Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Νομοθεσία

Τα ελάχιστα τέλη έκδοσης ειδικής άδειας κυνηγιού

Λόγω αύξησης πληθυσµών αγριόχοιρου πρέπει να παρέχονται κίνητρα αύξησης κάρπωσης.

Τα ελάχιστα τέλη έκδοσης ειδικής άδειας κυνηγιού

7
0

Εγκύκλιο προκειµένου να παρασχεθούν διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τις διοικήσεις των Ε.Κ.Π σχετικά με την τιµολογιακή πολιτική των Ελεγχόµενων Κυνηγετικών Περιοχών και συγκεκριμένα τις ελάχιστες τιµές των θηραμάτων καθώς και τις ελάχιστα τέλη έκδοσης ειδικής άδειας θήρας

Η καταβλητέα αξία των θηρευόµενων από τους κυνηγούς θηραµάτων και ο καθορισµός του τιµήµατος της ειδικής αδείας θήρας εντός των Ε.Κ.Π, καθορίζονται µε το ετήσιο πρόγραµµα θήρας το οποίο συντάσσεται από τον Επόπτη κάθε Ε.Κ.Π. και εγκρίνεται αρµοδίως.

Λόγω της οικονοµικής κρίσης καθίσταται αναγκαία η αναπροσαρµογή του τιµήµατος έκδοσης  της ειδικής άδειας θήρας στις ΕΚΠ  και των τιµών των θηραµάτων, ώστε πέραν του βασικού  σκοπού των ΕΚΠ, που είναι η αειφορική διαχείριση του θηραµατικού κεφαλαίου και η  βιώσιµη λειτουργία τους, να υπάρχει  και αντίστοιχη συµβολή και στην ανάπτυξη των τοπικών οικονοµιών. Επιπρόσθετα λόγω της σηµαντικότατης αύξησης της πληθυσµιακής πυκνότητας και γεωγραφικής κατανοµής του αγριόχοιρου θα πρέπει να παρέχονται κίνητρα αύξησης της κάρπωσής του στις ΕΚΠ έτσι ώστε να µειωθούν οι πληθυσµοί και κατ΄ επέκταση οι ζηµιές που προκαλούνται στις καλλιέργειες.

Για τους λόγους αυτούς και προκειµένου να υπάρξει µια βάση για τη διαµόρφωση  ενιαίας τιµολογιακής πολιτικής στις Ε.Κ.Π. που τελούν  υπό τη διαχείριση των Δασικών Υπηρεσιών,  καθορίίζονται τα  ελάχιστα τέλη έκδοσης ειδικής άδειας θήρας εντός Ε.Κ.Π ως εξής:

• Για  τους µόνιµους  κατοίκους  των  Τοπικών Κοινοτήτων  που ολόκληρο ή µέρος του διοικητικού ορίου τους  βρίσκεται µέσα στην  Κυνηγετική  περιοχή 2,00 ΕΥΡΩ για µία (1) είσοδο ή 8,00 ΕΥΡΩ για πέντε (5) εισόδους ή 15 ΕΥΡΩ για δέκα (10) εισόδους. • Για  τους  µόνιµους  κατοίκους  του  Νοµού 3,00 ΕΥΡΩ για µία (1) είσοδο ή 14,00 ΕΥΡΩ για πέντε (5) εισόδους ή 25,00  ΕΥΡΩ για δέκα (10) εισόδους. • Για  τους  υπόλοιπους  Έλληνες, τους  υπηκόους  ξένων  Κρατών  που  διαµένουν    στην  Ελλάδα  πέραν της 15ετίας  και  υπηκόους  χωρών  της  Ε.Ε 5,00 ΕΥΡΩ για µία (1) είσοδο ή 20,00 ΕΥΡΩ για πέντε (5) εισόδους ή 35,00 ΕΥΡΩ για δέκα (10) εισόδους. • Για  τους υπόλοιπους  υπηκόους  άλλων  ξένων  Κρατών  πλην  Ε.Ε. 50,00 ΕΥΡΩ για  δύο  (2)  εισόδους. • Στις παραπάνω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.

Αντίστοιχα για τα θηρευθέντα θηράµατα καθορίζονται ως ελάχιστες τιµές οι αναγραφόµενες στον παρακάτω πίνακα:

Ελάχιστες καταβλητέες αξίες θηραμάτων των ΕΚΠ

Στις ανωτέρω τιµές  δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ο τελικός καθορισµός των τελών έκδοσης ειδικής άδειας θήρας και καταβλητέων αξιών θηραµάτων των Ελεγχόµενων Κυνηγετικών Περιοχών που διαχειρίζονται από τις Δασικές Υπηρεσίες καθορίζονται µε τα ετήσια προγράµµατα θήρας µε βάση τα παραπάνω και µπορούν να προσαρµόζονται προς τα άνω ανάλογα µε την προσφορά και ζήτηση και µε γνώµονα την αειφορική διαχείριση των θηραµατικών πληθυσµών και της µεγιστοποίησης τόσο των ωφελειών των τοπικών οικονοµιών όσο και των εσόδων των ίδιων των Ε.Κ.Π. µε την αύξηση του κυνηγετικού τουρισµού.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία