Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Καίριες φροντίδες για πολλά καρύδια και ίνα που πληρώνεται με πριμ

Μελετηµένη παροχή θρεπτικών στοιχείων σε ακριβείς αναλογίες και αναγκαίες επεµβάσεις ενάντια σε φυσικούς εχθρούς µε σεβασµό στην ευεργετική δράση των ωφέλιµων εντόµων περιλαµβάνει ο κατάλογος των καλλιεργητικών φροντίδων στη βαµβακοκαλλιέργεια. Ειδικά αυτή την εποχή, συνιστάται η συνεχής παρακολούθηση της φυτείας µε τους καλλιεργητές σε διαρκή εγρήγορση, προκειµένου να διαπιστώνεται άµεσα η παρουσία βλαβερών εντόµων (αβγά και νεαρές προνύµφες) και να εκτελούνται οι απαραίτητες επεµβάσεις. Η πρώιµη επιφανειακή λίπανση πριν τα χτένια, είναι καθοριστικής σηµασίας για µια πλούσια καρπόδεση (καρύδια).

466545

3956
0

Καίριες φροντίδες για πολλά  καρύδια στο βαμβάκι και ίνα  που πληρώνεται με πριμ

του Γιάννη Ρούπα

Εν αναµονή της εµφάνισης των προνυµφών της πρώτης γενιάς του πράσινου σκουληκιού στο βαµβάκι βρίσκονται αυτές τις µέρες οι παραγωγοί ανά την επικράτεια. Το παµφάγο λεπιδόπτερο κάνει συνήθως την εµφάνισή του στις βαµβακοφυτείες το δεύτερο δεκαήµερο του Ιουνίου, µε τη γενιά αυτή να προσβάλλει κυρίως τα πρώτα χτένια, λουλούδια και τα καρύδια από τον Ιούλιο, ενώ όταν µεγαλώσει τρέφεται αποκλειστικά µε καρύδια. Αποτέλεσµα της δράσης των προνυµφών τον Ιούνιο είναι τα προσβεβληµένα χτένια να πέφτουν. Μεγαλύτερος αριθµός προσβεβληµένων καρποφόρων οργάνων διαπιστώνεται τον µήνα Αύγουστο. Τότε, ιδιαίτερα στις αρχές του µήνα, οι βαµβακοπαραγωγοί πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση και να διενεργούν τακτικούς ελέγχους στα βαµβακοχώραφα για τη διαπίστωση της παρουσίας αβγών και νεαρών προνυµφών του εντόµου.

Όπως εξηγούν οι γεωπόνοι από τη ∆ΑΟΚ Σερρών, από τα πολλά έντοµα που προσβάλλουν το βαµβάκι, ο ουσιαστικός εχθρός είναι το πράσινο σκουλήκι στη δεύτερη γενιά του Αυγούστου (25 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου). Οι ειδικοί προτρέπουν τους παραγωγούς να µην πανικοβάλλονται στην πρώτη θέα της προσβολής, αλλά να παρακολουθούν την εξέλιξή της, να έχουν επίγνωση του ανταγωνισµού, µεταξύ επιβλαβών και ωφέλιµων εντόµων και να προχωρούν σε χηµική καταπολέµηση µόνο όταν η προσβολή έχει υπερβεί το οικονοµικό επίπεδο (όταν, δηλαδή, η ζηµιά είναι µεγαλύτερη από το κόστος και τις συνέπειες του ψεκασµού). Το όριο επέµβασης στην περίπτωση του πράσινου σκουληκιού στο παρόν στάδιο της καλλιέργειας, είναι 6-8 ζωντανές νεαρές προνύµφες κατά µέσο όρο, ανά 100 τυχαία φυτά. Αντίστοιχα, οι γεωπόνοι από τις Σέρρες αναφέρουν πως αυτό τον µήνα γίνεται η εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασµός των ωφέλιµων εντόµων, επισηµαίνοντας πως τυχόν αχρείαστος ψεκασµός στο στάδιο αυτό θα στερήσει από τη βαµβακοκαλλιέργεια τα ωφέλιµα έντοµα κατά τη δύσκολη περίοδο του Αυγούστου.

Ο λύγκος ευθύνεται για τα πεσµένα χτένια

Από την τρίτη βδοµάδα του Ιουνίου οι βαµβακοπαραγωγοί θα πρέπει, κατά τις επισκέψεις στα χωράφια τους, να δίνουν ιδιαίτερη σηµασία και για τον εντοπισµό προσβολών από τον λύγκο (Lygus pratensis, L. Regulipennis Pop.). Όταν οι παραγωγοί εντοπίζουν χτένια να βρίσκονται πεσµένα στο έδαφος και σε αριθµό που να δηµιουργεί ανησυχία, θα πρέπει να ζητούν τη βοήθεια του γεωπόνου τους, ώστε να εκτιµηθεί αν χρειάζεται χρήση εντοµοκτόνων. Αν η πυκνότητα του πληθυσµού υπερβεί το οικονοµικό όριο, δηλαδή όταν παρατηρηθούν πέντε άτοµα λύγκου κατά µέσο όρο ανά 100 φύλλα, οι παραγωγοί θα πρέπει να επέµβουν µε εγκεκριµένα εντοµοκτόνα. Σηµειώνεται ξανά πως η χρήση εντοµοκτόνων πρέπει να εκτιµάται και σε επίπεδο κάθε χωραφιού ξεχωριστά, καθώς οι ψεκασµοί είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε δευτερογενείς εξάρσεις τετράνυχου, αφίδων και λοιπών εντοµολογικών εχθρών.

Εξασθενούν την καλλιέργεια θρίπες και αφίδες

Στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας, ως κύριοι εχθροί λογίζονται και οι θρίπες και οι αφίδες, οι οποίοι µε τη µυζητική τους δράση εξασθενούν τα φυτά. Παράλληλα, τα µελιτώµατα που αφήνουν πίσω τους αποτελούν την τέλεια εστία ανάπτυξης µυκήτων καπνιάς, ενώ πολλές φορές τα έντοµα αυτά είναι και φορείς ιώσεων. Αν διαπιστωθούν µεγάλοι πληθυσµοί για πάνω από εφτά ηµέρες, οι βαµβακοπαραγωγοί πρέπει να προχωρήσουν σε ψεκασµό.

Επιφανειακά και σπαστά χορηγείται το άζωτο

Σε µεγαλύτερα και πιο γεµάτα καρύδια στοχεύει η επιφανειακή λίπανση στη βαµβακοκαλλιέργεια, που µπορεί να γίνει είτε µε τη χρήση λιπασµατοδιανοµέα, γραµµικά δίπλα στις γραµµές των φυτών ή µε υδρολίπανση, πρακτική που προτιµάται πλέον λόγω υψηλότερης αποδοτικότητας και ευκολίας στην διαχείριση. Η πρώιµη επιφανειακή εφαρµογή λιπάσµατος, πριν την εµφάνιση των χτενιών, ευνοεί την έγκαιρη είσοδο των φυτών στην αναπαραγωγική φάση και την ανθοφορία και είναι καθοριστικής σηµασίας, για την απόδοση της καλλιέργειας στο κλιµατικό περιβάλλον της Ελλάδας, που το φυτό έχει περιορισµένο κύκλο ανάπτυξης. Επίσης, το επιπλέον άζωτο που πρέπει να εφαρµοστεί πέραν της βασικής λίπανσης, συνήθως χορηγείται σε σπαστές εφαρµογές από την περίοδο του σχηµατισµού των πρώτων χτενιών µέχρι και την κορύφωση της άνθησης και του σχηµατισµού των πρώτων καρυδιών µέσα στον Ιούλιο. Παράλληλα, το αναγκαίο κάλιο µπορεί επίσης να χορηγηθεί συµπληρωµατικά ως επιφανειακό λίπασµα την περίοδο του σχηµατισµού και ανάπτυξης των ινών στα καρύδια µε σκοπό την αισθητή αύξηση των αποδόσεων και τη ποιοτική βελτίωση της ίνας. Οι γεωπόνοι συνιστούν ωστόσο προσοχή στην εφαρµογή του λιπάσµατος, καθώς το πλέονασµα αζώτου συντελεί σε αυξηµένη βλαστική ανάπτυξη, καθυστέρηση του ανοίγµατος των καρυδιών και τελικώς την συγκοµιδή, κάτι που µπορεί να θέσει την παραγωγή σε κίνδυνο λόγω των πρώτων φθινοπωρινών βροχών.

CORTEVA

Το υψηλής ακρίβειας ρομπότ ψεκασμού ARA, σε Ημαθία και Πέλλα

της Θέκλης Μπούρτζινου*

Η Corteva Agriscience Ελλάς παρουσίασε σε επιλεγµένους παραγωγούς και γεωπόνους το ARA το µοναδικό ροµποτικό ψεκαστικό υψηλής ακριβείας. Η παρουσίαση έγινε µε επίδειξη των δυνατοτήτων του ARA στις 25 – 27 Μαΐου στην Ηµαθία και στην Πέλλα σε χωράφια µε καλλιέργεια βαµβακιού. Τις εκδηλώσεις τίµησαν µε την παρουσία τους οι Alexandre Vuillod που εκπροσώπησε την κατασκευάστρια εταιρεία ecorobotix, Flavio Cozzoli Corteva EU Head Europe of Digital Agronomy & Innovation, καθώς και στελέχη της Corteva Agriscience Ελλάς. Η κεντρική παρουσίαση και η φιλοξενία των καλεσµένων έγινε στο Αγρόκτηµα Σαρρηκυριακίδη.

Το ARA είναι η δοκιµασµένη λύση
για τη µείωση χρήσης των αγροχηµικών, τη συµµόρφωση µε τους αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισµούς και την αύξηση των αποδόσεων και της κερδοφορίας στη γεωργία. Πρόκειται για µια Τεχνολογική καινοτοµία και πρωτοποριακή µέθοδο στη γεωργία ακριβείας.

Το ARA πραγµατοποιεί  τον πιο ακριβή ψεκασµό (στοχεύει µόνο µεµονωµένα ζιζάνια, όχι τις καλλιέργειες ή το έδαφος). Η εφαρµογή εκλεκτικών ζιζανιοκτόνων γίνεται σε ζιζάνια µόνο. Ψεκάζονται και ζιζάνια τα οποία βρίσκονται κοντά στη γραµµή των καλλιεργούµενων φυτών. Η εφαρµογή µη εκλεκτικών ζιζανιοκτόνων γίνεται σε ζιζάνια µόνο, αποφεύγοντας κάθε επαφή µε την καλλιέργεια. Τηρείται ζώνη ασφαλείας 4εκ. χωρίς ψεκασµό γύρω από τα καλλιεργούµενα φυτά.

Το ARA, χάρη στον εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας ψεκασµό, προσφέρει µειωµένη φυτοτοξικότητα, αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών και βελτίωση της βιοποικιλότητας. Η δράση του ακροφυσίου κοντά στο έδαφος και τα προστατευτικά καλύµµατα ελαχιστοποιούν τη µετάδοση σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού. Έχει ευελιξία χρήσης ακόµη και υπό συνθήκες ανέµου. Το ευφυές ψεκαστικό  ARA λειτουργεί εξίσου καλά τόσο τη νύχτα όσο και την ηµέρα και µπορεί να καλύπτει έως και 960 στρέµµατα σε 24 ώρες. Τα προστατευτικά καλύµµατα για τον ήλιο προστατεύουν και από τον άνεµο και µειώνουν σηµαντικά την πιθανή µετάδοση σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού.  Στο εµπρόσθιο µέρος του τρακτέρ βρίσκονται µια δεξαµενή νερού 500 λίτρων και µια δεξαµενή ψεκαστικού υγρού 200 λίτρων. Έτσι είναι δυνατή η εν κινήσει αναπλήρωση του ψεκαστικού υγρού στο χωράφι. Μετά την αρχική εφαρµογή υπολογίζεται αυτόµατα το βέλτιστο µείγµα ψεκαστικού υγρού, ώστε να απλοποιηθεί η ολοκλήρωση της εργασίας σε µια συγκεκριµένη έκταση.  Ο χειρισµός του ARA µπορεί να γίνει εύκολα µέσω tablet µε λίγα κλικ. Επιλέγουµε τον τύπο της καλλιέργειας και τον τύπο της εφαρµογής και ο ARA κάνει τα υπόλοιπα. Όλες οι άλλες παράµετροι ρυθµίζονται αυτόµατα, ώστε να ταιριάζουν µε την ταχύτητα και την κατεύθυνση οδήγησης. Το ARA χρησιµοποιεί τεχνολογία τριών φάσεων που ξεκινάει µε τη συλλογή εικόνων από κάµερα και άµεση ανάλυση, στη συνέχεια γίνεται  η αναγνώριση – ταυτοποίηση µεµονωµένων φυτών και ζιζανίων και τέλος γίνεται ο ψεκασµός αγροχηµικών µε εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια φυτό προς φυτό, µόνο προς τα στοχευόµενα φυτά/ζιζάνια.

Η διαχείριση γίνεται µέσω του Cloud. Κατά τη διάρκεια του ψεκασµού, το ARA καταγράφει και αποθηκεύει συνεχώς στο Cloud  δεδοµένα σχετικά µε την καλλιέργεια και τον ψεκασµό. Έτσι έχουµε πρόσβαση σε λεπτοµερή στατιστικά στοιχεία, για παράδειγµα τη δόση και την έκταση της εφαρµογής. Επιπλέον, δηµιουργείται χάρτης εφαρµογής για κάθε αγρό.

Για µέλη του Granular™ Club

Η υπηρεσία προσφέρεται στα µέλη του Granular™ Club που έχει δηµιουργήσει η Corteva Agriscience Ελλάς µε σκοπό  την προσφορά Ψηφιακών Λύσεων Νέας Γενιάς. 

Οι λύσεις της Corteva Agriscienece Hellas για άριστη ποιότητα και απόδοση

Μία σειρά σύγχρονων λύσεων για τις ανάγκες της βαµβακοκαλλιέργειας, είναι σε θέση να προσφέρει η εταιρεία Corteva Agriscience Ελλάς. Στην γκάµα προϊόντων περιλαµβάνονται ο βιοδιεγέρτες BlueN® το λίπασµα Kinsidro® Nutri και τα εντοµοκτόνα Jerdez™ 500 WG και Eskif ® 120 SC.

BlueN

Nέας γενιάς βιοδιεγέρτης, ο οποίος δηµιουργεί µία επιπλέον πηγή αζώτου για τα φυτά.

To BlueN® περιέχει το βακτήριο Methylobacterium symbioticum SB23 που δεσµεύει το ατµοσφαιρικό άζωτο για λογαριασµό της καλλιέργειας. To Methylobacterium symbioticum

επιλέχθηκε λόγω της ιδιαίτερης αποτελεσµατικότητας του σε όλες τις καλλιέργειες.

Πώς λειτουργεί;

 • Εφαρµογή µε ψεκασµό φυλλώµατος.
 • Κατόπιν εφαρµογής, τα βακτήρια εισέρχονται εντός του φυτού µέσω των στοµατίων, αποικιζοντάς το.
 • Η δράση του συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου του φυτού.
 • Τα αποτελέσµατα είναι ορατά σε 3-4 εβδοµάδες από την εφαρµογή

Γιατί να το επιλέξω;

 • Συµβάλει στη µείωση εκποµπών άνθρακα και την αειφορία.
 • Φυσική πηγή αζώτου.
 • Εξαιρετική λύση σε συνθήκες «Οριακών εισροών αζώτου».
 • Αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών ανεξάρτητα από την στρατηγική της αζωτούχου λίπανση.

Kinsidro Nutri

Το Kinsidro® Nutri είναι λίπασµα ΕΚ, αποτελεί στερεό µείγµα χηµικών και συµπλόκων µικροθρεπτικών συστατικών µε στόχο την εφαρµογή του στην καλλιέργεια µέσω ψεκασµού φυλλώµατος. Περιέχει µικροθρεπτικά στοιχεία, όπως βόριο (Β), κοβάλτιο (Co), χαλκό (Cu), σίδηρο (Fe), µαγγάνιο (Mn), µολυβδαίνιο (Mo) και ψευδάργυρο (Zn).

Τα οφέλη του

Η δράση του Kinsidro® Nutri:

 • Αυξάνει την κυτταρική διαίρεση και επιµήκυνση.
 • Συνεισφέρει στην αύξηση της περιεκτικότητας σε Χλωροφύλλη.
 • Βοηθά στην αντιµετώπιση των καταπονήσεων της καλλιέργειας.
 • Συµβάλλει στην αύξηση της βιοµάζας και της τελικής απόδοσης του φυτού.

Jerdez 500 WG

Το Jerdez™ 500 WG είναι διασυστηµατικό εντοµοκτόνο το οποίο διαθέτει έναν µοναδικό τρόπο δράσης. Κινείται µέσω των ξυλωδών αγγείων και έχει διελασµατική κίνηση εντός των φυτικών ιστών. Xάρη στη δραστική ουσία του Isoclast active, επιτυγχάνει άµεσα αποτελέσµατα µε παρατεταµένη διάρκεια δράσης. Το Isoclast ανήκει στην οµάδα 4C δηλαδή στις σουλφοξαµίνες ενώ τα νεονικοτινοειδή ανήκουν στην υποοµάδα 4Α. Παρουσιάζει πολύπλοκες και µοναδικές αλληλεπιδράσεις µε τη θέση-στόχο, οδηγώντας σε διαφορετικό µεταβολισµό από τα νεονικοτινοειδή. Συνεπώς, ο τρόπος δράσης του Isoclast διαφέρει από εκείνο των νεονικοτινοειδών. Στοχεύει τους εχθρούς του βαµβακιού Αφίδα, Λύγκο και Τζιτζικάκι και δρα κυρίως δια της επαφής και δια της κατάποσης. Η εφαρµογή του Jerdez γίνεται κατά την εµφάνιση των πρώτων κιόλας αποικιών των εντόµων. ∆εν παρουσιάζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα µε εντοµοκτόνα άλλων χηµικών οµάδων. Aποτελεί δε ιδανική επιλογή για προγράµµατα διαχείρισης ανθεκτικότητας.

Eskif 120 SC

To Eskif ® 120 SC δρα δια της επαφής και του στοµάχου, στοχεύοντας στο νευρικό σύστηµα των εντόµων και πιο συγκεκριµένα στα σηµεία σύναψης των υποδοχέων της ακετυλοχολίνης [nicotinic acetylcholine (nAChRs)], ενώ η κίνηση του εντός των φυτικών ιστών επιτυγχάνεται διελασµατικά.  Έτσι, τα συµπτώµατα εµφανίζονται ταχύτατα και ο θάνατος των εντόµων προκαλείται σε λίγες µόνο ώρες από την εφαρµογή. Καταπολεµά αποτελεσµατικά όλα τα στάδια του πράσινου σκουληκιού (Heliothis armigera) και ο κατάλληλος χρόνος εφαρµογής του Eskif® 120 SC τοποθετείται µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών (L1-L2). Το Eskif® 120 SC αποτελεί ιδανική επιλογή για Προγράµµατα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης (IPM).

*Category Marketing Manager- Insecticides & Nematicides 


Yara

Με την γνώση της Yara η επιφανειακή λίπανση του βαμβακιού

του Νίκου Μυτιλέκα*

Τα βαµβάκια την περίοδο που διανύουµε βρίσκονται στη φάση της βλαστικής ανάπτυξης, πριν από την εµφάνιση των πρώτων ανθοφόρων οφθαλµών (χτένια). Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από την έντονη ανάπτυξη των βλαστών, του ριζικού συστήµατος και της φυλλικής τους επιφάνειας. Το σηµαντικότερο ποσοτικά θρεπτικό στοιχείο που χρειάζεται η καλλιέργεια στο στάδιο αυτό, είναι το άζωτο.

Το άζωτο είναι απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο για τη διασφάλιση υψηλών αποδόσεων. Η θετική επίδραση του στην απόδοση της παραγωγής οφείλεται κυρίως στην αύξηση του αριθµού των καρυδιών και του βάρους τους, και επηρεάζει τόσο το βάρος των σπόρων όσο και των ινών.

Η χορήγηση αζώτου ωστόσο, σε ποσότητες πέραν του επιπέδου επάρκειας, ευνοεί την βλαστική ανάπτυξη σε βάρος της καρποφορίας, µπορεί να προκαλέσει ανθόπτωση και καρπόπτωση, οψιµίζει την παραγωγή, επηρεάζει αρνητικά την αναλογία των ινών και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σπόρων, ενώ δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για προσβολές από έντοµα.

Για το λόγο αυτό, η τεχνολογία του αζωτούχου λιπάσµατος, ο χρόνος αλλά και η δόση εφαρµογής παίζουν σηµαντικό ρόλο στην άριστη τροφοδοσία και αξιοποίηση του αζώτου από τα φυτά.

Το YaraVera AMIDAS 40-0-0+14SO3 κυριαρχεί παγκοσµίως στις επιφανειακές λιπάνσεις των εκτατικών καλλιεργειών.

■ Περιέχει άζωτο και θείο σε αναλογία 7:1, παρόµοια µε αυτή της οργανικής ουσίας του εδάφους. Το άζωτο και το θείο είναι απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τη λειτουργία και ανάπτυξη των φυτών και καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τις αποδόσεις των καλλιεργειών. Ο ιδανικός συνδυασµός των δύο στοιχείων διασφαλίζει την καλύτερη αξιοποίηση του αζώτου, αλλά και µια αποδοτικότερη θρέψη των καλλιεργειών µε ανώτερα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά παραγωγής.

■ Χάρη στην ειδική τεχνολογία του, διασφαλίζεται η σταθερή και διαρκής τροφοδοσία των φυτών µε άζωτο και θείο για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

■ Είναι οµοιογενές χηµικό λίπασµα και όχι blend (ο κάθε κόκκος λιπάσµατος έχει σταθερή σύνθεση και δεν προέρχεται από τη µηχανική ανάµιξη ουρίας και θειικής αµµωνίας). ∆ιασφαλίζεται έτσι η οµοιόµορφη διασπορά του λιπάσµατος στο χωράφι κατά τη στιγµή της εφαρµογής του και εποµένως η σωστή λίπανση της καλλιέργειας.

■ Έχει µικρότερες απώλειες αζώτου λόγω εξάτµισης. Μετά την εφαρµογή του στο χωράφι, το YaraVera AMIDAS µειώνει την τιµή του εδαφικού pH, περιορίζοντας έτσι τις απώλειες αζώτου στην ατµόσφαιρα λόγω εξάτµισης.

Υδρολίπανση στο βαµβάκι

Στις περιπτώσεις που υπάρχει η δυνατότητα υδρολίπανσης στο βαµβάκι, τα προϊόντα YaraTera AMNITRA, YaraBela EXTRAN και YaraBela EURA καλύπτουν άριστα τις αυξηµένες ανάγκες της καλλιέργειας σε άζωτο. Εκµεταλλευόµενοι τα οφέλη της υδρολίπανσης, στις περιπτώσεις που επιθυµούµε να ενισχύσουµε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής µε την προσθήκη φωσφόρου και καλίου, η Yara διαθέτει την καινοτόµα σειρά λιπασµάτων YaraRega™.

Τα YaraRega™ είναι η νέα παγκόσµια σειρά σύνθετων NPK υδατοδιαλυτών κοκκωδών λιπασµάτων µε ιχνοστοιχεία και αποτελεί µια ανταγωνιστική εναλλακτική πρόταση σε σχέση µε τον παραδοσιακό τρόπο λίπανσης των υπαίθριων καλλιεργειών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη σύνθεση των λιπασµάτων, επισκεφτείτε το site της Yara
www.yara.gr.

∆ιαφυλλικές εφαρµογές

Οι µεταβλητές καιρικές συνθήκες που παρατηρούνται συχνά την περίοδο αυτή, προκαλούν δυσκολίες στην οµαλή ανάπτυξη των φυτών. Η εφαρµογή του YaraVita BIOTRAC είναι ουσιαστικής σηµασίας για τη φυσιολογία των φυτών στο στάδιο αυτό.

Το YaraVita BIOTRAC είναι ένα υγρό διαφυλλικό σκεύασµα µε επιλεγµένα βιοενεργά συστατικά που βοηθάει τα φυτά να λειτουργήσουν οµαλά, ακόµα και σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες, ενισχύοντας την ανάπτυξή τους και αυξάνοντας την πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος.

Από το στάδιο της εµφάνισης των πρώτων λουλουδιών η διαφυλλική εφαρµογή του εξειδικευµένου βιοδιεγέρτη YaraVita BIOMARIS σε συνδυασµό µε το YaraVita SENIPHOS, ενισχύουν την καρποφορία των φυτών, τροφοδοτούν τα φυτά µε ενέργεια για την καλύτερη αξιοποίηση του αζώτου από το έδαφος, περιορίζουν την πτώση των καρυδιών και ενισχύουν το βάρος τους.

*Marketing & Agronomy Manager, Yara Ελλάς

Κ&ΝΕυθυμιάδης

Η αποτελεσματική λύση στο βαμβάκι με σεβασμό στα ωφέλιμα από το TEPPEKI 50WG

του Χρήστου Τέγου*

Προστατεύοντας τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών επιτυγχάνεται οµοιοµορφία, πρωιµότητα και ισορροπία στη καλλιέργεια. Οι εντοµολογικοί εχθροί που είναι πιθανόν να εµφανιστούν αυτή την περίοδο είναι ο θρίπας, ο λύγκος και οι αφίδες. Η περίοδος αυτή συµπίπτει µε την εγκατάσταση και τον πολλαπλασιασµό των ωφέλιµων για την καλλιέργεια εντόµων και την έντονη αναπαραγωγή τους. Αποφεύγοντας τους ψεκασµούς µε προϊόντα που είναι επιβλαβή για τα ωφέλιµα έντοµα αποτρέπεται η έξαρση των εντοµολογικών εχθρών και αποκαθίσταται ισορροπία στην καλλιέργεια.

Οι ενέργειες για τον επιτυχηµένο έλεγχο των εντοµολογικών προσβολών αυτής της περιόδου είναι οι εξής:

■ Σωστή και τακτική παρακολούθηση της καλλιέργειας.

■ Εφαρµογή αποτελεσµατικών εντοµοκτόνων µε µεγάλη διάρκεια δράσης έναντι των επιβλαβών εντόµων.

■ Προστασία του πληθυσµού των ωφέλιµων εντόµων και χρησιµοποίηση σκευασµάτων µε ήπιο τοξικολογικό προφίλ.

Για την καταπολέµηση των µυζητικών εντόµων στο βαµβάκι η Κ&Ν Ευθυµιάδης προτείνει εφαρµογές µε Teppeki® 50WG, το καινοτόµο εντοµοκτόνο που έχει κατακτήσει την προτίµηση των παραγωγών βαµβακιού τόσο για την αποτελεσµατικότητά του, όσο και για τη διάρκεια προστασίας της καλλιέργειας.

Τι είναι το Teppeki® 50WG

Το Teppeki® 50WG (flonicamid 50%) είναι διασυστηµατικό εντοµοκτόνο µε δράση ενάντια στα µυζητικά έντοµα της τάξης των Ηµιπτέρων. Ανήκει στη νέα χηµική οµάδα των πυριδινοκαρβοξαµιδίων και δρα στη λειτουργία των χορδοτονικών οργάνων του εντόµου, που είναι υπεύθυνα για την αίσθηση της κίνησης στα έντοµα. Αυτό παρεµποδίζει –µεταξύ άλλων λειτουργιών– την ικανότητα των εντόµων να τρέφονται, µε αποτέλεσµα να πεθαίνουν από ασιτία.

Το Teppeki® διαθέτει ήπιο τοξικολογικό προφίλ ως προς τα κύρια ωφέλιµα αρθρόποδα.

Πλεονεκτήµατα του Teppeki® 50WG

■ Νέα χηµική οµάδα.

■ Μοναδικός τρόπος δράσης.

■ Έντονη διασυστηµατική και διελασµατική κίνηση για καλύτερη προστασία.

■ Αποτελεσµατικότητα που δεν επηρεάζεται από τις θερµοκρασίες του περιβάλλοντος.

■ Ήπιο τοξικολογικό προφίλ.
 

*Υπεύθυνος Ανάπτυξης Καλλιεργειών, Τεχνικής Υποστήριξης & Mkt Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

Gavriel 

Nutrimore με τεχνολογία διπλής ασπίδας προστασίας αζώτου

της Iωάννας Καλκούνου*

Το άζωτο είναι στοιχείο κλειδί για υψηλές παραγωγές στο βαµβάκι. Ιδίως χρονιές σαν τη φετινή που όπως δείχνουν οι προβλέψεις  η τιµή του παραγόµενου προϊόντος θα είναι πολύ καλή η απόφαση για την επιλογή του κατάλληλου αζωτούχου λιπάσµατος γίνεται ακόµα πιο κρίσιµη.

Είναι δεδοµένο ότι κοινά λιπάσµατα µε υψηλό ποσοστό ουρεϊκού αζώτου όπως είναι η απλή ουρία ή η απλή ουροθειϊκή (σύµπλοκη ή σύµµεικτη) κ.α. έχουν πάνω από 40% απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης τις πρώτες κιόλας ώρες µετά την εφαρµογή τους. Λιπάσµατα επίσης µε υψηλό ποσοστό νιτρικού αζώτου όπως η νιτρική αµµωνία, ασβεστούχος νιτρική αµµωνία, νιτροθειϊκή κ.α. έχουν πάνω από 50% απώλειες αζώτου λόγω έκπλυσης. Τόσο µεγάλες απώλειες σε άζωτο σηµαίνουν αύξηση κοστολογίων της λίπανσης και µειωµένη απόδοση σοδειάς. Για αυτούς τους λόγους τα στεθεροποιηµένα αζωτούχα λιπάσµατα µε κύριους πρωταγωνιστές τη σταθεροποιηµένη ουροθειϊκή και σταθεροποιηµένη ουρία προφανώς και έχουν προβάδισµα. ∆εν είναι όµως όλα τα σταθεροποιηµένα λιπάσµατα ίδια ούτε και οι τεχνολογίες που εµπεριέχουν γι’ αυτό και σαφέστατα υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στην αποτελεσµατικότητά τους.

Η Gavriel για εγγυηµένα αυξηµένες αποδόσεις προτείνει Nutrimore Winner ή N-PLUS. Πρόκειται για σταθεροποιηµένα λιπάσµατα που ήδη κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά πάνω από δέκα χρόνια και έχουν κερδίσει την εµπιστοσύνη χιλιάδων παραγωγών. Τα Nutrimore αζώτου της Gavriel µπορούν και εγγυώνται αύξηση σοδειάς γιατί είναι τα µοναδικά σταθεροποιηµένα λιπάσµατα µε διπλή ασπίδα προστασίας.

ΑΣΠΙ∆Α 1: Το Nutrimore Winner παράγεται πάντα και µόνο µε θειϊκή αµµωνία- χαµηλής οξύτητα γι’ αυτό και είναι η µόνη σταθεροποιηµένη ουροθειϊκή που παραµένει δραστική και άρα αποτελεσµατική για τουλάχιστον ένα χρόνο από την ηµέρα της ενσάκισης. Για την παραγωγή των περισσοτέρων (σταθεροποιηµένων) ουροθειϊκών χρησιµοποιούνται κοινές θειϊκές αµµωνίες οι οποίες από την φύση τους έχουν πολύ υψηλή οξύτητα. Χιλιάδες πειραµατικά στην Αµερική αλλά και παγκοσµίως που πραγµατοποιήθηκαν σε αξιόπιστα εργαστήρια έχουν αποδείξει ότι στις ουροθειϊκές που στην παραγωγή τους χρησιµοποιήθηκε θειϊκή αµµωνία υψηλής οξύτητας, ο σταθεροποιητής NBPT απενεργοποιήθηκε µέσα σε 15 ηµέρες από την συσκευασία του προϊόντος. Αυτό έχει ως συνέπεια τελικά η θεωρητικά σταθεροποιηµένη ουροθειϊκή από την ώρα της συσκευασίας της, µέχρι να φτάσει στο χωράφι, τελικά να λειτουργεί σαν µια απλή ουροθειϊκή και πρακτικά το λίπασµα να χάνει πάνω από το 40% των µονάδων αζώτου που περιέχει στον αέρα, τις πρώτες ώρες µετά την εφαρµογή του.

ΑΣΠΙ∆Α 2: Το Nutrimore Winner αλλά και όλοι οι υπόλοιποι αζωτούχοι τύποι της σειράς λιπασµάτων Nutrimore, είναι το µόνα σταθεροποιηµένα λιπάσµατα που περιέχουν AGROTAIN- το µόνο γνήσιο και µε πατέντα Αµερικάνικο σταθεροποιητή ουρεάσης. Το AGROTAIN είναι ένα µίγµα από NBPT και συγκεκριµένες βοηθητικές ουσίες και όχι απλά NBPT. Οι βοηθητικές ουσίες που εµπεριέχονται στο AGROTAIN προέκυψαν µετά από πολυάριθµα πειράµατα και χρόνια πειραµατισµού τόσο στην Αµερική όσο και σε πολλές άλλες χώρες σε διάφορες περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Αποδείχτηκε ότι χωρίς αυτές ή µε τη χρήση διαφορετικών βοηθητικών ουσιών το NBPT γίνεται πολύ ασταθές και χάνει άµεσα την αποτελεσµατικότητά του.

Για τους παραπάνω λόγους τα Nutrimore Winner και N-PLUS είναι τα µόνα που παραµένουν 100% σταθεροποιηµένα και άρα αποτελεσµατικά τουλάχιστον ένα χρόνο µετά την συσκευασία τους.

Επιπλέον, τα Nutrimore δεν είναι λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης. ∆ίνουν άζωτο από το πρώτο λεπτό.

Γι΄αυτό και είναι η καλύτερη επιλογή και για όψιµες επιφανειακές εφαρµογές. Αυτό σε συνδυασµό µε τις µηδενικές απώλειες που έχουν δίνει την δυνατότητα για κάλυψη των αναγκών των φυτών σε άζωτο µε µία µόνο εφαρµογή λίπανσης.

Τέλος τα Nutrimore Winner και N-PLUS είναι πιο πυκνά σε σχέση µε τα περισσότερα κοινά αζωτούχα όπως η Νιτρική Αµµωνία, Νιτροθειϊκή και Ασβαστούχος Νιτρ. Αµµωνία. Αυτό σε συνδυασµό µε τις µηδενικές απώλειες που έχουν σε άζωτο λόγω του AGROTAIN δίνουν την δυνατότητα για χρήση έως και 50% λιγότερων κιλών λιπάσµατος σε σχέση µε τα κοινά αζωτούχα λιπάσµατα και µείωση του κόστους λίπανσης κατά 20-30%.

 Η επένδυση σε άζωτο είναι σοβαρή απόφαση. Απώλεια σε άζωτο, σηµαίνει απώλεια σε αποδόσεις και άρα σε χρήµατα. Η αζωτούχος λίπανση δεν θέλει κόπο -θέλει Nutrimore, τα µόνα που όπως απέδειξε και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας εγγυώνται τουλάχιστον 15% αύξηση σοδειάς, οικονοµία και κερδοφορία.

*Εδαφολόγος, Γεωπόνος MSC της εταιρείας Gavriel

Timac Agro - ΛΥΔΑ

Ισχυρός βιοδιεγέρτης για το βαμβάκι Fertileader Gold για διαφυλλική εφαρμογή

της Έφη Πισκόπου*

Στην καλλιέργεια του βαµβακιού οι αποδόσεις επηρεάζονται από ποικίλους αγρονοµικούς παράγοντες, όπως είναι η καλή εγκατάσταση της καλλιέργειας, που θα προωθήσει την ανάπτυξη ενός ισχυρού και ανθεκτικού φυτού και θα προσδώσει τη µέγιστη δυνατή ανθοφορία.

Ειδικότερα, η περίοδος της άνθησης αποτελεί ίσως το πιο κρίσιµο στάδιο για τις τελικές αποδόσεις, καθώς καθορίζεται ο αριθµός και το βάρος των καρυδιών που θα συγκοµιστούν. Εποµένως, ο σχηµατισµός, η διατήρηση και το άνοιγµα µέγιστου αριθµού καρυδιών αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο παραγωγός κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας.

Στα παραπάνω εκτός από τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες και τις καλλιεργητικές τεχνικές που ακολουθούνται, καταλυτικό ρόλο κατέχει ο παράγοντας της θρέψης. Το βαµβάκι είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σε διάφορα θρεπτικά στοιχεία τα οποία σε περίπτωση έλλειψής τους επιδρούν αρνητικά στην καρποφορία, οδηγώντας σε µειωµένες αποδόσεις. 

 

Ένα από αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι και το βόριο το οποίο διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην σωστή ανάπτυξη του βαµβακιού, αλλά και στην καλύτερη καρποφορία. Αποτελεί ένα αρκετά δυσκίνητο στοιχείο στα φυτά, τα επίπεδα του οποίου έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στην βιωσιµότητα, την γονιµότητα της γύρης και τον σχηµατισµό των αναπαραγωγικών οργάνων. Συγκεκριµένα, σε περιπτώσεις έλλειψης βορίου παρατηρούνται συµπτώµατα ανώµαλης ανάπτυξης, µε ανάγλυφα και αποχρωµατισµένα φύλλα, µε σκουρόχρωµους δακτυλίους στον µίσχο, οδηγώντας  στην παραµόρφωση και την νέκρωση του φυτού. Ακόµα, παρατηρείται µειωµένος σχηµατισµός ανθέων ακανόνιστου σχήµατος, µε αποτυχία συγκράτησής τους από το φυτό, καθώς και απόρριψη καρυδιών επιφέροντας µειωµένη τελική παραγωγή.

Επιπλέον, ένα θρεπτικό στοιχείο ιδιαίτερης σηµασίας είναι το µολυβδαίνιο, καθώς συµµετέχει σε πολλές φυσιολογικές και βιοχηµικές διαδικασίες, όπως είναι η µετατροπή των διαφόρων µορφών αζώτου, καθιστώντας το αφοµοιώσιµο από τα φυτά. Συνεπώς, σε συνθήκες ανεπάρκειας του στοιχείου αυτού παρατηρούνται νεκρωτικά σηµεία, ενώ τα φύλλα παίρνουν µορφή σχήµατος «κουταλιού» µε περιορισµό στην ανάπτυξη του ελάσµατος.

Η πρόταση της Timac Agro | ΛΥ∆Α

Τα προϊόντα FERTILEADER της Timac Agro | ΛΥ∆Α αποτελούν µια κατηγορία εξειδικευµένων βιοδιεγερτών κατάλληλων για διαφυλλική χρήση, που στοχεύουν στην µεγιστοποίηση των αποδόσεων της καλλιέργειας, ενισχύοντας τις φυσιολογικές διεργασίες του φυτού. Το διαφοροποιόν στοιχείο των FERTILEADER είναι η πατενταρισµένη µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία SEACTIV®, ένα σύµπλοκο 100% φυτικής προέλευσης που αποτελείται από ειδικά επιλεγµένα αµινοξέα, γλυκίνη µπεταΐνη και το σύµπλεγµα IPA. Χάρη στη σύσταση του συµπλόκου στα συστατικά αυτά επιτυγχάνεται µεγαλύτερος βαθµός απορρόφησης και η διασυστηµατικότητα του προϊόντος, ενώ παράλληλα προσδίδεται προστασία και αντοχή της καλλιέργειας στις αβιοτικές καταπονήσεις συµβάλλοντας σε υψηλότερες αποδόσεις.

∆εδοµένης της σηµαντικότητας του βορίου και του µολυβδαινίου στο βαµβάκι, η Timac Agro | ΛΥ∆Α  προτείνει την εφαρµογή του FERTILEADER GOLD, ενός πανίσχυρου βιοδιεγέρτη εµπλουτισµένου µε τα στοιχεία αυτά και εγκεκριµένο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

Στην καλλιέργεια του βαµβακιού οι διαφυλλικές εφαρµογές του FETILEADER GOLD, στο στάδιο της εµφάνισης των χτενιών έως και τα αρχικά στάδια της ανθοφορίας, σε συνδυασµό µε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα θρέψης της Timac Agro | ΛΥ∆Α, έχει ως αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση και πρωίµιση της τελικής παραγωγής. Ειδικότερα, συµβάλει στον σχηµατισµό ικανοποιητικού αριθµού ανθέων, µεγαλύτερου αριθµού και βάρους καρυδιών καθώς και στον περιορισµό των απώλειών τους. Τέλος, έρευνες έχουν δείξει την σηµαντική επίδραση του βορίου και το µολυβδαινίου στην αντοχή, το µήκος, τη λεπτότητα και την ωριµότητας της ίνας.

*Business Development & Product Manager

Ολόκληρο το αφιέρωμα της Agrenda στις τεχνικές φροντίδας στο βαμβάκι διαθέσιμο εδώ
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία