Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP

Agrenda

1-Donald-Trump

∆υο όψεις έχει το νόµισµα των 7,5 δισ. δασµών που καλείται να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ΗΠΑ για µια σειρά βιοµηχανικών και αγροτικών προϊόντων. Για την Ελλάδα, από  την µία σίγουρα υψώνονται δυσκολίες µε την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων ορισµένων αγροτικών προϊόντων στην αµερικανική αγορά όπως είναι η φέτα και το ροδάκινο, όµως παράλληλα δίνεται η ευκαιρία να ενισχυθεί µεθοδικά και σταθερά µια πολλά υποσχόµενη αγορά για τις ελληνικές επιτραπέζιες ελιές αλλά και το ελαιόλαδο, ειδικά στην υψηλή, προστιθέµενης αξίας κατηγορία του. Σηµαντικό είναι να µην χαθούν σε τρύπες τα προγράµµατα προώθησης που θα διευκόλυναν ουσιαστικά τις προσπάθειες την αναγκαιότητα των οποίων επισηµαίνουν συνεχώς οι πρεσβείες σε χώρες στόχους για το εθνικό προϊόν.

36_pin_11

Στην αιχμή της συγκοµιδής µήλου βρίσκεται η περιοχή της Ζαγοράς, µε τους αγρότες να συγκοµίζουν τον κύριο όγκο της παραγωγής που αποτελείται από τις κόκκινες ποικιλίες Red Delicious και Starking Delicious, µε γλυκόπικρη όµως αίσθηση, καθώς οι καιρικές συνθήκες έχουν αφήσει µικρότερες εµπορεύσιµες ποσότητες της τάξης του 25-30%. Στην περιοχή βροχές κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας µείωσαν τους καρπούς που έδεσαν τα δέντρα, ενώ το χαλάζι κατέστρεψε ή «λέρωσε» µεγάλο τµήµα της παραγωγής µε αποτέλεσµα να είναι λιγότερα τα µήλα και αισθητά λιγότερα αυτά που πιάνουν τιµή.

Ollandoi-kinitopoiiseis

Στην καλύτερη των περιπτώσεων, η μείωση των κονδυλίων στην επερχόμενη ΚΑΠ εφόσον τα κράτη μέλη δεν καταφέρουν να πραγματώσουν τις δεσμεύσεις τους, προσεγγίζει το 30% με αρκετές πολιτικές ομάδες να πιέζουν για ένα 40%. Παράλληλα οι περιβαλλοντικές δράσεις που καλούνται να εφαρμόσουν οι αγρότες είναι τουλάχιστον απαιτητικές αλλά απαραίτητες για την πληρωμή ακόμα και του τσεκ. Η ολλανδική κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να µειώσει κατά 25% ως προς τα επίπεδα του 1990 τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου µε ακόµα πιο φιλόδοξους στόχους για την επόµενη δεκαετία, κάτι που σε συνάρτηση µε τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες αποτυπώνονται και στα µέτρα της επερχόµενης ΚΑΠ, διαµορφώνουν ένα δυσµενές περιβάλλον για τους αγρότες. 

26-31_4

«Μαύρες τρύπες» ενωτίων, εν δυνάµει έτοιµες να καλυφθούν από τα κυκλώµατα επιτήδειων µε πρόβατα ρουµανικής, γαλλικής ισπανικής ή άλλης προέλευσης για να «βαφτιστούν» ελληνικά, «γεννά» η πρακτική των κτηνοτρόφων να απαλλάσσονται από τα αρσενικά αρνιά, γιατί είναι ασύµφορα να τα εκθρέψουν µε τις τιµές που έχει σήµερα το κρέας τους στην αγορά.

40-41_19

Η σταφίδα έχει µέλλον, ανεξάρτητα από το πόσο την έχουν παραµελήσει περιοχές που παραδοσιακά ασχολούνταν µε την καλλιέργειά της, µας λέει ο Παναγιώτης Χριστοδούλου, ο οποίος συστήνεται πρώτα ως αγρότης και έπειτα ως επιχειρηµατίας στον χώρο της τυποποίησης και εξαγωγής κορινθιακής σταφίδας.

Fendt_και_Braun_Maschinenbau_GmbH_20-37

Σταδιακά στο χάρτη των εξελίξεων της τεχνολογίας αυτοµατισµού των εργασιών µε τρακτέρ, ξεκίνησαν να µπαίνουν δενδρώδεις καλλιέργειες και αµπελώνες. Η λύση που έχει υιοθετηθεί και αναπτύσσεται από τους κατασκευαστές τρακτέρ αφορά τη χρήση σαρωτών λέιζερ, που βοηθάνε τα µηχανήµατα να βρουν το δρόµο τους ανάµεσα από τις σειρές των καλλιεργειών και να εκτελούν αυτόµατα τις εργασίες.

Katsikaki_10-11

Σχέδιο συµφωνίας που θα µπορούσε να αποτελέσει βάση για µια ουσιαστική και ισότιµη συνεργασία παραγωγών και µεταποιητών, επεξεργάζονται τα τελευταία 24ωρα γνήσιοι εκπρόσωποι συνεταιρισµών αιγοπροβατοτρόφων και καταξιωµένοι τυροκόµοι. Η πρωτοβουλία βάζει σαν στόχους να κατοχυρωθεί η ποιότητα της φέτας, να διευκολυνθεί η διείσδυσή της στις αγορές και να κατανεµηθεί αναλογικά και ισότιµα η προστιθέµενη αξία της µεταξύ των κρίκων της παραγωγικής αλυσίδας.

34_5

Μείωση των εισροών στην καλλιέργεια και κατ’ επέκταση του κόστους παραγωγής και του αποτυπώµατος άνθρακα, µε ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας και ως εκ τούτου και των συνολικών εσόδων της εκµετάλλευσης, συνδυάζει η χρήση σταθεροποιητή στα λιπάσµατα και συνίσταται στους αγρότες αν θέλουν να βελτιώσουν το εισόδηµά τους.

Ependiseis

Σε ισχύ τέθηκε η µείωση επί των χαµηλότερων προσφορών τρακτέρ κατά 5% στους φακέλους Σχεδίων Βελτίωσης µε την παράλληλη κατάργηση του τιµοκαταλόγου, µετά από εγκύκλιο (Α∆Α: ΩΡ∆Ε4653ΠΓ-ΦΡΩ) που εξέδωσε την περασµένη Πέµπτη το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

4_pin_8

Ενίσχυση εκκίνησης νέων ή διατήρησης υφιστάµενων µη γεωργικών επιχειρήσεων για οποιονδήποτε επενδύει σε χωριά που βρίσκονται υπό κίνδυνο ερηµοποίησης, αποτελεί τη νέα δυνατότητα που θα παράσχει η ερχόµενη ΚΑΠ στα πλαίσια του Άρθρου 69, σύµφωνα µε τον οδηγό που εξέδωσε υπηρεσία της Κοµισιόν προς τα κράτη-µέλη για τη διαµόρφωση του στρατηγικού τους σχεδίου.

10-11_16

Εκατοντάδες τα αδιευκρίνιστα σημεία με την PQH να λέει συνεχώς… αναμείνατε στο ακουστικό σας Κρεµασµένοι… στα τηλέφωνα βρίσκονται αυτό τον καιρό οι οφειλέτες της παλιάς, υπό εκκαθάριση, ΑΤΕbank, σε µια προσπάθεια να επωφεληθούν των ευνοϊκών ρυθµίσεων που έχουν προβλεφθεί

36_7

Προστιθέµενη αξία στο βαθιά υποτιµηµένο από το καταναλωτικό κοινό αιγοπρόβειο κρέας, αλλά και µια ακόµη διέξοδο προς τους παραγωγούς να ενισχύσουν το εισόδηµά τους, επιχειρεί να δώσει ο Κτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Αµυνταίου «Ε-Ποιµένων».

46-47_8

Σε κοµπιούτερ και συρτάρια υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκει θέση τις τελευταίες ηµέρες το «νοµοσχέδιο-έκτρωµα» που συνέταξε και επιχειρεί να προωθήσει στα ανώτερα κλιµάκια της πολιτικής ηγεσίας η περιβόητη συντεχνία του ΟΣ∆Ε.

44-45_3

«Θηλιά στο λαιµό» για την πλειονότητα των παραγωγών που διατηρούν γεωτρήσεις για την άρδευση των εκµεταλλεύσεών τους, έχουν εξελιχθεί και στη Βόρεια Ελλάδα, οι οφειλές για το αγροτικό ρεύµα, καθώς η ∆ΕΗ -τουλάχιστον µέχρι και που βγήκε η ανακοίνωση για παράταση έως 31 ∆εκεµβρίου- έχει σκληρύνει τη στάση της σε ό,τι αφορά τους διακανονισµούς, και κατέβαζε µε ευκολία τους διακόπτες της ηλεκτροδότησης.

Δευτ1-Mercosur

Το µέλλον της εµπορικής συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του µπλοκ της Mercosur της Νότιας Αµερικής έχει τεθεί σε αµφιβολία, καθώς η Αυστρία αναµένεται να ασκήσει βέτο στο σύµφωνο, προβάλλοντας τις απειλές που συνεπάγεται η σύναψή του για τον αγροτικό τοµέα της χώρας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία