Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Αγορά Ακινήτων

Ο φόρος στα ενοίκια γης φέρνει ένταση στη σχέση καλλιεργητή και ιδιοκτήτη

Ανοδικές πιέσεις στις τιµές των ενοικίων αγροτικής γης, επιβάρυνση στα κόστη παραγωγής και εντάσεις στην παραδοσιακή σχέση µεταξύ ιδιοκτητών και καλλιεργητών, φέρνουν οι αλλαγές στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας και ο νέος τρόπος φορολόγησης των εισοδηµάτων από ενοίκια.

Ο φόρος στα ενοίκια γης φέρνει ένταση στη σχέση καλλιεργητή και ιδιοκτήτη

2
0
Το θέµα δεν είναι απλό, καθώς, στις µεγάλες αγροτικές περιοχές και κατά κύριο λόγο στις αρόσιµες καλλιέργειες, το ενοίκιο συνιστά πάντα το υπ’ αριθµόν ένα κόστος για τον παραγωγό, ενώ η καλή συναλλακτική σχέση ανάµεσα στον καλλιεργητή και τον ιδιοκτήτη της γης, αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και µακροπρόθεσµου σχεδιασµού για την αγροτική εκµετάλλευση. Αντίθετα, σοβαρές αναταράξεις στο φορολογικό καθεστώς της εγγείου ιδιοκτησίας αποσταθεροποιούν αυτή τη σχέση, δυσκολεύουν το µακροπρόθεσµο σχεδιασµό στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, υπονοµεύουν τη συµµετοχή σε αναπτυξιακά προγράµµατα (Βιολογικά, Σχέδια Βελτίωσης κ.α.), δηµιουργούν προβλήµατα ακόµα και στην ενεργοποίηση των δικαιωµάτων για άµεσες ενισχύσεις και φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση, κυρίως την πλευρά των παραγωγών.Εκπρόσωποι του αγροτικού κλάδου, όπως εν προκειµένω η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, κάνουν λόγο ακόµα και για εγκατάλειψη αγροτικών γαιών, κάτι που είναι δύσκολο να τεκµηριωθεί σ’ αυτήν τη φάση, ωστόσο, ο συνδυασµός όλων των παραπάνω συνιστά µια ακόµα απειλή για την οµαλή εξέλιξη της αγροτικής παραγωγής και µεγαλώνει την αβεβαιότητα των αγροτών, σε µια περίοδο που το οικονοµικό αποτέλεσµα σε πολλές εκµεταλλεύσεις παραµένει οριακό.

Υπάρχουν βέβαια και παρατηρητές που εκτιµούν ότι η συνεχής φορολογική πίεση στους κατόχους αγροτικής γης, δηλαδή στους εισοδηµατίες που ζουν από τα νοίκια χωρίς να συµµετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία, είναι µια παράµετρος που µακροπρόθεσµα επιδρά εξυγιαντικά στην όλη δοµή του αγροτικού χώρου στη χώρα µας. Με τον καιρό, λένε, αρκετοί είναι ιδιοκτήτες που θα υποχρεωθούν να µεταβιβάσουν τους τίτλους τους, µέχρι τότε όµως, το πρόβληµα µεταφέρεται στην πλευρά των καλλιεργητών και στην ανάπτυξη της παραγωγικής τους δραστηριότητας
Κι αυτό σε µια εποχή που αυξάνεται δραµατικά η φορολογία και των ίδιων των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, όταν αυτές πραγµατοποιούν έναν αξιόλογο τζίρο, καταγράφονται µεγάλες καταστροφές στην παραγωγή εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής (αυτό τον καιρό τα τηλέφωνα στον ΕΛΓΑ έχουν σπάσει), η εικόνα της διεθνούς αγοράς εµπορευµάτων µοιάζει συγκρατηµένη και τα περιθώρια χειρισµών στα θέµατα της ρευστότητας κινούνται… εξαντλητικά.

Από 15%-45% ο φόρος στα ενοίκια γη

Με συντελεστές που ξεκινούν από το 15% και φτάνουν το 45% φορολογούνται, αρχής γενοµένης από τις φετινές δηλώσεις τα εισοδήµατα από ενοίκια αγροτικής γης. Πιο συγκεκριµένα, η παράγραφος 7 του Άρθρου 112 του νόµου 4387/2016 προβλέπει αύξηση των φορολογικών συντελεστών, ως εξής
● από 11% σε 15% για εισόδηµα
   από 1 - 12.000 ευρ
● από 33% σε 35% για εισόδηµα
   από 12.001 - 35.000 ευρ
● από 33% σε 45% για εισόδηµα
   από 35.001 και άν

Οι αλλαγές κοµίζουν υψηλότερους φόρους σε ποσοστό έως και 36,3% σε σχέση µε το 2015. Σηµειωτέον ότι ανείσπρακτα από το δικαιούχο ενοίκια, δεν συνυπολογίζονται στο εισόδηµά του, εφόσον ως την προθεσµία δήλωσης φορολογίας έχει εκδοθεί εις βάρος του µισθωτή διαταγή πληρωµής ή απόδοσης χρήσης µίσθιου ή απόφαση αποβολής ή επιδίκασης µισθωµάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του µισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης µισθωµάτων


«Αφήστε τη γη ελεύθερη να την καλλιεργήσουμε…»


Τον κώδωνα του κινδύνου από την εφαρµογή της νέας κλίµακας φορολόγησης των ενοικίων ακινήτων που φέρνει αυξηµένες επιβαρύνσεις για όσους έχουν εισοδήµατα από την ενοικίαση αγροτικής γης, κρούει η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά

«Πολλοί ιδιοκτήτες γης που µέχρι πρότινος ενοικίαζαν τα χωράφια τους, αρνούνται πλέον να το κάνουν  λόγω της αυξηµένης φορολόγησης, µε αποτέλεσµα να µένουν ακαλλιέργητα και αναξιοποίητα, ενώ στερείτε στους νέους κυρίως αγρότες η δυνατότητα επέκτασης των γεωργικών και κτηνοτροφικών τους δραστηριοτήτων, αλλά και την εν γένει εµπλοκή τους στο αγροτικό επάγγελµα.

Άλλωστε να τονίζουµε ότι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα των νέων αγροτών είναι η έλλειψη αγροτικής γης µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να αξιοποιήσουν την δυνατότητά τους να δραστηριοποιηθούν στην ύπαιθρο και να επενδύσουν στον πρωτογενή τοµέα. Το γεγονός αυτό αποτελεί ουσιαστικό αντικίνητρο για τους νέους να ασχοληθούν µε τη γεωργία και έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τους στόχους της νέας ΚΑΠ για ηλιακή ανανέωση της υπαίθρου. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι η  ενεργοποίηση δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης γίνεται µε µοναδικό κριτήριο τη χρησιµοποιούµενη αγροτική γη, άρα η αγροτική-παραγωγική γη αποτελεί το µοναδικό κριτήριο για την είσπραξη από τους αγρότες των κοινοτικών επιδοτήσεων.

Η φορολόγηση της ενοικίασης αγροτικής γης θα οδηγήσει στη µείωση των καλλιεργούµενων εκτάσεων στη χώρα µας, στη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος και κατ’ επέκταση τη µείωση φορολογικών εσόδων από το αγροτικό εισόδηµα και τους έµµεσους φόρους (ΦΠΑ)

Με δεδοµένο ότι η αγροτική γη αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για τη διατροφική επάρκεια µιας χώρας- και για το λόγο αυτό άλλωστε πουθενά  στον κόσµο δεν φορολογείται, παρά µόνο το εισόδηµα που προκύπτει από την εκµετάλλευσή της- ζητάµε την άµεση απόσυρση της φορολογικής διάταξης, γιατί σε διαφορετική περίπτωση η συνέπειες θα είναι καταστροφικές για όλους µας».  

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία