Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Γνώμες

Αξιολόγηση Ερευνητών Αγροτικής Έρευνας

Η Εφαρμοσμένη Αγροτική Έρευνα του ΕΛΓΟ έχει συρρικνωθεί και οφείλεται στο ότι κατά την Αξιολόγηση των Ερευνητών εφαρμόζεται μονοδιάστατα ο διεθνής κώδικας δεοντολογίας για την Έρευνα· δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι αναπτυξιακές αναγκαιότητες του Αγροτικού τομέα.

emanouilidis_Megalo

Ηλίας Εμμανουηλίδης

555
4

Το παρόν κείμενο στοχεύει στην αναβάθμιση και ανάπτυξη της Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας, μέσω πρόσθετων στοιχείων Αξιολόγησης των Ερευνητών. Τα στοιχεία αυτά, εφόσον υιοθετηθούν, μπορούν να ενσωματωθούν στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού.

Η Αγροτική Έρευνα από συστάσεως του ΕΘΙΑΓΕ το 1989 έπαψε σε μεγάλο βαθμό να είναι εφαρμοσμένη προς όφελος των αγροτών και των αγρο-διατροφικών επιχειρήσεων· έγινε ‘πανεπιστημιακή’ με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή επιστημονικών-ερευνητικών δημοσιεύσεων (papers).

Το διαχρονικό αίτημα της Πολιτικής Ηγεσίας, αγροτών, αγροτικών επιχειρήσεων και λοιπών ενδιαφερομένων για Εφαρμοσμένη Αγροτική Έρευνα έπεφτε στο κενό. 

Η στήριξη της Αγροτικής Οικονομίας με στιβαρή Έρευνα και Καινοτομία είναι εκ των ων ουκ άνευ. Η σχετική διαχρονική υστέρηση της Χώρας μας στην Αγροτική Έρευνα συμβάλλει στην καθήλωση των εσόδων του Αγρο-Διατροφικού Τομέα της χώρας µας.   

Στην προτεινόμενη αξιολόγηση των Ερευνητών διατηρείται ακέραιη η ισχύουσα αξιολόγηση του ερευνητικού προσωπικού, προστίθεται όμως Βαθμολογία με έμφαση σε εφαρμοσμένες αναπτυξιακές ερευνητικές δραστηριότητες του Αγροτικού Τομέα σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή standards. Η εφαρμοσμένη Αγροτική Έρευνα απαιτεί κατά κανόνα πολυετείς εργασίες, καθώς και επίπονη διεξαγωγή τους στην Ύπαιθρο ή εντός Θερμοκηπίων· γι’ αυτό πριμοδοτούνται στη προτεινόμενη βαθμολογία. Δίδεται ευχέρεια στο Επιστημονικό Συμβούλιο να βαθμολογήσει αντικειμενικά τον κρινόμενο, δυσκολεύοντας την ευνοιοκρατία ή την διάθεση υποβάθμισης της ερευνητικής δραστηριότητας του κρινόμενου Ερευνητή.

Έτσι π.χ. η χρησιμότητα της  ερευνητικής δραστηριότητας για τη δημιουργία νέας φυτικής ποικιλίας ή κλώνου ή βελτίωσης φυτικής ποικιλίας τα παραδοτέα της έρευνας είναι η περιγραφή της νέας δημιουργίας σύμφωνα με τη σχετική Guideline της UPOV ή το σχετικό Technical Protocol του CPVO, εγγραφή της δημιουργίας στο Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών (εφόσον αυτός υπάρχει για το συγκεκριμένο φυτικό είδος), παραγωγή δείγματος προβασικού σπόρου ή εγκατάσταση προβασικής φυτείας προκειμένου περί φυτών που αναπαράγονται αγενώς. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν λαμβάνεται ουσιαστικά υπόψη μέχρι τώρα κατά την αξιολόγηση των ερευνητών ενώ είναι θεμελιώδους σημασίας.

Επί πλέον, η προτεινόμενη βαθμολογία υποχρεώνει τους μόνιμους Ερευνητές της βαθμίδας Α’ να συνεχίσουν να παράγουν ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο, όπως συμβαίνει διεθνώς.

 

Η προτεινόμενη Βαθμολογία έχει όπως παρακάτω:

Οι Ερευνητές για την πρόσληψή ή την προαγωγή τους οφείλουν να συγκεντρώνουν τους παρακάτω βαθμούς, που ορίζεται ως εξής:

Βασικές προϋποθέσεις πρόσληψης Ερευνητών για όλες τις Βαθμίδες 

Διδακτορικό (υποχρεωτικό)                                           40 βαθμοί

Μεταπτυχιακό (τίτλοςMaster)                                        20 βαθμοί


Πολύ καλή χρήση Αγγλικής γλώσσας (υποχρεωτική)    5 βαθμοί

Προαγωγή των Ερευνητών της υπό κατάργηση βαθμίδας Δ’ στη βαθμίδα Γ’, ή Πρόσληψη Ερευνητή στη βαθμίδα Γ’: να διαθέτει τουλάχιστον  180 βαθμούς, από τους οποίους τουλάχιστον οι 90 βαθμοί να προέρχονται από δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες σε διεθνές περιοδικό  ενταγμένο στο σύστημα Citation Index.

Πρόσληψη Ερευνητή στη βαθμίδα Β’ ή προαγωγή Ερευνητή Γ’ στη βαθμίδα Β’: Να διαθέτει τουλάχιστον 300 βαθμούς, από τους οποίους τουλάχιστον οι 150 βαθμοί να προέρχονται από δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες σε διεθνές περιοδικό ενταγμένο στο σύστημα Citation Index.

Πρόσληψη Ερευνητή στη βαθμίδα Α’ ή προαγωγή Ερευνητών Β’ στη βαθμίδα Α’: Να διαθέτει τουλάχιστον  500 βαθμούς, από τους οποίους τουλάχιστον οι 250 βαθμοί να προέρχονται από δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες σε διεθνές περιοδικό ενταγμένο στο σύστημα Citation Index.

Κάθε Ερευνητής επιφορτισμένος με ερευνητικό πρόγραμμα αποκτά βαθμολογία που αυξάνεται συνεχώς ανάλογα των εργασιών και δραστηριοτήτων που βαθμολογούνται όπως παρακάτω με τις εξής παρατηρήσεις: Στο κείμενο αναφέρεται η ανώτατη δυνατή βαθμολογία. Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποφασίζει την τελική βαθμολογία ανάλογα εάν ο κρινόμενος είναι ο μόνος συντάκτης και ανάλογα με τη σημασία της έρευνας. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις που είναι αποτέλεσμα ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων επιβραβεύονται με επί πλέον ποσοστό 30%. Στην περίπτωση εμπορικής αξιοποίησης των παραδοτέων της έρευνας δίδονται μέχρι 10 βαθμούς για κάθε χρόνο αξιοποίησης ή εκμετάλλευσης.

 1. Επιστημονική δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό ενταγμένο στο σύστημα Citation Index: Μέχρι 20 βαθμούς όταν η έρευνα διεξήχθη αποκλειστικά εντός Εργαστηρίου. Μέχρι 40 βαθμούς όταν η έρευνα περιελάμβανε εργασίες στο Ύπαιθρο ή σε θερμοκήπιο.
 2. Επιστημονική δημοσίευση σε εγχώριο ή διεθνές περιοδικό με κριτές μη ενταγμένο στο σύστημα Citation Index: Μέχρι 10 βαθμούς όταν η έρευνα διεξήχθη αποκλειστικά εντός Εργαστηρίου. Μέχρι 25 βαθμούς όταν η έρευνα περιελάμβανε εργασίες στο Ύπαιθρο ή σε θερμοκήπιο.
 3. Επιστημονική δημοσίευση σε εγχώριο ή διεθνές περιοδικό χωρίς κριτές: Μέχρι 10 βαθμούς
 4. Ετεροαναφορές (citations) α) για τις οποίες υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση: Μέχρι  10 βαθμούς για κάθε 50 ετεροαναφορές. β) Λοιπές ετεροαναφορές: Μέχρι 5 βαθμούς για κάθε 50 ετεροαναφορές.
 5. Μονογραφία, συμμετοχή σε συγγραφή επιστημονικού βιβλίου: Μέχρι 30 βαθμούς.
 6. Δημιουργία νέου στελέχους μικροοργανισμού: Μέχρι 20 βαθμούς.
 7. Δημιουργία νέας φυτικής ποικιλίας ή κλώνου με εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο και παραγωγή προβασικού υλικού: Μέχρι 125 βαθμούς.
 8. Δημιουργία νέας φυλής ζώου: Μέχρι 125 βαθμούς.
 9. Βελτίωση φυτικής ποικιλίας, φυλής ζώου: Μέχρι 80 βαθμούς.
 10. Αξιολόγηση φυτικής ποικιλίας, φυλής ζώου, στελέχους μικροοργανισμού, γεωργικών και κτηνιατρικών φαρμάκων, λιπασμάτων, σιτηρεσίων και λοιπών εισροών στη Γεωργία, Δασοκομία και Κτηνοτροφία: Μέχρι 20 βαθμούς.
 11. Διατήρηση, αξιολόγηση και διαχείριση συλλογών exsitu και in situ Φυτογενετικών Πόρων. Μέχρι 20 βαθμούς ανά έτος.
 12. Διατήρηση, αξιολόγηση και διαχείριση παραδοσιακών ποιμνίων και συλλογών αβελτίωτων ζώων. Μέχρι 20 βαθμούς ανά έτος.
 13. Παραγωγή φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως π.χ. σποροπαραγωγή καπνού. Μέχρι 20 βαθμούς ανά έτος.
 14. Διατήρηση και διαχείριση ποιμνίων εμπορικών παραγωγικών ζώων, συμπεριλαμβανομένων πληθυσμών ιχθύων, οστρακόδερμων κλπ., παραγωγή ζωικών προϊόντων. Μέχρι 20 βαθμούς ανά έτος.
 15. Επισήμανση και αξιολόγηση ιχθυο-αποθεμάτων, λοιπών ζώων, λιβαδιών φυκιών και άλλων φυτών θαλάσσης και εσωτερικών υδάτων. Μέχρι 20 βαθμούς ανά έτος.
 16. Παροχή υπηρεσιών σε μόνιμη βάσηγια ανίχνευση γενετικά τροποποιημένων σπόρων και λοιπού φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Μέχρι 60 βαθμούς ανά έτος.
 17. Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, σε μη μόνιμη βάση όπως ανάλυση νερού, εδάφους, τροφίμων, ανίχνευση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, κλπ. Μέχρι 20 βαθμούς ανά έτος. 
 18. Σχεδιασμός και εκτέλεση Διεθνούς Ερευνητικού ΑνταγωνιστικούΑναπτυξιακού Έργου. α) Για τον Σχεδιασμό μέχρι 60 βαθμούς, β) Για την εκτέλεση του έργου μέχρι 30 βαθμούς.
 19. Σχεδιασμός και εκτέλεση Εθνικού Ερευνητικού Αναπτυξιακού έργου. α) Για τον Σχεδιασμό μέχρι 30 βαθμούς, β) Για την εκτέλεση του έργου μέχρι 20 βαθμούς κάθε έτος.
 20. Νομοθεσία α) για τη σύνταξη σχεδίου νόμου μέχρι 40 βαθμούς, για προεδρικό διάταγμα μέχρι 25 βαθμούς και για Υπουργική Απόφαση ή Κ.Υ.Α. μέχρι 15 βαθμούς.
 21. Επιστημονικά και τεχνικά εκλαϊκευμένα άρθρα σε έντυπα εφημερίδων και σε περιοδικά βαθμολογούνται μέχρι 2 βαθμούς ανά άρθρο και μέχρι 10 βαθμούς συνολικά ανά έτος.
 22. Διοίκηση: Προϊστάμενος Ινστιτούτου βαθμολογείται με 10 βαθμούς, προϊστάμενος Εργαστηρίου με 5 βαθμούς ανά έτος.
 23. Λοιπή δραστηριότητα μη αναφερόμενη παραπάνω, όπως δημιουργία και οργάνωση εργαστηρίων, διατήρηση ποικιλιών, διαχείριση ή επίβλεψη Φυτειών Αναφοράς, Προβασικών και Βασικών Φυτειών, συμμετοχή σε επιστημονικές και τεχνικές επιτροπές, διδασκαλία σε Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. και τεχνικά σχολεία, παρουσιάσεις και posters σε συνέδρια κλπ μέχρι 30 βαθμούς ανά έτος συνολικά.

 

Πρόσθετη αξιολόγηση Ερευνητών βαθμίδας Α

 

Οι Ερευνητές Α΄ υποχρεούνται να συγκεντρώνουν κάθε έτος, από τις ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητές τους, τουλάχιστον 50 βαθμούς, εκ των οποίων οι τουλάχιστον 30 βαθμοί θα προέρχονται από ερευνητική δραστηριότητα. Εάν δεν μπορέσουν να αποκτήσουν τους βαθμούς αυτούς, στην τριετία θα πρέπει να φθάσουν τους 150 βαθμούς εκ των οποίων οι τουλάχιστον 90 βαθμοί θα προέρχονται από έρευνα, άλλως χάνουν τον τίτλο του Ερευνητή.

 

Διορισμός σε προσωποπαγή θέση 

Οι Ερευνητές όλων των βαθμίδων στην περίπτωση απώλειας του τίτλου του Ερευνητή, λόγω μη προαγωγής ή μη επαρκούς ερευνητικής δραστηριότητας, δύνανται να διορισθούν σε προσωποπαγή θέση επιστημονικού τεχνικού προσωπικού στο ίδιο ή σε άλλο ινστιτούτο ή σε άλλη υπηρεσία του Οργανισμού ή σε ανάλογη προς τα προσόντα τους θέση προσωποπαγή του δημοσίου τομέα. 

Περιστέρι Μάιος 2021

Σχόλια (4)
Προσθήκη σχολίου

16-08-2021 18:02ΚΩΣΤΑΣ

Μεταχρονολογημένο σχόλιο αλλά το άρθρο είναι η επιτομή της εσωτερικής ομφαλοσκόπησης εντός ενός φορέα που έχει καταστεί μη παραγωγικός και ο οποίος βάζει τους ικανούς ανθρώπους εντός του να δημιουργούν γραφειοκρατία επί της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι αυτή να εξεφανιστεί, αλλά πάντα βάσει προτύπου που θα φτιάξει ο ΕΛΓΟ. Όσο για τις σχέσεις μεταξύ των στελεχών του.........Δεν εχουν αντιληφθεί οτι εκει μεσα προκοπή και προσφορά δεν έχει, μόνο βαθμίδες έχει.

Απάντηση

25-05-2021 10:46Ηλίας Εμμανουηλίδης

Αγαπητέ Παύλο έχει δίκιο, θίγεις το εξαιρετικά σημαντικό θέμα της οργάνωσης του Ινστιτούτου και της παραγωγικότητα της Έρευνας. Το τεχνικό προσωπικό του Ινστιτούτου ανήκει σε όλους· ο δ/ντής κάθε Ινστιτούτου οφείλει να κάνει σωστή και δίκαιη κατανομή του τεχνικού προσωπικού, καθώς και το μοίρασμα του χρόνου χρήσης των μεγάλων Οργάνων (π.χ. φασματογράφου μάζης) μεταξύ των Ερευνητών. Ο κάθε Ερευνητής πρέπει να είναι απερίσπαστος στα πειράματά του και γενικά πρέπει να είναι 100% αφοσιωμένος στο Ερευνητικό - Αναπτυξιακό του Έργο. Στα σοβαρά Ερευνητικά Ινστιτούτα όπως αυτά στην Εσπερία, όταν ο Ερευνητής έχει ανάγκη για κάποια συσκευή, αναλώσιμα, οτιδήποτε, συντάσσει έγγραφο με τις αναγκαίες ποσότητες και προδιαγραφές των αντικειμένων και υλικών και το παραδίδει στην Υπηρεσία (διοικητική – οικονομική). Η Υπηρεσία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει την προμήθεια και να παραδώσει στον Ερευνητή ότι ζήτησε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Στον ΕΛΓΟ και στα Ινστιτούτα Έρευνας πολλά είναι τα στραβά, όχι μόνο η Αξιολόγηση των Ερευνητών και χρειάζονται αλλαγές και εκσυγχρονισμό. Το ερώτημα είναι: Η Διοίκηση του ΕΛΓΟ και ιδιαίτερα η Γενική Δ/νση Έρευνας έχουν αφτιά;

Απάντηση

24-05-2021 11:30ΠΑΥΛΟΣ

ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΓΟ. ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΑΛΛΟΙ. ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία