BACK TO
TOP
Νέα της Timac Agro | ΛΥΔΑ

Ισχυρός βιοδιεγέρτης Fertileader Gold διαφυλλικής εφαρμογής για το βαμβάκι

Στην καλλιέργεια του βαµβακιού οι αποδόσεις επηρεάζονται από ποικίλους αγρονοµικούς παράγοντες, όπως είναι η καλή εγκατάσταση της καλλιέργειας, που θα προωθήσει την ανάπτυξη ενός ισχυρού και ανθεκτικού φυτού και θα προσδώσει τη µέγιστη δυνατή ανθοφορία.

33a_3

63
0

της Έφης Πισκόπου

Ειδικότερα, η περίοδος της άνθησης αποτελεί ίσως το πιο κρίσιµο στάδιο για τις τελικές αποδόσεις, καθώς καθορίζεται ο αριθµός και το βάρος των καρυδιών που θα συγκοµιστούν. Εποµένως, ο σχηµατισµός, η διατήρηση και το άνοιγµα µέγιστου αριθµού καρυδιών αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο παραγωγός κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας.

Στα παραπάνω εκτός από τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες και τις καλλιεργητικές τεχνικές που ακολουθούνται, καταλυτικό ρόλο κατέχει ο παράγοντας της θρέψης. Το βαµβάκι είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σε διάφορα θρεπτικά στοιχεία τα οποία σε περίπτωση έλλειψής τους επιδρούν αρνητικά στην καρποφορία, οδηγώντας σε µειωµένες αποδόσεις. 

Ένα από αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι και το βόριο το οποίο διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην σωστή ανάπτυξη του βαµβακιού, αλλά και στην καλύτερη καρποφορία. Αποτελεί ένα αρκετά δυσκίνητο στοιχείο στα φυτά, τα επίπεδα του οποίου έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στην βιωσιµότητα, την γονιµότητα της γύρης και τον σχηµατισµό των αναπαραγωγικών οργάνων. Συγκεκριµένα, σε περιπτώσεις έλλειψης βορίου παρατηρούνται συµπτώµατα ανώµαλης ανάπτυξης, µε ανάγλυφα και αποχρωµατισµένα φύλλα, µε σκουρόχρωµους δακτυλίους στον µίσχο, οδηγώντας  στην παραµόρφωση και την νέκρωση του φυτού. Ακόµα, παρατηρείται µειωµένος σχηµατισµός ανθέων ακανόνιστου σχήµατος, µε αποτυχία συγκράτησής τους από το φυτό, καθώς και απόρριψη καρυδιών επιφέροντας µειωµένη τελική παραγωγή.

Επιπλέον, ένα θρεπτικό στοιχείο ιδιαίτερης σηµασίας είναι το µολυβδαίνιο, καθώς συµµετέχει σε πολλές φυσιολογικές και βιοχηµικές διαδικασίες, όπως είναι η µετατροπή των διαφόρων µορφών αζώτου, καθιστώντας το αφοµοιώσιµο από τα φυτά. Συνεπώς, σε συνθήκες ανεπάρκειας του στοιχείου αυτού παρατηρούνται νεκρωτικά σηµεία, ενώ τα φύλλα παίρνουν µορφή σχήµατος «κουταλιού» µε περιορισµό στην ανάπτυξη του ελάσµατος.

Η πρόταση της Timac Agro | ΛΥ∆Α

Τα προϊόντα FERTILEADER της Timac Agro | ΛΥ∆Α αποτελούν µια κατηγορία εξειδικευµένων βιοδιεγερτών κατάλληλων για διαφυλλική χρήση, που στοχεύουν στην µεγιστοποίηση των αποδόσεων της καλλιέργειας, ενισχύοντας τις φυσιολογικές διεργασίες του φυτού. Το διαφοροποιόν στοιχείο των FERTILEADER είναι η πατενταρισµένη µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία SEACTIV®, ένα σύµπλοκο 100% φυτικής προέλευσης που αποτελείται από ειδικά επιλεγµένα αµινοξέα, γλυκίνη µπεταΐνη και το σύµπλεγµα IPA. Χάρη στη σύσταση του συµπλόκου στα συστατικά αυτά επιτυγχάνεται µεγαλύτερος βαθµός απορρόφησης και η διασυστηµατικότητα του προϊόντος, ενώ παράλληλα προσδίδεται προστασία και αντοχή της καλλιέργειας στις αβιοτικές καταπονήσεις συµβάλλοντας σε υψηλότερες αποδόσεις.

∆εδοµένης της σηµαντικότητας του βορίου και του µολυβδαινίου στο βαµβάκι, η Timac Agro | ΛΥ∆Α  προτείνει την εφαρµογή του FERTILEADER GOLD, ενός πανίσχυρου βιοδιεγέρτη εµπλουτισµένου µε τα στοιχεία αυτά και εγκεκριµένο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

Στην καλλιέργεια του βαµβακιού οι διαφυλλικές εφαρµογές του FETILEADER GOLD, στο στάδιο της εµφάνισης των χτενιών έως και τα αρχικά στάδια της ανθοφορίας, σε συνδυασµό µε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα θρέψης της Timac Agro | ΛΥ∆Α, έχει ως αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση και πρωίµιση της τελικής παραγωγής. Ειδικότερα, συµβάλει στον σχηµατισµό ικανοποιητικού αριθµού ανθέων, µεγαλύτερου αριθµού και βάρους καρυδιών καθώς και στον περιορισµό των απώλειών τους. Τέλος, έρευνες έχουν δείξει την σηµαντική επίδραση του βορίου και το µολυβδαινίου στην αντοχή, το µήκος, τη λεπτότητα και την ωριµότητας της ίνας.

*Business Development & Product Manager Timac Agro | ΛΥ∆Α


Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία