BACK TO
TOP
Agrenda

Το παρακράτος ΟΣΔΕ παρελθόν, τα funds δεν θα γίνουν νέοι φεουδάρχες

Η παρελθούσα και απελθούσα κατάσταση έρχεται απλά να µας θυµίζει όλα εκείνα που αφήσαµε πίσω µας ανεπιστρεπτί, τονίζει αναφορικά µε την υπόθεση του ΟΣ∆Ε, σε συνέντευξή του στην Agrenda, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς.

40-43_01_2

Γιάννης Πανάγος

11
27

Το παρακράτος ΟΣΔΕ ανήκει στο παρελθόν, τα funds δεν θα γίνουν νέοι φεουδάρχες

Συνέντευξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργου Γεωργαντά, στον Γιάννη Πανάγο

Η µεταφορά και η λειτουργία της όλης διαδικασίας στο gov.gr αποτελεί µια χειροπιαστή µεταρρύθµιση που παρά την αντίδραση που συνάντησε, αγκαλιάστηκε από τους αγρότες και τις οργανώσεις τους, γιατί συνεπάγεται τη διαφάνεια στην καταβολή των ενισχύσεων και µικρότερο κόστος για την υποβολή της δήλωσης, τονίζει. Η προσπάθεια, δηλώνει κατηγορηµατικά ο υπουργός, εδραιώθηκε πλέον το 2023 και στην επόµενη τετραετία η νέα Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, θα βαθύνει αυτή τη µεταρρύθµιση στον αγροτικό τοµέα για να πάψει το θέµα του ΟΣ∆Ε να αποτελεί πεδίο διενέξεων συµφερόντων που µε τα εµπόδια που έθεταν και θέτουν αγνοούν και ταλαιπωρούν αδικαιολόγητα τους αγρότες σε βάρος της παραγωγικής διαδικασίας. Γενικότερα, ο κ. Γεωργαντάς δεν πιστεύει ότι τα funds µπορεί να αλώσουν κάποια στιγµή και τον τοµέα της αγροτικής παραγωγής και υπογραµµίζει την ανάγκη να γίνουν περισσότερα βήµατα για την ενίσχυση των συνεταιρισµών, προαναγγέλλοντας µάλιστα τη σταθερή χρηµατοδότηση της ΕΘΕΑΣ. Εκτιµά τέλος ότι η τεχνολογία διευκολύνει και τις µικρές εκµεταλλεύσεις, ενώ σηµαντική βοήθεια στον τοµέα της ανταγωνιστικότητας των µονάδων µπορεί να δώσει και το πρόγραµµα για φωτοβολταϊκά αγροτών.


ΕΡ: Τι ήταν τελικά για σας η θητεία, ως υπουργού, τον τελευταίο ενάµιση χρόνο στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων;

ΑΠ: Μια µοναδική εµπειρία ζωής. Ως πολιτικός αλλά και ως άνθρωπος. Η συνεργασία, η αλληλεπίδραση και η ενασχόληση µε τον πρωτογενή τοµέα µε την τιµή να είµαι υπουργός υπεύθυνος και υπόλογος για την ανάπτυξη στον αγροδιατροφικό κλάδο, είναι πλέον σηµείο αναφοράς στη ζωή µου. Άλλωστε προέρχοµαι, από αυτόν τον κλάδο,  γεννήθηκα, σπούδασα, ωρίµασα µεγαλώνοντας στο βόρειο άκρο της πατρίδας µας, µέσα στην πρωτογενή παραγωγή. Σας διαβεβαιώνω πως µε ευαισθησία και σεβασµό, µε την αύρα της αγροτικής κοινότητας µέσα µου, προσπαθώ καθηµερινά να υπηρετήσω ένα σύνθετο και πραγµατικά δύσκολο χαρτοφυλάκιο που έχει τεράστια σηµασία για τον κοινωνικό ιστό και την ευηµερία της χώρας µας. Στα καθήκοντά µου πρυτανεύει η σκέψη πως χωρίς αγρότες δεν µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας και χωρίς αναπτυγµένη ελληνική περιφέρεια δεν µπορεί να υπάρξει κοινωνική συνοχή.

ΕΡ: Αποτέλεσαν οι αλλαγές στο ΟΣ∆Ε το πιο κρίσιµο εγχείρηµα αυτής της θητείας;

ΑΠ: Σίγουρα απετέλεσαν τον πυρήνα, το πρώτο ουσιαστικό και αναγκαίο βήµα, αν θέλετε την επιτοµή και το θεµέλιο πάνω στο οποίο συνεχίζουµε να οικοδοµούµε όλες τις βελτιώσεις και µεταρρυθµίσεις που συντελούνται. Ο στόχος ήταν σαφής από την αρχή: Εκσυγχρονισµός και εξορθολογισµός των συστηµάτων πληρωµών, αποζηµιώσεων και ενισχύσεων – επιδοτήσεων.

ΕΡ: Πιστεύετε ότι αντιµετωπίσθηκε τελικά το… παρακράτος του ΟΣ∆Ε ή θα το ξαναβρούµε µπροστά µας;

ΑΠ: Η παρελθούσα και απελθούσα κατάσταση, έρχεται απλά να µας θυµίζει όλα εκείνα που αφήσαµε πίσω µας ανεπιστρεπτί. Οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2023 άνοιξαν και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί ένα σηµείο καµπής για τις προσπάθειες του ΥΠΑΑΤ για την διασφάλιση των ενισχύσεων των αγροτών ύψους 2 δις ευρώ περίπου κατ’ έτος, µετά την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 2023-27 και την έκδοση των πρώτων αποφάσεων εφαρµογής. Επίσης, η µεταφορά και η λειτουργία της όλης διαδικασίας στο gov.gr αποτελεί µια χειροπιαστή µεταρρύθµιση που παρά την αντίδραση που συνάντησε, αγκαλιάστηκε από τους αγρότες και τις οργανώσεις τους  γιατί συνεπάγεται την διαφάνεια στην καταβολή των ενισχύσεων και µικρότερο κόστος για τους αγρότες για την υποβολή της δήλωσης ΟΣ∆Ε. Η προσπάθεια εδραιώθηκε πλέον το 2023 και στην επόµενη τετραετία η νέα Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, θα βαθύνει αυτή την µεταρρύθµιση στον αγροτικό τοµέα για να πάψει το θέµα του ΟΣ∆Ε να αποτελεί πεδίο διενέξεων συµφερόντων που µε τα εµπόδια που έθεταν και θέτουν αγνοούν και ταλαιπωρούν αδικαιολόγητα τους αγρότες σε βάρος της παραγωγικής διαδικασίας.

Η ψηφιακή εφαρµογή για τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2023 επιτρέπει, όπως έγινε και το 2022, οι αγρότες να  µπορούν τις υποβάλουν µόνοι τους χωρίς κόστος. Για τις περιπτώσεις που θα αναζητήσουν υποστήριξη για την υποβολή της αίτησης ΟΣ∆Ε και για το 2023 θα λειτουργήσουν τα Κέντρα Υποβολής ∆ηλώσεων (ΚΥ∆)  που είχαν πιστοποιηθεί το 2022.


ΕΡ: Οµάδες Παραγωγών, Συνεταιρισµοί, Σχήµατα Συµβολαιακής και Μεγάλες Εκµεταλλεύσεις. Είναι αυτά αρκετά για αγροτική ανάπτυξη στη χώρα;

ΑΠ: Η στρατηγική επιλογή µας για το µετασχηµατισµό από το µοντέλο της οικογενειακής εκµετάλλευσης σε αυτό της αγροτικής επιχείρησης και ταυτόχρονα της ενδυνάµωσης των συνεταιριστικών, αγροτικών συλλογικών σχηµάτων είναι πάντοτε κυρίαρχο στοιχείο στην ατζέντα µας. ∆εν αρκεί. Η παράµετρος της εισαγωγής σε ευρεία κλίµακα των νέων τεχνολογιών στον πρωτογενή τοµέα που θα βοηθήσει στην αύξηση των παραγοµένων ποσοτήτων, είναι επίσης πολύ σηµαντική. Τα επιτεύγµατα της επιστήµης οδηγούν σε ηπιότερες λύσεις σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, στοιχείο καθοριστικό στον σχεδιασµό µας. Υπάρχουν και άλλα πράγµατα που θέλουν επιπλέον παρεµβάσεις. Η ενίσχυση της πρόσβασης στα χρηµατοδοτικά εργαλεία, λύσεις που προσφέρουµε και θα εµπλουτίσουµε µε το ανθρώπινο παραγωγικό δυναµικό, τους εργάτες γης, τις ελλείψεις που παρατηρούνται και πολλά άλλα. Γνωρίζουµε, πράττουµε και προγραµµατίζουµε πολλά περισσότερα, έχοντας πια την εµπειρία για το τι είναι πιο αποτελεσµατικό.

Θέλω να επισηµάνω και το εξής: Όλες µας οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες που αναλάβαµε δεν είχαν άλλο στόχο από την ενίσχυση του παραγωγού και µέσω της τεχνολογίας. Με τις διαλειτουργικότητες που υλοποιούµε στο υπουργείο πλέον θα  γίνεται πιο γρήγορα η καταβολή των αποζηµιώσεων. Έτσι αντιµετωπίσαµε και αντιµετωπίζουµε την ενεργειακή κρίση αλλά και δίνουµε πάντα κατευθύνσεις στους αγρότες µας. Όπως π.χ. για τα φωτοβολταϊκά και τα Σχέδια Βελτίωσης.

ΕΡ: Θα µας πείτε δύο λόγια για την συνεργασία µε τις Περιφέρειες και τις αρµοδιότητες που έχουν όσον αφορά στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης;

ΑΠ: Παρατείναµε τον χρόνο έτσι ώστε να διευκολυνθούν όλοι και έτσι µε πρόσφατη απόφασή µας η διάρκεια των προγραµµατικών συµβάσεων αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής τους και λήγει µε την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου και σε κάθε περίπτωση µέχρι τις 31.12.2024.

Έτσι, επιλύεται µία εκκρεµότητα του ελληνικού πρωτογενούς τοµέα, επιτυγχάνεται η επίλυση ενός χρονίζοντος ζητήµατος για τη χώρα και τους κτηνοτρόφους,  εφαρµόζονται πολιτικές ορθολογικής και σύγχρονης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και αποφεύγεται ο κίνδυνος επιβολής περαιτέρω δηµοσιονοµικών διορθώσεων, καθώς έχουν τροποποιηθεί οι ειδικοί όροι και έχει τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραµµα και σε χρονικό διάστηµα ενός µηνός θα δηµοσιευθούν οι σχετικές διακηρύξεις.

ΕΡ: Φτάνει η έκπτωση φόρου 50% και µια ΕΘΕΑΣ χωρίς θεσµοθετηµένους πόρους;

ΑΠ: Ο νόµος που φέραµε και ψηφίσαµε το Μάρτιο του 2020, ήταν η αφετηρία για τη διαδικασία µετασχηµατισµού του Αγροτικού Συνεταιρισµού  σε ένα εκσυγχρονιστικό, ανταγωνιστικό, δυναµικό, επιχειρηµατικό, λειτουργικό, επικερδές πλαίσιο και περιεχόµενο. Είναι η αρχή της λειτουργίας του νέου προτύπου συλλογικότητας και συνεργατισµού, του νέου υποδείγµατος συνεταιρισµού. Τα φορολογικά κίνητρα που δώσαµε στους παραγωγούς που συµµετέχουν στα συνεργατικά σχήµατα από το 2022, όπως η έκπτωση φόρου 50%, ήταν ένα επίσης πολύ σηµαντικό βήµα. ∆ε σταµατάµε εδώ, Είναι αλήθεια ότι χρειάζονται πρόσθετες πρωτοβουλίες, χρειάζεται διαφάνεια, χρειάζεται εσωτερική λειτουργική και οργανωτική ευελιξία, χρειάζεται εξωστρέφεια. Θα εξαντλήσουµε όλες τις δυνατότητες που έχουµε ώστε να υπάρξει µια σταθερή χρηµατοδότηση, εντός του επιτρεπτού δηµοσιονοµικού πλαισίου.

ΕΡ: Μήπως τελικά µικραίνουν πολύ τα περιθώρια επιβίωσης των µικρών εκµεταλλεύσεων; Ποιο είδος και ποιο µέγεθος θεωρείτε βιώσιµο;

ΑΠ: Στρατηγικός µας στόχος είναι η µεγαλύτερη προστασία και διασφάλιση της ποιότητας της παραγωγής, η ποσοτική ενίσχυση των παραγοµένων προϊόντων, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων µας στις διεθνείς αγορές και εν τέλει η στήριξη των αγροτών µας και της ελληνικής περιφέρειας. Οι µικρές εκµεταλλεύσεις κάνουν αυτό το στόχο πιο δύσκολο. Οι αγρότες µας στο πλαίσιο του κατακερµατισµένου κλήρου έχουν περισσότερες αντιξοότητες και τα εµπόδια που πρέπει να υπερβούν είναι πιο πολλά και δύσκολα. ∆ίνουµε σηµαντικά κίνητρα και θα συνεχίσουµε µέσα από θεσµικές παρεµβάσεις και χρηµατοδοτικά εργαλεία να στεκόµαστε στο πλευρό τους. Τα περιθώρια που υπάρχουνε δεν είναι πολλά ούτε ανεξάντλητα. Τα συνεργατικά σχήµατα είναι η πρώτη λύση στην πραγµατικότητα που περιγράφετε στην ερώτησή σας. Απαιτούνται και άλλα βήµατα. ∆εν είναι άλλωστε εύκολο να προσδιορίσεις το όριο πάνω από το οποίο κάτι είναι βιώσιµο, αφού εξαρτάται από τη φύση της εκµετάλλευσης, τη γεωγραφία, τις υποδοµές, τη γνώση, την εµπειρία και πολλούς άλλους παράγοντες.


ΕΡ: Υπάρχει ενδεχόµενο σε ορατό χρόνο τα funds να γίνουν οι νέοι φεουδάρχες;

ΑΠ: ∆εν το βλέπω έτσι και δεν ανησυχώ για αυτό. Η ρύθµιση της παρουσίας και της λειτουργίας τους, πατά πάνω σε ένα ξεκάθαρα περιεγραµµένο νοµοθετικό πλαίσιο και είναι αποτέλεσµα της σύγχρονης διεθνούς οικονοµικής πραγµατικότητας. Παρόλα αυτά είµαστε πάντοτε εδώ για να ενισχύσουµε τα συµφέροντα του γεωργού και του κτηνοτρόφου και να διευθετήσουµε οποιεσδήποτε αρρυθµίες ή προβλήµατα εµφανίζονται. Η εκµετάλλευση της αγροτικής γης και η αγροτική παραγωγή µπορεί να ακολουθεί σύγχρονα οικονοµικά πρότυπα, η µεθοδολογία και οι σταθερές χρηµατοδότησης µπορεί να διαφοροποιούνται όµως, ο ιδρώτας, ο αγώνας και η αγάπη του παραγωγού για τη γη του που βλασταίνει, τα ζώα του, τα µελίσσια του, τα δίχτυα του, θα αποτελούν πάντοτε την κινητήρια δύναµη του πρωτογενή τοµέα και το θέσφατο για εµάς που τον υπηρετούµε µέσα από τις πολιτικές µας.

ΕΡ: Ποια είναι η γνώµη σας για τη νέα ΚΑΠ; Λίγα µπορέσατε να διορθώσετε στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο.

ΑΠ: Η ΚΑΠ αποτέλεσε στο σύνολό της µια τεράστια επιτυχία για την οποία η συµβολή του Πρωθυπουργού µας Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν καθοριστική. Το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και η κατευθύνσεις σαφείς. Ο µετασχηµατισµός του αγροτικού τοµέα, συντελείται σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πάνω σε συγκεκριµένο σχεδιασµό και άξονες οι οποίοι έχουν εξηγηθεί και θα συνεχίσουµε να εξηγούµε, ως οφείλουµε, µε κάθε λεπτοµέρεια. Η παραδοσιακή προσέγγιση είναι σε κάποιες περιπτώσεις παρελθόν, οι προτεραιότητες έχουν αλλάξει. Συνεχίζουµε να επικαιροποιούµε πολλά πράγµατα, έχουµε δουλέψει πολύ σκληρά για αυτό, η κατάθεση και η έγκριση του εθνικού στρατηγικού µας σχεδίου είναι απόδειξη. ∆ε θα ανέφερα την ανάγκη διορθώσεων αλλά εκείνη των προσαρµογών στην ελληνική πραγµατικότητα, όσο αυτό µας επιτρέπεται από κοινού µε την ευρωπαϊκή επιτροπή και τους εταίρους µας. Αυτό είναι η συνισταµένη της προσπάθειάς µας µε τους αγροτικούς συλλογικούς φορείς και τα συνεργατικά σχήµατα καθώς επίσης µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα και τις διεθνείς πρακτικές και πρότυπα. Έγιναν πολλά και έχουν τροχοδροµηθεί πολλά ακόµη προς υλοποίηση.

ΕΡ: Κι εδώ έχουµε καθυστερήσει πάντως. Ήταν τόσο δύσκολες αυτές οι εφαρµοστικές;

ΑΠ: Χρειάστηκε δουλειά, ενσωµάτωση πολλών παραµέτρων, ευθυγράµµιση των εµπλεκόµενων φορέων και µελών, δηµιουργία µιας βάσης. Η σύνταξη των αποφάσεων που εξειδικεύουν το εφαρµοστικό πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου της ΚΑΠ κατά το ξεκίνηµά της, ήταν µια δύσκολη και απαιτητική διαδικασία. Με την έκδοση των αποφάσεων αυτών ορίζεται ο βασικός κορµός του πλαισίου εφαρµογής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τον πρωτογενή τοµέα. Βάση του οποίου θα αξιοποιηθούν τα 19,3 δις ευρώ της ΚΑΠ της περιόδου 2023-2027.

Συγκεκριµένα µε τις παραπάνω αποφάσεις που αφορούν τον Πυλώνα Ι της ΚΑΠ καθορίστηκε το πλαίσιο εισροών 1,9 δις ευρώ ανά έτος για την περίοδο 2023-2027. Χρήµατα που θα αξιοποιηθούν για τη στήριξη και εκσυγχρονισµό της αγροτικής µας παραγωγής. Παράλληλα, διαµορφώνεται και το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο.

ΕΡ: Κάποιοι λένε ότι ο υπηρεσιακός µηχανισµός του υπουργείου δεν υπήρξε ιδιαίτερα συνεργάσιµος µαζί σας.

ΑΠ: Το στελεχικό δυναµικό στο ΥΠΑΑΤ και στους εποπτευόµενους οργανισµούς είναι ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας και εµπειρογνωµοσύνης. Εκτιµώ πολύ τη συνεισφορά τους καθηµερινά, στην υλοποίηση των πολιτικών και στην παραγωγή του υπηρεσιακού έργου. Αντιλαµβάνοµαι πως οι αλλαγές και η πραγµατοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού µπορεί να δηµιουργεί συνθήκες οι οποίες δεν είναι βολικές. Η εντατικοποίηση, ο όγκος του παραγόµενου έργου, σε κάποιες περιπτώσεις η υποστελέχωση, επιβαρύνουν. Όµως όταν η αναγκαιότητα εξηγείται και οι νέοι στόχοι είναι ξεκάθαροι, τότε βρίσκεις το νέο σηµείο ισορροπίας που επιτρέπει το καλύτερο αποτέλεσµα. Όλοι, οφείλουµε να θυµόµαστε πως είµαστε δηµόσιοι λειτουργοί και υπηρετούµε τα συµφέροντα του αγρότη και του Έλληνα πολίτη, αταλάντευτα και χωρίς συµβιβασµούς και ολιγωρίες.

ΕΡ: Θα υπάρξει κάποια στιγµή στρατηγική για την ελληνική γεωργία; ∆ηλαδή που ρίχνουµε το βάρος µας και πώς στηρίζουµε τις παραγωγικές µας επιλογές.

ΑΠ: Υπάρχει ήδη. Η κυβέρνηση - και σας παρακαλώ όπως δείτε την αυστηρή υλοποίηση από την πλευρά  µας του προγράµµατος της προηγούµενης τετραετίας – έχει ένα ορόσηµο για τον µετασχηµατισµό του αγροτικού τοµέα και µια σειρά στρατηγικών αξόνων που οδηγούν σε αυτό. Έχουµε τον οραµατισµό και την εξωστρέφεια που χρειάζεται γιατί γνωρίζουµε καλά πως οι συνεχείς µεταβολές παγκόσµια, δηµιουργούν νέες προκλήσεις αλλά ταυτόχρονα νέες ευκαιρίες και προοπτικές για την παραγωγή και προώθηση των προϊόντων µας. Στο βάρος όπως αναφέρατε  των πολιτικών µας περιλαµβάνονται η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας, η πράσινη µετάβαση, η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών, η ενίσχυση της αγροτικής εκπαίδευσης, η προώθηση των θησαυρών της ελληνικής γης, και εν τέλει, η αλλαγή της αντίληψης του συνόλου της κοινωνίας για την αντιµετώπιση της πρωτογενούς παραγωγής.


ΕΡ: Υπάρχει τρόπος να ανθίσουν και πάλι τα χωριά; Αρκεί γι’ αυτό µια ισχυρή γεωργία και κτηνοτροφία;

ΑΠ: Το έχω πει πολλές φορές και θα µου επιτρέψετε να το επαναλάβω. Χωρίς την ύπαιθρο δεν υπάρχει ουσιαστική και ισόρροπη ανάπτυξη και χωρίς ουσιαστική αγροτική πολιτική µε ευαισθησία, δεν υπάρχει η αναγκαία κοινωνική συνοχή. Αυτή διασφαλίζεται µε την υλοποίηση ενός προγράµµατος, όπως αυτό που υπηρετήσαµε την προηγούµενη τετραετία, όπου παράλληλα και επικουρικά συµβάλλει και η βελτίωση των υποδοµών µέσω του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης και η υλοποίηση της νέας ΚΑΠ, ο εκσυγχρονισµός και η ψηφιοποίηση, η αναδιάρθρωση, τα νέα λειτουργικά συστήµατα τεκµηρίωσης και αποζηµιώσεων που εγκαθιστούµε, η αντικειµενική θεώρηση των αναγκών, η προσαρµογή στα ευρωπαικά αγροδιατροφικά πρότυπα, η νέα αγροτική επιχειρηµατικότητα. Η δηµογραφική ανανέωση του αγροτικού πληθυσµού, τα κίνητρα που δίνουµε, τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία, η µετάβαση στο νέο µοντέλο της αγροτικής επιχειρηµατικότητας καθώς και η επιστροφή των νέων ανθρώπων στους τόπους καταγωγής και σε περιοχές εκτός του αστικού ιστού για την ενασχόληση µε τη γη, ναι, µας κάνουν να είµαστε αισιόδοξοι, ότι η ελληνική ύπαιθρος µετά από δεκαετίες παρακµής, αναζωογονείται και ανθίζει ξανά.

ΕΡ: Τι δείχνει αυτές τις µέρες η εκ του σύνεγγυς επικοινωνία σας µε τον αγροτικό κόσµο; Μήπως οι αγρότες κουράστηκαν να περιµένουν;

ΑΠ: Η αγροτική κοινότητα θεωρώ πως έχει εκτιµήσει τις συστηµατικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη διάρκεια της διακυβέρνησής µας. Οι αποζηµιώσεις και οι ενισχύσεις στον αγροτικό τοµέα προσεγγίζουν τα 2 δισεκατοµµύρια, ποσό που αντιστοιχεί στην  τριπλή κρίση που αντιµετωπίσαµε και συνεχίζουµε να αντιµετωπίζουµε αποτελεσµατικά: υγειονοµική, ενεργειακή, κλιµατική. Αντιλαµβάνοµαι πως τόσο οι αλλαγές και ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου στα οποία προχωρήσαµε απαιτούν χρόνο προσαρµογών, απορρόφησης και ευθυγράµµισης µε τον λειτουργικό ιστό της δηµοσιας διοίκησης, όσο και το ότι η µεταβολή στις συνήθειες απαιτεί υποµονή και θετικά παραγωγική αντίληψη. Πιστεύω βαθιά, πως οι εξελίξεις καθηµερινά µας δικαιώνουν και ότι στη συνείδηση των αγροτών µας έχει γίνει αντιληπτή και επιδοκιµάζεται η τεράστια προσπάθεια που έχει συντελεστεί. Όλα εδράζονται πρωτίστως στην αλλαγή της αντίληψης και της επιδοµατικής κουλτούρας. Αυτή απαιτεί ξεκάθαρα επικοινωνηµένους στόχους, µια συστηµατική προσπάθεια και διάλογο, στοιχεία τα οποία επιδείξαµε και µε συνέπεια και συνέχεια αποδείξαµε.

ΕΡ: Μιλήστε µας για το Κιλκίς. Τι σηµαίνει για σας αυτός ο τόπος και πως είναι να επιστρέφεις µε το κοστούµι του υπουργού;

ΑΠ: Το Κιλκίς είναι ο τόπος όπου γεννήθηκα και αγαπώ, που ξέρω την κάθε σπιθαµή του, όπου κατοικεί η οικογένειά µου. Εκτός από υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, είµαι και εκπρόσωπος του λαού του Κιλκίς στην κεντρική διοίκηση. Και θέλω ο τόπος µου να αναπτύσσεται και να προοδεύει. Και κάνω ό,τι µπορώ γι’ αυτό και θα συνεχίσω να το κάνω. Θέλω να σας πω ότι οι πολίτες του Κιλκίς µε τους οποίους µιλώ καθηµερινά ξέρουν ότι ακούω τις ανάγκες τους και δίνω λύσεις σε προβλήµατα της καθηµερινότητας. Στην περιοχή γίνονται µικρά και µεγάλα έργα και αυτό που ζητάω είναι να µε τιµήσουν µε την ψήφο τους για ακόµα µια φορά για να υλοποιήσω το όραµά µου για ένα Κιλκίς της ευηµερίας και της προόδου.

Τη σχέση εµπιστοσύνης που έχουµε χτίσει εδώ και πολλά χρόνια δεν θα την προδώσω ποτέ. Τιµώ πάντοτε την ψήφο των συµπολιτών µου από το 2012 που µε εξέλεξαν βουλευτή και θα συνεχίσω να το πράττω για ένα Κιλκίς και µια Ελλάδα πιο δυνατή και ευηµερούσα.

Βιογραφικό

Ο Γεώργιος Γεωργαντάς γεννήθηκε στις 7 Μαΐου 1967. Κατάγεται από την Αγία Παρασκευή Κιλκίς. Έχει τελειώσει το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης – Τµήµα Νοµικής Σχολής και τελειώνοντας τις σπουδές του εγκαταστάθηκε στην πόλη του Κιλκίς, στην οποία ζει µόνιµα και ασκεί το επάγγελµα του ∆ικηγόρου. Εξελέγη βουλευτής Κιλκίς µε τη Νέα ∆ηµοκρατία τον Μάιο του 2012, ενώ επανεξελέγη τον Ιούνιο του ίδιου έτους καθώς και στις εκλογικές αναµετρήσεις του Ιανουαρίου και Σεπτεµβρίου 2015 και του Ιουλίου 2019. Από
τον Φεβρουάριο του 2016 έως τον Ιούλιο του 2019 ήταν τοµεάρχης ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης της Ν∆. Ήταν από τον Ιούλιο του 2019 µέχρι και τις αρχές του 2022 υφυπουργός Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, αρµόδιος για Θέµατα Απλούστευσης ∆ιαδικασιών. Ανέλαβε καθήκοντα υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τον Φεβρουάριο του 2022.  Είναι παντρεµένος και έχει δυο παιδιά.

Σχόλια (27)
Προσθήκη σχολίου

24-05-2023 16:35Γιωργος

Αυτοί θέλουν να εξαφανίσουν τους αγρότες.Προκειται για μαφιωζικη οργάνωση που λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ και υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης.Αυτοι τρώνε τα λεφτά που στέλνει οι ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορα προγράμματα αγροτών καθώς και έργα υποδομής για τους αγρότες. Πληρωνόμαστε τα δικαιώματα μια φορά τον χρόνο και τώρα θα το κάνουν κάθε 2 χρόνια .Πολύ αγρότες δεν έχουν πληρωθεί ούτε για τις επιδοτήσεις του 2022 .Μολονότι θα τις πληρώσουν τα επόμενα Χριστούγεννα για να φανούν ως δώρο Χριστουγέννων. Αισχος και Δυσοσμια

Απάντηση

22-05-2023 02:12Κώστας

Είμαι περίεργος να παρακολουθήσω την αντίδραση του "στρατού" των Συριζαίων που δρούσε τόσο φανατικά στα σχόλια, μετά τα σημερινά αποτελέσματα. Όταν η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων (και των αγροτών) έδωσε εντολή συνέχειας στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

21-05-2023 05:49Αγανακτησμενος

Το μόνο παρακράτος είναι η συμμορία της νέας δικτατορίας.Βγεικε ο ανύπαρκτος και πουθενας Γεωργαντάς να πει ένα κατεβατο μπούρδες.Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος και ανίκανος.Αυτοι που χρέωσαν το κόμμα τους με 400 εκατομμύρια είναι αδύνατον να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις άλλων,εκτός φυσικά των κομματοσκυλα και παρατρεχαμενων.

Απάντηση

20-05-2023 19:45Μάνος

Γεωργαντα γαμω το σπίτι σου ρε .. τα χεις κάνει σκατα στο υπουργείο και μας λες και το βιογραφικό σου γαμω το μουνι που σε ξερναγε. Επιδοτήσεις, οσδε,νέοι αγρότες επιλαχόντες, σχεδιών βελτίωσης επιλαχόντες, όλοι μαζί θα σε γαμησουμε ..

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

20-05-2023 19:36Επιλαχον νέος αγρότης

Άρε πουτανοπαιδο ! Θα φάτε καλά υπομονή μέχρι αύριο.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

20-05-2023 19:21Ξεφτέρης θωμας

Κύριε υπουργέ επειδή το παρακράτος ενεπλάκη εμπράκτως στην προσπάθειά μου ναπαραξω προτογενως..παρακαλώ λάβετε γνώση την με αριθμό πρ4786 11/04/23.απαντιση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ..είμαι στη διάθεσή σας για κάθε έγγραφο και πληροφορία...(για να μην εμπλακώ σε ατέρμονες δίκες παρακαλώ να παρεμβεται και σώζεται λύση)με αγανακτιση που προσπαθώ να μην εκδιλωσω.Ξεφτερης Θωμάς...

Απάντηση

20-05-2023 16:14maria

Τα παράπονα σας στην κάλπη . Εάν εξερεσουμε ένα μπαχαλο στης πληρωμές . Κατά τα άλλα κατά την άποψη μου βέβαια , ο άνθρωπος το πάλεψε κατά πολύ περισσότερο από κάθε άλλο υπουργό .

Απάντηση

20-05-2023 15:44Γιωργος

ΔΙΩΞΤΕ ΤΟΝ ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΝΑ ΦΥΓΕΙ.Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΚΟΥΒΑΛΑΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΡΑ ΠΑΝΩ ΤΟΥ.ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΣ.ΘΑ ΒΡΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΚΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΝ ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ.ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.ΑΣ ΤΟΝ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΤΕΜΠΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΔΕΙΝΑ.ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΚΑΨΕΙ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΕΙ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΑΝ ΓΚΑΝΤΕΜΗΔΕΣ.ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟΣ ΕΔΩ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ.ΠΩ ΠΩ ΠΩ ΠΩ ΠΩ ΠΩ!!!!!!!ΜΑΚΡΥΑ ΜΑΚΡΥΑ ΜΑΚΡΥΑ.ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΤΕΤΟΙΟΝ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΑΝΡΘΩΠΟ.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (5)

20-05-2023 15:37Κωσταμ τα χιονια Λιωσανε

Σαρακατσανε άμα δεν βάλεις χέρι στις συντεχνιες του οπεκεπε. .δεν γίνεται τιποτα

Απάντηση

20-05-2023 15:33μπραβο

Με βλάκες (βλ.Αραχωβητη) λαμόγια (βλ Βορίδη) και άσχετους (βλ. Λίβανο) ο χώρος δεν πάει μπροστά. Χρειάζονται τολμηροί και ικανοί. Μπραβο Γιώργο!!!

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία