Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Νέα της Timac Agro | ΛΥΔΑ

Επιτυχημένη εγκατάσταση στον ηλίανθο με Duofertil

Η προϊντική γκάμα Duofertil εξασφαλίζει αυξημένη διαθεσιμότητα όλων των αναγκαίων θρεπτικών.

lydatimacagro3

142
0

Oηλίανθος συνιστά µια από τις σηµαντικότερες βιοµηχανικές καλλιέργειες στον κόσµο κατέχοντας κυρίαρχη θέση στην παγκόσµια παραγωγή ελαιούχων σπόρων, µαζί µε τη σόγια και το βαµβάκι. Στη χώρα µας αποτελεί κατά κύριο λόγο µια αναπτυσσόµενη εκτατική καλλιέργεια που εντάσσεται στα πρότυπα της συµβολαιακής γεωργίας, εξασφαλίζοντας σηµαντικά εισοδήµατα για τους παραγωγούς. Χάρη στην περιεκτικότητά του σε έλαια υψηλής ποιότητας αποτελεί µια άριστη πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ, στοχεύοντας τη σταδιακή υποκατάσταση του συνολικού ντίζελ και τη προώθηση των βιοκαυσίµων, ως ανανεώσιµα καύσιµα. Συγκριτικά µε τις υπόλοιπες αροτραίες καλλιέργειες, ο ηλίανθος είναι µια καλλιέργεια χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε καλλιεργητικές φροντίδες, προσφέροντας ικανοποιητικές αποδόσεις µε χαµηλά επίπεδα εισροών.

Ωστόσο, η συνιστώσα της θρέψης στον ηλίανθο ασκεί καθοριστική επίδραση για την επίτευξη µιας υψηλής και ποιοτικής παραγωγής µε αυξηµένη περιεκτικότητα σε λάδι. Ταυτόχρονα, οι ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες που σχετίζονται µε το έδαφος, τις κλιµατικές συνθήκες και τις καλλιεργητικές πρακτικές, όσο και µε την τελική χρήση για την οποία προορίζεται. Εποµένως, είναι απαραίτητη η βέλτιστη παροχή των θρεπτικών συστατικών στην κατάλληλη µορφή αλλά και ποσότητα, µε σκοπό τη πλήρη κάλυψη των αναγκών αλλά και τη µεγιστοποίηση των αποδόσεων του Ηλίανθου. Η βασική λίπανση αποσκοπεί τόσο στη διαθεσιµότητα των αναγκαίων λιπαντικών µονάδων για την ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήµατος και υγιούς βλάστησης, αλλά και στην διέγερση της φυσιολογίας, µε στόχο την µέγιστη έκφραση του γενετικού δυναµικού της καλλιέργειας.

Κοκκώδη λιπάσµατα Duofertil

Η εταιρεία Timac Agro | ΛΥ∆Α κατέχοντας ηγετική θέση στον τοµέα εξειδικευµένων προϊόντων θρέψης, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες του Ηλίανθου σε θρεπτικά στοιχεία για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης φυτικής ανάπτυξης αλλά και την αύξηση της τελικής παραγωγής. Αυτό πραγµατοποιείται µέσω των µοναδικών τεχνολογιών που ενσωµατώνει στην σειρά κοκκωδών λιπασµάτων Duofertil, σχεδιασµένων και προσαρµοσµένων κατάλληλα στις ανάγκες των παραγωγών.

Συγκεκριµένα, η τεχνολογία MPPA DUO που εµπεριέχεται στα κοκκώδη λιπάσµατα Duofertil 16-5-8 και Duofertil Timac Start 20-10-5 παρέχει στην καλλιέργεια πολλά περισσότερα από µια απλή βασική λίπανση.

Ειδικότερα, το MPPA DUO αποτελεί ένα σύµπλοκο κινητοποιηµένων φυσικών µορίων που δρα προστατευτικά έναντι οποιασδήποτε δυνητικής απώλειας (έκπλυση, εξαέρωση κ.α.), καθιστώντας τις διαθέσιµες καθόλη την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Παράλληλα, αποδεσµεύει και κινητοποιεί τα θρεπτικά στοιχεία που βρίσκονται δεσµευµένα στα εδαφικά κολλοειδή από προηγούµενες λιπάνσεις, προσφέροντας µια ολοκληρωµένη θρέψη.

Τέλος, το ενεργό εκχύλισµα XCK που περιέχει, επιτυγχάνει µια ισχυρή διέγερση του ριζικού συστήµατος µε σκοπό την καλύτερη εδαφική εξερεύνηση, βελτιστοποιώντας ταυτόχρονα την απορρόφηση νερού και θρεπτικών στοιχείων.

Με τη σειρά λιπασµάτων Duofertil της Timac Agro | ΛΥ∆Α, εξασφαλίζεται όχι µόνο µια επιτυχηµένη εγκατάσταση της καλλιέργειας ηλίανθου, αλλά και µια αυξηµένη διαθεσιµότητα όλων των αναγκαίων θρεπτικών συστατικών, στις σωστές αναλογίες, την κατάλληλη χρονική στιγµή  για µεγιστοποίηση της τελικής απόδοσης.

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία