BACK TO
TOP
Προσωπογραφίες

Η εφαρμοσμένη έρευνα είναι η καρδιά του Perrotis College

Τη δυνατότητα στους Έλληνες παραγωγούς ελιάς να αυξήσουν τη θρεπτική και οικονοµική αξία των επιτραπέζιων ελιών τους, παρέχει διατριβή αποφοίτου της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Perrotis College.

Tsautaris_644_2

Αθανάσιος Τσαυτάρης

6
0

Με συνέντευξή του ο Ακαδηµαϊκός ∆ιευθυντής της, δρ. Αθανάσιος Τσαυτάρης τονίζει ότι η έρευνα αποτελεί αναγκαστικά την «αιχµή του δόρατος» του Perrotis College, καθώς µεταπτυχιακές σπουδές σηµαίνουν εκπαίδευση και πρωτότυπη έρευνα. Μάλιστα, στη σηµερινή εποχή η πολυπλοκότητα της προηγµένης έρευνας προϋποθέτει τη συνεργασία και µε άλλα ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήµια και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα από ιδέες και ερευνητικά ερωτήµατα, την απόκτηση και ανάλυση δεδοµένων και εξαγωγή πληροφοριών και µετέπειτα νέας γνώσης οι σπουδαστές λαµβάνουν ίσως τα πιο σηµαντικά εφόδια για τη µετέπειτα καριέρα τους στον αγροδιατροφικό τοµέα.

Το 2017 προχωρήσατε στην ίδρυση της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Perrotis College. Ποιος είναι ο πρώτος απολογισµός;

Πριν από µερικές εβδοµάδες, η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Perrotis College αποχαιρέτησε τους πρώτους αποφοίτους των προγραµµάτων: «Ανάπτυξη νέων προϊόντων και επιχειρήσεων στον τοµέα των τροφίµων» και «Μάρκετινγκ στον αγροδιατροφικό τοµέα». Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε, κατά την διάρκεια των σπουδών τους σε σύγχρονες, ραγδαία αναπτυσσόµενες τεχνολογίες: ψηφιακές τεχνολογίες και ειδικά οι εφαρµογές σε όλα τα πεδία της γονιδιωµατικής µέσω της βιοπληροφορικής, νέα υλικά, κ.ά. Ενδεικτικά θέµατα µεταπτυχιακών διατριβών που επιτυχώς ολοκληρώθηκαν από τους αποφοίτους περιλάµβαναν την «Εφαρµογή φυσικών συντηρητικών για την επιµήκυνση της διάρκειας ζωής προϊόντων κρέατος», «Αξιοποίηση των υποπροϊόντων της βιοµηχανίας τροφίµων για την ανάπτυξη νέων βιο-λειτουργικών τροφίµων», «Ανίχνευση νοθείας σε προϊόντα κρέατος µέσω τεχνολογιών DNA», «Εφαρµογή σύγχρονων Μεταγονιδιωµατικών τεχνολογιών για τη µελέτη του προβιοτικού χαρακτήρα Ελληνικών ζυµωµένων επιτραπέζιων ελιών».

∆ηλαδή, µεταγονιδιωµατικές αναλύσεις στις επιτραπέζιες ελιές;

Ναι. Οι επιτραπέζιες ελιές Ελληνικού τύπου παράγονται µε µια διαδικασία φυσικής ζύµωσης από µικροοργανισµούς που διαµορφώνουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της ελιάς και παράγουν µεταβολίτες που σχετίζονται µε ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία. Οι απόφοιτοι της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Perrotis College, µέσω των µεταγονιδιωµατικών αναλύσεων, την ανάγνωση δηλαδή «δακτυλικών αποτυπωµάτων» DNA του κάθε είδους µικροοργανισµών που συµβάλλει στη ζύµωση, προσδιόρισαν επακριβώς τα είδη και το ποσοστό των ευεργετικών µικροοργανισµών που συµβάλλουν στην διαµόρφωση του οργανοληπτικού προφίλ του τελικού προϊόντος. Οι πρωτότυπες προσπάθειες είναι σηµαντικές για τη τεκµηρίωση, χαρτογράφηση και το χαρακτηρισµό της ποικιλοµορφίας µικροβίων σε Ελληνικές επιτραπέζιες ελιές που έχουν υποστεί ζύµωση, εντοπίζοντας µοναδικά στελέχη µικροοργανισµών που πιθανόν να συσχετιστούν µε την ιδιαίτερη γεωγραφική θέση των ελαιώνων, τις καλλιεργητικές πρακτικές, κ.ά.

Ποια είναι τα οφέλη από τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα;

Θα επιτρέψουν στους παραγωγούς να δηµιουργήσουν τις καλύτερες συνθήκες ζύµωσης που θα οδηγήσουν στα ψηλότερα ποσοστά προβιοτικών στο προϊόν, σε καλύτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των επιτραπέζιων ελιών και θα αυξήσουν τη θρεπτική και οικονοµική αξία τους. Οι έρευνες που ακολουθούν οι νέοι σπουδαστές του Perrotis College θα εστιάζουν στην ανάγνωση των “δακτυλικών αποτυπωµάτων” των εκατοντάδων ευεργετικών µεταβολιτών που παράγονται κατά τη διάρκεια της ζύµωσης. Όµως, επικεντρώνονται οι µεταγονιδιωµατικές αυτές αναλύσεις και σε άλλα ζυµούµενα λαχανικά (τουρσιά) µε υψηλή διατροφική αξία. Επίσης, θα ερευνηθεί η αξιοποίηση της πλούσιας τοπικής βιοποικιλότητας µε σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων στο πλαίσιο της αειφορίας µέσω της βιοοικονοµίας και της κυκλικής οικονοµίας.

Και όλα αυτά µέσω των διατριβών των αποφοίτων σας;

Η εφαρµοσµένη έρευνα ήταν πάντα στην καρδιά της φιλοσοφίας της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College. Απαραίτητο στοιχείο ποιοτικής εκπαίδευσης επικεντρωµένης στην εφαρµοσµένη έρευνα, την πρακτική άσκηση και την επιχειρηµατικότητα. Φυσικά η παρουσία και λειτουργία του µεγάλου αγροκτήµατος, που υπήρξε θερµοκήπιο αγροτικών καινοτοµιών στη Θεσσαλονίκη για 100 και πλέον χρόνια, διευκολύνει αφάνταστα. Οι απόφοιτοι αποκοµίζουν σηµαντικά εφόδια και δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν στις διαρκώς διογκούµενες προκλήσεις του αγροδιατροφικού τοµέα.

Σηµαντικό παράγοντα αποτελούν οι υπερσύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Seth Frank Hall of Graduate Studies και του Aliki Perroti Educational Center. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στις τεχνολογίες ανάγνωσης του γενετικού υλικού των έµβιων οργανισµών, δηλαδή του DNA, την ανάλυση του, την σύγκριση µε άλλους οργανισµούς, κ.ά. Οι σπουδαστές του Perrotis College εφαρµόζουν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα της βιοπληροφορικής για τις αναλύσεις δεδοµένων σε όλα τα επίπεδα αυτά. Κατανοώντας µε τον τρόπο αυτό και τη σηµασία τόσο της δηµιουργίας όσο και της πρόσβασης σε βιολογικά δεδοµένα, και την ανάλυση µεγάλου ποσού δεδοµένων (Big Data) µε καταλυτικές ιδιότητες στην εφαρµογή καινοτοµιών στον αγροδιατροφικό τοµέα.

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στη ∆ράµα το 1947. Φοίτησε στο Τµήµα Γεωπονίας του ΑΠΘ όπου απέκτησε µεταπτυχιακό δίπλωµα και διδακτορικό δίπλωµα και στη συνέχεια σπούδασε στο Πανεπιστήµιο της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠ.Α, όπου απέκτησε το δεύτερο διδακτορικό. ∆ιετέλεσε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και έχει ασχοληθεί ερευνητικά µε πολλούς κλάδους της Γενετικής.  Είναι ακαδηµαϊκός διευθυντής της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Perrotis College.

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία