Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Φέτος πληρώνει διπλά η επένδυση σε υβρίδια και φροντίδες στο καλαμπόκι

Εφόδια που επιτρέπουν αποδόσεις αρκετά κιλά πάνω από τον 1,5 τόνο ανά στρέµµα, µαζί µε τη συνδεδεµένη ενίσχυση των 55 ευρώ, διαµορφώνουν µια ευνοϊκή συγκυρία φέτος για την καλλιέργεια καλαµποκιού. Τα σηµερινά επίπεδα τιµών στην αγορά αρκούν από µόνα τους για πείσουν τους επιµελείς παραγωγούς, ενώ τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης για τη νέα σοδειά στην περιοχή των 260 ευρώ ο τόνος στα εµπορικά κέντρα της κεντρικής Ευρώπης δίνουν ένα χειροπιαστό κίνητρο για µια σοβαρή επένδυση στις φροντίδες.

23-36_cover_2

Γιάννης Ρούπας

4800
2

Να παντρέψει το σύγχρονο γενετικό υλικό µε τις κατάλληλες τεχνικές φροντίδες ώστε να κατασκευάσει µία κερδοφόρα φόρµουλα καλείται φέτος περισσότερο από ποτέ ο καλλιεργητής που θα επιλέξει να σπείρει καλαµπόκι. Η νοοτροπία της περσινής περιόδου πως «ό,τι και αν µπει, θα πληρωθεί καλά» πλέον δεν είναι επίκαιρη και ο αγρότης πρέπει να βγάλει χαρτί και µολύβι ώστε να υπολογίσει προσεκτικά τις κινήσεις του. Φέτος, περισσότερο από ποτέ, η επιλογή υβριδίου στο καλαµπόκι και του κατάλληλου πλάνου λίπανσης αποτελεί ευκαιρία για επένδυση και όχι απλώς υποχρέωση. Στις εκτατικές καλλιέργειες, η µεγιστοποίηση των στρεµµατικών αποδόσεων (1.800 -2.000 κιλά στην περίπτωση του καλαµποκιού) οδηγεί µαθηµατικά και στην αριστοποίηση των δυνητικών εσόδων. Από την πλευρά των εισροών, οι απαιτήσεις θρέψης της καλλιέργειας καλαµποκιού είναι γνωστές και ευρέως καταγεγραµµένες. Ο παραγωγός θα πρέπει να γνωρίζει πως το καλαµπόκι θεωρείται ως µία από τις πιο αζωτόφιλες καλλιέργειες, µε αποτέλεσµα οι νέες τεχνολογίες που βελτιστοποιούν τη µορφή στην οποία προσφέρεται το άζωτο και παράλληλα εξαλείφουν τα φαινόµενα έκπλυσης στον υδροφόρο ορίζοντα, να είναι εκείνες στις οποίες δικαιολογηµένα επενδύουν περισσότερο οι εταιρείες.

Επίσης, η επιλογή του κατάλληλου υβριδίου µπορεί µε τη σειρά της να προσφέρει λύσεις και ευκαιρίες για τον παραγωγό. Για παράδειγµα, η αξιοποίηση γενετικά βελτιωµένου υλικού που µεγεθύνει το χρονικό παράθυρο συγκοµιδής µπορεί να προσφέρει επιπλέον ασφάλεια στον παραγωγό, ενώ άλλες λύσεις σπόρων µπορούν να αποδώσουν περισσότερο προϊόν ακόµη και σε ήπιες ξηροθερµικές συνθήκες.


Αρχή µε φώσφορο,  συνέχεια µε άζωτο

Ξεκινώντας, πριν εφαρµοστεί οποιαδήποτε µέθοδος λίπανσης, πρέπει να προηγηθεί έλεγχος του εδάφους (σε εξάµηνη ή ετήσια βάση). Κάθε χωράφι είναι µοναδικό και, ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των εδαφολογικών αναλύσεων, καθώς και το ιστορικό του αγρού. Τα δύο σηµαντικότερα στοιχεία που καθορίζουν την απόδοση στο καλαµπόκι είναι ο τελικός αριθµός φυτών και το βάρος των κόκκων ανά σπάδικα. Ο φώσφορος αποτελεί συστατικό των νουκλεϊκών οξέων (DNA & RNA), είναι ουσιώδης για τη δηµιουργία νέων φυτικών ιστών αλλά και τη µεταφορά ενέργειας µέσα στο φυτό. Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι ο φώσφορος είναι απολύτως απαραίτητος κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της ρίζας στο καλαµπόκι, οι παραγωγοί συνήθως τον ενσωµατώνουν µαζί µε µικρές ποσότητες αζώτου και καλίου στη βασική λίπανση τέλη Μαρτίου µε αρχές Απριλίου. Να σηµειωθεί πως στις αρχικές εφαρµογές δεν χρειάζεται να εισαχθεί σηµαντική ποσότητα αζώτου στο χωράφι, αφού το καλαµπόκι φαίνεται να χρησιµοποιεί λιγότερο από το 10% του αζώτου του πριν αρχίσει η ταχεία βλαστική ανάπτυξη. Άλλωστε στην πρώιµη αζωτούχα λίπανση µπορεί να σπαταληθεί πολύ πρώτη ύλη, ειδικά σε κλιµατικές συνθήκες όπως της Ελλάδας, όπου την άνοιξη και το καλοκαίρι συνήθως καταγράφονται σηµαντικές βροχοπτώσεις. Το πλάνο θρέψης θα πρέπει να προσφέρει επίσης και όλα τα ιχνοστοιχεία που απαιτεί η καλλιέργεια για να ευδοκιµήσει, αφού τυχόν έλλειψη µαγνησίου, θείου, σιδήρου, βορίου, ασβεστίου και ψευδαργύρου µπορεί να οδηγήσει σε περιορισµό της ανάπτυξης και εποµένως της τελικής απόδοσης του καλαµποκιού.

Corteva

Τεχνολογία σπόρων από την Corteva Agriscience

του Γιώργου Ζανάκη*

Το καλαµπόκι κερδίζει ολοένα και µεγαλύτερη «βαρύτητα» ως εµπορικό προιόν συνδεδεµένο µε την διατροφή ανθρώπων, ζώων και την παραγωγή ενέργειας. Μερικοί λόγοι που αυξάνουν την σηµασία του καλαµποκιού είναι η µείωση της καλλιεργούµενης γης και των ανθρώπων που ασκούν γεωργία, η αστυφιλία, η αύξηση του πληθυσµού της γης και η κλιµατική αλλαγή.

Η τιµή του καλαµποκιού είναι και θα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα σύµφωνα µε τις επικρατέστερες εκτιµήσεις. Όµως η µεταβλητότητα των τιµών στις αγορές και το πολύ αυξηµένο κόστος παραγωγής είναι κρίσιµοι παράγοντες που θα καθορίσουν το οικονοµικό αποτέλεσµα για τον παραγωγό.

Περισσότερο από ποτέ η επιτυχία στο καλαµπόκι εξαρτάται από υβρίδια µε:

  1. Μεγάλο δυναµικό παραγωγής και ταυτόχρονα µεγάλη προσαρµοστική ικανότητα.
  2. Ανθεκτικά στο στρες των υψηλών θερµοκρασιών.
  3. Χαµηλή υγρασία συγκοµιδής για την αποφυγή ξηραντικών.
  4. Αποθηκευτική ικανότητα.

Η εξέλιξη της Γενετικής Βελτίωσης του καλαµποκιού µας επιτρέπει να παίρνουµε από τα υβρίδια FAO 500 – 600 την ίδια απόδοση µε τα οψιµότερα υβρίδια πιο σύντοµα µε µικρότερο ρίσκο και λιγότερα η καθόλου ξηραντικά. Ο επαγγελµατίας παραγωγός µπορεί να προγραµµατίσει και να ξεκινήσει την συγκοµιδή των χωραφιών του νωρίτερα και να ρυθµίσει µε περισσότερη άνεση και ασφάλεια τον ρυθµό των αλωνισµών ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες. Επιπλέον µπορεί να ετοιµάσει τα χωράφια του για φθινοπωρινή καλλιέργεια µε καλύτερους όρους.

Τέλος τα υβρίδια αυτού του βιολογικού κύκλου έχουν µεγαλύτερο και ασφαλέστερο χρονικό περιθώριο σποράς συγκριτικά µε τα όψιµα υβρίδια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΣΠΟΡΩΝ LumiGEN®

Η τεχνολογία LumiGEN® παρέχει την πλέον ολοκληρωµένη προστασία έναντι εχθρών και ασθενειών. Αποτελεί ένα ολιστικό σύστηµα επένδυσης σπόρων, µέσω του οποίου δίνονται λύσεις ολοκληρωµένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή.

Στην τεχνολογία LumiGEN® εµπεριέχονται τα πλέον σύγχρονα, καινοτόµα και αποτελεσµατικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα (µυκητοκτόνα και εντοµοκτόνα) επένδυσης σπόρων σε συνδυασµό µε προϊόντα προώθησης της ανάπτυξης, τα οποία διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνηµα της καλλιέργειας (πυκνότητα, οµοιοµορφία, πρώτη ανάπτυξη).

H επένδυση σπόρων µε την τεχνολογία LumiGEN®:

■ ∆ιασφαλίζει µε ακρίβεια την ποσότητα της κάθε δραστικής ουσίας σε κάθε σπόρο.

■ Μειώνει τον κίνδυνο για τον χρήστη και το περιβάλλον.

■ Βελτιώνει τη ροή του σπόρου στη σπαρτική µηχανή.

■ Συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το πρόθεµα Lumi στα σακιά PIONEER® δηλώνει την ύπαρξη κάποιας κατηγορίας LumiGEN®.

Lumiposa® 625 FS

ΝΕΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

Η λύση για την καταπολέµηση της αγρότιδας (καραφατµέ) στο καλαµπόκι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΠΟΡΩΝ Optimum® AQUAmax®

Οι περιορισµοί στην άρδευση είτε στο χρόνο εφαρµογής, είτε στην ποσότητα του νερού εντείνονται µε την πάροδο των ετών. Τα Optimum® AQUAmax® υβρίδια είναι η λύση για µείωση του κινδύνου και σταθεροποίηση της απόδοσης σε ξηροθερµικές συνθήκες και συνθήκες παροδικής έλλειψης νερού. Καλλιεργώντας Optimum® AQUAmax® υβρίδια καλαµποκιού έχουµε:

■ 5% µεγαλύτερη απόδοση σε σχέση µε τη χρήση άλλων υβριδίων.

■ Πιο σταθερή φωτοσύνθεση.

■ Έντονο µετάξωµα.

■ ∆ιατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας.

■ Συγκράτηση νερού στο υπέργειο τµήµα του φυτού.

■ Καλύτερη απορρόφηση νερού από το έδαφος.

Με τη χρήση υβριδίων Optimum® AQUAmax® ο παραγωγός µπορεί:

■ Να επιλέξει µε µεγαλύτερη ασφάλεια την πυκνότητα σποράς που του δίνει το καλύτερο οικονοµικό αποτέλεσµα.

■ Να καλλιεργήσει περισσότερα στρέµµατα καλαµπόκι.

■ Να µειώσει το ρίσκο µιας κακής χρονιάς.

*MARKETING & DEVELOPMENT MANAGERTimac Agro | ΛΥΔΑ 

Οι βιοδιεγέρτες της Timac Αgro | ΛΥΔΑ προσδίδουν αξία στον αραβόσιτο

της Έφης Πισκόπου*

Οι τελικές αποδόσεις στην καλλιέργεια του καλαµποκιού επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Η επιλογή του κατάλληλου υβριδίου, η σύσταση του εδάφους, οι κλιµατολογικές συνθήκες, οι καλλιεργητικές πρακτικές, καθώς και η ορθολογική θρέψη, µπορούν να επηρεάσουν τους συντελεστές της απόδοσης
και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγωγής.

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον καθοριστικό ρόλο της σωστής θρέψης και λίπανσης της καλλιέργειας ως προς τα δυο σηµαντικότερα στοιχεία της απόδοσης: τον τελικό αριθµό και το βάρος των κόκκων ανά σπάδικα. Οι δυο αυτοί παράγοντες ξεκινούν να διαµορφώνονται από τα πρώτα κιόλας στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας και συγκεκριµένα από το στάδιο ανάπτυξης των 7-8 φύλλων. Σε αυτή τη φάση ο σπάδικας έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται, καθορίζοντας τον αριθµό των σειρών των σπόρων που φέρονται στη θηλυκή ταξιανθία.

Εποµένως, σε αυτό το στάδιο είναι ιδιαίτερα σηµαντική η εντοπισµένη εφαρµογή των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων, καθώς και η διέγερση της φυσιολογίας και του φωτοσυνθετικού ρυθµού, µε στόχο τη µέγιστη έκφραση του γενετικού δυναµικού της καλλιέργειας και αποτέλεσµα την αύξηση των αποδόσεων.

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων Ν, P, Zn Mn στην καλλιέργεια του καλαµποκιού

Άζωτο (N): Ο ρόλος του αζώτου στην καλλιέργεια του καλαµποκιού θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικός, λόγω της συνεισφοράς του στην αυξηµένη παραγωγή βιοµάζας. Mέσω της σύνθεσης των πρωτεϊνών και της χλωροφύλλης ευνοείται η διαµόρφωση επαρκούς φυλλικής επιφάνειας και η αποτελεσµατική ανάπτυξη του σπάδικα.

Φώσφορος (P): Η χορήγησή του είναι ανάλογης σηµασίας µε του αζώτου, καθώς λαµβάνει µέρος στην φωτοσύνθεση, την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και την ανάπτυξη του φυτού. Ακόµα, συµβάλλει στην αποικοδόµηση των σακχάρων και του αµύλου, στην µεταφορά των θρεπτικών στοιχείων µέσα στο φυτό και εποµένως στο καλύτερο γέµισµα των κόκκων.

Ψευδάργυρος (Ζn): Πρόκειται για ένα θρεπτικό συστατικό που εµπλέκεται στην ανάπτυξη της καλλιέργειας, µέσω της δηµιουργίας των αυξινών, της σύνθεσης του αµύλου, την ανάπτυξη των ριζών και την ανθοφορία. Η σηµασία του ψευδαργύρου στις τελικές αποδόσεις της καλλιέργειας καλαµποκιού έχει υποστηριχθεί από πληθώρα επιστηµονικών ερευνών. Στον αραβόσιτο παρατηρείται αρκετά συχνά οι κόκκοι που βρίσκονται στο κορυφαίο τµήµα του σπάδικα να µην αναπτύσσονται επαρκώς, καταλήγοντας σε ατελή σχηµατισµό και συνεπώς σε µειωµένες τελικές αποδόσεις. Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται εντονότερα υπό συνθήκες διαφόρων αβιοτικών καταπονήσεων, ανταγωνισµού και έλλειψης θρεπτικών συστατικών, όπως είναι ο ψευδάργυρος. Ο ρόλος του ψευδαργύρου είναι καθοριστικός στη βιωσιµότητα της γύρης, στον αριθµό των σειρών καθώς και το αποτελεσµατικό γέµισµα του σπάδικα, ακόµα και στα ανώτερα σηµεία του, συµβάλλοντας στη µεγιστοποίηση των τελικών αποδόσεων.

Μαγγάνιο (Mn): Η παρουσία του συνεισφέρει στην βελτιστοποίηση της ανάπτυξης του φυτού. Ειδικότερα αποτελεί ένα θρεπτικό συστατικό που εµπλέκεται στο µεταβολικό έλεγχο των σακχάρων καθώς επίσης στη βέλτιστη αφοµοίωση του αζώτου και την µείωση των επιβλαβών νιτρικών ιόντων στο φυτό.

Η πρόταση της TIMAC AGRO | ΛΥ∆Α

Η Timac Agro | ΛΥ∆Α πάντα στο πλευρό του παραγωγού, έρχεται να ενισχύσει την καλλιέργεια του αραβόσιτου µε τους εξειδικευµένους διαφυλλικούς βιοδιεγέρτες της σειράς FERTILEADER, µε τη µοναδική τεχνολογία SEACTIV. Ειδικότερα, ο βιοδιεγέρτης FERTILEADER AXIS, εµπλουτισµένος µε N, P, Zn και Μn, καθώς και ο βιοδιεγέρτης FERTILEADER ORIS πλούσιος επίσης σε N, P, Zn αποτελούν την ιδανική λύση για τη µεγιστοποίηση των αποδόσεων στο καλαµπόκι.

Ο συνδυασµός των παραπάνω θρεπτικών συστατικών µε την πατενταρισµένη τεχνολογία SEACTIV συµβάλλει στην αύξηση της παραγωγής µε:

■ Βέλτιστη απορρόφηση των παρεχόµενων θρεπτικών συστατικών - αποτελεσµατική θρέψη, χάρη στην περιεκτικότητα του συµπλόκου σε ειδικά επιλεγµένα αµινοξέα.

■ Μεγαλύτερη αντοχή στα αβιοτικά stress, για απρόσκοπτη ανάπτυξη της καλλιέργειας, λόγω της παρουσίας του φυσικού οσµολύτη Γλυκίνη Μπεταΐνη

■ ∆ιασυστηµατικότητα του προϊόντος που εξασφαλίζεται µέσω του ΙPA, ενός διασυστηµατικού µεταφορέα που αναδιανέµει αποτελεσµατικά τα θρεπτικά συστατικά και τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης κατά µήκος του φυτού. Παράλληλα διεγείρει τις φυσιολογικές διεργασίες συνεισφέροντας στην αυξηµένη παραγωγή βιοµάζας.

*BUSINESS DEVELOPMENT & PRODUCT MANAGERGavriel 

Πλήρης θρέψη καλαμποκιού για αυξημένες αποδόσεις

του Γιάννη Παπαπάνου*

Η χώρα µας διακρίνεται για τις υψηλές στρεµµατικές αποδόσεις καλαµποκιού. Η υψηλή παραγωγικότητα καθώς και η ταχεία ανάπτυξη της καλλιέργειας του καλαµποκιού την καθιστούν από τις πλέον απαιτητικές όσον αφορά τις ανάγκες θρέψης. Η επαρκής τροφοδοσία µε τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά στο σωστό χρόνο εγγυώνται την µεγιστοποίηση των αποδόσεων.

Πιο συγκεκριµένα, το καλαµπόκι είναι µια από τις πιο αζωτόφιλες καλλιέργειες στον πλανήτη αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη για χρήση λιπασµάτων µε τεχνολογία στο άζωτο, όπως των Nutrimore για υπεροχή στα σηµεία τόσο στη βασική όσο και στην επιφανειακή λίπανση καθώς παρέχουν:

Τα Nutrimore αποτελούν ολοκληρωµένη σειρά καινοτόµων λιπασµάτων νέας τεχνολογίας, ενισχυµένα µε τον σταθεροποιητή ουρεάσης AGROTAIN – προϊόν της Αµερικάνικης εταιρείας Koch Agronomic Services και µεγαλύτερο παραγωγό σταθεροποιητών παγκοσµίως. Τα Nutrimore συνδυάζουν µειωµένο κόστος παραγωγής, αποτελεσµατικότητα, αυξηµένες αποδόσεις και εγγυηµένο κέρδος!

  1. Πλεονέκτηµα στο άζωτο. Τα Nutrimore είναι 100% ενισχυµένα µε τον σταθεροποιητή ουρεάσης Agrotain και χαρακτηρίζονται από µηδαµινές απώλειες αζώτου, παρέχοντας ισχυρή θρέψη και καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες της καλλιέργειας σε όλα τα κρίσιµα στάδια ανάπτυξης. Όσο άζωτο εµπεριέχεται στο λίπασµα φτάνει στα φυτά και η σοδειά αυξάνεται τουλάχιστον κατά 10-15%! Αντιθέτως λιπάσµατα που περιέχουν νιτρικό άζωτο έχουν απώλειες άνω του 50%, λόγω ξεπλύµατος και εξαέρωσης. Οµοίως τα κοινά blending λιπάσµατα χάνουν πάνω από το 30- 40% του αζώτου που περιέχουν λόγω εξαέρωσης. Η µη επαρκής θρέψη και παροχή αζώτου στην καλλιέργεια οδηγεί σε µειωµένες αποδόσεις και µειωµένα έσοδα.
  2. Πλεονέκτηµα στο φώσφορο.Ο φώσφορος που εµπεριέχεται σε όλους τους σύνθετους τύπους Nutrimore είναι 90% υδατοδιαλυτός, άρα σχεδόν πλήρως διαθέσιµος για τα φυτά, συγκριτικά µε άλλα λιπάσµατα που περιέχουν φώσφορο 50- 60% υδατοδιαλυτό. Η άριστη ποιότητα και η επαρκής ποσότητα φωσφόρου των Nutrimore, εξασφαλίζει την άριστη και γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας.
  3. Καινοτόµα DDP ιχνοστοιχεία WOLF TRAX. Οι τύποι Nutrimore που προτείνονται για το καλαµπόκι, περιέχουν ψευδάργυρο νέας καινοτοµίας WOLF TRAX. Αυτός ο τύπος ψευδαργύρου (DDP) δεν είναι ξεχωριστός κόκκος αλλά καλύπτει όλους του κόκκους του λιπάσµατος, εξασφαλίζοντας έτσι τέλεια διασπορά και 100% απορρόφηση από τα φυτά. Επιπλέον δεν εγκλωβίζεται στο έδαφος µε αποτέλεσµα να αποτρέπεται η συνηθισµένη για την καλλιέργεια του καλαµποκιού τροφοπενία ψευδαργύρου στα αρχικά στάδια, κυρίως λόγω χαµηλής θερµοκρασίας του εδάφους. Τα DDP ιχνοστοιχεία WOLF TRAX είναι 10 φορές πιο ισχυρά από τα κοινά ιχνοστοιχεία, γι΄αυτό είναι εγγυηµένα πιο αποτελεσµατικά.
  4. Πλήρη θρέψη. Τα Nutrimore παρέχουν τη δυνατότητα για επιλογή ιδανικού τύπου λιπάσµατος για το καλαµπόκι, µε τέλεια αναλογία σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο αλλά και ψευδάργυρο. Με µία εφαρµογή παρέχουν πλήρη και στοχευµένη θρέψη, εξαλείφοντας τα κόστη που προκύπτουν από επαναλαµβανόµενες εφαρµογές λιπάσµατος.

Nutrimore: Τα µόνα µε διπλή ασπίδα προστασίας στην επιφανειακή λίπανση

Επιλέγοντας Nutrimore WINNER ή Nutrimore N-PLUS στην επιφανειακή λίπανση του καλαµποκιού, η καλλιέργεια επωφελείται της διπλής ασπίδας προστασίας που παρέχουν. Το Nutrimore WINNER παράγεται πάντα και µόνο µε θειϊκή αµµωνία- χαµηλής οξύτητας, γι’αυτό και είναι η µόνη σταθεροποιηµένη ουροθειϊκή που παραµένει δραστική και άρα αποτελεσµατική για τουλάχιστον ένα χρόνο από την ηµέρα της ενσάκισης. Χιλιάδες πειράµατα αξιόπιστων εργαστηρίων στην Αµερική, αλλά και παγκοσµίως, έχουν αποδείξει πως στις ουροθειϊκές για την παραγωγή των οποίων χρησιµοποιήθηκε θειϊκή αµµωνία υψηλής οξύτητας, ο σταθεροποιητής NBPT απενεργοποιήθηκε σχεδόν άµεσα. Αυτό έχει ως συνέπεια το λίπασµα να χάνει µέσω εξαέρωσης πάνω από το 40% των µονάδων αζώτου που περιέχει τις πρώτες ώρες µετά την εφαρµογή του. Επιπλέον σαν επιπλέον ασπίδα προστασίας και στο Nutrimore WINNER αλλά και στο N-PLUS, έρχεται να προστεθεί και η παρουσία του Agrotain, του µόνου γνήσιου και µε πατέντα Αµερικανικού σταθεροποιητή ουρεάσης. Το Agrotain είναι ένα µίγµα NBPT και συγκεκριµένων βοηθητικών ουσιών, όχι ένας απλός NBPT παράγοντας. Οι βοηθητικές ουσίες που εµπεριέχονται στο Agrotain προέκυψαν έπειτα από πολυάριθµα πειράµατα τόσο στην Αµερική όσο και σε πολλές άλλες χώρες µε πληθώρα περιβαλλοντικών συνθηκών. Αποδείχτηκε ότι ελλείψει αυτών ή µε χρήση διαφορετικών βοηθητικών ουσιών το NBPT γίνεται ασταθές και χάνει την αποτελεσµατικότητά του.
Mε τον κατάλληλο τύπο Nutrimore για την βασική και την επιφανειακή λίπανση του χωραφιού η σοδειά αυξάνεται τουλάχιστον κατά 10-15%.

*ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΑ- MBA AUA GAVRIEL MARKETING MANAGER

 


ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ 

Οι προϋποθέσεις για υψηλή και ποιοτική παραγωγή καλαμποκιού

Το καλαµπόκι, εξαιτίας της υψηλής παραγωγικότητας του και της ταχείας ανάπτυξης του, είναι πολύ απαιτητικό σε θρεπτικά στοιχεία και µάλιστα σε µικρό χρονικό διάστηµα. Πρόκειται για καλλιέργεια που εξαντλεί τα αποθέµατα του εδάφους και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις του σε θρεπτικά στοιχεία ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή και ποιοτική παραγωγή. Τα ειδικά για την ελληνική γη προϊόντα της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ (NutrActive©plus, Ωmega fert και Nutrifert Ν-max) εξασφαλίζουν την ποιοτική ανάπτυξη, αλλά και υψηλές στρεµµατικές αποδόσεις.

Κυριότερα θρεπτικά στοιχεία του Καλαµποκιού

■ Άζωτο (Ν) - Το Άζωτο είναι απαραίτητο για την καλή και γρήγορη ανάπτυξη των νεαρών φυτών, την φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φύλλων και την παραγωγή πρωτεϊνών και υδατανθράκων, που θα χρειαστεί το φυτό σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης.

■ Φώσφορος (P) - Ο Φώσφορος προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος, συµβάλλει στην καλή εγκατάσταση της καλλιέργειας, αυξάνει την πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων και του νερού, προάγει τη γονιµότητα της γύρης και προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια για όλες τις µεταβολικές διεργασίες της ανάπτυξης και της παραγωγής.

■ Κάλιο (Κ) - Το Κάλιο ευνοεί τη µηχανική ενίσχυση του σκελετού των φυτών, προωθεί την ανάπτυξη της ρίζας και των φύλλων, ρυθµίζει την αξιοποίηση του νερού και αυξάνει την ανθεκτικότητα σε ασθένειες και αντίξοες καιρικές συνθήκες. Είναι απαραίτητο στοιχείο για την παραγωγή των υδατανθράκων στα φύλλα και την µετακίνηση τους στου καρπούς, κατά τη φάση του «γεµίσµατος».

■ Ψευδάργυρος (Zn) - Ο Ψευδάργυρος ενισχύει το φύτρωµα του σπόρου και την ανάπτυξη της ρίζας και των φύλλων, αυξάνει το ύψος των φυτών και το µέγεθος της φυλλικής επιφάνειας, ενισχύει τη γονιµοποίηση και συµµετέχει, σαν καταλύτης στον σχηµατισµό πολλών σηµαντικών ενζύµων.

Βασική και επιφανειακή λίπανση

Η βασική λίπανση έχει καθοριστική επίδραση στην απόδοση της καλλιέργειας. Εφοδιάζει τα φυτά µε τα θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος, τη βλάστηση και την ανθοφορία. Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι δηµιουργεί τα αποθέµατα, ειδικά σε Φώσφορο και Κάλιο που θα χρειαστούν τα φυτά στα µεταγενέστερα κρίσιµα στάδια της καρποφορίας.

Κατά την επιφανειακή λίπανση επιδιώκεται να καλυφθούν οι ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη βλαστική ανάπτυξη, τον σχηµατισµό των αναπαραγωγικών οργάνων, την καλή ανθοφορία και καρπόδεση και το γέµισµα των καρπών.

Τα πλεονεκτήµατα των NutrActive

(Βασική - Επιφανειακή λίπανση)

■ Παρατεταµένη θρέψη του Καλαµποκιού, µε Άζωτο βραδείας αποδέσµευσης

■ Ολοκληρωµένη θρέψη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της καλλιέργειας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης

■ Αυξηµένη άνθιση και καρποφορία από την τροφοδοσία των φυτών και µε τις δύο µορφές Αζώτου.

■ Ελαχιστοποίηση των απωλειών από έκπλυση και εξαέρωση.

■ Καλύτερη πρόσληψη του νερού και των θρεπτικών στοιχείων από την καλλιέργεια.

■ Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών.

■ Επιπρόσθετος εµπλουτισµός µε Θείο για καλύτερη εκµετάλλευση του Αζώτου και του Φωσφόρου

■ Εγγυηµένη θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους των εδαφών και σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Τα πλεονεκτήµατα των Ωmega fert

(Βασική - Επιφανειακή λίπανση)

■ Προστασία των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσµατος από τα συστατικά του εδάφους και αύξηση της διαθεσιµότητά τους για το καλαµπόκι.

■ Αυξηµένη πρόσληψη και αξιοποίηση του Φωσφόρου και των βασικών κατιόντων (Κ, Mg, Ca) από τα φυτά της καλλιέργειας, για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

■ Χηλικοποίηση των Ιχνοστοιχείων (B, Zn, Fe) του λιπάσµατος, διατηρώντας τα ενεργά για τα φυτά σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

■ Άµεση και µεσοπρόθεσµη παροχή Αζώτου, προσαρµοσµένη στις ανάγκες του καλαµποκιού.

■ ∆ηµιουργία ισχυρού ριζικού συστήµατος, για καλύτερη πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων και του νερού.

■ Μείωση της υδατικής καταπόνηση των φυτών, σε συνθήκες χαµηλής εδαφικής υγρασίας.

■ Κινητοποίηση των δεσµευµένων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και αξιοποίησή τους από την καλλιέργεια.

■ Πρόσθετος εφοδιασµός µε Θείο, για καλύτερη εκµετάλλευση του Αζώτου, του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων.

■ Ολοκληρωµένη θρέψη και υψηλές στρεµµατικές αποδόσεις, σε οποιεσδήποτε εδαφικές και κλιµατικές συνθήκες.

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠCOMPO EXPERT

Πρόγραμμα θρέψης με στοχευμένες εφαρμογές

Το καλαµπόκι είναι µια καλλιέργεια µε σχετικά δυνατό ριζικό σύστηµα. Το άζωτο διαδραµατίζει τον κεντρικό ρόλο στον καθορισµό της παραγωγής και χρειάζεται ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισµούς στην αζωτολίπανση. Η καλλιέργεια είναι ευαίσθητη σε ανεπάρκεια ψευδαργύρου, η εφαρµογή του οποίου πρέπει να γίνεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, από τα 2-3 φύλλα έως τα 4-6 φύλλα.

Η καλλιέργεια του καλαµποκιού, ειδικά στο διάστηµα από την εµφάνιση της αρσενικής ταξιανθίας ως το τέλος του γεµίσµατος των σπόρων είναι επιρρεπής σε υδατικό stress και η ανεπαρκής άρδευση έχει επιπτώσεις στην παραγωγή.

Το πρόγραµµα θρέψης της COMPO EXPERT καλύπτει την καλλιέργεια από το ξεκίνηµα της, µε στοχευµένες εφαρµογές και τεχνολογίες που εξασφαλίζουν τη θρέψη και την αντοχή της σε καταπονήσεις.

Στην βασική και επιφανειακή λίπανση, συνίσταται η γνωστή σειρά NovaTec®, τα λιπάσµατα µε παρεµποδιστή νιτροποίησης DMPP, για µέγιστη αξιοποίηση των εφαρµοζόµενων µονάδων αζώτου. Για τη βασική λίπανση επιλέγουµε ένα τύπο µε έµφαση στο άζωτο, που παρέχει όµως και ικανοποιητικές µονάδες φωσφόρου και καλίου, όπως το NovaTec® free 32-8-8, ελεύθερο νιτρικού αζώτου.

Στην επιφανειακή λίπανση, το NovaTec® 40 παρέχει στην καλλιέργεια 100% σταθεροποιηµένο άζωτο και 13% θείο (SO3), στοιχείο απαραίτητο για τη φωτοσύνθεση και σύνθεση πρωτεϊνών στους κόκκους του καλαµποκιού.

Όσων αφορά την ειδική θρέψη, η COMPO EXPERT έχει επιλέξει µια σειρά προϊόντων θρέψης και βιοδιεγερτών, για δύο καίριες εφαρµογές στην καλλιέργεια του καλαµποκιού.

Κατά τη σπορά, το µικροκοκκώδες Easy Start® Te-Max BS 11-48 + ιχνοστοιχεία, δίνει στην καλλιέργεια, µε 2-3 κιλά το στρέµµα, τον απαραίτητο φώσφορο, 90% υδατοδιαλυτό, άµεσα διαθέσιµο για τα νεαρά φυτά. Η παρουσία βακίλου στη σύνθεση του, προάγει την ευρωστία του φυτού και την βελτιστοποίηση της απορρόφησης ιχνοστοιχείων και µακροστοιχείων. Εµπλουτισµένο µε 1% ψευδάργυρο, 0,5% βόριο, 0,6% σίδηρο, 0,1% µαγγάνιο και 0,04% Μολυβδαίνιο παρέχει στην καλλιέργεια ένα πλήρες σετ ιχνοστοιχείων για την πρώτη ανάπτυξη.

Στο στάδιο των 2-3 φύλλων, συστήνουµε την εφαρµογή Basfoliar® Triple flo, εναιωρήµατος µε σύνθεση 33% ψευδάργυρο, 22% µαγγάνιο, 9% χαλκό. Τα εναιωρήµατα είναι σκευάσµατα υψηλής περιεκτικότητας στοιχείων που επιτρέπουν την παροχή θρεπτικών αποδοτικά στην καλλιέργεια, µε διαφυλλικό ψεκασµό. Το Basfoliar triple flo καλύπτει τις ανάγκες του καλαµποκιού σε ψευδάργυρο και µαγγάνιο, διατηρώντας την καλλιέργεια εύρωστη και εξασφαλίζοντας δυνατά νεαρά φυτά.

Ειδικά η παροχή ψευδαργύρου σε αυτό το στάδιο είναι κρίσιµη, καθώς προάγει τη σύνθεση αυξινών που καθορίζουν τη δηµιουργία νέας βλάστησης και το ύψος των φυτών. Σε συνδυασµό µε την εφαρµογή του Easy Start® ΤΕ- Μax BS κατά τη σπορά, εξασφαλίζεται και ένα δυνατό και καλά ανεπτυγµένο ριζικό σύστηµα.

Στο στάδιο των 4-6 φύλλων ο συνδυασµός Basfoliar Kelp O µε Basfoliar Combi Stipp, ειδικά σε βαριά εδάφη που δυσκολεύουν την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος, ωθεί την ανάπτυξη του, παρέχοντας ταυτόχρονα αντι- stress δράση στην καλλιέργεια. Σε εδάφη που δεν αντιµετωπίζουµε αυτό το πρόβληµα, ο συνδυασµός Basfoliar Avant Natur µε Basfoliar Combi Stipp προτείνεται για αντι- stress δράση και γρήγορη, ανθεκτική νέα ανάπτυξη.

COMPO EXPERT Team
SYNGENTA
Eurochem
Sandros
Ολόκληρο το αφιέρωμα της Agrenda στην καλλιέργεια καλαμποκιού διαθέσιμο εδώΣχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

13-03-2023 15:42Λίας

Επειδή κ τα Τρίκαλα στη Θεσσαλία είναι, με την νέα ΚΑΠ ,τα μισά Τρίκαλα θα είναι καλαμπόκι. Θα έχουμε κ το πριμ της συνδεδεμένης, θα πιάσει κ κάνα 0.24-0.25€ το κιλό, μια χαρά ..

Απάντηση

12-03-2023 07:17Αρης

Για ποιο καλαμπόκι μιλάτε; Σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ στην Θεσσαλία λόγω της υποβάθμισης τού νερού δεν θα μπει ούτε σπυρί.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία