BACK TO
TOP
Agrenda

Όσο κάλιο τόσο ασβέστιο στα ακτινίδια, για ανοχή στο στρες και ομοιομορφία

Τα πρώτα βήµατα προς µία ακόµα επιτυχηµένη σεζόν στο ακτινίδιο καλούνται να κάνουν οι παραγωγοί τις επόµενες βδοµάδες, αρχής γενοµένης µε τη βασική λίπανση. Η δυναµική που έχει αποκτήσει την τελευταία πενταετία η καλλιέργεια στη χώρα οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην καλή νοοτροπία που έχει επικρατήσει, µε τους παραγωγούς να ενσωµατώνουν κάθε χρόνο το βέλτιστο από πλευράς εισροών.

efierwma-threpsi

Γιάννης Ρούπας

2768
1

Στην περίπτωση της ακτινιδιάς, η φυσιολογική ευαισθησία του καρπού και η µικρή ανοχή σε φαινόµενα τροφοπενίας, θέτουν ούτως ή άλλως αυστηρούς περιορισµούς στο χρονοδιάγραµµα των καλλιεργητικών επεµβάσεων, ιδίως στο κοµµάτι της λίπανσης.

Η βασική µπαίνει την άνοιξη. Το λίπασµα που θα επιλεχτεί συνήθως είναι σύνθετο µε λίγες µονάδες φωσφόρου και αρκετές καλίου και αζώτου, ενώ το κάλιο µπορεί να είναι είτε θειικό είτε χλωριούχο. Αν οι ανάγκες επιτάσσουν την αύξηση της βλάστησης τότε οι µονάδες αζώτου θα είναι υψηλές. Με βάση τα στοιχεία έµπειρων γεωπόνων, η ακτινιδιά σε πλήρη παραγωγή άνω των 4-4,5 τόνων ανά στρέµµα απαιτεί 17 κιλά αζώτου, 4 κιλά φωσφόρου και 26 καλίου, ενώ σηµαντικές είναι και οι στρεµµατικές απαιτήσεις της σε ασβέστιο (22-24 κιλά) και σε χλώριο (7,5 κιλά).

Στη συνέχεια στο παραγωγικό δέντρο εφαρµόζεται τόσο επιφανειακή όσο και διαφυλλική θρέψη. Συνήθως στο χρονικό διάστηµα ανάπτυξης του καρπού προς τα µέσα καλοκαιριού παρέχεται διαφυλλική λίπανση, ώστε το φυτό να λάβει το µέγιστο από πλευράς θρεπτικών στοιχείων. Η ακτινιδιά χρειάζεται περίπου το 65% του αζώτου στο σκάσιµο των οφθαλµών και το υπόλοιπo σε µία ή δύο δόσεις Άνοιξη και Καλοκαίρι. Αν υπάρχει µία καλλιεργητική νόρµα που πρέπει να εξαλειφθεί, αυτή είναι η προσφορά θρέψης δίχως εδαφολογική ανάλυση. Για παράδειγµα, σε περίπτωση που το έδαφος διαθέτει περιεκτικότητα σε φώσφορο τουλάχιστον 40 – 50 ppm, δεν απαιτείται η ενσωµάτωση περαιτέρω ποσότητας. Η παρουσία ικανής ποσότητας φωσφόρου πρωιµίζει την παραγωγή και βελτιώνει τη καρποφορία.

Ιδιαίτερος ο ρόλος ασβεστίου και χλωρίου

Το χλώριο δρα κατά πολλών ασθενειών προσδίδοντας αντοχή στην ακτινιδιά κατά των µυκητολογικών και βακτηριακών προσβολών. Η ακτινιδιά είναι από τα φυτά που αγαπούν το χλώριο και έχει γενικά ανάγκη από υψηλές συγκεντρώσεις χλωρίου στους ιστούς για να αναπτυχθεί. Αντίθετα, είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στο βόριο, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται τοξικότητα ακόµη και σε ελαφρά υψηλότερες συγκεντρώσεις από την άριστη. Καρποί µε χαµηλό επίπεδο ασβεστίου δεν συντηρούνται καλά, µαλακώνουν και υποβαθµίζονται γρήγορα, ενώ είναι και ευπαθείς στις διάφορες µυκητολογικές προσβολές. Καλό είναι να γνωρίζει ο παραγωγός πως στην περίπτωση του ασβεστίου, υπάρχει ισχυρός ανταγωνισµός µεταξύ βλάστησης και καρπών. Όταν η βλάστηση είναι ισχυρή και πλούσια και η καρποφορία µικρή, τότε το ασβέστιο οδεύει προς τα φύλλα και τους βλαστούς, ενώ αν η καρποφορία είναι µεγάλη και η βλάστηση περιορισµένη, το ασβέστιο οδεύει στους καρπούς.

Timac Argo | ΛΥΔΑ

Maxifruit: Βέλτιστη καρπόδεση, μέγεθος και ποιότητα καρπών

του Ιάκοβου Γιακουμεττή*

Λύσεις κατά της αυξομείωσης στην ένταση της ανθοφορίας λόγω των καιρικών συνθηκών

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα κατά τη χειµερινή περίοδο, παρουσιάζεται µεγάλη παραλλακτικότητα στις θερµοκρασίες και γενικότερες κλιµατικές συνθήκες, µε αποτέλεσµα να µην καλύπτονται οι «ώρες ψύχους» πολλών ευαίσθητων ποικιλιών και να προκαλούνται ανωµαλίες κατά τα αναπαραγωγικά στάδια των καλλιεργειών.

Ως κύριο αποτέλεσµα αυτών των δυσχερών συνθηκών, προκαλείται µεγάλη αυξοµείωση στην ένταση της ανθοφορίας των πολυετών καρποφόρων καλλιεργειών από χρονιά σε χρονιά, που ξεπερνά τα φυσιολογικά όρια του φαινοµένου της παρενιαυτοφορίας.

Επιπλέον, γνωρίζουµε ότι, σε πολλές καλλιέργειες, ανεξάρτητα από τον αριθµό των ανθέων που δύναται να φέρει ένα δέντρο, το ποσοστό εκείνων που θα καρποδέσουν είναι σταθερό.

Συνεπώς, ο παραγωγός βιώνει καλλιεργητικές χρονιές µε µεγάλο έλλειµµα στην παραγωγή του.

Η Timac Agro προσφέρει διπλή λύση στο παραπάνω ζήτηµα:

Αρχικά, µε τις ενσωµατωµένες τεχνολογίες σε όλα της τα λιπάσµατα και σκευάσµατα θρέψης, φροντίζει ώστε οι καλλιέργειες να είναι σωστά θρεµµένες αλλά και προετοιµασµένες να υπερκεράσουν κάθε είδους δύσκολη κλιµατική και περιβαλλοντική συνθήκη.

Κατά δεύτερον, έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τις καλλιέργειες στην κρίσιµη διαδικασία της καρπόδεσης µε τη χρήση του εξειδικευµένου υγρού βιοδιεγέρτη Maxifruit.

Το Maxifruit αποτελεί προϊόν έρευνας και ανάπτυξης της Timac Agro και συνδυάζει τις θρεπτικές µονάδες µε την αποκλειστικά πατενταρισµένη τεχνολογία NMX.

Η τεχνολογία NMX προέρχεται από φυσικές-φυτικές πρώτες ύλες, και πιο συγκεκριµένα από φυτικά είδη που επιβιώνουν και αναπτύσσονται υπό συνθήκες έντονης αβιοτικής καταπόνησης (αλατότητα, θερµοκρασία, υγρασία). Έτσι, τα εκχυλίσµατα που εξάγονται από αυτά τα είδη είναι πλούσια σε ενεργά µόρια και ρυθµιστικούς παράγοντες της ανάπτυξης των φυτών, προσδίδοντας στο σύµπλοκο NMX υψηλή ακρίβεια και αποτελεσµατικότητα κατά την εφαρµογή του στις καρποφόρες καλλιέργειες.

Εποµένως, µε την εφαρµογή του Maxifruit κατά την περίοδο ανθοφορίας και καρπόδεσης µιας δενδρώδους καλλιέργειας, προσφέρεται στα δέντρα την πρώτη ύλη και τη σηµατοδότηση, ώστε να ρυθµίσουν την ορµονική τους ισορροπία µε οµαλό τρόπο και να ολοκληρώσουν τις αναπαραγωγικές τους διαδικασίες.

Ο παραγωγός µπορεί να εξακριβώσει την επίδραση της τεχνολογίας NMX παρατηρώντας τον αριθµό καρπών ανά δέντρο να αυξάνει, το µέγεθός τους να µεγαλώνει και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά να βελτιώνονται προσδίδοντάς τους µεγαλύτερη εµπορική αξία.

Συνάµα, η θρεπτική σύσταση του Maxifruit, N-P-K + Mn + Zn, προσφέρει όλα τα εφόδια στην καλλιέργεια, ειδικά κατά την περίοδο της ανθοφορίας και καρπόδεσης, ώστε να αυξήσει και να βελτιώσει ποσοτικά και ποιοτικά το παραγόµενο φορτίο.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς πόσο µεγάλος αριθµός ανθέων διαφοροποιούνται ανά δέντρο στις περισσότερες καλλιέργειες, ώστε να γίνει ξεκάθαρα αντιληπτό πως, έστω κι 1% αύξησης του ποσοστού καρπόδεσης µπορεί να σηµαίνει µεγάλη βελτίωση στο τελικά παραγόµενο φορτίο και στο εισόδηµα του παραγωγού.

Η χρήση του Maxifruit µπορεί να εγγυηθεί το αποτέλεσµα, ο παραγωγός αρκεί να επενδύσει.

*Key Account Manager & Technical Demonstrator

 

Ολόκληρο το αφιέρωμα της Agrenda για την θρέψη ακτινιδίου διαθέσιμο εδώ.

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία