BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Όλοι σοφότεροι στο βαμβάκι που βρίσκει υπεραξίες μετά από τις συγκινήσεις του 2022

Μετά από µια χρονιά που προσέφερε µεγάλες συγκινήσεις, φαίνεται να ξεκινάει η νέα καλλιεργητική περίοδος στο βαµβάκι, κυρίως λόγω των µεγάλων διακυµάνσεων που κατέγραψαν οι τιµές παραγωγού στη διάρκεια του 2022, προσφέροντας σε κάποιες φάσεις ευκαιρίες για υψηλή πρόσοδο, από τις οποίες ευκαιρίες ωστόσο, δεν επωφελήθηκαν όλοι οι καλλιεργητές.

21_44_COVER

Πέτρος Γκόγκος, Γιάννης Ρούπας

6289
0

Φέτος η καλλιέργεια βάµβακος τίθεται σε διαρκή σύγκριση µε το καλαµπόκι, ένα προϊόν το οποίο, ναι µεν βγαίνει στην παρούσα συγκυρία µε καλύτερο οικονοµικό αποτέλεσµα (ειδικά εκεί όπου εφαρµόζεται και η συνδεδεµένη ενίσχυση), παραµένει όµως ευάλωτο στις συνθήκες της αγοράς και έχει µεγαλύτερο ρίσκο.

Αντίθετα το βαµβάκι, παρά την πικρή γεύση που άφησε σε πολλούς, δείχνει να κατακτά σε σταθερή βάση ένα καλύτερο επίπεδο τιµής, τουλάχιστον σε σχέση µε ότι ίσχυε προ τριετίας και να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλων των κρίκων της εγχώριας αλυσίδας αξίας για τη βελτίωση της θέσης του στη διεθνή αγορά και την κατάκτηση πρόσθετης υπεραξίας προς όφελος βέβαια και του παραγωγού. 

Η πρόοδος που έχει γίνει στο βαµβάκι τα τελευταία χρόνια, ως προς την οργάνωση της αλυσίδας αξίας σε συνδυασµό µε τις εδραιωµένες σχέσης συµβολαιακής που έχουν δοκιµαστεί αρκετά στην καλλιέργεια, επιτρέπουν άλλωστε µια καλύτερα εξασφαλισµένη χρηµατοδοτική υποστήριξη των παραγωγών. Ήδη η συζήτηση εστιάζει πλέον στην εξέλιξη της συµβολαιακής µε όρους φάκτορινγκ, δηλαδή τη δυνατότητα να ρευστοποιούν οι αγρότες το συµβόλαιο προπώλησης πριν καν ξεκινήσει η συγκοµιδή. Αναφορικά τώρα µε τις προοπτικές της αγοράς, οι περισσότεροι αναλυτές συµφωνούν στο ότι η αγορά έχει περιθώρια ανοδικής αντίδρασης, µε βασική προϋπόθεση ο φόβος της ύφεσης που φούντωσαν εκ νέου οι τελευταίες εξελίξεις στον τραπεζικό κόσµο, να αποµακρυνθούν.

Μέσα σε αυτό το κλίµα, ο κλάδος των εισροών εξασφαλίζει πολλές και ενδιαφέρουσες λύσεις όσο φαίνεται ότι βάζει το δικό του λιθαράκι στην καλύτερη οργάνωση των υπόλοιπων κρίκων της αλυσίδας και την εξασφάλιση µεγαλύτερης προστιθέµενης αξίας για το ελληνικό βαµβάκι. Από ποικιλίες που εξασφαλίζουν πριµ ποιότητας και ξεκλειδώνουν αγορές µέχρι εξειδικευµένες λύσεις θρέψης, φυτοπροστασίας αλλά και εξοπλισµού, η καλλιέργεια βάµβακος στην Ελλάδα έχει όλα τα εφόδια και την τεχνογνωσία για ενισχυµένη πρόσοδο στους παραγωγούς.

Όχι τσιγκουνιά στο άζωτο για βαριά καρύδια και κιλά

Να βελτιώσει σηµαντικά τους όρους άσκησης της καλλιεργητικής δραστηριότητας καλείται φέτος ο µέσος παραγωγός βαµβακιού, µε την προσοχή πλέον να στρέφεται περισσότερο από ποτέ στην επίτευξη στρεµµατικών αποδόσεων 370 και πλέον κιλών, καθώς και στην αριστοποίηση της απόδοσης στις γεωργικές εισροές. Το πλάνο θρέψης που θα καταρτιστεί πρέπει να λαµβάνει υπόψιν του τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε χωραφιού, τα φυτικά υπολείµµατα της περασµένη χρονιάς, την παραγωγική κατεύθυνση της καλλιέργειας, την επιλογή της ποικιλίας - υβριδίου, το ιστορικό καιρικών συνθηκών και την διαθεσιµότητα µηχανολογικού εξοπλισµού.

Τα σύγχρονα υψηλοαποδοτικά υβρίδια είναι ιδιαιτέρως λαίµαργα µε υψηλές και γραµµικά αυξανόµενες ανάγκες σε άζωτο οι οποίες πρέπει να καλύπτονται τόσο µε τη βασική όσο και µε τις επιφανειακές (υδρο)λιπάνσεις, µε στόχο τα πολλά και βαριά καρύδια. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τόσο οι εκπτώσεις όσο και οι υπερβολές στη θρέψη οδηγούν σε αναποτελεσµατικότητες που αν συσσωρευτούν κατ’ εξακολούθηση µπορούν να εκτροχιάσουν τον οικονοµικό προγραµµατισµό της εκµετάλλευσης.

Αν και η µεγάλη πλειοψηφία του βαµβακιού καλλιεργείται για την παραγωγή ινών βαµβακιού για την κλωστοϋφαντουργεία, το βαµβάκι µπορεί επίσης να καλλιεργείται για την παραγωγή βαµβακέλαιου από τον σπόρο του, και/ ή βαµβακόπιτας για τη χρήση ως ζωοτροφή.

Σύµφωνα µε την υφιστάµενη βιβλιογραφία, ο λόγος του βάρους των καρυδιών προς το βάρος των βλαστών και φύλλων ορίζεται και ως δείκτης καρποφορίας. Τα βασικά θρεπτικά στοιχεία ανάλογα µε την επίδρασή τους στο δείκτη αυτόν, κατατάσσονται σε δύο οµάδες. Έλλειψη των στοιχείων της πρώτης οµάδας (P, K, Ca, Mg, B, Zn) περιορίζουν την καρποφορία σε µεγαλύτερο βαθµό από τη βλαστική ανάπτυξη, ενώ έλλειψη αυτών της δεύτερης οµάδας (N, S, Mn, Mo) επηρεάζουν σε παρόµοιο βαθµό τη βλαστική ανάπτυξη και την καρποφορία.

Στην καλλιέργεια βαµβακιού το άζωτο επιδρά σε όλα τα στάδια ανάπτυξής του, µε τους γεωπόνους να συµφωνούν πως οι µεγαλύτερες ανάγκες σε Ν εντοπίζονται 2 περίπου εβδοµάδες µετά την έναρξη ανθοφορίας. Το άζωτο αποδεδειγµένα προάγει τη βλαστική ανάπτυξη, αυξάνει την ένταση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτών, το δείκτη φυλλικής επιφάνειας και την περιεκτικότητα των φύλλων σε χλωροφύλλη. Επιπροσθέτως, ενισχύει την ανάπτυξη των φυτών, την παραγωγή περισσότερων ανθοφόρων κλάδων, άθεων και καρυδιών, καθώς και τον αριθµό, το βάρος και το µέγεθος του καρυδιού, του σπόρου και των ινών, αυξάνει την ένταση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτών και αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό των πρωτεϊνών.

Αντίστοιχα, όσον αφορά τη συσχέτιση µεταξύ του εδαφικού αζώτου και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ίνας, έχει αποδειχτεί ότι η επάρκεια αζώτου επηρεάζει θετικά το µήκος, την αντοχή της ίνας, το SCI (Spinning Consistency Index = συντελεστής κλωσιµότητας). Επίσης, η επάρκεια αζώτου επηρεάζει θετικά το δείκτη micronaire (MIC) των ινών του βαµβακιού.

Φώσφορος και κάλιο για καλή ρίζα και ανάπτυξη

Ιδιαίτερη προσοχή αξίζουν και τα δύο έτερα θρεπτικά στοιχεία που απαρτίζουν την τριπλέτα N-P-K. Ως γενικός κανόνας που βρίσκει εφαρµογή στα περισσότερα χωράφια, τα λιπάσµατα για το βαµβάκι πρέπει να έχουν αναλογία αζώτου-φωσφόρου-καλίου 2-1-1 περίπου.

Η επάρκεια φωσφόρου παίζει σηµαντικό ρόλο κυρίως στα αρχικά στάδια ανάπτυξης. Το στοιχείο αυτό συµβάλει στην απρόσκοπτη µεταφορά ενέργειας στα κύτταρα και είναι απαραίτητος για τη φυσιολογική ανάπτυξη του βαµβακόφυτου, ενώ συντελεί στην πρωίµιση της παραγωγής και ευνοεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος.

Το κάλιο, µε τη σειρά του, βοηθάει στην αύξηση της φυλλικής επιφάνειας του φυτού, και στην καλύτερη αξιοποίηση των λιπασµάτων και της υγρασίας του εδάφους. Έλλειψη καλίου παρατηρείται συνήθως στα ελαφριά εδάφη, όπου και η λίπανση µε το συγκεκριµένο στοιχείο πρέπει να γίνεται πιο εντατικά. Τέλος, άλλα δύο επίσης σηµαντικά στοιχεία για την καλή ανάπτυξη του βαµβακιού είναι το ασβέστιο και το µαγνήσιο, τα οποί όµως χρειάζονται σε πολύ χαµηλότερες ποσότητες, οι οποίες πολλές φορές βρίσκονται ήδη στο αγροτεµάχιο. Υπενθυµίζεται πως είναι σηµαντικό η λίπανση να γίνεται στην κατάλληλη ποσότητα και ιδανικά αφού έχει προηγηθεί εδαφολογική ανάλυση.

YARA

Ολοκληρωμένη θρέψη για το βαμβάκι για πρωϊμότητα και υψηλή ποιότητα ίνας

του Αλέξανδρου Παναγόπουλου*

Η λίπανση, είναι παράγοντας που βοηθάει στην ενίσχυση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του βαµβακιού και η Yara διαθέτει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, τη γνώση και τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία για να βοηθήσει τον Έλληνα παραγωγό να επιτύχει όποιο στόχο θέτει για την παραγωγή του.

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων

Τα θρεπτικά στοιχεία έχουν συγκεκριµένους ρόλους στη λειτουργία και ανάπτυξη των φυτών. Ο λόγος του βάρους των καρυδιών προς το βάρος των βλαστών και φύλλων ορίζεται και ως δείκτης καρποφορίας. Τα βασικά θρεπτικά στοιχεία ανάλογα µε την επίδρασή τους στο δείκτη αυτόν, κατατάσσονται σε δύο οµάδες. Έλλειψη των στοιχείων της πρώτης οµάδας (P, K, Ca, Mg, B, Zn) περιορίζουν την καρποφορία σε µεγαλύτερο βαθµό από την βλαστική ανάπτυξη, ενώ έλλειψη των στοιχείων της δεύτερης οµάδας (N, S, Mn, Mo) επηρεάζουν στον ίδιο βαθµό την βλαστική ανάπτυξη και την καρποφορία (Benedict 1984). Η ισορροπηµένη θρέψη µέσω του κατάλληλου προγράµµατος λίπανσης είναι αναγκαία για την επίτευξη των επιθυµητών αποδόσεων και καθορίζεται από τη σύσταση και τη γονιµότητα του εδάφους, το είδος της προηγούµενης καλλιέργειας, την πρωιµότητα της ποικιλίας, την πυκνότητα σποράς, τη διαθεσιµότητα του νερού και την αναµενόµενη παραγωγή.

Βασική λίπανση βαµβακιού – Γερές θρεπτικές βάσεις µε τα λιπάσµατα της σειράς YaraMila

Για τη διασφάλιση ενός δυνατού ξεκινήµατος που θα θέσει τις βάσεις για µια υψηλή παραγωγή, προτείνονται τα προϊόντα της καταξιωµένης σειράς YaraMila. Με ευρύ φάσµα τύπων Ν:P:K σε συνδυασµό µε δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία, τυποποιηµένα σε µορφή πέρλας (prill), είναι τα πλέον κατάλληλα λιπάσµατα για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του βαµβακιού, µέσω µιας ισορροπηµένης και αποδοτικής θρέψης.

Η τεχνολογία της πέρλας (prill): Σε αντίθεση µε τα κοινά κοκκώδη λιπάσµατα, η µοναδική σύνθεση της ‘’πέρλας’’ προωθεί το γρήγορο λιώσιµο των λιπασµάτων YaraMila και την καλύτερη µετακίνησή τους προς τη ρίζα ακόµα και σε συνθήκες µειωµένης εδαφικής υγρασίας.

Πληρότητα θρεπτικών στοιχείων: Λόγω του ευρέως φάσµατος αναλογιών Ν:P:K, των δευτερευόντων στοιχείων και ιχνοστοιχείων, είναι τα πλέον κατάλληλα λιπάσµατα για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του βαµβακιού µέσω µιας ισορροπηµένης και αποδοτικής θρέψης.

Ισορροπηµένη παροχή αζώτου: Το άζωτο απαντάται στα προϊόντα YaraMila σε ποσοστό 40-45% ως νιτρικό και 55-60% ως αµµωνιακό. Η υψηλή συγκέντρωση νιτρικών εξασφαλίζει την άµεση χορήγηση αζώτου στο βαµβάκι, ενώ το αµµωνιακό είναι σηµαντικό για τη διατήρηση σταθερής παροχής αζώτου στα αναπτυσσόµενα φυτά.

Ενισχυµένη απορρόφηση του φωσφόρου: Ο φώσφορος χρειάζεται στα φυτά σε όλη τη διάρκεια του κύκλου τους και η διαρκής διαθεσιµότητά του είναι ουσιαστικής σηµασίας για την υποστήριξή τους. Ωστόσο είναι στοιχείο που δεσµεύεται ισχυρά στο έδαφος σε διαφορετικές τιµές του εδαφικού pH. Η µορφή του φωσφόρου στα YaraMila είναι ένας µοναδικός συνδυασµός ορθοφωσφορικών και πολυφωσφορικών µορφών µε φωσφορικό διασβέστιο (P-Extend) που βελτιώνουν τη µεταφορά του στο έδαφος και την παροχή του στις ρίζες των φυτών για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, συγκριτικά µε τα κοινά κοκκώδη λιπάσµατα.

Συνεργιστική δράση µε τα ιχνοστοιχεία του εδάφους: Οι πολυφωσφορίτες που περιέχονται στις πέρλες των YaraMila λιπασµάτων ενεργοποιούν τα ιόντα του χαλκού, του ψευδαργύρου και του µαγγανίου που είναι δεσµευµένα στο έδαφος και ευνοούν συνεργιστικά την απορρόφησή τους από τις ρίζες σε βαθµό από 20-50% µεγαλύτερο από τα κοινά κοκκώδη λιπάσµατα. Ο ψευδάργυρος είναι σηµαντικό στοιχείο που ευνοεί τη σύνθεση των πρωτεϊνών όσο και τη σύνθεση αυξινών που παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δηµιουργία της νέας βλάστησης του φυτού.

Ανώτερη διαχείριση: Τα λιπάσµατα YaraMila είναι ειδικά σχεδιασµένα ώστε να επιτρέπουν την οµαλή διασπορά τους στον αγρό. Η συνεκτικότητα της πέρλας το προστατεύει από πιθανά σπασίµατα κατά την εφαρµογή τους που θα οδηγήσουν σε απώλειες της δράσης τους και το σχηµατισµό σκόνης.

Η Yara διαθέτει εξίσου µια µεγάλη σειρά σύνθετων λιπασµάτων κατάλληλα για τη βασική λίπανση του βαµβακιού, όπως το POWER 20-10-10 +6SO3 + ιχνοστοιχεία, POWER 20-10 -0+14SO3 + ιχνοστοιχεία, 20-10-10+3CaO+SO3, 25-10-0+3CaO+6SO3 καλύπτοντας κάθε θρεπτική απαίτηση, ανάλογα µε τις εκάστοτε εδαφικές συνθήκες.

Επιφανειακή λίπανση του βαµβακιού:

Το YaraVera AMIDAS είναι το πλέον αναγνωρίσιµο πυκνό αζωτούχο λίπασµα για επιφανειακές εφαρµογές στο βαµβάκι. Παρέχει στην καλλιέργεια άζωτο και θείο σε αναλογία 7:1, η οποία είναι συγκρίσιµη µε αυτή της οργανικής ουσίας του εδάφους. Η αναλογία αυτή είναι ιδανική για την οµαλή απορρόφηση των δυο στοιχείων, που οδηγεί τελικά στην καλύτερη αξιοποίηση του αζώτου από τα φυτά. Η τεχνολογία του YaraVera AMIDAS βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα του περιεχόµενου αζώτου, µειώνοντας τις απώλειες από την εξαέρωση αµµωνίας κατά 35% σε εδάφη µε ουδέτερο προς αλκαλικό pH. Έτσι, αυξάνεται η αποδοτικότητα του αζώτου συντελώντας σε αυξηµένη απορρόφηση από τα φυτά και οδηγεί την καλλιέργεια του βαµβακιού σε υψηλότερες αποδόσεις.

Στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται υδρολίπανση στο βαµβάκι, η Yara διαθέτει τρεις πλήρεις σειρές υδατοδιαλυτών λιπασµάτων YaraRega, YaraTera KRISTALON, YaraTera DELTASPRAY, που στηρίζουν τα διάφορα στάδια του βαµβακιού σε κάθε στάδιο της καλλιέργειας. Παράλληλα, µε τη σειρά διαφυλλικών λιπασµάτων και βιοδιεγερτών YaraVita στηρίζετε την καλλιέργειά σας στα κρίσιµα στάδια ανάπτυξης. Περισσότερες πληροφορίες στο yara.gr

*Agronomy operations & content specialist, Yara Ελλάς


ADAMA

Λύσεις ADAMA για υψηλή απόδοση στο βαμβάκι

Από την σπορά µέχρι τη συγκοµιδή, η ADAMA πρωταγωνιστεί στην καλλιέργεια του βαµβακιού. ∆ίνει λύσεις καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο, παρέχοντας µια ολοκληρωµένη πρόταση για την σπορά, την θρέψη και τη φυτοπροστασία της καλλιέργειας.

Η ADAMA ΕΛΛΑΣ, στο πολλαπλασιαστικό υλικό, διαθέτει εδώ και χρόνια τις Ελληνικές ποικιλίες βαµβακιού ΑΥΡΑ και ΦΟΙΒΟ. Από την ερχόµενη χρονιά στο portfolio θα προστεθεί η νέα ποικιλία 2071, η οποία µέχρι στιγµής έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στους Έλληνες παραγωγούς.

Στην θρέψη διαθέτει τα κοκκώδη λιπάσµατα Α∆ΑΜΑΣ προστατευµένου αζώτου µε διπλό αναστολέα ουρεάσης τεχνολογίας Limus της BASF καθώς και τη σειρά  πυκνών σύµµεικτων κοκκωδών λιπασµάτων DURAMAX για τη βασική κι επιφανειακή λίπανση. Για τη διαφυλλική λίπανση ή την υδρολίπανση η ADAMA διαθέτει σύνθετα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα (AZURO, ROSSO, VERDE) αλλά και υγρά λιπάσµατα (SOLARIS FLOW). Για µια ισορροπηµένη και ορθολογική λίπανση

Σε ότι αφορά τη φυτοπροστασία, ενδεικτικά διαθέτει τα ζιζανιοκτόνα Cottonex 50 SC, Cotoran 50 SC, Pendigan, Efica 96 EC , Agil 10 EC,  Jaguar 5 EC,  Meteor TF. Τα εντοµοκτόνα Mavrik Aquaflow, Lamdex 2,5 WG, Ikarus ΙΙ 2,5 EC, Grafiti 2,5 EC, Avaunt 15 EC, Lebron 0,5 GR, Gazelle 20 SP καθώς και το νέο προϊόν Ancavint 150 ZC. Τα προϊόντα Sunset 48 SL όσο και  Spotlight C, για την αποφύλλωση του βαµβακιού, καθώς και το Cosmic 5 SL για την παρεµπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και πρωΐµηση της παραγωγής.

Και τέλος η νέα προσθήκη της εταιρίας το ExelGrow. Ειδικό προϊόν, βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών, όπου η βάση της σύνθεσης του είναι από εκχύλισµα φυκιών Ascophyllum nodosum, αναγνωρισµένα για τη συµβολή τους στην ενίσχυση των φυσικών µηχανισµών άµυνας των φυτών. Μέσα από τη διαδικασία της διπλής ζύµωσης -bioprocess- που αναπτύχθηκε από την ADAMA, οδηγεί στην ενίσχυση της ανάπτυξης καρπών και βλαστών, αυξάνοντας την απόδοση.

Timac Agro | ΛΥΔΑ

Στοχευμένη θρέψη και βιοδιέγερση για αύξηση αποδόσεων στο βαμβάκι

της Παναγιώτας Μαντάκου

Η Ελλάδα είναι χώρα µε µακροσκελή ιστορία στην καλλιέργεια του βαµβακιού. Αποτελεί την κύρια χώρα βαµβακοκαλλιέργειας της Ευρώπης, καθώς διαθέτει το 80% των ευρωπαϊκών εκτάσεων, µε περισσότερα από 2.5 εκατοµµύρια στρέµµατα, κατέχοντας έτσι το 0.8% της παγκόσµιας παραγωγής βάµβακος. Βασικός στόχος του παραγωγού είναι αφενός η αύξηση της στρεµµατικής απόδοσης, αφετέρου η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του βαµβακιού. Η Timac Agro | ΛΥ∆Α εδώ και 25 χρόνια είναι σύµµαχος του Έλληνα παραγωγού, µε προτάσεις εξειδικευµένης θρέψης που συµβάλουν τόσο στην αύξηση της απόδοσης, όσο και της ποιότητας. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγµα αποτελεί το µικροκοκκώδες λίπασµα-βιοδιεγέρτης Physiostart, το οποίο ενσωµατώνει
την τεχνολογία Physio Pro.

Τί είναι τα µικροκοκκώδη λιπάσµατα (starters);

Είναι λιπάσµατα µε πολύ µικρή κοκκοµετρία (0.5-1.5mm) σε σύγκριση µε τα βασικά και επιφανειακά λιπάσµατα (2.5-5mm), και ο βασικός τους στόχος είναι η παροχή θρεπτικών στοιχείων σε πολύ κοντινή απόσταση από το σπόρο κατά το στάδιο της σποράς/φύτευσης για τη γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας.

Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση µικροκοκκωδών λιπασµάτων;

 • Στοχευµένη εφαρµογή θρεπτικών στοιχείων δίπλα στο σπόρο για άµεση απορρόφηση αυτών από τα αρχικά στάδια ανάπτυξης της ρίζας.
 • Ταχεία βλάστηση και διέγερση της αρχικής ανάπτυξης του φυτού.
 • Μικρότερες δόσεις εφαρµογής ανά στρέµµα µε ταυτόχρονη αυξηµένη αποτελεσµατικότητα του εφαρµοζόµενου λιπάσµατος.
 • Μείωση των απωλειών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Physiostart µε τεχνολογία Physio Pro

Το Physiostart είναι το µικροκοκκώδες λίπασµα-βιοδιεγέρτης της Timac Agro | ΛΥ∆Α, µε σύνθεση 8-28-0+23%SO3+2%Zn και την τεχνολογία Physio Pro που µπορεί να προσφέρει βέλτιστη εγκατάσταση της καλλιέργειας του βαµβακιού και αύξηση της αποτελεσµατικότητας της θρέψης. Η εξαιρετικά µικρή διάµετρος των κόκκων συντελεί στην εφαρµογή του προϊόντος σε πολύ µικρή απόσταση από το σπόρο, καθιστώντας έτσι τα βασικά θρεπτικά στοιχεία άµεσα διαθέσιµα στις πρώτες ρίζες του βαµβακιού.

Η τεχνολογία Physio Pro προέρχεται από εκχυλίσµατα πρώτων υλών φυσικής προέλευσης και βασική της λειτουργία αποτελεί η διέγερση για µια ισχυρή εκκίνηση της καλλιέργειας και στη συνέχεια η απρόσκοπτη ανάπτυξή της. Οι αµινοπουρίνες που περιέχει, είναι φυσικές ουσίες οι οποίες διεγείρουν τη ριζική ανάπτυξη, συµβάλλοντας στο ταχύτερο και οµοιόµορφο φύτρωµα. Λόγω της έντονης ριζικής ανάπτυξης επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση του λιπάσµατος και καλύτερη πρόσληψη νερού, λόγω µεγαλύτερης ικανότητας εξερεύνησης και απορρόφησης. Τέλος, εξαιτίας της τεχνολογίας διεγείρονται οι φυσιολογικοί µηχανισµοί του φυτού µε αποτέλεσµα µια οµοιόµορφη βλαστική ανάπτυξη της καλλιέργειας. Χάρη στα παραπάνω, το Physiostart µε τεχνολογία Physio Pro συµβάλλει στην επιτυχηµένη εκκίνηση και ανάπτυξη της καλλιέργειας και συνεπώς στην ταχύτερη ωρίµανση αυτής.

∆εδοµένα από τον αγρό

Για να αποδειχθεί η θεωρία στην πράξη, σε αγροτεµάχιο βαµβακιού µε ίδιο πρόγραµµα βασικής και επιφανειακής λίπανσης αλλά και διαφυλλικών ψεκασµών, έγινε εφαρµογή στο µισό χωράφι το Physiostart στο στάδιο της σποράς µε µόλις 2kg/στρ. Στη συγκοµιδή της καλλιέργειας, η παραγωγή του µάρτυρα ανήλθε στα 353kg/στρ ενώ στην περίπτωση του Physiostart η παραγωγή ήταν κατά 13,5% υψηλότερη, φτάνοντας τα 400kg/στρ.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στο οµοιόµορφο και ταχύτερο φύτρωµα των φυταρίων, στο δυνατότερο ξεκίνηµα και στη µεγαλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος, στην καλύτερη βλαστική ανάπτυξη και έκπτυξη περισσότερων πλάγιων βλαστών, καθώς και στην συνολική πρωίµηση της καλλιέργειας.

Όπως είναι ορατό και στις φωτογραφίες η ενίσχυση της ανάπτυξης από τα πρώτα κιόλας στάδια της καλλιέργειας µέσω της διέγερσης της ριζικής κυρίως ανάπτυξης είναι καθοριστικής σηµασίας για το βαµβάκι. Επιπρόσθετα, η παροχή κύριων θρεπτικών στοιχείων µέσω του Physiostart όπως το Άζωτο, ο Φώσφορος, το Θείο και ο Ψευδάργυρος, χαρίζουν στο φυτό την ενέργεια που χρειάζεται από το στάδιο του φυτρώµατος του σπόρου και συµβάλλουν στην παραγωγή ριζικών τριχιδίων, στην πρωτεϊνοσύνθεση και στην προαγωγή του σχηµατισµού αυξητικών ορµονών.

Λύσεις εξειδικευµένης αλλά και στοχευµένης θρέψης όπως το Physiostart µε τεχνολογία Physio Pro, είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά στην παραγωγή και την ποιότητα, αυξάνοντας ταυτόχρονα το τελικό κέρδος του παραγωγού.


*Business Development & Regulatory OfficerΚ&Ν Ευθυμιάδης

Ποικιλίες υπεραξίας Deltapine και Prime Genetics

του Χαράλαµπου Καρασαββίδη*

Η καλλιεργητική περίοδος για το βαµβάκι πλησιάζει, µε τις υποχρεώσεις και τις προκλήσεις των καιρών να είναι αυξηµένες. Σε αυτή την απαιτητική χρονιά που πλησιάζει, είναι αναγκαίο, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ο παραγωγός να έχει δίπλα του έναν ισχυρό σύµµαχο, που θα τον βοηθήσει να αυξήσει το εισόδηµά του, παρέχοντάς του ποικιλίες που διασφαλίζουν τις πολύ µεγάλες αποδόσεις, καθώς και υπεραξία στο παραγόµενο προϊόν, που επιστρέφει σε αυτόν µέσω των αξεπέραστων ποιοτικών χαρακτηριστικών των ποικιλιών αυτών. Ο πολύ ισχυρός σύµµαχος αυτός, δεν µπορεί να είναι άλλος, από την Κ&Ν Ευθυµιάδης.

Από την µια πλευρά, η Ελληνική εταιρεία µε το πλέον σύγχρονο εργοστάσιο επεξεργασίας σπόρων βαµβακιού στην Ευρώπη, που έχει ως απόλυτη προτεραιότητα να εξασφαλίσει στον παραγωγό άριστα προϊόντα που χαρακτηρίζονται από υψηλή βλαστικότητα και καθαρότητα. Από την άλλη, ο οίκος βαµβακιού Deltapine, µε τις κορυφαίες πωλήσεις και ανάπτυξη ποικιλιών βαµβακιού στις ΗΠΑ. Ποικιλίες που εκτός των µεγάλων αποδόσεων, πρωταγωνιστούν στην παγκόσµια αγορά για την σταθερότητα που προσφέρουν στον παραγωγό, σε οποιαδήποτε χρονιά, σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι υπάρχουσες ποικιλίες Deltapine που δίνουν διαχρονικά µεγάλες αποδόσεις στον Έλληνα παραγωγό, σε συνδυασµό µε τις νέες ποικιλίες που έρχονται και στην Ελλάδα από την Κ&Ν Ευθυµιάδης, αλλάζουν τα δεδοµένα και να αναβαθµίζουν σηµαντικά την καλλιέργεια στην χώρα µας.

Επιπλέον, η K&N Ευθυµιάδης σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα και ανεξάρτητους γενετιστές των ΗΠΑ προσφέρει στην αγορά τις µοντέρνες ποικιλίες Prime Genetics, οι οποίες ξεχωρίζουν για τα άριστα αγρονοµικά χαρακτηριστικά τους και για την εξαιρετική προσαρµογή τους στις ελληνικές συνθήκες, που έχουν ως αποτέλεσµα τις σταθερά µεγάλες αποδόσεις. Πέραν των παραπάνω, σχεδόν όλες ποικιλίες που διακινεί η Κ&N Ευθυµιάδης, χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση σε ίνα άριστης ποιότητας, δίνοντας έτσι υπεραξία στην καλλιέργεια την οποία απολαµβάνει ο παραγωγός.

Για το λόγο αυτό άλλωστε επιλέγονται στα προγράµµατα ξεχωριστής εκκόκκισης, πιστοποίησης και πριµοδότησης ποιότητας των σηµαντικότερων εκκοκκιστικών επιχειρήσεων της χώρας, στα οποία οι ποικιλίες FILIA, CONCHA, NOVELIA, DP396, DP377, DP332 της Deltapine και οι PRG9048 και PRG9811 της Prime Genetics παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Γενικότερα, η στρατηγική της K&N Ευθυµιάδης βασίζεται σε 3 βασικούς άξονες:

■ Να προσφέρει στον παραγωγό τις πιο παραγωγικές ποικιλίες της αγοράς

■ Να προσφέρει στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις ποικιλίες µε υψηλή απόδοση σε ίνα

■ Να προσφέρει στην κλωστική βιοµηχανία ποικιλίες µε άριστη ποιότητα ίνας


*Υπεύθυνος ανάπτυξης σπόρων σποράς της Κ&Ν Ευθυµιάδης


Sipcam

Πλήρης σειρά προϊόντων βαμβακοκαλλιέργειας Sipcam

Ο πολυεθνικός όµιλος SIPCAM - OXON ξεκινώντας πριν από 70 έτη, διαθέτει παραγωγικές µονάδες σε διάφορα σηµεία του πλανήτη, µε δραστηριότητα στη σύνθεση δραστικών ουσιών και σκευασµάτων φυτοπροστασίας και ειδικής θρέψης.

Έχοντας σαν στόχο τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων για τη γεωργία, η SIPCAM επένδυσε και επενδύει µεγάλα ποσά στην έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων φυτοπροστασίας και θρέψης για τις κυριότερες ελληνικές καλλιέργειες, µε έµφαση στην καλλιέργεια του βαµβακιού.

Ξεκινώντας από την αρχή της καλλιέργειας διαθέτει το κοκκώδες εντοµοκτόνο Zippy Ultra GR (δ.ο. lambda cyhalothrin 0,4% β/β), το οποίο έχει έγκριση χρήσης σε πολλές καλλιέργειες (βαµβάκι, καλαµπόκι, ηλίανθο, τοµάτα κ.α) και χρησιµοποιεί την τεχνολογία κόκκου G Plus® που προσφέρει σταθερή δοµή κόκκου, µε σταδιακή αποδέσµευση της δραστικής για τον έλεγχο των εντόµων εδάφους.

Το Trika Expert (δ.ο. lambda cyhalothrin 0,4% β/β) είναι το άλλο κοκκώδες εντοµοκτόνο που συνδυάζει εντοµοκτόνο µε λίπασµα starter Umostart, για παράλληλο έλεγχο εντόµων εδάφους και θρέψης µαζί, µε την τεχνολογία Microgranulo Brevettato®, χάρη στην οποία έχουµε τον ειδικό µικρόκοκκο Umostart αργής αποδέσµευσης από εµπλουτισµένο υγροποιηµένο όξινο χούµο σε συνδυασµό µε εντοµοκτόνο.

Στον τοµέα των ζιζανιοκτόνων κυριαρχούν το AXION COMBI ZC (δ.ο. terbuthylazine 12,5% + pendimethalin 25% β/ο), συνδυασµός δύο δραστικών ουσιών, µε µεγάλο εύρος καταπολεµούµενων ζιζανίων, µε µεγάλη διάρκεια δράσης, µε την τεχνολογία µικροκάψουλας της SIPCAM Micro Plus®.

Το TURBINE 365CS (δ.ο. pendimethalin 36,5%), βασισµένα στην προηγµένη µικροκάψουλα Micro Plus® που εξασφαλίζει σταθερή και πλήρη αποδέσµευση της δραστικής ουσίας, σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Χρησιµοποιείται σε προφυτρωτικές και προσπαρτικές εφαρµογές, σε πολλές καλλιέργειες.

Καινοτοµώντας για ακόµη µια φορά, επενδύει για την Ευρωπαϊκή Έγκριση του µοναδικού εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου STAPLE SL (δ.ο. pyrithiobac sodium 38,3% β/ο), κατάλληλο για µεταφυτρωτικές εφαρµογές που ελαχιστοποιούν την ανάγκη χειρωνακτικού σκαλίσµατος. Το STAPLE SL έχει λάβει µε την υπ. αρ. 244/9680/23.02.2023 Υπουργική Απόφαση κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά (αρ. άδειας 70.157),  για την αντιµετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων και της κύπερης στην καλλιέργεια του βαµβακιού, σε περιπτώσεις που έχουµε µειωµένη αποτελεσµατικότητα της προφυτρωτικής ζιζανιοκτονίας.

Η SIPCAM διαθέτει στην αγορά και ποικιλίες βάµβακος της εταιρείας GREENCO. Η καλλιεργητική περίοδος βαµβακιού του 2022 συγκαταλέγεται στις πιο παραγωγικές των τελευταίων ετών. Οι καλλιεργητές βαµβακιού έλαβαν µεγάλες αποδόσεις από τα χωράφια τους και η τιµή πώλησης ήταν πολύ ελκυστική σε σύγκριση µε τις ισχύουσες τιµές της τελευταίες δεκαετίας ιδιαίτερα για όσους επέλεξαν να κάνουν προπωλήσεις στο σύσπορο βαµβάκι.

Σε αυτή την χρονιά αναδείχτηκε :

■ H σταθερότητα στις υψηλές αποδόσεις των ποικιλιών Fidel, Hersi, Savina.

■ H πρωιµότητα και οι υψηλές αποδόσεις του νέου γενετικού υλικού Siro.

H Sipcam Hellas έχοντας υποδοµές, εµπειρία, άριστα καταρτισµένους γεωτεχνικούς και τους το πιο σύγχρονο γενετικό υλικό σπόρων βαµβακιού προσφέρει ολοκληρωµένες προτάσεις για την καλλιέργεια του βαµβακιού.

Στη νέα καλλιεργητική περίοδο το στρατηγικό σχέδιο της Sipcam Hellas έχει ως στόχο την ανάπτυξη και την υπεραξία της καλλιέργειας του βαµβακιού στην Ελλάδα µε οφέλη για τους παραγωγούς και όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, προσφέροντας τους τις υψηλοαποδοτικές και εγκλιµατισµένες στις Ελληνικές συνθήκες ποικιλίες βαµβακιού.

Τεχνολογία OptimaxTM

Οι ποικιλίες SIPCAM διατίθενται και µε την νέα καινοτόµα τεχνολογία επένδυσης σπόρων OptimaxTM  που προσθέτει:

■ Αύξηση της ταχύτητας φυτρώµατος του βαµβακόσπορου.

■ Γρηγορότερη ανάπτυξη της ρίζας και των ριζικών τριχιδίων.

■ Καλύτερη πρώτη ανάπτυξη των βαµβακόφυτων και ιδιαίτερα σε δύσκολά εδάφη.

Στην καλλιέργεια του βαµβακιού είναι ιδιαίτερα κρίσιµο το στάδιο του φυτρώµατος και της πρώτης ανάπτυξης στο χωράφι. Η γρήγορη και υγιής ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήµατος είναι κρίσιµη ώστε το βαµβάκι να ανταπεξέλθει σε τυχόν δυσµενείς συνθήκες, να βγει από το έδαφος πιο γρήγορα, να αρχίσει να προσλαµβάνει θρεπτικά στοιχεία και να ξεπεράσει πιο γρήγορα το στάδιο κατά το οποίο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε προσβολές από έντοµα και παθογόνα.

Η εταιρεία διαθέτει επίσης προϊόντα ειδικής θρέψης για το βαµβάκι, που δίνουν τη δυνατότητα στην καλλιέργεια να αποδώσει το µέγιστο. Το Nutex Black, το S-Kali, το Iskal, το Superset είναι µερικά από αυτά τα προϊόντα.

Παράλληλα µε τα εγκεκριµένα και τα υπό έγκριση προϊόντα, υπάρχει σε εφαρµογή ευρύ πρόγραµµα έρευνας και µελέτης για την ανάπτυξη νέων προϊόντων φυτοπροστασίας για τη βαµβακοκαλλιέργεια. Στόχος της SIPCAM είναι η ορθολογική διαχείριση και αντιµετώπιση των εχθρών και ζιζανίων του βαµβακιού, σεβόµενη το περιβάλλον και τον χρήστη.

Για να υποστηρίξει την επέκτασή της, Η SIPCAM Ελλάς, ενισχύει το επιστηµονικό της προσωπικό µε εξειδικευµένους συνεργάτες, που παρέχουν ολοκληρωµένη υποστήριξη στους ενδιαφερόµενους.  

Χρήστος Π. Νικολαϊδης, Γεωπόνος ΠΘ M.Sc, ∆ιευθυντής Marketing και Ανάπτυξης προϊόντων φυτοπροστασίας

Ανδρέας Τσαχτάνης, ∆ιευθυντής Marketing & Ανάπτυξης Σπόρων Gavriel 

Λύση Nutrimore στο βαµβάκι, πλήρης θρέψη µε µια εφαρµογή

Για υψηλή παραγωγή στο βαµβάκι απαιτούνται 12-16 µονάδες αζώτου, 6-8 µονάδες φωσφόρου και 6-8 µονάδες καλίου. Το άζωτο επηρεάζει πολύ τις τελικές αποδόσεις, ο φώσφορος ευνοεί την ανάπτυξη ισχυρού ριζικού συστήµατος και την πρωίµιση της παραγωγής, ενώ το κάλιο αυξάνει την αντοχή των φυτών έναντι των προσβολών από µύκητες αλλά και την ξηρασία. Από τα δευτερεύοντα στοιχεία, σηµαντικότερο ρόλο έχει το µαγνήσιο για καλύτερη φωτοσύνθεση και αύξηση της σοδειάς. Το άζωτο, στοιχείο κλειδί, απορροφάται µε αργούς ρυθµούς στην αρχή µε τις ανάγκες του φυτού να κορυφώνονται στο στάδιο του γεµίσµατος των καρυδιών. Εξαιτίας αυτού πρέπει να αποφεύγονται λιπάσµατα µε αδύναµες µορφές αζώτου στην βασική λίπανση (δηλαδή λιπάσµατα µε νιτρικό άζωτο ή κοινά blending). Η GAVRIEL προτείνει τα λιπάσµατα αυξηµένης αποδοτικότητας Nutrimore στην βασική λίπανση του βαµβακιού και υπόσχεται αυξηµένες αποδόσεις καθώς:

Τα Nutrimore περιέχουν «ισχυρό άζωτο»: Ενισχυµένα µε το σταθεροποιητή ουρεάσης Agrotain, εξασφαλίζουν µηδαµινές απώλειες αζώτου. Από την σπορά µέχρι την επιφανειακή λίπανση, το βαµβάκι απορροφά άζωτο µε χαµηλούς ρυθµούς. Όσο άζωτο περιέχουν τα Nutrimore διοχετεύεται στα φυτά χωρίς απώλειες, παρέχοντας επαρκή θρέψη µε οµαλό ρυθµό και ευνοώντας την ισορροπία µεταξύ βλάστησης και καρποφορίας.

Τα Nutrimore παρέχουν πλήρη θρέψη: Τα Nutrimore παρέχουν την επιλογή ιδανικού τύπου λιπάσµατος για το βαµβάκι µε τέλεια αναλογία σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο αλλά και µαγνήσιο. Με µια εφαρµογή παρέχεται πλήρης θρέψη στο φυτό. Αξίζει να σηµειωθεί πως ο φώσφορος στα Nutrimore είναι 90% υδατοδιαλυτός, άρα πλήρως διαθέσιµος για τα φυτά, σε αντίθεση µε άλλα λιπάσµατα τα οποία περιέχουν φώσφορο µόνο 50-60% υδατοδιαλυτό.

Χρειάζονται λιγότερα κιλά λιπάσµατος – Μειωµένο κόστος: Επιλέγοντας πυκνούς τύπους Nutrimore στην βασική λίπανση χρειάζονται 20-30% λιγότερα κιλά λιπάσµατος σε σχέση µε τα κοινά λιπάσµατα, µειώνοντας έτσι πραγµατικά το τελικό κόστος λίπανσης.

Περιέχουν ιχνοστοιχεία τεχνολογίας DDP. Το βόριο στους τύπους που περιέχεται είναι µε την καινοτόµο µορφή DDP, η οποία ενισχύει κάθε κόκκο λιπάσµατος και είναι 10 φορές πιο ισχυρή από τα κοινά ιχνοστοιχεία, δεν δεσµεύεται στο έδαφος και παρέχει παρατεταµένη κάλυψη στις ανάγκες της καλλιέργειας. Έτσι µειώνεται η πτώση χτενιών και ταυτόχρονα παράγονται µεγάλα καρύδια στην καλλιέργεια του βαµβακιού.

∆ιπλή ασπίδα προστασίας στην επιφανειακή λίπανση: Επιλέγοντας Nutrimore WINNER ή Nutrimore N-PLUS στην επιφανειακή λίπανση του βαµβακιού η καλλιέργεια επωφελείται της διπλής ασπίδας προστασίας που περιέχουν. Το Nutrimore WINNER παράγεται πάντα και µόνο µε θειϊκή αµµωνία- χαµηλής οξύτητα γι’ αυτό και είναι η µόνη σταθεροποιηµένη ουροθειϊκή που παραµένει δραστική και άρα αποτελεσµατική για τουλάχιστον ένα χρόνο από την ηµέρα της ενσάκισης.

Οι περισσότερες (σταθεροποιηµένες) ουροθειϊκές χρησιµοποιούν κοινές θειϊκές αµµωνίες οι οποίες από την φύση τους έχουν πολύ υψηλή οξύτητα. Χιλιάδες πειράµατα σε αξιόπιστα εργαστήρια στην Αµερική αλλά και παγκοσµίως, έχουν αποδείξει ότι στις ουροθειϊκές που στην παραγωγή τους χρησιµοποιήθηκε θειϊκή αµµωνία υψηλής οξύτητας ο σταθεροποιητής NBPT απενεργοποιήθηκε µέσα σε 15 ηµέρες από την συσκευασία του προϊόντος. Αυτό έχει ως συνέπεια η θεωρητικά σταθεροποιηµένη ουροθειϊκή να φτάνει στο χωράφι ως µια απλή ουροθειϊκή και πρακτικά το λίπασµα να χάνει λόγω εξαέρωσης πάνω από το 40% των µονάδων αζώτου που τις πρώτες κιόλας ώρες από την εφαρµογή του. Επιπρόσθετα της ασπίδας που παρέχει η παρουσία θειϊκής αµµωνίας στο Nutrimore WINNER, έρχεται να προστεθεί και η προστασία που παρέχει η παρουσία του µοναδικού Agrotain- ο µόνος γνήσιος και πατενταρισµένος αµερικάνικος σταθεροποιητής ουρεάσης. Το Agrotain είναι ένα µίγµα από NBPT και συγκεκριµένες βοηθητικές ουσίες, όχι απλώς NBPT.

Οι βοηθητικές ουσίες που εµπεριέχονται στο Agrotain προέκυψαν µετά από πολυάριθµα και χρόνια πειράµατα, τόσο στην Αµερική όσο και σε πολλές άλλες χώρες, υπό διάφορες περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Αποδείχτηκε πως απουσία αυτών ή µε χρήση διαφορετικών βοηθητικών ουσιών το NBPT γίνεται πολύ ασταθές και χάνει άµεσα την αποτελεσµατικότητά του. Οι δύο παραπάνω ασπίδες προστασίες βοηθούν στο να παραµένει τόσο το Nutrimore WINNER όσο και το Nutrimore N-PLUS 100% σταθεροποιηµένα και άρα αποτελεσµατικά, τουλάχιστον ένα χρόνο µετά την ενσάκισή τους.

Τα Nutrimore σύµφωνα µε έρευνα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, αυξάνουν την σοδειά τουλάχιστον κατά 10%.

ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΑ- MBA AUA, GAVRIEL MARKETING MANAGER


ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ

Οδηγός για εγγυημένες αποδόσεις στο βαμβάκι

Η ανοδική πορεία της βαµβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα σταθεροποιήθηκε τα τελευταία χρόνια σε περίπου 2,5 εκατοµµύρια στρέµµατα. Στο γεγονός αυτό ασφαλώς συνέβαλε σε σηµαντικό βαθµό η ορθή και συνεπής λίπανση, καθιστώντας το βαµβάκι τη σηµαντικότερη βιοµηχανική καλλιέργεια της χώρας και µια από τις σηµαντικότερες γεωργικές καλλιέργειες.

Η συγκεκριµένη γεωργική καλλιέργεια απασχολεί περισσότερους από 46.000 καλλιεργητές, το 40% των οποίων καλλιεργεί µόνο βαµβάκι. Πρόκειται για µία καλλιέργεια ιδιαίτερα απαιτητική σε θρεπτικά στοιχεία, προκειµένου να αναπτυχθεί ικανοποιητικά και να δώσει υψηλές αποδόσεις. Αν και µέρος των προστιθέµενων θρεπτικών στοιχείων επιστρέφουν στο έδαφος µε την ενσωµάτωση των στελεχών και των υπολειµµάτων, η απαίτηση του βαµβακιού για πρώιµη και ταχεία βλαστική ανάπτυξη και ο χρονικά περιορισµένος κύκλος της καλλιέργειας στις κλιµατικές συνθήκες της Ελλάδας, καθιστούν την επαρκή και στοχευµένη λιπαντική αγωγή καθοριστικό παράγοντα για την απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Κρίσιµα θρεπτικά στάδια ανάπτυξης

Από το φύτρωµα έως τα χτένια

Σε αυτό το στάδιο είναι κρίσιµο να επιτευχθεί η καλή εγκατάσταση της καλλιέργειας στο έδαφος, η ανάπτυξη, σε βάθος και όγκο, του ριζικού συστήµατος και η δηµιουργία φυτών µε πλούσια φυλλική επιφάνεια, που θα συµβάλλουν στην αυξηµένη ανθοφορία, στην καλή καρπόδεση και στην ανάπτυξη των καρυδιών σε µεταγενέστερα στάδια.

Η βασική λίπανση είναι καθοριστικής σηµασίας για την απόδοση της καλλιέργειας, καθώς εξασφαλίζει τις απαραίτητες ποσότητες Αζώτου (Ν), Φωσφόρου (Ρ) και Καλίου (Κ) για την πρώιµη ανάπτυξη των φυτών.

Το Άζωτο (Ν) διεγείρει τη βλαστική ανάπτυξη, ο Φώσφορος (P) προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και το Κάλιο (Κ) προάγει την ανάπτυξη της ρίζας και των φύλλων, αυξάνει τη φωτοσύνθεση και βελτιώνει την απορρόφηση του νερού και προστατεύει την καλλιέργεια από ασθένειες και αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Στάδιο εµφάνισης των χτενιών έως και την έναρξη της άνθισης

Στόχος είναι όσο το δυνατόν καλύτερη ανάπτυξη της βλάστησης και η εξισορρόπησή της µε την καρποφορία, ώστε να µη δηµιουργηθεί ανταγωνισµός που οδηγεί σε υπερβολική σκίαση των κατώτερων φύλλων, καθυστέρηση της ανθοφορίας, αποκοπή των χτενιών - λουλουδιών και µεταγενέστερα σε πτώση καρυδιών.

Αυτή την περίοδο, τα φυτά είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στην έλλειψη νερού, στις ακραίες θερµοκρασίες, στην έλλειψη φωτισµού και σε ανεπάρκεια θρεπτικών στοιχείων, ειδικά Αζώτου, Καλίου, Βορίου και Ψευδαργύρου.

Στάδιο από την καρπόδεση έως και την ωρίµανση των καρυδιών

Σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα οι απαιτήσεις των φυτών σε θρεπτικά στοιχεία, νερό και υδατάνθρακες µεγιστοποιούνται, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες αύξησης των καρυδιών, ο σχηµατισµός των σπόρων και η ανάπτυξη της ίνας. Τυχόν ελλείψεις Αζώτου και Καλίου, σε συνδυασµό µε µη ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και ασθένειες, οδηγούν σε αποκοπή χτενιών και καρυδιών, µικρότερο βάρος σπόρων και καρυδιών και σε υποβαθµισµένη ποιότητα ίνας.

Το Άζωτο (Ν) αυξάνει τον αριθµό και το βάρος των καρυδιών που παραµένουν στο φυτό, το βάρος του σπόρου, την αναλογία και το µήκος της ίνας.

Ο Φώσφορος (P) πρωιµίζει την ωρίµανση και αυξάνει το βάρος των καρυδιών και των σπόρων, τη διάµετρο και την αντοχή της ίνας.

Το Κάλιο (K) αυξάνει το µήκος και το πάχος της ίνας, το βάρος του σπόρου και την περιεκτικότητα του σε λάδι.

Βασική λίπανση (στη σπορά)

Κατά τη βασική λίπανση επιδιώκεται να καλυφθούν οι ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καλή εγκατάσταση των φυτού, τη δηµιουργία πλούσιου ριζικού συστήµατος και την πρώιµη και εύρωστη ανάπτυξη της βλάστησης.

Χωρίς την εφαρµογή βασικής λίπανσης, η πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων στα πρώιµα στάδια είναι ανεπαρκής, λόγω των χαµηλών θερµοκρασιών και της περιορισµένης ανάπτυξης των ριζών. Τα φυτά παρουσιάζουν ελλείψεις και οδηγούνται σε απώλεια παραγωγής, που δεν µπορεί να αντισταθµιστεί από µεταγενέστερες λιπαντικές εφαρµογές ή άλλες καλλιεργητικές εργασίες.

Χορηγείται: Το 50% του Αζώτου (Ν) και όλη η ποσότητα σε Φώσφορο (P) και Κάλιο (Κ).

Συνιστάται η χρήση σύνθετων πολυθρεπτικών λιπασµάτων µε νανοπολυµερή τεχνολογία (Ωmega fert) ή σύνθετων σταθεροποιηµένων λιπασµάτων (NutrActive). Με υχηλή περιεκτικότητα σε Αµµωνιακό Άζωτο και εµπλουτισµένα µε τα ιχνοστοιχεία Βόριο και Ψευδάργυρο, τα λιπάσµατα αυτά επιτυγχάνουν ολοκληρωµένη θρέψη της καλλιέργειας, ελαχιστοποιούν τις απώλειες και διασφαλίζουν την εύρωστη ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και της βλάστησης.

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για τη λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιµο να λαµβάνεται υπόψη και η συµβουλή των τοπικών γεωπόνων.

Επιφανειακή λίπανση (πριν τα χτένια)

Επιδιώκεται να καλυφθούν οι ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της καλοκαιρινής βλάστησης, της ανθοφορίας και της καρπόδεσης, καθώς και της ανάπτυξης των καρυδιών.

Η πρώιµη εφαρµογή, πριν την εµφάνιση των χτενιών, ευνοεί την έγκαιρη είσοδο των φυτών στην αναπαραγωγική φάση και είναι καθοριστικής σηµασίας, για την απόδοση της καλλιέργειας στο κλιµατικό περιβάλλον της Ελλάδας, που το φυτό έχει περιορισµένο κύκλο ανάπτυξης.

Χορηγείται: Το υπόλοιπο 50% του Αζώτου (Ν)

Συνιστάται, η εφαρµογή Αζωτούχων λιπασµάτων µε νανοπολυµερή τεχνολογία (Ωmega 26N) ή σταθεροποιηµένο Άζωτο (NutrActive), τα οποία είναι πλούσια σε Αµµωνιακό Άζωτο, µειώνουν τις απώλειες του Αζώτου από το έδαφος και εξασφαλίζουν τον επαρκή εφοδιασµό της καλλιέργειας έως και τα τελευταία στάδια του γεµίσµατος των καρυδιών. Για την τµηµατική χορήγηση του Αζώτου, µέσω του συστήµατος υδρολίπανσης, συνιστάται είτε η χρήση υδατοδιαλυτής Νιτροθειικής Αµµωνίας (Ωmega 26N solub - Fertammon 26 solub) που εξασφαλίζει την οµαλή θρέψη των βαµβακόφυτων µε Άζωτο και Θείο, είτε η εφαρµογή Νιτρικής Αµµωνίας (Nutrammon solub) που παρέχει στην καλλιέργεια ισορροπηµένη αναλογία Αµµωνιακού και Νιτρικού Αζώτου.

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για τη λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιµο να λαµβάνεται υπόψη και η συµβουλή των τοπικών γεωπόνων.

Πλεονεκτήµατα των NutrActive  στη λίπανση του Βαµβακιού

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • Παρατεταµένη θρέψη του Βαµβακιού, µε Άζωτο βραδείας αποδέσµευσης.
 • Ολοκληρωµένη θρέψη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της καλλιέργειας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης.
 • Αυξηµένη άνθιση και καρποφορία από την τροφοδοσία των φυτών και µε τις δύο µορφές Αζώτου.
 • Ελαχιστοποίηση των απωλειών από έκπλυση και εξαέρωση.
 • Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών.
 • Επιπρόσθετος εµπλουτισµός µε Θείο για καλύτερη εκµετάλλευση του Αζώτου και του Φωσφόρου.
 • Εγγυηµένη θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους των εδαφών.

Πλεονεκτήµατα των Ωmega fert στη λίπανση του Βαµβακιού

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • Προστασία των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσµατος από τα συστατικά του εδάφους και αύξηση της διαθεσιµότητά τους για το βαµβάκι.
 • Αυξηµένη πρόσληψη και αξιοποίηση του Φωσφόρου και των βασικών κατιόντων (Κ, Mg, Ca) από τα φυτά, για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
 • Χηλικοποίηση των Ιχνοστοιχείων (B, Zn, Fe) του λιπάσµατος, διατηρώντας τα ενεργά για τα φυτά σε περιόδους υψηλής ζήτησης.
 • Άµεση και µεσοπρόθεσµη παροχή Αζώτου, προσαρµοσµένη στις ανάγκες του βαµβακιού.
 • ∆ηµιουργία ισχυρού ριζικού συστήµατος, για καλύτερη πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων και του νερού.
 • Μείωση της υδατικής καταπόνηση των φυτών, σε συνθήκες χαµηλής εδαφικής υγρασίας.
 • Κινητοποίηση των δεσµευµένων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και αξιοποίησή τους από την καλλιέργεια.
 • Πρόσθετος εφοδιασµός µε Θείο, για καλύτερη εκµετάλλευση του Αζώτου, του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων.
 • Ολοκληρωµένη θρέψη και υψηλές στρεµµατικές αποδόσεις, σε οποιεσδήποτε εδαφικές και κλιµατικές συνθήκες.

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ


Agrotech 

Εγγυημένη συγκομιδή και παραγωγικότητα όλη τη σεζόν

Η βαµβακοσυλλεκτική µηχανή της John Deere έχει κερδίσει επάξια τη φήµη της για την παραγωγικότητα, την ευελιξία στην απόσταση µεταξύ των γραµµών και την αξιοπιστία της σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Η 9970 έχει εδραιώσει τη θέση της ως η συλλεκτική επιλογής για αυτούς που αναζητούν εξαιρετική αξία σε ένα µηχάνηµα 4 ή 5 σειρών. Μια έξυπνη επιλογή χάρη στις µονάδες σειρών PRO-12 υψηλής απόδοσης που προσθέτουν πολύ µεγαλύτερη ευκολία στο σέρβις, και τα απλά χειριστήρια της καµπίνας που κάνουν τη ζωή πολύ πιο εύκολη κατά τη διάρκεια των µακρών ηµερών της συγκοµιδής.

Η 9970 αντλεί τη δύναµή της από τον κινητήρα John Deere PowerTech™ 6,8 λίτρων ισχύος 250 ίππων. Ένας αυτοεκτεινόµενος µονός ιµάντας που δεν χρειάζεται συντήρηση και χρησιµοποιείται για τα συστήµατα ανεµιστήρων του κλιµατισµού, του εναλλάκτη, της αντλίας νερού και του ψυγείου.

Εύκολη συντήρηση

Οι µονάδες σειρών PRO-12 διαθέτουν µπροστινά και πίσω τύµπανα 12 ράβδων, το καθένα µε ράβδους ύψους 18 ατράκτων. Οι περιστρεφόµενες στήλες υγραντήρα κάνουν τη συντήρηση παιχνιδάκι.

Με 14 αποστάσεις µεταξύ των σειρών, η συλλεκτική 9970 προσφέρει µεγάλη ευελιξία συλλογής µεταξύ των συλλεκτικών Pro 12. Επιτρέπει την επιλογή 4 σειρών σε αποστάσεις 60cm, 70cm, 76cm, 90cm, 96cm & 102cm, και 5 σειρών σε αποστάσεις 70cm, 76cm & 90cm. Η αλλαγή των αποστάσεων µεταξύ των σειρών είναι εύκολη µε το πατενταρισµένο σύστηµα στροφάλου και κυλίνδρων της John Deere.

Εύκολη εναλλαγή

Εύκολη εναλλαγή από ύψος µεταφοράς 3,8 µ. σε µία από τις δύο θέσεις πεδίου: 4,5 µ. (χωρητικότητα 30,2 µ3) ή 4,8 µ. (χωρητικότητα 32,2 µ³). Το κατέβασµα του καλαθιού είναι εξίσου εύκολο. ∆εν χρειάζεται να αποσυναρµολογήσετε τις τσουλήθρες του µεταφορέα. Ο έλεγχος της ανύψωσης και το κατέβασµα γίνεται από την καµπίνα ηλεκτροϋδραυλικά.

Η αυθεντική αξία ανταλλακτικών
της John Deere κάνει τη διαφορά

Κάθε εξάρτηµα σχεδιάζεται µοναδικά. Αυστηρές προδιαγραφές, ακρίβεια στην κατασκευή και συνεχείς δοκιµές. Όλα αυτά κάνουν τη διαφορά. Περισσότερα από 3.000 εξαρτήµατα, φτιαγµένα για υψηλής ποιότητας συλλογής βαµβακιού, χαµηλά έξοδα συγκοµιδής και καλύτερες επιδόσεις.

Αδράχτι PRO

Για την εσωτερική ανθεκτικότητά του, το αδράχτι PRO έχει υποστεί ψυχρή σφυρηλάτηση από χάλυβα υψηλής ποιότητας. Υποβάλλεται σε θερµική επεξεργασία για µεγάλη διάρκεια ζωής και έχει σχεδιαστεί να σπάει αντί να λυγίζει, υπό βαριά πρόσκρουση, ώστε να ελαχιστοποιούνται τυχόν ζηµιές στα άλλα εξαρτήµατα. Η επιχρωµίωση παρέχει µια επιφάνεια που καθαρίζεται εύκολα και είναι ανθεκτική στους λεκέδες, ενώ η λείανση του κυλίνδρου διασφαλίζει τη σωστή εφαρµογή και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του ρουλεµάν.

Αδράχτι PRO -XL

Ειδικά σχεδιασµένο για υψηλότερες ταχύτητες συλλογής. Ιδανικό για τις πιο σκληρές συνθήκες. Η αποκλειστική διαδικασία επιµετάλλωσης µε χρώµιο-νικέλιο αυξάνει τη διάρκεια ζωής ενώ τα δόντια είναι κοµµένα µε ακρίβεια στις 55 µοίρες διασφαλίζοντας τέλεια συλλογή και πανεύκολο καθαρισµό.

Σε σύγκριση µε τα παραδοσιακά ντόφερ από καουτσούκ, τα ντόφερ ουρεθάνης έχουν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και συλλέγουν πιο καθαρά.

Ακόµη το πλήρες συγκρότηµα ντόφερ είναι έτοιµο για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση για να µην χάνετε καθόλου χρόνο. Με αυτές τις ράβδους µπορείτε να συλλέγετε πανεύκολα τις χαµηλές κάψες, βελτιώνοντας την ανυψωτική ενέργεια της µονάδας σειράς.

Τα µηχανήµατα της John Deere διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρεία Agrotech Μποζατζίδης-Μητσιολίδης.
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ

Νέο ζιζανιοκτόνο Pledge για το βαμβάκι 

Τo ζιζανιοκτόνο PLEDGE µε δραστική ουσία το flumioxazin αναπτύχθηκε από τη Sumitomo Chemical και χρησιµοποιείται παγκοσµίως στις καλλιέργειες αµπελιού, εσπεριδοειδών και ελιάς.

∆ιαθέτει κυρίως προφυτρωτική δράση σε ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια µεταξύ των οποίων Aγριοντοµατιά (Στύφνος), Λουβουδιά, Βλήτα, Μουχρίτσα, Σετάριες, Γαλατσίδα, Αντράκλα, Πολυκόµπι, Μολόχα, Κίρσιο και Κόνυζα.

Το PLEDGE έχει οριστική έγκριση στη χώρα µας σε καλλιέργειες Αµπέλου, Ελιάς και Εσπεριδοειδών.

Πρόσφατα (13.2.2023) έλαβε έγκριση κατά παρέκκλιση διάθεσης στην αγορά 120 ηµερών και στην καλλιέργεια του Βαµβακιού για την καταπολέµηση ενός δύσκολου ζιζανίου του Αγριοϊβίσκου και της Περικοκλάδας

Το Pledge διαθέτει έναν διαφορετικό τρόπο δράσης στα ζιζάνια . Oταν ψεκάζεται σε γυµνό ψιλοχωµατισµένο έδαφος, δηµιουργεί ένα λεπτό φιλµ στην επιφάνεια του εδάφους.

Τα ζιζάνια που φυτρώνουν και έρχονται σε επαφή µε αυτό το ζιζανιοκτόνο φιλµ του PLEDGE δεν µπορούν να φωτοσυνθέσουν και ξηραίνονται.

Τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση PLEDGE στο βαµβάκι:

 • Έχει µεγάλη διάρκεια δράσης.
 • Εφαρµόζεται εύκολα επιφανειακά χωρίς µηχανική ενσωµάτωση, συνεπώς µε λιγότερο κόστος και σε χωράφια µε δυσκολίες στη µηχανική ενσωµάτωση.
 • Προσφέρει σταθερή αποτελεσµατικότητα σε διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος – επηρεάζεται θετικά από το φως, δεν φωτοδιασπάται.
 • ∆εν µετακινείται στο έδαφος µε το νερό (βροχήή πότισµα).

Το PLEDGE ψεκάζεται στην επιφάνεια του εδάφους πριν τη σπορά ή το αργότερο µία (1) ηµέρα µετά τη σπορά του βαµβακιού, σε όσο το δυνατόν ψιλοχωµατισµένο έδαφος.

Παράλληλα µε το PLEDGE η γκάµα των ζιζανιοκτόνων της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ στην καλλιέργεια του βαµβακιού συµπληρώνεται από τα Προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα, FLUOCOT 50 SC (fluometuron), MUMETAL 33 EC (pendimethalin) και PIXEL 96 EC (S-metolachlor),

Ακόµα τα ειδικά µεταφυτρωτικά αγρωστωδοκτόνα, QUICK 12 EC (quizalofop-p-ethyl) και VETRI 24 EC (clethodim).

Τέλος τα καθολικά µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα, ROUNDUP GOLD 36 SL και ROUNDUP ULTRA 48 SL (glyphosate, υπό µορφή άλατος Καλίου).

Εντοµοκτόνα

ADMIRAL 10 EC (pyriproxyfen), στην καταπολέµηση των Αλευρωδών στο βαµβάκι.

BACTOSPEINE WG και DIPEL WP (Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351) στην καταπολέµηση Πράσινου και του Ρόδινου σκουληκιού.

Το SURROUND WP CROP PROTECTANT (aluminium silicate) για την καταπολέµηση του Λύγκου.

Τέλος τα πυρεθροειδή εντοµοκτόνα, CYBOR MAX 50 EC (cypermethrin), DELIR 2,5 EC (deltamethrin), DELMUR GREEN 2,5 EC (deltamethrin) και VOLUR 10 CS WITH ZEON TECHNOLOGY (lambda cyhalothrin).

Το ακαρεοκτόνο BORNEO 11 SC (etoxazole), στην καταπολέµηση των Τετρανύχων.

Καθώς και ο ρυθµιστής ανάπτυξης THEPHON 48 SL (ethephon) για το άνοιγµα των καψών και την αποφύλλωση του βαµβακιού.

Στο φυτοπροστατευτικό προϊόν PLEDGE 50 WP µε AA∆Α 7938, (δραστική ουσία: flumioxazin) έχει χορηγηθεί η µε αριθ. πρωτ. 1645/44196/ 13-02-2023 κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά από 13-02-2023 έως και 12-06-2023, για περιορισµένη και ελεγχόµενη χρήση στην καλλιέργεια του Βαµβακιού για την αντιµετώπιση του Αγριοϊβίσκου και της Περικοκλάδας, για χρήση εντός των περιφερειακών ενοτήτων: Θεσσαλονίκης, Σερρών, Φθιώτιδας, Πιερίας, Καρδίτσας, Ηµαθίας, Πέλλας, Αττικής, Βοιωτίας, Λάρισας, Τρικάλων, Μαγνησίας, Ροδόπης, Ξάνθης, ∆ράµας και Έβρου.

ΤΜΗΜΑ MARKETING ΧΕΛΛΑΦΑΡΜEU COTTON

Ευρωπαϊκή συμμαχία βάμβακος EU COTTON

Η Ευρωπαϊκή Συµµαχία Βάµβακος, ο βραχίονας της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Βάµβακος (∆ΟΒ) που έχει αναλάβει τη συντονισµένη δράση προώθησης του προϊόντος στις αγορές του εξωτερικού, υλοποιεί το καινοτόµο έργο προώθησης EUCOTTON. Το EUCOTTON, το οποίο λαµβάνει τη συγχρηµατόδηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του «Enjoy it’s from Europe», έχει ως στόχο την ενηµέρωση των καταναλωτών και επαγγελµατιών για τα χαρακτηριστικά ποιότητας και βιωσιµότητας του ευρωπαϊκού βαµβακιού αλλά και την ιχνηλασιµότητά του. 

Ήδη από το 2022, πραγµατοποιούνται δράσεις ενηµέρωσης και προώθησης στις σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Γερµανία. Μέσα από µια δέσµη ενηµερωτικών και προωθητικών δράσεων, ο κλάδος της παραγωγής και µεταποίησης βάµβακος στοχεύει στην αύξηση της εξωστρέφειας και την ενηµέρωση των καταναλωτών και του κλάδου µόδας και υφασµάτων.

Η έναρξη των δράσεων προώθησης πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 36ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου Βάµβακος (Βρέµη, 29-30/9/2022), όπου το EUCOTTON ήταν χρυσός χορηγός. Στις εργασίες του Συνεδρίου διοργανώθηκε ειδικό αφιέρωµα στο ευρωπαϊκό βαµβάκι, όπου εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Συµµαχίας Βάµβακος (ECA) κκ. Αντώνιος Σιάρκος και ∆ηµήτρης Πολύχρονος παρουσίασαν στοιχεία για την ποιότητα του ευρωπαϊκού βάµβακος καθώς και το σύστηµα ιχνηλασιµότητας αυτού, µε συντονιστή τον Πρόεδρο του Bremen Cotton Exchange κ. Fritz Grobien. Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγµατοποιήθηκαν επίσης  προκαθορισµένες επαφές µε εκπροσώπους σηµαντικών οίκων µόδας του εξωτερικού.

Στη συνέχεια, το EUCOTTON συµµετείχε ως Platinum χορηγός στους 5ους Μεσογειακούς ∆ρόµους του Βαµβακιού (Θεσσαλονίκη, 24/11/2022). Στο πλαίσιο των Μεσογειακών ∆ρόµων, υλοποιήθηκε µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη ενηµερωτική εκδήλωση στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού, µε περισσότερους από 50 διακεκριµένους εκπροσώπους των κλάδων του βαµβακιού, υφασµάτων και µόδας από όλη την Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένων εκπροσώπων premium brands όπως Lacoste και Gucci.

Το αµέσως επόµενο διάστηµα, και συγκεκριµένα στις 30/3/2023, η ECA θα υποδεχτεί στη Σεβίλλη εκλεκτούς καλεσµένους από τους κλάδους της µόδας, των υφασµάτων και του βαµβακιού σε µια ηµερίδα αφιερωµένη στο ευρωπαϊκό βαµβάκι.

Οι επόµενες δράσεις του έργου περιλαµβάνουν εκτεταµένη διαφήµιση στις αγορές-στόχους, διενέργεια επαφών µε ακόµα περισσότερες επιχειρήσεις από τους κλάδους της µόδας και των υφασµάτων, πραγµατοποίηση επισκέψεων επαγγελµατιών σε Ελλάδα και Ισπανία, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων & masterclasses απευθυνόµενα σε σπουδαστές σχολών µόδας αλλά και συνέργειες µε φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η Ευρωπαϊκή Συµµαχία Βάµβακος

Η Ευρωπαϊκή Συµµαχία Βάµβακος (ECA) είναι ευρωπαϊκός όµιλος οικονοµικού σκοπού ο οποίος δηµιουργήθηκε από τη συνεργασία των παραγωγών βαµβακιού και των βιοµηχανικών ενώσεων στις ευρωπαϊκές χώρες παραγωγής βάµβακος. Ιδρυτικά µέλη της Συµµαχίας είναι οι ∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις, η Βιοµηχανία και οι Σύνδεσµοι Παραγωγών στην Ελλάδα και την Ισπανία, συγκεντρώνοντας το 100% του τοµέα του βαµβακιού στην Ευρώπη. Συνεργαζόµενο µέλος της είναι επίσης η EUROCOTON, η ευρωπαϊκή οµοσπονδία βαµβακοβιοµηχανιών και συναφών βιοµηχανιών κλωστοϋφαντουργίας µε έδρα τις Βρυξέλλες.

Το ευρωπαϊκό βαµβάκι παράγεται  µε βιώσιµο και υπεύθυνο τρόπο

Προέρχεται από premium σπόρους µη γενετικά τροποποιηµένους (non GMO), απαλλαγµένους από µολύνσεις, ενώ κάθε στάδιο της παραγωγής ελέγχεται αυστηρά για τη συµµόρφωσή µε τα περιβαλλοντικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προηγµένες µέθοδοι παραγωγής,  ο επαγγελµατισµός του κλάδου, η συσσωρευµένη εµπειρία πολλών δεκαετιών αλλά και τα πλέον εξελιγµένα τεχνικά µέσα παραγωγής, έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας πολύτιµης πρώτης ύλης για τη βιοµηχανία της µόδας και υφασµάτων. Το Ευρωπαϊκό βαµβάκι βρίσκεται στην κορυφή των επιλογών για την παραγωγή ασφαλών, ποιοτικών και βιώσιµων νηµάτων και υφασµάτων υψηλής αντοχής, φινέτσας και αισθητικής, λόγω της εξαιρετικής του κλωσιµότητας και οµοιοµορφίας, της premium ποιότητάς του και της απουσίας προσµίξεων ξένων υλών, ιδίως προπυλενίου.  Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, οι καταναλωτές δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στη βιωσιµότητα των προϊόντων που επιλέγουν, και το ευρωπαϊκό βαµβάκι πληροί όλες τις προϋποθέσεις ως ένα περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά βιώσιµο προϊόν.

Για αυτές τις µοναδικές του ιδιότητες, το ευρωπαϊκό βαµβάκι αποτελεί προϊόν µε υψηλή ζήτηση παγκοσµίως. Πώς όµως διασφαλίζεται ο µεταποιητής και ο καταναλωτής ότι το βαµβάκι που επιλέγει είναι ευρωπαϊκό; Το σύστηµα ιχνηλασιµότητας που σχεδίασε η Ευρωπαϊκή Συµµαχία Βάµβακος πιστοποιεί την ευρωπαϊκή προέλευση του βαµβακιού µέσα από µια σειρά κριτηρίων τα οποία ελέγχονται από εξωτερικούς επιθεωρητές. Έτσι, οι εταιρείες και  στη συνέχεια οι καταναλωτές, γνωρίζουν ότι τα προϊόντα που φέρουν τη σήµανση του ευρωπαϊκού βαµβακιού πληρούν τις αυστηρότατες προδιαγραφές.COMPO EXPERT

Πλήρες πρόγραμμα λίπανσης από την COMPO EXPERT

Το βαµβάκι είναι µια καλλιέργεια η οποία χρησιµοποιεί σηµαντικές ποσότητες αζώτου (Ν), φωσφόρου (P2O5) και καλίου (Κ2Ο), ενώ και το µαγνήσιο (MgO) είναι σηµαντικό για την καλλιέργεια. Την ίδια στιγµή ιχνοστοιχεία όπως το βόριο και ο ψευδάργυρος δρουν θετικά στην ανάπτυξη της καλλιέργειας. Η έλλειψη θρεπτικών στοιχείων στα στάδια ανάπτυξης της βαµβακοκαλλιέργειας έχουν άµεσο αρνητικό αντίκτυπο για τον παραγωγό καθώς οδηγούν σε µειωµένη παραγωγή και σε κακή παραγόµενη ίνα, πράγµα που οδηγεί σε µειωµένη µεταπωλιτική αξία του τελικού προϊόντος, οπότε η ποσότητα αλλά και ο χρόνος εφαρµογής των λιπασµάτων έχουν ιδιαίτερη σηµασία.

Η COMPO EXPERT προσφέρει ένα πλήρες και αποτελεσµατικό πρόγραµµα λίπανσης, µε ειδικά λιπάσµατα που βοηθούν στη αποτελεσµατικότητα της καλλιέργειας και στην απόκτηση υψηλότερης ποιότητας και βαρύτερων ινών.

Στην βασική και επιφανειακή λίπανση, επιλέγονται τα προϊόντα της καινοτόµας σειράς NovaTec® µε παρεµποδιστή νιτροποίησης DMPP. Με τη χρήση των λιπασµάτων NovaTec® στην βαµβακοκαλλιέργεια πετυχαίνουµε: α. απόδοση των θρεπτικών στοιχείων και ειδικά του αζώτου στο φυτό τη στιγµή ακριβώς που είναι απαραίτητα για την καλλιέργεια, β. µείωση των απωλειών που ζηµιώνουν τον παραγωγό, την καλλιέργεια και το περιβάλλον, και γ. ευελιξία στο χρόνο εφαρµογής. Για την βασική λίπανση επιλέγουµε έναν τύπο µε έµφαση στο φωσφόρο, που παρέχει όµως στην βαµβακοκαλλιέργεια και τις απαραίτητες µονάδες αζώτου και καλίου που είναι απαραίτητες για να ξεκινήσει η καλλιέργεια µε τις καλύτερες βάσεις, ένα τέτοιο προϊόν είναι το NovaTec® 14-22-7(+TE) σύνθετο σταθεροποιηµένο λίπασµα µε όλα τα κύρια θρεπτικά στοιχεία, µε µεγαλύτερη έµφαση στον φώσφορο, περιέχει επίσης βόριο και ψευδάργυρο.

Στην επιφανειακή λίπανση, επιλογές όπως του NovaTec® 40 και του NovaTec® Nitroriz  τροφοδοτούν την βαµβακοκαλλιέργεια µε τις απαραίτητες µονάδες σε άζωτο, καθώς περιέχουν σταθεροποιηµένο ουρικό και αµµωνιακό άζωτο, θείο, στοιχεία απαραίτητα για ένα οµοιόµορφο γέµισµα των καρυδιών, και για υψηλές ποιοτικές και ποσοτικές αποδόσεις.

Στο στάδιο 3 – 5 πραγµατικών φύλλων, οι ειδικοί της COMPO EXPERT προτείνουν διαφυλλική εφαρµογή συνδυάζοντας Basfoliar® Kelp O και Basfoliar® Combi Stipp. Ο συνδυασµός των δυο είναι ιδανικός για περιοχές όπου τα εδάφη είναι βαριά και δυσκολεύουν την ανάπτυξη ενός υγιούς και δυνατού ριζικού συστήµατος. Ο συγκεκριµένος συνδυασµός βοηθά στην ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και ταυτόχρονα παρέχει αντί - stress δράση στην καλλιέργεια.

Ο ρόλος του βορίου είναι σηµαντικός για την βαµβακοκαλλιέργεια καθώς βοηθάει στην ανάπτυξη του φυτού, στον καλύτερο σχηµατισµό των καρυδιών, και στην µείωση της πτώσης τους. Για τον λόγο αυτό συνιστάται όταν εµφανιστούν τα πρώτα άνθη να πραγµατοποιηθεί διαφυλλική εφαρµογή, για άµεση απορρόφηση του βορίου µε Nutribor® ένα οµογενοποιηµένο, ελεύθερης ροής κρυσταλλικό προϊόν, το οποίο είναι µείγµα ιχνοστοιχείων µε έµφαση στο βόριο 8%  και το µαγνήσιο 5%, ενώ περιέχει υδατοδιαλυτό θείο 9%, µαγγάνιο 1% και ψευδάργυρο 0,1%, τροφοδοτώντας το φυτό µε όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία. Ο ρόλος τους είναι δοµικός και καταλυτικός για µια υγιή και επιτυχηµένη ανάπτυξη της καλλιέργειας. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουµε να προληφθούν τροφοπενίες που δεν έχουν κάνει την εµφάνιση τους ακόµα (φαινόµενο κρυφής πείνας), και µπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην καλλιέργεια και στην παραγωγή.

Όταν στο φυτό έχουν εµφανιστεί λουλούδια, χτένια και τα πρώτα καρύδια προτείνεται η διαφυλλική εφαρµογή µε τον καινοτόµο βιοδιεγέρτη Basfoliar® Plantae Bio SL, ένα υγρό σκεύασµα αµινοξέων και πρωτεϊνών µε εκχύλισµα φύκους Ascophyllum nodosum. Η µοναδική του σύνθεση περιέχει αµινοξέα, γλυκίνη, και βεταΐνη και βοηθάει το φυτό να ανταπεξέλθει από  αβιοτικές καταπονήσεις (ειδικά στρες νερού και θερµικό) και ακραία καιρικά φαινόµενα όπως το χαλάζι. Είναι προϊόν φυτικής προέλευσης και µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στη βιολογική γεωργία.

Τέλος η κάψα είναι η αποθήκη καλίου του φυτού, αφού εκεί συγκεντρώνεται µεγάλο ποσοστό της συνολικής του ποσότητας. Το κάλιο είναι αναγκαίο σε όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας µε σηµεία κορυφές, τα πρώτα βήµατα της βλαστικής ανάπτυξης και το γέµισµα του καρυδιού. Η φυσιολογική ωρίµανση των καρυδιών, η σύνδεση του καλίου µε τις αδροµυκώσεις και η ανασταλτική επίδραση που ασκεί στην εκδήλωσή τους είναι στοιχεία που αναδεικνύουν το κάλιο σε στοιχείο κλειδί της βαµβακοκαλλιέργειας. Για τον λόγο αυτό κατά το γέµισµα των καρυδιών συνίσταται η διαφυλλική εφαρµογή µε Basfoliar® K Premium SL ένα υγρό λίπασµα καλίου ενισχυµένο µε βόριο, το οποίο βελτιώνει την κινητοποίηση των σακχάρων προς τον καρπό και διεγείρει τη φωτοσύνθεση πράγµα που οδηγεί σε γέµισµα των καρυδιών. H σύνθεση του Basfoliar® K Premium SL προάγει την άµεση απορρόφηση του καλίου, ώστε να παρέχεται στο φυτό όλη η αναγκαία ποσότητα καλίου που χρειάζεται ώστε να έχουµε καλύτερο γέµισµα και άνοιγµα των καρυδιών, παρέχοντας ταυτόχρονα αντί- stress δράση στην καλλιέργεια.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της COMPO EXPERT ή να κατεβάσετε στο κινητό σας την καινούργια εφαρµογή της COMPO EXPERT Crop Companion και να βρείτε το κατάλληλο προϊόν για κάθε στάδιο της καλλιέργειας σας. Ακολουθήστε την COMPO EXPERT στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενηµερωθείτε πρώτοι
για τα προϊόντα µας.

Φώτης ΤυρογαλάςCORTEVA
VIORYL
UPL - LTD
Ολόκληρο το αφιέρωμα της Agrenda στη καλλιέργεια βάμβακος είναι διαθέσιμο εδώΣχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία