BACK TO
TOP
Νέα της Timac Agro | ΛΥΔΑ

Βάση για ένα δυνατό ξεκίνημα στις δενδρώδεις η μετασυλλεκτική θρέψη

Κοµβικό «εργαλείο» για την ποιοτική και την ποσοτική αναβάθµιση των πολυετών καλλιεργειών αποδεικνύεται η µετασυλλεκτική, επικουρική ή και βασική, λίπανση ιδίως όταν συνδυάζεται µε εφαρµογές στο έδαφος και στα φύλλα των φυτών µε τεχνολογικά προηγµένα προϊόντα θρέψης.

42-43_01_4

Λεωνίδας Λιάμης

1465
1

Η μετασυλλεκτική θρέψη, βάση για ένα δυνατό ξεκίνημα στις δενδρώδεις

∆έντρα εξουθενωµένα, έπειτα από ιδιαίτερα παραγωγικές χρονιές, εάν τραφούν σωστά, αµέσως µετά τη συγκοµιδή, αναζωογονούνται και έτσι µπαίνουν πολύ πιο έτοιµα στο ξεκίνηµα της επόµενης καλλιεργητικής περιόδου, θέτοντας τις βάσεις για βελτίωση των αποδόσεων και για τον περιορισµό της επίδρασης του φαινοµένου της παρενιαυτοφορίας.

Η ανάγκη στήριξης των δέντρων καθίσταται ακόµη πιο επιτακτική, λόγω της κλιµατικής αλλαγής, καθώς, όπως φάνηκε φέτος µε την ακαρπία της ελιάς, οι επιπτώσεις της µπορεί να είναι ιδιαίτερα επώδυνες, για όσους παραγωγούς αφήνουν τα δέντρα τους «ανοχύρωτα», σε ολοένα και πιο συχνές στρεσογόνες (ξηρασία, παγετοί, βροχές) κλιµατικές συνθήκες.

Παρά τα προφανή πλεονεκτήµατα, προς το παρόν, τουλάχιστον, στην Ελλάδα η πρακτική της µετασυλλεκτικής λίπανσης -αν και χρόνο µε το χρόνο κερδίζει έδαφος- εξακολουθεί να µην είναι ευρέως διαδεδοµένη, παρότι δεν επιβαρύνει το συνολικό κόστος της λίπανσης, αφού το µόνο που προϋποθέτει είναι χρονική αναδιάταξη των εφαρµογών της.

Οι επισηµάνσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο ηµερίδας για τη σηµασία της µετασυλλεκτικής λίπανσης, που διοργάνωσε η Timac Agro | ΛΥ∆Α, στις 11 Οκτωβρίου, στο πολιτιστικό κέντρο της Νέας Τρίγλιας Χαλκιδικής.

Παρουσία παραγωγών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, γεωπόνοι, ερευνητές και στελέχη της Timac Agro | ΛΥ∆Α, ενηµέρωσαν για τα πλεονεκτήµατα της υιοθέτησης τέτοιων µεταχειρίσεων στη λίπανση διαφόρων καρποφόρων δένδρων, και για τα spécialité προϊόντα, που προσφέρει η ελληνική θυγατρική του γαλλικού κολοσσού της θρέψης, µε αιχµή το «DUOFERTIL TOP 36 PK», που ενσωµατώνει τις τεχνολογίες «TOP-PHOS» και «MPPA DUO».

«Το βασικό ζήτηµα που προσπαθούµε να επιλύσουµε είναι ότι στις περισσότερες πολυετείς καλλιέργειες κάθε φορά που συγκοµίζουµε µια παραγωγή, ουσιαστικά είναι σαν να ξεγυµνώνουµε τα δέντρα µας από τα θρεπτικά στοιχεία. Όσο µεγαλύτερο είναι το φορτίο της παραγωγής που συγκοµίζουµε, τόσο µεγαλύτερο και το ξεγύµνωµα και οι ελλείψεις σε θρεπτικά στοιχεία που παρουσιάζονται», ανέφερε παραστατικά ο Ιάκωβος Γιακουµεττής, υπεύθυνος τεχνικού τµήµατος και ανάπτυξης νέων προϊόντων Timac Agro | ΛΥ∆Α. Αναφερόµενος δε, στις λύσεις που προσφέρει ο όµιλος για τη µετασυλλεκτική λίπανση εξήγησε πως «αυτό που θέλουµε είναι µέσα από τα εξειδικευµένα προϊόντα θρέψης που έχουµε, να προσδώσουµε νωρίς, µετά τη συγκοµιδή, τα απαραίτητα θρεπτικά που θα λείψουν από την καλλιέργεια για την επόµενη σεζόν. Να τα βρει έτοιµα το δέντρο, να τα αποθησαυρίσει στο µέγιστο δυνατό ποσοστό και να τα έχει µπροστά του σε όλο το επόµενο διάστηµα των 6-9 µηνών, ώστε να τρώει φαγητό ξεκούραστα και όποτε το χρειάζεται».

Πολύ σηµαντικό να προσέχουν οι παραγωγοί είναι η αποµάκρυνση των θρεπτικών στοιχείων µετά τη συγκοµιδή και το κλάδευµα, επισήµανε ο Θεοχάρης Χατζηστάθης, εντεταλµένος ερευνητής του ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα. «Η καλύτερη προσέγγιση για την επιτυχία της µετασυλλεκτικής λίπανσης, προέρχεται από έναν συνδυασµό αποτελεσµάτων γονιµότητας του εδάφους και φυλλοδιαγνωστικής», τόνισε.

 Μείωση παρενιαυτοφορίας και αύξηση των αντοχών του φυτού

«Στόχος της µετασυλλεκτικής λίπανσης στην ελιά είναι η αναπλήρωση των αποθεµάτων των θρεπτικών στοιχείων, κατά τη χειµερινή περίοδο ώστε, αφενός να µειωθεί σε σηµαντικό βαθµό η παρενιαυτοφορία του δέντρου και αφετέρου να αυξηθεί η αντοχή του φυτού στους παγετούς του χειµώνα και να γίνει πιο εύρωστο», τόνισε στην τοποθέτησή του ο γεωπόνος ∆ηµοκράτης Γιοµατάρης, ιδιοκτήτης καταστήµατος µε αγροεφόδια σε Νέα Τρίγλια και Ορµύλια Χαλκιδικής.

Επικεντρώνοντας στη φετινή καταστροφική χρονιά για την επιτραπέζια ελιά Χαλκιδικής, λόγω της εκτεταµένης ακαρπίας, ο κ. Γιοµατάρης είπε πως τα δέντρα που είχαν δεχθεί επικουρική µετασυλλετική λίπανση το περσινό φθινόπωρο, είχαν πολύ καλύτερη συµπεριφορά. «Είδαµε ότι κτήµατα που είχαν λιπανθεί µε DUOFERTIL TOP 36 PK, µετρίασαν το πρόβληµα και απέδωσαν περίπου στο 50% συγκριτικά µε πέρυσι και µε δεδοµένο ότι είχαµε υψηλές τιµές στην ελιά φέτος, εξασφάλισαν στους παραγωγούς καλό εισόδηµα», τόνισε ο γεωπόνος, διευκρινίζοντας πως η µετασυλλεκτική λίπανση έχει πολύ µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα σε αρδευόµενους ελαιώνες.

Ενδιαφέροντα αποτελέσµατα από τη χρήση του DUOFERTIL TOP 36 PK, έδειξε στο ακροατήριο και ο Νίκος Μαυροµανωλάκης - Γεωπόνος & Σύµβουλος Θρέψης της Timac Agro | ΛΥ∆Α, στη ∆υτική Κρήτη, µε προϋπηρεσία στη Χαλκιδική. «Εφαρµόστηκε για τρία χρόνια σε βερίκοκα και κυρίως ελιές στη Χαλκιδική και είδαµε ότι στα ασβεστοχώµατα της περιοχής, όπου έχουµε µεγάλο πρόβληµα µε τη δέσµευση του φωσφόρου τα δέντρα ανέκαµψαν και η διαφορά ήταν θεαµατική. ∆έντρα που στην ακαρπία του 2021 επειδή είχαν δεχθεί δύο χρονιές λίπανση µε DUOFERTIL TOP 36 PK δεν αντιµετώπισαν πρόβληµα, ήταν σαν κανονική χρονιά», τόνισε και πρόσθεσε πως ανάλογα καλά αποτελέσµατα καταγράφονται φέτος και στον Αγροτικό Συνεταιρισµό Αστερουσίων, που είναι πρότυπο οργάνωσης και και µε την υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει κατάφερε µε την χρήση των  προϊόντων της Timac Agro | ΛΥ∆Α, να έχει θεαµατικά αποτελέσµατα παρότι υπάρχει ακαρπία και στην Κρήτη.

Καλύτερη παραγωγικότητα δέντρων και εμπορεύσιμη αξία στη σοδειά

Η επικουρική λίπανση είναι ένα από τα εργαλεία που έχει ο παραγωγός πάνω στο τραπέζι, για να στοχεύσει στην αναβάθµιση της καλλιέργειάς του, που πρέπει να εφαρµόζεται µε χειρουργική ακρίβεια στο χρόνο για να φέρει τα καλύτερα αποτελέσµατα, επισήµανε από την πλευρά του ο Βαγγέλης Μάινος, γεωπόνος και µέτοχος της εταιρείας NovaGreen, προσθέτοντας ότι στην ουσία αυτό που προτείνεται είναι να αλλάξουν ξεπερασµένες νοοτροπίες, δεδοµένου ότι η εφαρµογή της δεν κοστίζει παραπάνω. «Είναι κοµµάτι της λίπανσης που κάνουµε έτσι και αλλιώς. Απλώς γίνεται µε εµπροσθοβαρή τρόπο, µε τα ίδια κοστολόγια», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε πως στα αχλάδια εφαρµόζεται Αύγουστο και στα µήλα Σεπτέµβριο και Οκτώβριο. Σε σχέση µε την επιδραστικότητα του «DUOFERTIL TOP 36 PK», στα γιγαρτόκαρπα έπειτα από δοκιµές 4 ετών, ο κ. Μάινος ανέφερε πως το αποτέλεσµα είναι προϊόντα µεγαλύτερης συντηρησιµότητας στα ψυγεία, που είναι κρίσιµο στοιχείο για την εµπορευσιµότητα και για την τιµή τους, ενώ λόγω του µηδενικού τίτλου αζώτου του προϊόντος, οδηγεί στο να κάνει τα δέντρα πιο ισορροπηµένα, χωρίς αναβλαστήσεις, µε λιγότερες εισροές εργατοωρών σε επίπεδο κλαδέµατος και αραιώµατος. Ταυτόχρονα, βοηθά στον περιορισµό κατά πολύ της παρενιαυτοφορίας στα µήλα και στα αχλάδια και δηµιουργεί οπωρώνες, οι οποίοι έχοντας µεγαλύτερη αποθεµατοποίηση θρεπτικών στοιχείων, την επόµενη χρονιά αποκτούν καλύτερη εκκίνηση. 

Καλύτερη µετάβαση στο λήθαργο

Εξίσου ευεργετική αποδεικνύεται η λίπανση µετά τη συγκοµιδή και στα πυρηνόκαρπα όπως σηµείωσε στην παρέµβασή του ο Σταύρος Χατζηβασιλειάδης, γεωπόνος και επίσης µέτοχος της «NovaGreen». «Τα καλά αποτελέσµατα έχουν να κάνουν µε τον καλύτερο αποθησαυρισµό θρεπτικών συστατικών στο ξύλο και στη ρίζα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα σε περιόδους που έχουµε πολύ κακές καιρικές συνθήκες την άνοιξη, τα φυτά να µεταβαίνουν από το λήθαργο καλύτερα, να έχουν πιο οµοιόµορφη ανθοφορία και κατ’ επέκταση καλύτερη καρπόδεση και αυξηµένη καρποφορία», τόνισε και εξήγησε προϊόντα τεχνολογίας όπως το DUOFERTIL TOP 36 PK, αποτελούν άριστο εργαλείο για έναν γεωτεχνικό, ο οποίος θέλει, σε µια συνολική λίπανση, να κάνει ένα µέρος µετασυλλεκτικά, διότι δίνει δυνατότητες που άλλα αντίστοιχα λιπάσµατα δεν θα µπορούσαν ίσως να δώσουν. 

Φώσφορος η «µπαταρία» του φυτού

Στη διαπίστωση πως η µετασυλλεκτική λίπανση δεν είναι ακόµη ευρέως διαδεδοµένη στην Ελλάδα, προχώρησε ο ∆ηµήτρης Ρέππας, εµπορικός διευθυντής της Timac Agro | ΛΥ∆Α, συµπληρώνοντας πως ως πρακτική αυτή γίνεται όλο και πιο σηµαντική και λόγω της κλιµατικής µεταβολής, καθώς πρέπει να προετοιµάζονται οι καλλιέργειες για συνθήκες στρες.

«Εµείς απευθυνόµαστε στην ελληνική αγορά για τη µετασυλλεκτική, επικουρική, αλλά και βασική πολλές φορές, λίπανση, µε το προϊόν DUOFERTIL TOP 36 PK, ένα καινοτόµο πολυεργαλείο εξειδικευµένης θρέψης, που αποτελεί µια νέα µορφή φωσφόρου, αναγνωρισµένη από την ευρωπαϊκή Ένωση κατά πρότυπο Reach. Εξαιρετικά σπάνιο επίτευγµα για εταιρεία θρέψης, που στην προκειµένη περίπτωση παντρεύει, µε την τεχνολογία DUOFERTIL TOP 36 PK σε µοριακό επίπεδο φώσφορο µε ασβέστιο», τόνισε ο κ. Ρέππας και παροµοίωσε το φώσφορο µε «µπαταρία» του φυτού, χωρίς την οποία δεν µπορεί να έχει τα αποθέµατα ενέργειας που χρειάζεται, είτε προέρχεται από καλή, είτε από κακή χρονιά. «Ζητούµενο είναι να βρίσκεται εκεί η µπαταρία και να έχει διαθέσιµο το ενεργειακό φορτίο, προκειµένου να το αξιοποιήσει το φυτό όποτε το χρειάζεται, ανεξάρτητα από το στάδιο του καλλιεργητικού του κύκλου» είπε και συµπλήρωσε πως «όταν χρησιµοποιείται το λίπασµα  DUOFERTIL TOP 36 PK, µετασυλλεκτικά επικουρικά είτε σαν βασική µορφή, έχει άριστα αποτελέσµατα έναντι των κοινών λιπασµάτων.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

14-10-2023 11:45ΑΕΛ

0ΤΑΝ Τ0 ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΊΝΑΙ ΝΕΚΡΉ Η ΦΎΣΗ, 0Ι ΜΕΤΆ ΣΥΝΕΚΤΙΚΉ ΘΡΈΨΗ ΕΊΝΑΙ ΤΡΙΧΕ, Σ, ΡΙΧΝ0ΥΜΕ ΚΑΝ0ΝΙΚΑ Τ0Ν ΜΑΡΤΙ0, ΑΡΧΕΣ.. 0ΤΙ ΑΚ0ΥΤΕ ΕΊΝΑΙ ΓΙΑ Τ0Ν ΓΕΩΠ 0Ν0######

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία