Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Συνεντεύξεις

Ειδικά χρηματοδοτικά προϊόντα για ενέργεια και ψηφιακή γεωργία

Στοχευμένη τραπεζική στήριξη και στα Σχέδια Βελτίωσης.

42-43_20

Ελένη Βρεττού

151
1

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ: ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ

Ποια εκτιµάτε ότι θα είναι η ανάπτυξη των επενδύσεων κατά τα επόµενα χρόνια;

Η ανάπτυξη της οικονοµίας µας, ως τάση, παγιώνεται και η εθνική παραγωγή προϊόντος ανακάµπτει σταθερά. Στην προσπάθεια αυτή, το τραπεζικό σύστηµα παίζει εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο. Στο βαθµό, που επιλύονται βασικά διαρθρωτικά προβλήµατα -όπως τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και η αποτελεσµατική διαχείρισή τους- οι ελληνικές τράπεζες αναµένονται να διαδραµατίσουν όχι απλώς σηµαντικό, αλλά καταλυτικό ρόλο.

Η χρηµατοδότηση της οικονοµίας και των παραγωγικών της κλάδων είναι ένα στοίχηµα εκ των ων ουκ άνευ. Ο συνδυασµός της αύξησης της επενδυτικής ζήτησης και η διαφαινόµενη µόχλευση επενδυτικών κεφαλαίων από τη µια µεριά κι ένα στιβαρό τραπεζικό σύστηµα από την άλλη αποτελούν την καλύτερη δυνατή αφετηρία, για την ανάταξη της εθνικής µας οικονοµίας. Αν και το δηµόσιο παράλληλα λύσει χρόνια διαρθρωτικά θέµατα, που το κρατούν δέσµιο ακόµα και σήµερα, όπως η γραφειοκρατία, η υπερφορολόγηση, κ.λπ., το περιβάλλον φαίνεται εξαιρετικά θετικό. 

Πώς θα στηρίξει η Τράπεζα Πειραιώς το επενδυτικό άνοιγµα που παρουσιάζει ένα σηµαντικό κοµµάτι των ελληνικών επιχειρήσεων;

Στην Τράπεζα Πειραιώς, τόσο η ∆ιοίκηση όσο και όλα τα στελέχη µας, δείχνουµε συνεχώς την πίστη µας στις ελληνικές επιχειρήσεις και τις δυνατότητές τους να αναπτυχθούν περαιτέρω.

Πιστεύουµε στην αναγκαιότητα δυναµικής επανεκκίνησης της οικονοµίας και την προωθούµε µέσω της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης της υγιούς επιχειρηµατικότητας, µέσω της ανάπτυξης και διατήρησης µιας σχέσης ειλικρίνειας και εµπιστοσύνης µε τους πελάτες µας.  Σκοπός µας είναι η εξεύρεση συνολικών χρηµατοδοτικών λύσεων, που θα εδραιώσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις και θα τις καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται.

Και πώς θα ενισχύσετε τον αγροδιατροφικό τοµέα;

Αντιλαµβανόµαστε πλήρως τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις του ιδιαίτερα απαιτητικού αυτού κλάδου, στον οποίο η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει κυρίαρχο ρόλο, όχι µόνο στο χρηµατοδοτικό σκέλος, αλλά και στο σύνολο των τραπεζικών υπηρεσιών. Σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον, εµείς στην Τράπεζα Πειραιώς, δεν βλέπουµε αποσπασµατικά τον αγρότη, αλλά επενδύουµε σε όλο το περιβάλλον και φάσµα της αγροτικής οικονοµίας. Στην αγροτική επιχείρηση, στον αγροτικό συνεταιρισµό, στις οµάδες παραγωγών και στους φορείς που εξυπηρετούν τον αγροτικό τοµέα.

Στηρίζουµε την εισοδηµατική σταθερότητα των αγροτών, αλλά και τη δυνατότητα του δηµοσίου να εκπληρώνει άµεσα και αποτελεσµατικά τις υποχρεώσεις του σχετικά µε την καταβολή των επιδοτήσεων. Χρόνια τώρα εξασφαλίζουµε τη χρηµατοδότησή του µε ποσό της τάξεως των 2,5 δις ευρώ τον χρόνο. Χρηµατοδοτούµε τους αγρότες και τους αγροτικούς συνεταιρισµούς µε υπόλοιπα σήµερα πάνω από 1,5 δις ευρώ, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και τη λειτουργία των συνεταιρισµών. Με όλα αυτά εξασφαλίζουµε το βασικότερο κοµµάτι της αλυσίδας, την παραγωγική διαδικασία, αλλά και τη µεταποιητική και εµπορική διάσταση, βοηθώντας χρηµατοδοτικά και συµβουλευτικά τους φορείς. Στόχος µας είναι να ασκήσουν εµπορία µε τις υψηλότερες ποιοτικά προδιαγραφές και να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν την εξωστρέφεια που απαιτούν οι καιροί.

Τα διαρθρωτικά προβλήµατα ταλανίζουν τον αγροτικό τοµέα. Πώς µπορείτε να συµβάλλετε στην αντιµετώπισή τους;

Με το βλέµµα στραµµένο στο αύριο προσπαθούµε να βοηθήσουµε στην άµβλυνση σοβαρών διαρθρωτικών προβληµάτων, που δεκαετίες τώρα παραµένουν όχι µόνο ανεπίλυτα, αλλά και σε διαρκή όξυνση. Προσφέρουµε τις κατάλληλες και εξειδικευµένες λύσεις για κάθε περίπτωση, όπως:

  • Για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των αλυσίδων αξίας και την ενδυνάµωση της εξωστρέφειας. Με το πρόγραµµα Συµβολαιακής Τραπεζικής εξασφαλίσαµε τη χρηµατοδότηση, την πώληση και την πληρωµή της αγροτικής παραγωγής, µε µόνη εξασφάλιση το συµβόλαιο µεταξύ της επιχείρησης και του παραγωγού. Η παρέµβασή µας µε την Εξαγωγική Συµβολαιακή, αφορά τη διασφάλιση του εξαγωγικού κινδύνου του πελάτη µας έναντι των αγοραστών του εξωτερικού (µέσω της Πειραιώς Factoring A.E.) και την ολοκληρωµένη παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά µε την προετοιµασία, καθοδήγηση και υλοποίηση των εξαγωγικών επενδυτικών πλάνων τους (από το Κέντρο Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας-Εξέλιξη A.E.).
  • Για τη µείωση του κόστους παραγωγής, σχεδιάσαµε την Κάρτα Συµβολαιακής και την Κάρτα Αγρότη, ώστε οι παραγωγοί να µπορούν να αγοράζουν ό,τι χρειάζεται η αγροτική τους εκµετάλλευση σε τιµές µετρητοίς, επιτυγχάνοντας τις ανάλογες εκπτώσεις.
  • Για την οµαλή είσοδο των νέων αγροτών στο χώρο, προσφέρουµε το εξειδικευµένο πρόγραµµα «Νέων και Νεοεισερχόµενων Αγροτών».
  • Για τη µείωση των κινδύνων, προσφέρουµε, το συµπληρωµατικό προς την ασφάλιση του ΕΛΓΑ, πρόγραµµα «Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή».
  • Για την εκπαίδευση και εξοικείωση των παραγωγών σε θέµατα επιχειρηµατικότητας και εξωστρέφειας, διαµορφώθηκαν ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα από τη θυγατρική Εξέλιξη A.E. που πραγµατοποιούνται σε όλη την Περιφέρεια.

Και φυσικά πολλές άλλες πρωτοβουλίες που ξεδιπλώνονται σταδιακά. Στόχος µας είναι κι εµείς ως Τράπεζα και βασικός σύµβουλος του παραγωγού να εξελισσόµαστε και να διευρύνουµε τα προϊόντα µας, ακολουθώντας τις εξελίξεις του κλάδου.

Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η ανάπτυξη των επενδύσεων στον αγροτικό τοµέα, δεδοµένου και του ΠΑΑ;

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και ειδικότερα στα επενδυτικά µέτρα του, το Μέτρο της Μεταποίησης µε συνολική επιχορήγηση που ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ, αποτελεί βασικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων και αγροτικών συνεταιρισµών του αγροδιατροφικού τοµέα. Ως βασικό στόχο έχει την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των τελικών προϊόντων και την ενσωµάτωση της καινοτοµίας, εστιάζοντας στην ανάπτυξη µεθόδων προστασίας του περιβάλλοντος. Έχουν ήδη ανακοινωθεί τα αποτελέσµατα και οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εγκεκριµένα επενδυτικά προγράµµατα, υλοποιούν ήδη τις επενδύσεις τους.

Τα επενδυτικά σχέδια των αγροτών, τα γνωστά σε όλους Σχέδια Βελτίωσης, είναι το πιο πολυαναµενόµενο και εξαιρετικά σηµαντικό µέτρο, για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα των αγροτών και των συλλογικών σχηµάτων. Αναµένεται να κινητοποιήσει περισσότερα από 1 δις ευρώ, µε περίπου 600 εκατ. επιχορηγήσεις.

Οι πρόσφατες εξελίξεις για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ενισχύουν τη διάθεση για επενδύσεις στον κλάδο, µε σκοπό τη δηµιουργία πρόσθετου εισοδήµατος, αλλά και τη µείωση του κόστους παραγωγής.

Οι εξελίξεις στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η νέα προσέγγισή της, η οποία θα στηρίζεται στην επίτευξη αποτελεσµάτων, µε καθορισµό συγκεκριµένων στόχων, ενισχύουν την ανάγκη για προώθηση της καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών, όπως η ψηφιοποίηση και η «ευφυής γεωργία».

Ποιές είναι οι επενδυτικές δράσεις που αναλαµβάνετε;

Η Τράπεζα Πειραιώς δηλώνει δυναµικά την παρουσία της µέσα από µια δέσµη στοχευµένων δράσεων και εξειδικευµένων χρηµατοδοτικών εργαλείων για επενδύσεις. Η πολυετής ηγετική παρουσία της στο «γίγνεσθαι» της αγροτικής οικονοµίας, εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των αγροτών, των αγροτικών συνεταιρισµών και των επιχειρήσεων του αγροτικού τοµέα και της µεταποίησης, που θα την επιλέξουν για συνεργασία.

Η Τράπεζα Πειραιώς µε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο έχει στόχο να καλύψει κάθε ανάγκη των δικαιούχων. Κάθε περίπτωση εξετάζεται εξατοµικευµένα, έτσι ώστε να προσφέρουµε τον καταλληλότερο συνδυασµό λύσεων.

Όσον αφορά την υποστήριξη της περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας, η Τράπεζα επιβεβαιώνει τη σταθερή της θέση για την προστασία του περιβάλλοντος. ∆ιαχρονικά στηρίζει τις επενδύσεις σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες, που διαµορφώνονται στην αγορά αυτή για τον αγροτικό πληθυσµό, προχώρησε στη δηµιουργία µιας δέσµης προϊόντων για την εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών σταθµών. Μπορεί να αφορά είτε την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας είτε ενεργειακό συµψηφισµό, αλλά και για την αναβάθµιση των υφιστάµενων, καλύπτοντας απόλυτα τις ανάγκες των πελατών µας.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η Τράπεζα του Αγρο-διατροφικού Τοµέα στην Ελλάδα και υποστηρίζει σήµερα τη µετάβασή του στο «αύριο» ως µια απόλυτη αναγκαιότητα που θα καταστήσει το ελληνικό προϊόν ως το πλέον ανταγωνιστικό. Πιστεύουµε ότι είναι απαραίτητη η προώθηση της υιοθέτησης των υπηρεσιών ψηφιακής γεωργίας από τους αγρότες και τους αγροτικούς συνεταιρισµούς και σε αυτή την προσπάθεια ευελπιστούµε ότι θα είµαστε αρωγοί και σύµβουλοι. Με το βλέµµα στο µέλλον, στηρίζουµε αξιόπιστες πρωτοβουλίες, που σχετίζονται µε τις καινοτοµίες αυτές προς όφελος των πελατών µας.

Η Ελένη Βρεττού είναι Ανώτερη Γενική ∆ιευθύντρια του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, επικεφαλής του Corporate and Investment Banking.  Είναι Πρόεδρος του ∆.Σ. της Πειραιώς Factoring, και Αντιπρόεδρος ∆.Σ. της Πειραιώς Leasing και Πειραιώς Leases. ∆ιαθέτει 20ετή εµπειρία σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι απόφοιτος του The Wharton School  του University of Pennsylvania και µιλάει 5 ξένες γλώσσες.

Φωτογραφίες :Γεωργία Καραμαλή

Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Agrenda που κυκλοφόρησε το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου μαζί με το περιοδικό Profi.
Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

04-02-2020 20:28Nέος Αγρότης

Προχθές πήγα στην Πειραιώς να ζητήσω αγροτικό δάνειο και μου ζητήσανε το 125% εγγυητική για το δάνειο που ήθελα. Στην Γερμανία και στην Ιταλία δίνουν ΑΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Τους ζυγούς λύσατε καρ.......δες.:!!!!!!!! Κάναμε και καταγγελία στην Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων για τις μεθόδους των τραπεζών. Αλλά που να ψάξουν οι δικοί μας.!!!

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία