Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Agrenda

Κρυφές παγίδες στα φορολογικά κίνητρα του συνεταιριστικού νόμου

Γενναίες παρεμβάσεις υπέρ ενός μεικτού μοντέλου συνεργατισμού με έντονη παρουσία κεφαλαιούχων.

01-Synetairismos-Easd

Γιάννης Πανάγος

180
0

Με ενδιαφέρουσες αποσαφηνίσεις ως προς τον τρόπο συγκρότησης των αγροτικών συνεταιρισµών και φορολογικά -κυρίως κίνητρα-, υποβοηθητικά της λειτουργίας τους, ολοκληρώθηκε την περασµένη Τετάρτη µε την ψήφο στην Ολοµέλεια της Βουλής, η συζήτηση του νέου νόµου... Βορίδη.

Με δεδοµένο ότι ποτέ ένας νόµος δεν µπορεί από µόνος του να αλλάξει τον ρου της ιστορίας, τα πάντα θα κριθούν από τον τρόπο εφαρµογής του και φυσικά τον ζήλο µε τον οποίο θα αγκαλιάσουν το νέο θεσµικό πλαίσιο οι άµεσα ενδιαφερόµενοι. Έτσι, ανεξάρτητα από το όποιο έλλειµµα συνεκτικότητας των διατάξεων και τους φόβους µπροστά στο καινούργιο, το ποτήρι µοιάζει µισογεµάτο.

Μια θετική προσέγγιση µε ξεκάθαρο συνεργατικό πνεύµα, προσφέρει τη δυνατότητα επανεκκίνησης για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας µε όχηµα τους συνεταιρισµούς. Αντίθετα, µια καχύποπτη µατιά, εντείνει την ανησυχία για το ενδεχόµενο υπονόµευσης της συνεταιριστικής ιδέας και διευκόλυνσης ιδιωτών κεφαλαιούχων να ηγεµονεύσουν στο χώρο και να αλώσουν τη συνεταιριστική περιουσία.

Σε κάθε περίπτωση τα πάντα θα κριθούν από την πίστη των συνεταίρων  στο θεσµό, τη συνεταιριστική παιδεία και κατάρτιση των διοικήσεων, τη διακριτή και ξεκάθαρη σχέση µε πιθανούς ιδιώτες κεφαλαιούχους.

Τα καλά πάντως νέα του νόµου περί συνεταιρισµών θα πρέπει να αναζητηθούν στα άρθρα 26 και 27 και τις διατάξεις που καθορίζουν τη διαχείριση πλεονάσµατος και κερδών, καθώς και τα προβλεπόµενα φορολογικά κίνητρα - απαλλαγές.

Άρθρο 26

∆ιαχειριστικό υπόλοιπο - Πλεονάσµατα - Κέρδη
1. Αν από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε χρήσης του ΑΣ αφαιρεθούν οι κάθε είδους δαπάνες, οι ζηµίες, οι αποσβέσεις και οι τόκοι των προαιρετικών µερίδων, εφόσον το καταστατικό προβλέπει την καταβολή τόκων, το υπόλοιπο που αποµένει αποτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. Το διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαµβάνει πλεονάσµατα και κέρδη. Τα πλεονάσµατα προέρχονται από τις κατά το άρθρο 8 συναλλαγές του ΑΣ µε τα µέλη του. Το πέραν του πλεονάσµατος υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις συναλλαγές µε τρίτους και συνιστά κέρδη. Για φορολογικούς σκοπούς τήρησης αποθεµατικών, διανοµής του πλεονάσµατος και διανοµής κερδών, τηρούνται διακριτοί λογαριασµοί για τον σχηµατισµό των πλεονασµάτων και των κερδών.


2. Αν το καταστατικό προβλέπει συµµετοχή των προαιρετικών µερίδων στα πλεονάσµατα ή και στα κέρδη, τα ποσά που αναλογούν αφαιρούνται πριν από οποιαδήποτε άλλη χρησιµοποίηση των πλεονασµάτων και των κερδών.
3. Από τα πλεονάσµατα, πριν από την αφαίρεση για τις προαιρετικές µερίδες, κρατείται ποσοστό δέκατοις εκατό (10%) για τον σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεµατικό φθάσει στο ύφος του συνολικού ποσού των υποχρεωτικών µερίδων των µελών του ΑΣ και επαναφέρεται αν το τακτικό αποθεµατικό υστερήσει έναντι του συνολικού ποσού των µερίδων των µελών. Το καταστατικό ή απόφαση γενικής συνέλευσης µπορούν να ορίζουν κράτηση µεγαλύτερου ποσοστού.
4. Ο ΑΣ, σύµφωνα µε το καταστατικό του ή µε απόφαση γενικής συνέλευσης, µπορεί να σχηµατίζει από τα πλεονάσµατα ή τα κέρδη ειδικό αποθεµατικό.
5. Το µέρος των πλεονασµάτων που µεταφέρεται στο τακτικό ή το ειδικό αποθεµατικό λογίζεται ως ισόποση εισφορά των µελών.
6. Το υπόλοιπο των πλεονασµάτων, που αποµένει µετά την κράτηση της παραγράφου 3 και αυτή της παραγράφου 4, εφόσον υφίσταται, διατίθεται κατά τα οριζόµενα στο καταστατικό ή σύµφωνα µε απόφαση της γενικής συνέλευσης.
7. Τα ποσά που αποδίδονται στα µέλη βάσει του καταστατικού ή µε απόφαση της γενικής συνέλευσης µπορούν να παραµείνουν στον ΑΣ ως εξατοµικευµένες έντοκες προθεσµιακές καταθέσεις των µελών. Το επιτόκιο που καταβάλλεται στην περίπτωση αυτή καθορίζεται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν µπορεί να υπερβαίνει το επιτόκιο δανεισµού του ΑΣ από τις τράπεζες.
8. Στο τακτικό αποθεµατικό περιέρχονται: α) Η κράτηση της παραγράφου 3.

β) Τα έσοδα που περιέρχονται στον ΑΣ από χαριστική αιτία.

γ) Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό.
9. Στο ειδικό αποθεµατικό περιέρχονται:

α) Τα κέρδη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, µετά τη φορολόγησή τους. β) Η κράτηση της παραγράφου 4.
10. α) Τα πλεονάσµατα που δηµιουργεί ο ΑΣ δεν φορολογούνται. Τα κέρδη του ΑΣ φορολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας.

β) Τα πλεονάσµατα ή τα κέρδη µπορούν να διανέµονται στα µέλη µε απόφαση της γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, όταν διανέµονται πλεονάσµατα, αυτά φορολογούνται σύµφωνα µε την παρ. 2 ίου άρθρου 27 και όταν διανέµονται κέρδη, αυτά φορολογούνται ως µερίσµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας.

Το άρθρο φιλοξενήθηκε στην εφημερίδα Agrenda που κυκλοφόρησε το Σάββατο 7 Μαρτίου μαζί με το περιοδικό Profi.
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία