Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Agrenda

Νέας τεχνολογίας θρέψη ανεβάζει περιεκτικότητα της ελιάς σε ελαιόλαδο

Η σύγχρονη αγορά εφοδιάζει τον ελαιοπαραγωγό µε κοκκώδη λιπάσµατα, µε εξαιρετικά µικρές διαστάσεις κόκκων, πολύ υψηλό βαθµό υδατοδιαλυτότητας, πολύ µικρής υπολειµµατικότητας και αυξηµένης ικανότητας απορρόφησης και αξιοποίησης τους από το ελαιόδεντρο, χαρακτηριστικά τα οποία αφενός µειώνουν τα καλλιεργητικά κόστη και αφετέρου αυξάνουν την παραγωγή, επιτρέποντας στον καλλιεργητή να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της αγοράς.

25-32_cover_4

22283
3

Η σωστή λίπανση της ελιάς περιλαµβάνει την προσθήκη λιπασµάτων τόσο µέσω του εδάφους, όσο και µέσω του φυλλώµατος µε την προσθήκη διαφυλλικών λιπασµάτων. Η λίπανση µε διαφυλλικά λιπάσµατα γίνεται συµπληρωµατικά σε διάφορα στάδια της ελαιοκαλλιεργητικής περιόδου, όπως κατά την περίοδο της ανθοφορίας, της καρπόδεσης, της ανάπτυξης του καρπού και της ωρίµανσης και συµβάλει καθοριστικά στη µεγαλύτερη περιεκτικότητα του καρπού σε λάδι και το µέγεθος του.

Άλλωστε, η εδραιωµένη µέχρι πριν κάποια χρόνια πεποίθηση στους αγροτικούς κύκλους πως το ελαιόδεντρο «αντέχει» και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και λίπανση για να καρποφορήσει ικανοποιητικά, έχει πλέον ανεπιστρεπτί αποδειχθεί ότι δεν συνάδει µε τις σύγχρονες απαιτήσεις των παραγωγών και της αγοράς.  Ένα πλήρες πρόγραµµα θρέψης, συµπεριλαµβανοµένων της µετασυλλεκτικής αλλά και της βασικής λίπανσης, εφοδιάζει ξανά τον σύγχρονο ελαιώνα µε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, βοηθώντας  καθοριστικά στην επίτευξη υψηλής παραγωγής και βελτιωµένων ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελαιόκαρπου.

Οι καινοτοµίες στην αγορά λιπασµάτων είναι συνεχείς και προσφέρουν προϊόντα µε τις πλέον ιδανικές περιεκτικότητες σε άζωτο, το στοιχείο εκείνο που είναι το πιο καθοριστικό για τη διαφοροποίηση των οφθαλµών σε ανθοφόρους και βλαστοφόρους, άρα και για τις αποδόσεις της επόµενης χρονιάς, σε φώσφορο και κάλιο, στοιχείο που συχνά παρατηρείται πως «λείπει» από τους ελληνικούς ελαιώνες, οδηγώντας σε σοβαρές περιπτώσεις τροφοπενιών.

Aυξημένες αποδόσεις στην ελιά µε τα νέας τεχνολογίας NUTRIMORΕ

Η ελιά, ανθεκτική από την φύση της, συχνά δηµιουργεί την λανθασµένη εντύπωση χαµηλών απαιτήσεων θρέψης. Στην πραγµατικότητα όµως τα ελαιόδεντρα αντιδρούν θετικά µετά από ισορροπηµένη και επαρκή θρέψη, αυξάνοντας τις αποδόσεις τους θεαµατικά και βελτιώνοντας την παραγωγή τους ποιοτικά. Επίσης µε σωστή λίπανση σε συνδυασµό µε προσεκτικό κλάδεµα µπορεί να µειωθεί η παρενιαυτοφορία, (το φαινόµενο που µια χρονιά υψηλής παραγωγής διαδέχεται µια χρονιά χαµηλής απόδοσης) πετυχαίνοντας οµαλοποίηση της παραγωγής από χρονιά σε χρονιά. Άζωτο, φώσφορος κάλιο, µαγνήσιο και βόριο ή και ψευδάργυρος είναι συνήθως τα κύρια θρεπτικά συστατικά που απαιτεί η ελιά. Γι’ αυτό το λόγο η εταιρεία Gavriel, προτείνει τα λιπάσµατα νέας τεχνολογίας Nutrimore, ενισχυµένα µε Agrotain και εγγυάται αποτελεσµατική λίπανση και αύξηση των αποδόσεων της ελιάς χωρίς σπατάλες. Tα λιπάσµατα µε τις ιδανικές αναλογίες θρεπτικών συστατικών για την ελιά όπως τα Nutrimore 20-7-12+2MgO+B ή 20-6-14+Β ή 16-6-18+2MgO+B κ.α. εξασφαλίζουν κέρδος σε:

Υψηλές µονάδες αζώτου µε µηδενικές απώλειες που παρέχονται σε ιδανικό ρυθµό:Το άζωτο είναι καθοριστικό για την διαφοροποίηση των οφθαλµών σε ανθοφόρους και βλαστοφόρους, άρα για τις αποδόσεις της επόµενης χρονιάς. Επίσης καθορίζει την τρέχουσα ανοιξιάτικη νέα βλάστηση. Ευνοεί την καλή ανθοφορία και την επιτυχηµένη καρπόδεση ενώ παραµένει βασική προϋπόθεση για την υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα αλλά και το καλό µέγεθος του καρπού. Το άζωτο στα Nutrimore αποτελείται από ουρεϊκό άζωτο που προστατεύεται 100% από το Agrotain και ένα µέρος αµµωνιακό-σταθερό άζωτο. Αντίθετα κοινά blending λιπάσµατα χάνουν τουλάχιστον το 40% του ουρεϊκού αζώτου που περιέχουν τις πρώτες κιόλας ώρες µετά την εφαρµογή τους. Επίσης τα Nutrimore δεν περιέχουν νιτρικό άζωτο. Το νιτρικό άζωτο ξεπλένεται σε πολύ µεγάλο ποσοστό. Οι απώλειες του νιτρικού αζώτου λόγω έκπλυσης, γίνονται ακόµα εντονότερες κατά την χειµερινή περίοδο λόγω των βροχοπτώσεων κάτι που συνηθίζεται άλλωστε την περίοδο εφαρµογής λιπάσµατος στις ελιές. Με τα Nutrimore όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει στα ελαιόδεντρα αξιοποιώντας στο 100% τα οφέλη που προκύπτουν από την προσθήκη αζώτου. Πετυχαίνεις οµαλή και παρατεταµένη θρέψη εξασφαλίζοντας τέλεια ισορροπία βλάστησης – καρποφορίας και άρα µεγιστοποίηση της καρποφορίας και άρα της κερδοφορίας.

Φώσφορο πάνω από 90% υδατοδιαλυτό: Η ελιά όπως και όλα τα υπόλοιπα δέντρα και φυτά, µπορούν να απορροφήσουν µόνο τον υδατοδιαλυτό φώσφορο που περιέχεται σε ένα λίπασµα. Οι επαρκείς µονάδες πλήρως απορροφήσιµου φωσφόρου που εµπεριέχονται στα Nutrimore βοηθούν στην βελτίωση της ποσότητας και ποιότητας του παραγόµενου ελαιολάδου αλλά και την καλύτερη ωρίµαση των καρπών, το βάρος τους και το µέγεθός τους.

Υψηλές µονάδες επαρκών µονάδων 100% υδατοδιάλυτου καλίου: Για αυξηµένο µέγεθος καρπών και υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα που είναι άλλωστε και τα κύρια ζητούµενα των ελαιοπαραγωγών. Επιπλέον το κάλιο βοηθά τα δέντρα να αποκτήσουν αντοχή στον παγετό.

Καινοτόµο µορφή Βορίου DDP ή και Ψευδαργύρου DDP που είναι 10 φορές πιο ισχυρά από τις απλές µορφές ιχνοστοιχείων: Απορροφούνται στο 100% από τα δέντρα και έτσι πετυχαίνουµε καλύτερο σχηµατισµό ανθέων, άριστη γονιµοποίηση, καρπόδεση και άρα καρποφορία.

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα για επιλογή τύπων που παρέχουν Μαγνήσιο, απαραίτητο στοιχείο για την παραγωγή χλωροφύλλης και τέλεια καρπόδεση.

Επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο Nutrimore οι ανάγκες θρέψης της ελιάς καλύπτονται µε µία εφαρµογή. Τα κοστολόγια µειώνονται και οι αποδόσεις αυξάνονται.

Ιωαννα Καλκούνου, ΥΠΕΥΘΥΝΗ MARKETING GAVRIEL

Πρόγραµµα λίπανσης  ελαιώνα µε την τεχνογνωσία της αgrohellas.

Η Agrohellas A.E. έχει ως αντικείµενο την παραγωγή και την εµπορία λιπασµάτων, ζωοτροφών όπως επίσης και την εµπορία γεωργικών εφοδίων. Στόχος µας είναι η παραγωγή λιπασµάτων οµοιόµορφης κοκκοµετρίας, υψηλής υδατοδιαλυτότητας, απαλλαγµένα σκόνης. Ταυτόχρονα εισάγει και διανέµει αποκλειστικά στην Ελλάδα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα όπως και ένα ευρύ φάσµα προϊόντων ειδικής θρέψης για υδρολίπανση και διαφυλλική εφαρµογή της πολυεθνικής εταιρείας Eurosolids.

Η ελιά αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες καλλιέργειες στη χώρα µας. Εντοπίζεται σε µεγάλο εύρος γεωγραφικών περιοχών και λόγω του Μεσογειακού µας κλίµατος παράγει εξαιρετικής ποιότητας βρώσιµου καρπού και ελαιόλαδου.

Σηµαντικός παράγοντας για την παραγωγή καρπών και ελαιόλαδου είναι η σωστή λίπανση των δένδρων. Έχοντας το χαρακτηριστικό της παρενιαυτοφορίας η σωστή αζωτούχος λίπανση (µαζί µε τη σωστή διαµόρφωση των δένδρων και την άρδευση) έχει ευνοϊκές συνέπειες στον περιορισµό της. Οι ενδεικτικές τιµές απαιτήσεων ανά δένδρο των κύριων θρεπτικών στοιχείων στην ελιά είναι 1-1,5kg Άζωτο (N), 0,2- 0,4kg Φώσφορο (P) και 0,5 – 1,5kg Κάλιο (K). Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι περίοδοι αυξηµένων αναγκών για κάθε θρεπτικό στοιχείο.

Βάσει του πίνακα η πρόταση της Agrohellas είναι η χρήση βασικών λιπασµάτων των τύπων 12- 12-17+2MgO+27SO3+0,3B+TE (SOP), 20-6-12+2MgO+0,3B+0,1Zn & 22-8- 10+2MgO+15SO3+0,5B+TE σε δοσολογία 3-5kg/δένδρο, αναλόγως της ηλικίας και της θρεπτικής κατάστασής τους. Η βασική λίπανση πραγµατοποιείται κυρίως από τα τέλη Νοεµβρίου έως τα µέσα Φεβρουαρίου. Σε ξηρικούς ελαιώνες η συνολική ποσότητα λιπάσµατος προστίθεται σε µία δόση ενώ σε αρδευόµενους, κυρίως στους ελαιώνες βρώσιµης ελιάς, συνίσταται το 30% του συνολικού Αζώτου και του Καλίου να εφαρµόζεται τµηµατικά σε µεταγενέστερα στάδια.

Σε αρδευόµενους ελαιώνες, αν κρίνεται απαραίτητο, συνίσταται η εφαρµογή επιφανειακής αζωτούχο λίπανσης αµέσως µετά την καρπόδεση και χρήση της θειϊκής αµµωνίας σε δόση περίπου 1 – 3kg/δένδρο. Επιπρόσθετα σε ελαιώνες βρώσιµης ελιάς ενδείκνυται η προσθήκη λίπανσης µε Κάλιο (Ιούλιος – Αύγουστος) για αύξηση του µεγέθους, του βάρους, των ολικών διαλυτών στερεών και της οµοιοµορφίας ανάπτυξης των καρπών σε δόση 0,5 – 1,5kg/δένδρο. Κατάλληλα λιπάσµατα για την συγκεκριµένη περίοδο είναι η εφαρµογή θειϊκού καλίου 0-0-50 ή 0-0-30 + 10Mg. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε προβληµατικά εδάφη λόγω αλατότητας είναι προτιµότερο το κάλιο να βρίσκεται σε µορφή θειϊκού καλίου. Οι λιπάνσεις µε φώσφορο δεν θα πρέπει να ξεπερνάνε το 1/3-1/5 της χορηγούµενης ποσότητας του αζώτου. Υπερβολικές λιπάνσεις µε φώσφορο (P) θα πρέπει να αποφεύγονται γιατί µειώνεται η ικανότητα πρόσληψης Κ, Fe, Ca και Β από την ελιά.

Επιπλέον, το Βόριο (B) είναι το σπουδαιότερο ιχνοστοιχείο για την ελιά. Η έλλειψή του προκαλεί ανθόρροια, καρπόπτωση, ανοιχτό κιτρινοπράσινο χρώµα στα φύλλα και παραµορφώσεις στους καρπούς. Έτσι έχουµε µείωση της παραγωγής. Για την αντιµετώπιση της τροφοπενίας Βορίου συνίσταται κάθε 2-3 χρόνια ξεχωριστή λίπανση µε τη µορφή βόρακα (250γρ το δένδρο) ενώ για την ταχύτερη απορρόφηση του Βορίου µπορεί να γίνει διαφυλλικός ψεκασµός µε το σκεύασµα BoroAgro (17,5% Βορικό Νάτριο), το µόνο προϊόν της αγοράς µε αυτή την περιεκτικότητα Βορίου που διανέµεται αποκλειστικά από την Agrohellas Α.Ε., την περίοδο της άνθισης και της καρπόδεσης. Επιπρόσθετα, για την ενίσχυση των δένδρων σε συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης, βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών και της ποιότητας του ελαιόλαδου, ενίσχυση της ανθοφορίας, της γονιµοποίησης και της καρπόδεσης όπως και κάλυψης των αναγκών σε ιχνοστοιχεία η Agrohellas σε συνεργασία µε τη Eurosolids διαθέτει εξειδικευµένα προϊόντα θρέψης όπως: Euro Vive Pure AA, Euro Hydra k liquid, Oligo Amparo Mix, Euro IPE 20-13-20 +TE. Κλείνοντας σηµαντικό είναι να γνωρίζουµε ότι για την προσαρµογή λίπανσης ακριβώς στης ανάγκες του κάθε ελαιώνα, πολύτιµοι σύµβουλοι είναι η εδαφοανάλυση και η φυλλοδιαγνωστική.

Κοκογιαννίδης Γεώργιος, Υπεύθυνος Προϊόντων Θρέψης Agrohellas

H σειρά Duofertil μοχλός αυξημένων αποδόσεων στην ελιά

∆ιανύοντας τον τελευταίο µήνα του χρόνου βρισκόµαστε πλέον στα µέσα της σηµαντικότερης περιόδου για τους ελαιοκαλλιεργητές. Με αρκετές περιοχές της Ελλάδος να έχουν ήδη συγκοµίσει ένα µεγάλο ποσοστό του ελαιοκάρπου τους, τα βλέµµατα στρέφονται κατά κύριο λόγο στις τελικές αποδόσεις και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συγκοµιζόµενων προϊόντων.

Κατά τη συγκοµιδή και το επακόλουθο κλάδεµα της ελιάς, µαζί µε τον ελαιόκαρπο και τη ξηρά ουσία, αποµακρύνονται αυξηµένες ποσότητες θρεπτικών συστατικών, οι οποίες συχνά δεν αναπληρώνονται µε στοχευµένες µετασυλλεκτικές λιπάνσεις. Ως συνέπεια η καλλιέργεια εξαντλείται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις υψηλής παραγωγής, επηρεάζοντας σηµαντικά τις αποδόσεις της επόµενης χρονιάς.

Είναι αναγκαίο να ακολουθείται ένα πλήρες πρόγραµµα θρέψης, συµπεριλαµβανοµένων της µετασυλλεκτικής αλλά και της βασικής λίπανσης, που θα εφοδιάσουν ξανά την καλλιέργεια µε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, συνδράµοντας καθοριστικά στην παραγωγή και τα βελτιωµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Στην Timac Agro | ΛΥ∆Α γνωρίζουµε καλά την αξία της καλλιέργειας της Ελιάς για τους Έλληνες παραγωγούς, αλλά και το γεγονός ότι η κατάλληλη θρέψη διαδραµατίζει σπουδαίο ρόλο στην τελική παραγωγή. Έτσι, έχουµε αναπτύξει ένα µεγάλο χαρτοφυλάκιο προϊόντων εξειδικευµένης θρέψης, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο του ελαιοκαλλιεργητή όσο και της καλλιέργειας σε κάθε στάδιο.

Η λύση της Timac Agro | ΛΥ∆Α για την µετασυλλεκτική λίπανση της ελιάς είναι το κοκκώδες λίπασµα DUOFERTIL TOP-PHOS της σειράς προϊόντων DUOFERTIL.

Η πλούσια σύνθεσή του σε φώσφορο, κάλιο και ασβέστιο µαζί µε ιχνοστοιχεία, έρχεται να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της ελιάς, πετυχαίνοντας αυξηµένη συσσώρευση αποθησαυριστικών ουσιών κατά τη διάρκεια του χειµώνα. Εποµένως, την επόµενη άνοιξη οι ουσίες αυτές αξιοποιούνται για την καλύτερη διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλµών αλλά και καρπόδεση που θα οδηγήσει σε υψηλές και ποιοτικές αποδόσεις.

Σε αντίθεση µε τα κοινά λιπάσµατα της αγοράς, ενσωµατώνει τις δυο κορυφαίες τεχνολογίες το TOP-PHOS και το MPPA DUO που χάρη στη συνεργιστική τους δράση συνεισφέρουν στη µεγιστοποίηση των αποδόσεων.

Συγκεκριµένα, η τεχνολογία TOP-PHOS αποτελεί ένα µοναδικό σύµπλοκο που συνδέει το φώσφορο και το ασβέστιο σε µοριακό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, ο φώσφορος καθίσταται πλήρως αφοµοιώσιµος και διαθέσιµος σε κάθε τύπο εδάφους καθ’όλη την καλλιεργητική περίοδο, ενώ η καλλιέργεια εφοδιάζεται και µε ασβέστιο.

Παράλληλα, η τεχνολογία MPPA DUO είναι ένα σύµπλοκο που παρέχει προστασία των λιπαντικών µονάδων του λιπάσµατος καθ’ολη τη χειµερινή περίοδο, κινητοποίηση των θρεπτικών συστατικών των στοιχείων που υπάρχουν ήδη στο έδαφος δεσµευµένα στα εδαφικά κολλοειδή καθιστώντας και αυτά διαθέσιµα για την καλλιέργεια. Η δράση της τεχνολογίας συµπληρώνεται από µια διαρκή διέγερση και ανανέωση του ριζικού συστήµατος, που συντελεί σε µια αποτελεσµατικότερη θρέψη και αποτελεί τη βάση για ασφαλείς και αυξηµένες αποδόσεις.

Εκτός από τη µετασυλλεκτική λίπανση, η σειρά DUOFERTIL ενισχύει τη φαρέτρα του παραγωγού διαθέτοντας µια ευρεία γκάµα σύνθετων κοκκωδών λιπασµάτων. Πρόκειται για εξειδικευµένα προϊόντα κατάλληλα και προσαρµοσµένα για διάφορες καλλιέργειες συµπεριλαµβανοµένης της ελαιοποιήσιµης και επιτραπέζιας ελιάς.

Λαµβάνοντας πάντα υπόψη τον τύπο του εδάφους, καθώς και τις εκάστοτε εδαφολογικές αναλύσεις, ένα λίπασµα µε τεχνολογία MPPA DUO που συστήνεται για την ελαιοποιήσιµη ελιά είναι το DUOFERTIL 16-5-8, καθώς έχεις την ιδανική αναλογία θρεπτικών στοιχείων που απαιτεί η καλλιέργεια. Ενώ στην περίπτωση της βρώσιµης ελιάς και γενικά όταν οι ανάγκες σε κάλιο είναι αυξηµένες, ευρεία εφαρµογή βρίσκει το DUOFERTIL 11-10-16 µε τεχνολογία MPPA DUO. Χάρη στην περιεκτικότητα τους σε θείο, βόριο, ψευδάργυρο και µαγνήσιο που εµπεριέχονται και στα δυο αυτά λιπάσµατα επιτυγχάνεται καλύτερη βλαστική ανάπτυξη, µεγαλύτερο ποσοστό ανθοφορίας και καρπόδεσης καθώς επίσης και βελτίωση των τελικών αποδόσεων και των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών όπως είναι η ελαιοπεριεκτικότητα.

Έφη Πισκόπου, Product Manager

Νέα σειρά λιπασµάτων Zeotec με ζεόλιθο µέσα στον κόκκο

Το ορυκτό του ζεόλιθου αποτελεί µία από τις πιο χρήσιµες καινοτοµίες για την αποτελεσµατική διαχείριση των εισροών και την βελτίωση των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων των εδαφών σε όλες τις καλλιέργειες.

Η χρήση του στη γεωργία καθίσταται εξαιρετικά ευεργετική και αποτελεσµατική συντελώντας στην αύξηση της συνολικής παραγωγής των καλλιεργειών µε µειωµένες εισροές λιπασµάτων και νερού.

Οι εξαιρετικές αυτές ιδιότητες του ζεόλιθου αποτελούν καθοριστικό παράγοντα αύξησης παραγωγής για τις περισσότερες καλλιέργειες, αλλά ειδικότερα και για την καλλιέργεια της ελιάς.

Η νέα σειρά λιπασµάτων Zeotec της ΒHP περιλαµβάνει µια καινοτόµο εξέλιξη στην σύγχρονη τεχνολογία κοκκοδών λιπασµάτων.

Κύριο χαρακτηριστικό τους η χρήση εξαιρετικά µικρής διάστασης σωµατιδίων ζεόλιθου στον κόκκο των λιπασµάτων.

Μέσω της τεχνολογίας αυτής επιτυγχάνεται η αποτελεσµατική πρόσφυση, συγκράτηση και συµπλοκοποίηση όλων των θρεπτικών µακροστοιχείων  όπως το άζωτο ο φώσφορος και το κάλιο, αλλά των απαραίτητων ιχνοστοιχείων.

Μέσω της συµπλοκοποίησης αυτής όλων των θρεπτικών στοιχείων στον ίδιο κόκκο του λιπάσµατος επιτυγχάνεται εξαιρετικά αποτελεσµατική αποδέσµευση όλων των θρεπτικών στο ριζικό σύστηµα των ελαιόδενδρων µειώνοντας κατά αυτό τον τρόπο τις απώλειες Αζώτου και αυξάνοντας το βαθµό απορρόφησης εν γένει.

Η τεχνολογία Zeotec επιτρέπει την χρήση των λιπασµάτων αυτών σε πληθώρα εδαφών και εναρµονίζεται

πλήρως µε τις σύγχρονες τάσεις προστασίας του περιβάλλοντος, των υπόγειων υδάτων καθώς και την στοχευµένη λίπανση ακριβείας χαµηλού περιβαλλοντικού αποτυπώµατος.

Συµπερασµατικά, η σύγχρονη σειρά τεχνολογίας Zeotec συµβάλει µε τον πιο αποδοτικό τρόπο στην µείωση έως και 20%, των απαιτούµενων θρεπτικών στοιχείων στην καλλιέργεια της ελιάς, µέσω της αύξησης της απορρόφησης και εν τέλει της αξιοποίησης τους από την καλλιέργεια.

Η παρουσία του ζεόλιθου δε, µετά την αποδέσµευση των θρεπτικών στο ριζικό σύστηµα συµβάλλει αποφασιστικά στην διαχείριση των αναγκών της καλλιέργειας σε νερό.

Συγκεκριµένα λόγω της ισχυρής συγκράτησης των µορίων του νερού µειώνονται δραστικά οι ανάγκες σε νερό (έως -20%), καθιστώντας το άµεσα διαθέσιµο στα πιο κρίσιµα στάδια της καλλιέργειας της ελιάς.

Συµπερασµατικά, παρατηρείται µείωση του κόστους παραγωγής έως και 20% και αύξηση των συνολικών αποδόσεων, µε προφανή τα οικονοµικά οφέλη του σύγχρονου Έλληνα ελαιοπαραγωγού.

Κρίνεται λοιπόν επιβεβληµένη η χρήση αυτής της σειράς λιπασµάτων τεχνολογίας Ζeotec στην καλλιέργεια της ελιάς, ειδικότερα για την καλλιεργητική περίοδο 2021-2022, η οποία χαρακτηρίζεται από γενικευµένη και συνεχή τάση αύξησης των τιµών των λιπασµάτων.

Dr Ιωάννης Σπανορήγας, Technical sales Manager of Southern Greece

BHP ORGANIC FERTILIZERS

Ολιστική προσέγγιση και λύσεις θρέψης στην ελαιοκοµία

Εξασφάλιση αποδόσεων µε Nova Chava για το ξεκίνηµα της νέας βλαστικής περιόδου, Nutrivant για αύξηση της αποτελεσµατικότητας της διαφυλλικής θρέψης και προϊόντα διαφυλλικής θρέψη µε ιχνοστοιχεία εξαιρετικής ποιότητας, από την Medilco Hellas

Η Medilco Hellas προσφέρει µια πλήρη γκάµα εξειδικευµένων προϊόντων θρέψης για την ελιά, καλύπτοντας όλα τα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας και εξασφαλίζοντας στοχευµένη θρέψη, υψηλή παραγωγή και καλύτερη ποιότητα.

Ξεκινώντας µε την βασική και επιφανειακή λίπανση να καλύπτεται από τα κοκκώδη λιπάσµατα Nova Chava, συνεχίζοντας µε τα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα κορυφαίας ποιότητας και ολοκληρώνοντας µε στοχευµένες επεµβάσεις µε διαφυλλικά προϊόντα µοναδικής τεχνολογίας που κάνουν τη διαφορά.

Η στοχευµένη θρέψη της ελιάς εξασφαλίζει: Αύξηση της απόδοσης, µείωση της καρπόπτωσης, αύξηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και υγιή φυτά.

Νέο ξεκίνηµα µε Nova Chava

Nova Chava 22-6-12+B+Zn+Mo

Nova Chava 40-0-0+NBPT

Επιλογή εµπιστοσύνης που εγγυάται ισορροπηµένη θρέψη για το ξεκίνηµα της νέας βλαστικής περιόδου και που καλύπτει τις ανάγκες των ελαιόδεντρων από τα τέλη του χειµώνα για την ανάπτυξη της νέας βλάστησης, τον σχηµατισµό των ανθέων και την καρπόδεση.

Στοχευµένη διαφυλλική θρέψη µε ορατά αποτελέσµατα

∆ύο από τα σηµαντικότερα κρίσιµα στάδια ανάπτυξης αποτελούν η ανθοφορία και η ελαιοποίηση. Η θρέψη στα στάδια αυτά, καθορίζει σηµαντικά την απόδοση και την ποιότητα. Η µεγάλη αυτή σηµασία δεν επιτρέπει τυχαίες επιλογές αλλά µόνο η εµπιστοσύνη στους ειδικούς µπορεί να δώσει άνθη µε υψηλή αντοχή στα ακρκαία καιρικά φαινόµενα και καρπούς µε βέλτιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Με τα κορυφαία διαφυλλικά λιπάσµατα της Medilco Nutrivant και την διαφυλλική θρέψη ακριβείας µε χρήση των κατάλληλων ιχνοστοιχείων εξασφαλίζεται στο έπακρο η απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων εκείνων που θα δώσουν καλύτερη ανθοφορία και περισσότερους καρπούς.

Nutrivant τεχνολογία θρέψης

Ως η κυριότερη δενδροκοµική καλλιέργεια της Μεσογείου, η ελιά αποτελεί πρωταρχική καλλιέργεια για µελέτη, αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και δοκιµών νέων προϊόντων θρέψης. Από εφαρµογές που έχουν γίνει σε καθαρά ελαιοκοµικές περιοχές όπως η Λακωνία και η Μεσσηνία, αλλά και από πειραµατικά δεδοµένα που συλλέχθηκαν σε περιοχές της Ισπανίας και του Ισραήλ, τα αποτελέσµατα είναι µοναδικά.

«Τα λιπάσµατα Nutrivant είναι λιπάσµατα υψηλής τεχνογνωσίας και ποιότητας. Χρησιµοποιούµε το Nutrivant PON 10-33-21 µε Βόριο και Ιχνοστοιχεία, κυρίως στην ελιά, δίνοντας ενίσχυση της ανθοφορίας και καλύτερη καρπόδεση!» λέει ο Σταυρος Ζερβός, γεωπόνος από την Κόρινθο.

Nutrivant PON 10-33-21+1,8 B:

Πριν την άνθηση, ένας ψεκασµός αρκεί

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυτού όπως η παχιά εφυµενίδα µε κηρούς για την προστασία του από αντίξοες συνθήκες, ταυτόχρονα αποτελούν τροχοπέδη για την είσοδο των θρεπτικών στοιχείων από τα φύλλα. Έχοντας ως κύριο στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της διαφυλλικής θρέψης, και ήδη από τη δεκαετία του 1990, αναπτύχθηκε από το R&D Τµήµα της ICL η τεχνολογία FertiVant, χάρη στην οποία επιτυγχάνεται οµοιόµορφη κατανοµή και µεγαλύτερη προσκόλληση του ψεκαστικού υγρού στη φυλλική επιφάνεια. Η τεχνολογία Fertivant εξασφαλίζει την αποτελεσµατική είσοδο των θρεπτικών στοιχείων µέσω της εφυµενίδας του φύλλου κατά τη διαφυλλική εφαρµογή.

Η µοναδική τεχνολογία Fertivant αυξάνει σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα της διαφυλλικής θρέψης, βελτιώνει την απόδοση και την ποιότητα της παραγωγής και συντελεί σε καλύτερο εισόδηµα για τον παραγωγό. Με τα Nutrivant εξασφαλίζεται συνεχής και σταδιακή απορρόφηση των θρεπτικών από τα φύλλα που διαρκεί έως και 3 εβδοµάδες από τον ψεκασµό.

∆ιαφυλλική θρέψη ακριβείας µε ιχνοστοιχεία στην ελιά

Heromix Solido B-Zn

Herofol UREA

Hero – K 40 Denso

Μια πραγµατική επένδυση στην απόδοση του ελαιοκάρπου αποτελεί η διαφυλλική θρέψη µε ιχνοστοιχεία εξαιρετικής ποιότητας. Συµπληρώνουν άριστα το πρόγραµµα θρέψης που έχει ήδη ακολουθηθεί και δίνουν στο τελικό προϊόν την ενίσχυση που χρειάζεται για να πιάσει την πρωτιά µε διαφορά.

Η διαφυλλική εφαρµογή µε ιχνοστοιχεία κατά την ανάπτυξη του καρπού εξασφαλίζει:

  • Ιδανική συµπλήρωση της θρέψης κατά το κρίσιµο στάδιο της ελαιοποίησης.
  • Μεγαλύτερη περιεκτικότητα του καρπού σε λάδι.
  • Μεγαλύτερο µέγεθος καρπών.
  • Βελτίωση του χρώµατος του καρπού.

 Θεοδωρα Μανιάτη, Γεωπόνος MSCI


Σχόλια (3)
Προσθήκη σχολίου

12-12-2021 10:56Ν Κ

Αξιότιμε κύριε ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΕ κανονικά θα επρεπε να αναγραφεσαι σαν Παραγωγός Ελαιοκάρπου γιατί αυτό πουλας και όχι το έλαιο. Αγωνίσου για την τιμή του καρπού σου και όχι του επεξεργασμένου καρπού που Είναι το ελαιόλαδο, αυτό αστο στον μεταποιητη ελαιοτριβείο, ίσως ετσι καταφέρεις Καλύτερη τιμή.

Απάντηση

11-12-2021 17:49Ελαιοπαραγωγος

Πλάκα μας κάνετε ... Με 3,20 τιμή έξτρα παρθένου ελαιολάδου δεν συμφέρει ούτε καν η ελαιοσυλλογη ..θα ρημάξουν όλα δυστυχώς

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία