Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Agrenda

Πώς τεκμηριώνεται η μειωμένη προκαταβολή φόρου στους αγρότες

Μειωµένη προκαταβολή φόρου δικαιούται η πλειονότητα των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατικών ανάµεσα τους και αγρότες και κυρίως όσοι καταγράφουν πτώση του τζίρου τους από 5% έως 35% το α’ εξάµηνο του 2020, λόγω της πανδηµίας.

1_Foros_Agrotis_tekmiria_8

Μαρία Γιουρουκέλη

1415
0

 Με βάση όσα προβλέπονται στη σχετική εγκύκλιο της ΑΑ∆Ε, τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατικές ή και αγροτικές δραστηριότητες και είναι υποκείµενα σε ΦΠΑ, καθώς επίσης και τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που υπόκεινται σε ΦΠΑ, θα λάβουν µείωση της προκαταβολής φόρου, ανάλογα µε την πτώση τζίρου που είχαν το πρώτο εξάµηνο του 2020 έναντι του πρώτου εξαµήνου του 2019 ως εξής:

  •  για πτώση τζίρου 5%-15%, το ποσοστό µείωσης θα ανέλθει στο 30%
  •  για πτώση τζίρου 15,01%-25%, το ποσοστό µείωσης θα ανέλθει στο 50%
  •  για πτώση τζίρου 25,01%-35%, το ποσοστό µείωσης θα ανέλθει στο 70%
  • για τον ακριβή υπολογισµό της πτώσης του τζίρου θα λαµβάνονται υπόψη

    i) οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου εξαµήνου 2019 που έχουν υποβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση των διατάξεων του νοµοσχεδίου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
    ii) οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου εξαµήνου του 2020 ως εξής: για πτώση τζίρου µεγαλύτερη του 35%, το ποσοστό µείωσης θα ανέλθει στο 100%, δηλαδή η προκαταβολή θα µηδενιστεί.

α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου (1ου) τριµήνου που έχει υποβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου (2ου) τριµήνου που υποβάλλεται µέχρι τις 31.7.2020 ή

β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου - Μαΐου που έχουν υποβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται µέχρι τις 31.7.2020.Αντίστοιχα, για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ η µείωση της προκαταβολής ορίζεται σε 50%.

Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει το σχετικό άρθρο της εγκυκλίου «Για νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια των συγκρινόµενων εξαµήνων, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 µειώνεται κατά πενήντα 50%. Τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση που νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα µετατάχθηκε από απαλλασσόµενο ΦΠΑ καθεστώς σε µη απαλλασσόµενο ή αντιστρόφως, κατά τα συγκρινόµενα εξάµηνα των ετών 2019 και 2020».

Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην απόφαση, οι επιχειρήσεις (ατοµικές και νοµικά πρόσωπα) που δικαιούνται µείωση της προκαταβολής και έχουν υποβάλει ήδη φορολογική δήλωση εισοδήµατος για το έτος 2019, µπορούν άµεσα να επωφεληθούν από τη µείωση της προκαταβολής, υποβάλλοντας τροποποιητική µέχρι και την 30ή/12/2020.

 
Ενημερωτικά SMS για τροποποιητικές δηλώσεις

Η ενηµέρωση του myTAXISnet µε τους νέους µειωµένους συντελεστές προκαταβολής φόρου ξεκίνησε την περασµένη ∆ευτέρα 10 Αυγούστου, ενώ απεστάλησαν και τα σχετικά ενηµερωτικά µηνύµατα προς τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει ήδη δήλωση φόρου εισοδήµατος για να επωφεληθούν από τη µείωση της προκαταβολής. Μάλιστα, για την καλύτερη κατανόηση της µείωσης προκαταβολής φόρου, η ΑΑ∆Ε προχώρησε σε µια σειρά από παραδείγµατα, µεταξύ των οποίων και τα εξής:

 Παράδειγµα Α’

Έστω επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο, νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα) εµφανίζει κύκλο εργασιών ΦΠΑ 1ου εξαµήνου 2019 80.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα εµφανίζει κύκλο εργασιών ΦΠΑ 1ου εξαµήνου 2020 60.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η ποσοστιαία µείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ που έχει επέλθει κατά το 1ο εξάµηνο 2020 συγκριτικά µε το 1ο εξάµηνο 2019 είναι 25% και εποµένως, µε βάση τις ως άνω διατάξεις, η επιχείρηση δικαιούται µείωση προκαταβολής φόρου 50% για το φορολογικό έτος 2019.

 Παράδειγµα Β’

Έστω επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο, νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα) εµφανίζει κύκλο εργασιών ΦΠΑ 1ου εξαµήνου 2019 120.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα εµφανίζει κύκλο εργασιών ΦΠΑ 1ου εξαµήνου 2020 40.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η ποσοστιαία µείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ που έχει επέλθει κατά το 1ο εξάµηνο 2020 συγκριτικά µε το 1ο εξάµηνο 2019 είναι 66,66% και εποµένως, µε βάση τις κείµενες διατάξεις, η επιχείρηση δικαιούται µείωση προκαταβολής φόρου 100% για το φορολογικό έτος 2019.

 

Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Agrenda που κυκλοφόρησε το Σάββατο 22 Αυγούστου.
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία