Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Νέα της Timac Agro | ΛΥΔΑ

Στοχευμένη θρέψη και βιοδιέργεση για αύξηση αποδόσεων στο βαμβάκι

Η Ελλάδα είναι χώρα µε µακροσκελή ιστορία στην καλλιέργεια του βαµβακιού. Αποτελεί την κύρια χώρα βαµβακοκαλλιέργειας της Ευρώπης, καθώς διαθέτει το 80% των ευρωπαϊκών εκτάσεων, µε περισσότερα από 2.5 εκατοµµύρια στρέµµατα, κατέχοντας έτσι το 0.8% της παγκόσµιας παραγωγής βάµβακος.

26_5

1370
0

Βασικός στόχος του παραγωγού είναι αφενός η αύξηση της στρεµµατικής απόδοσης, αφετέρου η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του βαµβακιού. Η Timac Agro | ΛΥ∆Α εδώ και 25 χρόνια είναι σύµµαχος του Έλληνα παραγωγού, µε προτάσεις εξειδικευµένης θρέψης που συµβάλουν τόσο στην αύξηση της απόδοσης, όσο και της ποιότητας. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγµα αποτελεί το µικροκοκκώδες λίπασµα-βιοδιεγέρτης Physiostart, το οποίο ενσωµατώνει την τεχνολογία Physio Pro.

Τί είναι τα µικροκοκκώδη λιπάσµατα (starters);

Είναι λιπάσµατα µε πολύ µικρή κοκκοµετρία (0.5-1.5mm) σε σύγκριση µε τα βασικά και επιφανειακά λιπάσµατα (2.5-5mm), και ο βασικός τους στόχος είναι η παροχή θρεπτικών στοιχείων σε πολύ κοντινή απόσταση από το σπόρο κατά το στάδιο της σποράς/φύτευσης για τη γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας.

Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση µικροκοκκωδών λιπασµάτων;

  • Στοχευµένη εφαρµογή θρεπτικών στοιχείων δίπλα στο σπόρο για άµεση απορρόφηση αυτών από τα αρχικά στάδια ανάπτυξης της ρίζας.
  • Ταχεία βλάστηση και διέγερση της αρχικής ανάπτυξης του φυτού.
  • Μικρότερες δόσεις εφαρµογής ανά στρέµµα µε ταυτόχρονη αυξηµένη αποτελεσµατικότητα του εφαρµοζόµενου λιπάσµατος.
  • Μείωση των απωλειών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Physiostart µε τεχνολογία Physio Pro

Το Physiostart είναι το µικροκοκκώδες λίπασµα-βιοδιεγέρτης της Timac Agro | ΛΥ∆Α, µε σύνθεση 8-28-0+23%SO3+2%Zn και την τεχνολογία Physio Pro που µπορεί να προσφέρει βέλτιστη εγκατάσταση της καλλιέργειας του βαµβακιού και αύξηση της αποτελεσµατικότητας της θρέψης. Η εξαιρετικά µικρή διάµετρος των κόκκων συντελεί στην εφαρµογή του προϊόντος σε πολύ µικρή απόσταση από το σπόρο, καθιστώντας έτσι τα βασικά θρεπτικά στοιχεία άµεσα διαθέσιµα στις πρώτες ρίζες του βαµβακιού.

Η τεχνολογία Physio Pro προέρχεται από εκχυλίσµατα πρώτων υλών φυσικής προέλευσης και βασική της λειτουργία αποτελεί η διέγερση για µια ισχυρή εκκίνηση της καλλιέργειας και στη συνέχεια η απρόσκοπτη ανάπτυξή της. Οι αµινοπουρίνες που περιέχει, είναι φυσικές ουσίες οι οποίες διεγείρουν τη ριζική ανάπτυξη, συµβάλλοντας στο ταχύτερο και οµοιόµορφο φύτρωµα. Λόγω της έντονης ριζικής ανάπτυξης επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση του λιπάσµατος και καλύτερη πρόσληψη νερού, λόγω µεγαλύτερης ικανότητας εξερεύνησης και απορρόφησης. Τέλος, εξαιτίας της τεχνολογίας διεγείρονται οι φυσιολογικοί µηχανισµοί του φυτού µε αποτέλεσµα µια οµοιόµορφη βλαστική ανάπτυξη της καλλιέργειας. Χάρη στα παραπάνω, το Physiostart µε τεχνολογία Physio Pro συµβάλλει στην επιτυχηµένη εκκίνηση και ανάπτυξη της καλλιέργειας και συνεπώς στην ταχύτερη ωρίµανση αυτής.

∆εδοµένα από τον αγρό

Για να αποδειχθεί η θεωρία στην πράξη, σε αγροτεµάχιο βαµβακιού µε ίδιο πρόγραµµα βασικής και επιφανειακής λίπανσης αλλά και διαφυλλικών ψεκασµών, έγινε εφαρµογή στο µισό χωράφι το Physiostart στο στάδιο της σποράς µε µόλις 2kg/στρ. Στη συγκοµιδή της καλλιέργειας, η παραγωγή του µάρτυρα ανήλθε στα 353kg/στρ ενώ στην περίπτωση του Physiostart η παραγωγή ήταν κατά 13,5% υψηλότερη, φτάνοντας τα 400kg/στρ.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στο οµοιόµορφο και ταχύτερο φύτρωµα των φυταρίων, στο δυνατότερο ξεκίνηµα και στη µεγαλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος, στην καλύτερη βλαστική ανάπτυξη και έκπτυξη περισσότερων πλάγιων βλαστών, καθώς και στην συνολική πρωίµηση της καλλιέργειας.

Όπως είναι ορατό και στις φωτογραφίες η ενίσχυση της ανάπτυξης από τα πρώτα κιόλας στάδια της καλλιέργειας µέσω της διέγερσης της ριζικής κυρίως ανάπτυξης είναι καθοριστικής σηµασίας για το βαµβάκι. Επιπρόσθετα, η παροχή κύριων θρεπτικών στοιχείων µέσω του Physiostart όπως το Άζωτο, ο Φώσφορος, το Θείο και ο Ψευδάργυρος, χαρίζουν στο φυτό την ενέργεια που χρειάζεται από το στάδιο του φυτρώµατος του σπόρου και συµβάλλουν στην παραγωγή ριζικών τριχιδίων, στην πρωτεϊνοσύνθεση και στην προαγωγή του σχηµατισµού αυξητικών ορµονών.

Λύσεις εξειδικευµένης αλλά και στοχευµένης θρέψης όπως το Physiostart µε τεχνολογία Physio Pro, είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά στην παραγωγή και την ποιότητα, αυξάνοντας ταυτόχρονα το τελικό κέρδος του παραγωγού.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία