώργος Παπαδημητρίου

584
0


Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιώ
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγω
Νομού Καρδίτσας

Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ποτέ δεν ίσχυε. Ας δούµε γιατί:

Στις 26 Μαρτίου 2018 δηµοσιεύθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η απόφαση µε αρ. πρωτ. 156/46178 µε θέµα «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ σε νεοεισερχόµενους στον αγροτικό τοµέα και την υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων».

Διαβάστε εδώ αναλυτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda που κυκλοφορεί εκτάκτως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου μαζί με το περιοδικό Wine Trails.

Η εν λόγω απόφαση ορίζει:
1. Στην §α: «α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1, περ. α) και β) του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, (Α΄151), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως επαγγελµατίας αγρότης, µεταξύ αυτών και η υποπερίπτωση αε) «τηρεί λογιστικά βιβλία, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία»
2. Στην §β: «….Εποµένως και ο νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα, υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων».
3. Στην §γ: «γ) Περαιτέρω µε το 1289/70109/28-06-2017 Α∆Α: ΩΛ∆Ξ4653ΠΓ-Γ∆9 έγγραφο της υπηρεσίας µας, δίνονται διευκρινήσεις σχετικά µε την υποχρέωση της τήρησης των λογιστικών βιβλίων».

Τι λέει η παραπάνω απόφαση 1289; το αυτονόητο: επικαλείται το νόµο του υπουργείου Οικονοµικών (ν. 4389/2016), ο οποίος µε το άρθρο 65 ορίζει τα κριτήρια που πρέπει να πληροί κάποιος, προκειµένου να θεωρείται κατ’ επάγγελµα αγρότης.

Με την ανωτέρω απόφαση λοιπόν, διευκρινίζεται πως, ένας αγρότης µπορεί να είναι ενταγµένος είτε στο ειδικό είτε το κανονικό καθεστώς, χωρίς αυτό να του δηµιουργεί πρόβληµα στην ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα αγρότη. Για τους νεοεισερχόµενους τον αγροτικό τοµέα, δεν προβλέπεται κάποια ειδική αντιµετώπιση ή κάποια επιπλέον κριτήρια ένταξης.

Η χειρότερη παραπληροφόρηση γίνεται όταν κάποιοι παίρνουν αποσπασµατικά λέξεις ή προτάσεις από κείµενο και τις χρησιµοποιούν ως τίτλους δηµοσιευµάτων.

Το ίδιο έχει συµβεί κι εδώ και ήταν η αφορµή για το σηµερινό µου άρθρο: Ο τίτλος δηµοσιεύµατος σε τοπικό επαρχιακό τύπο ήταν: «Υποχρεωτική η τήρηση λογιστικών βιβλίων για νεοεισερχόµενους στον αγροτικό τοµέα», κάτι που δεν ισχύει. Γράφει λοιπόν η απόφαση: «Εκ των παραπάνω διαλαµβανοµένων για να χαρακτηρισθεί κάποιος νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του επαγγελµατία αγρότη, εποµένως και της τήρησης λογιστικών βιβλίων σύµφωνα µε το 1289/70109/28-06-2017 έγγραφό µας, εκτός της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) και του κριτηρίου του εισοδήµατος».

Με απλά λόγια:
1. Οι νεοεισερχόµενοι αγρότες έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, µε όλους όσους έχουν αγροτικά εισοδήµατα.
2. Για να θεωρηθεί κάποιος κατ’ επάγγελµα αγρότης θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια του άρθρου 65 του ν. 4389/16 τα οποία είναι: α) Να έχεις αγροτική εκµετάλλευση, β) να είσαι γραµµένος στον ΟΓΑ, γ) να διαθέτεις το 30% του συνολικού σου χρόνου, δ) Να έχεις κάνει δήλωση καλλιέργειας και ε) να είναι η εκµετάλλευση ασφαλισµένη στον ΕΛΓΑ.
3. Οι νεοεισερχόµενοι αγρότες για την ένταξη τους στα βιβλία, υποχρεώνονται από την ΠΟΛ.1201/16, η οποία ορίζει ότι: «όσοι την προηγούµενη χρονιά έχουν εισπράξει επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ, υποχρεούνται να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς από 01.01 του εποµένου έτους, ανεξάρτητα τι αφορούν οι επιδοτήσεις αυτές».
4. Αυτό σηµαίνει ότι: όσοι νέοι αγρότες, το 2017 ή το 2018 ή το 2019 εισέπραξαν επιδότηση νεοεισερχόµενων αγροτών (ή όπως αλλιώς ονοµάζεται) υποχρεούνται από την 01.01 του εποµένου έτους από το έτος είσπραξης της εν λόγω επιδότησης να είναι ενταγµένοι στο κανονικό καθεστώς.
5. Όσοι έχουν αυτή την υποχρέωση και δεν έχουν ενταχθεί, θα πρέπει άµεσα να απευθυνθούν στις ∆ΟΥ και να ενταχθούν εκπρόθεσµα από 01.01 στο κανονικό καθεστώς των αγροτών.
6. Όσοι εισέπραξαν το 2019 επιδότηση νεοεισερχόµενων αγροτών άνω των 5.000 ευρώ και δεν εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς, να το κάνουν άµεσα από την 01.01.20 µε τα προβλεπόµενα πρόστιµα, γιατί σε περίπτωση ελέγχου τα πρόστιµα είναι κατά πολύ µεγαλύτερα (σσ. Το πρόστιµο είναι 102,40 ευρώ και αφορά την εκπρόθεσµη ένταξη).

Όσοι δεν το κάνουν από το προβλεπόµενο διάστηµα αλλά αργότερα, σε περίπτωση ελέγχου κινδυνεύουν να τους επιβληθεί πρόστιµο 2.500 ευρώ.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία