BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Κρίσιμες οι πρώτες 60 μέρες στο βαμβάκι, φροντίδες σε 4 στάδια για ποιοτικότερη ίνα

Σαφώς ποιοτικότερη ίνα προκύπτει από τα προσεγµένα χωράφια που έµειναν καθαρά από ζιζάνια και εδαφικούς εχθρούς κατά τις πρώτες 60 µέρες µετά τη σπορά. Μία καλή αρχή στην φυτοπροστασία οδηγεί και σε θετικότερο οικονοµικό αποτέλεσµα, αφού αποφεύγονται οι άσκοπες επεµβάσεις, ενώ έτσι αξιοποιούνται βέλτιστα οι µονάδες λιπάσµατος που παρέχονται στοχευµένα σε όλο τον καλλιεργητικό κύκλο. Οι συνέργειες αυτές είναι που οδηγούν µαθηµατικά σε περισσότερα κιλά σύσπορου.

fakelos-vamvaki-frontides

Γιάννης Ρούπας

1185
1

Μακριά και γερή ίνα δίνει η ειδική θρέψη στα 4 κρίσιµα στάδια 

Κρίσιµες είναι οι πρώτες 60 ηµέρες για την καλλιέργεια βάµβακος, ώστε να υπάρξει καλή αρχική ανάπτυξη και ελαχιστοποίηση απώλειας δυναµικού. Αυτές τις µέρες, καταρτίζεται το πλάνο για την διαχείριση των προσβολών από έντοµα εδάφους αλλά και µυζητικούς εχθρούς, οι οποίοι λιγουρεύονται τα βαµβακόφυτα στα πρώτα και ευαίσθητα στάδια ανάπτυξης. Στόχος βέβαια είναι πάντα να αποφεύγονται οι άσκοποι ψεκασµοί, που περισσότερο κακό παρά καλό κάνουν, ιδιαίτερα στους πληθυσµούς των ωφέλιµων εντόµων.


Σε ότι αφορά το λίπασµα, η ειδική και εξειδικευµένη θρέψη µπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό όπλο για τους παραγωγούς, ιδίως στα τέσσερα κρίσιµα αναπτυξιακά στάδια του βαµβακόφυτου (πρώτη βλαστητική ανάπτυξη, ανθοφορία, γέµισµα καρυδιών και ωρίµανση). Αναµένοντας την εµφάνιση των πρώτων χτενιών, οι καλλιεργητές πρέπει να παρέχουν στα φυτά τους ικανοποιητικές ποσότητες φωσφόρου, καθώς και να εξασφαλίσουν την επάρκεια µαγνησίου που είναι βασικό συστατικό της χλωροφύλλης. Για το επόµενο βέβαια στάδιο του γεµίσµατος των καρυδιών καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζουν το κάλιο και το ασβέστιο. Ολοκληρώνοντας τον κύκλο ζωής του, το βαµβάκι στο στάδιο ωρίµανσης παρουσιάζει υψηλές ανάγκες σε κάλιο, που όµως το γηρασµένο ριζικό του σύστηµα δεν µπορεί να απορροφήσει και να µεταφέρει σε επαρκείς ποσότητες, δηµιουργώντας την ανάγκη για εστιασµένες επεµβάσεις από τον παραγωγό.Στο κοµµάτι της φυτοπροστασίας, αυτή την περίοδο, οι βαµβακοφυτείες βρίσκονται στα βλαστικά στάδια από την κοτυληδόνα έως την εµφάνιση ενός ή δύο πραγµατικών φύλλων, ανάλογα µε την καλλιέργεια. Η χρήση και η εφαρµογή στη σπορά επαρκούς ποσότητας εντοµοκτόνων εδάφους συµβάλλει στην προστασία τόσο από το σιδηροσκώληκα όσο και από το θρίπα στην πρώτη περίοδο ανάπτυξης των βαµβακόφυτων, αποφεύγοντας µε αυτό τον τρόπο τους πρώιµους ψεκασµούς. Η περίοδος επιφυλακής έχει ήδη αρχίσει για τον τετράνυχο, ενώ µέσα στον Ιούνιο στις πρώιµες ζώνες ξεκινά και η κρίσιµη «παρτίδα» ενάντια στις ψείρες, το πράσινο σκουλήκι και τον λύγκο.

Όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι στη ∆ράµα, σε αρκετές βαµβακοκαλλιέργειες της περιοχής διαπιστώθηκαν ήδη σποραδικές, πολύ χαµηλής πυκνότητας αποικίες αφίδων. Οι παραγωγοί σε περίπτωση αρχικών προσβολών πρέπει να είναι υποµονετικοί, αφήνοντας σε πρώτη φάση τα ωφέλιµα έντοµα να δράσουν. Μόνο σε περίπτωση που για 7 συναπτές µέρες δεν υποχωρήσουν φυσικά οι επιζήµιοι πληθυσµοί, τότε προτείνεται η χηµική επέµβαση. Όσον αφορά τον προσαρµοστικό τετράνυχο, αυτός µπορεί να δράσει επιζήµια σε όλα τα στάδια του φυτού, προκαλώντας χλώρωση ή κόκκινο µεταχρωµατισµό, ενώ στη συνέχεια παρατηρείται απώλεια φυλλικής επιφάνειας και εξασθένηση, οπότε χτένια και καρύδια µπορεί να µην αναπτυχθούν και να πέσουν. Αντιµετώπιση συνίσταται µόνο, όταν οι πληθυσµοί είναι υψηλοί (>1 άτοµο ανά 3 φυτά), προκαλώντας φυλλόπτωση. Για το λύγκο, συνιστάται ψεκασµός όταν εντοπιστεί πληθυσµός µεγαλύτερος από 2 έντοµα ανά µετρό µε έµφαση στην χρονική περίοδο των πρώτων χτενίων.

Η βιολογία του βαµβακιού ευνοεί την υδρολίπανση


Το βαµβάκι είναι φυτό που κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του έχει ανάγκη από σηµαντικές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων για να µπορέσει να στηρίξει µια καλή και ποιοτική παραγωγή. Ενώ όµως οι ποσότητες των θρεπτικών στοιχείων που αποµακρύνονται τελικά µε τη συγκοµιδή του καρπού είναι περιορισµένες, η συστηµατική χορήγηση λιπάσµατος είναι αναγκαία, αφού το ριζικό σύστηµα του βαµβακιού είναι πασσαλώδες και αποµακρύνεται στασιακά από τη ζώνη γονιµότητας του εδάφους. Η επιφανειακή λίπανση στο βαµβάκι µπορεί να γίνει καθολικά µε τη χρήση λιπασµατοδιανοµέα, γραµµικά δίπλα στις γραµµές των φυτών ή µε υδρολίπανση. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις ολόκληρη η ποσότητα του επιφανειακού αζώτου εφαρµόζεται πριν το στάδιο σχηµατισµού των πρώτων χτενιών. Στην υδρολίπανση, το επιπλέον άζωτο που πρέπει να εφαρµοστεί πέραν της βασικής λίπανσης, είναι καλό να χορηγηθεί σε σπαστές εφαρµογές από την περίοδο του σχηµατιµού των πρώτων χτενιών µέχρι και την κορύφωση της άνθησης και του σχηµατισµού των πρώτων καρυδιών (µέσα – τέλη Ιουλίου). Ο φώσφορος µπορεί να εφαρµοστεί συµπληρωµατικά την περίοδο της εµφάνισης των πρώτων λουλουδιών, σε αναλογία 3-4:1 (βασική: επιφανειακή). Το κάλιο µπορεί επίσης να χορηγηθεί συµπληρωµατικά ως επιφανειακό λίπασµα την περίοδο του σχηµατισµού και ανάπτυξης των ινών στα καρύδια.

K&N Ευθυμιάδης

Teppeki 50 WG Η αποτελεσµατική λύση µε σεβασµό στα ωφέλιµα

του Χρήστου Τέγου*

Προστατεύοντας τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών επιτυγχάνουµε οµοιοµορφία, πρωιµότητα και ισορροπία στη καλλιέργεια. Οι εντοµολογικοί εχθροί που είναι πιθανόν να εµφανιστούν αυτή την περίοδο είναι ο θρίπας, ο λύγκος και οι αφίδες οι οποίοι σε ορισµένες περιπτώσεις µπορούν να µειώσουν σε µεγάλο βαθµό τις αποδόσεις της καλλιέργειας οπότε η αντιµετώπιση και ο έλεγχος τους κρίνεται αναγκαίος.

Η περίοδος αυτή συµπίπτει µε την εγκατάσταση και τον πολλαπλασιασµό των ωφέλιµων εντόµων για την καλλιέργεια και την έντονη αναπαραγωγή τους. Αποφεύγοντας τους ψεκασµούς µε προϊόντα που είναι επιβλαβή για τα ωφέλιµα έντοµα δεν θα επιτραπεί ή έξαρση των εντοµολογικών εχθρών και θα υπάρχει ισορροπία στη καλλιέργεια.

Οι ενέργειες για ένα επιτυχηµένο έλεγχο των εντοµολογικών προσβολών αυτής της περιόδου
είναι οι εξής:

■ Σωστή και τακτική παρακολούθηση της καλλιέργειας.

■ Εφαρµογή εντοµοκτόνων αποτελεσµατικών και µε µεγάλη διάρκεια δράσης έναντι των επιβλαβή εντόµων.

■ Προστασία του πληθυσµού των ωφέλιµων εντόµων και χρησιµοποίηση σκευασµάτων µε ήπιο τοξικολογικό προφίλ.

Για την καταπολέµηση των µυζητικών εντόµων στο βαµβάκι η Κ&Ν Ευθυµιάδης προτείνει εφαρµογές µε Teppeki® 50WG, το καινοτόµο εντοµοκτόνο που έχει κατακτήσει την προτίµηση των παραγωγών βαµβακιού τόσο για την αποτελεσµατικότητά του, όσο και για τη διάρκεια προστασίας της καλλιέργειας.

Τι είναι το Teppeki® 50WG

Το Teppeki® 50WG (flonicamid 50%) είναι διασυστηµατικό εντοµοκτόνο µε δράση ενάντια στα µυζητικά έντοµα της τάξης των Ηµίπτερων. Ανήκει
στη χηµική οµάδα των πυριδινοκαρβοξαµιδίων.

Τρόπος δράσης

Το Teppeki® 50WG δρα στη λειτουργία των χορδοτονικών οργάνων του εντόµου, που είναι υπεύθυνα για την αίσθηση της κίνησης στα έντοµα. Αυτό παρεµποδίζει –µεταξύ άλλων λειτουργειών– την ικανότητα των εντόµων να τρέφονται, µε αποτέλεσµα να πεθαίνουν από ασιτία.

∆ράση στα ωφέλιµα αρθρόποδα.

Το Teppeki® 50WG διαθέτει ήπιο τοξικολογικό προφίλ ως προς τα κύρια ωφέλιµα αρθρόποδα.

Πλεονεκτήµατα του Teppeki® 50WG

■ Μοναδικός τρόπος δράσης.

■ Έντονη διασυστηµατική και διελασµατική κίνηση για καλύτερη προστασία.

■ Η αποτελεσµατικότητα δεν επηρεάζεται από τις θερµοκρασίες του περιβάλλοντος.

■ Ήπιο τοξικολογικό προφίλ.

*Υπεύθυνος Ανάπτυξης Καλλιεργειών, Τεχνικής Υποστήριξης & Mkt Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Κ&Ν Ευθυµιάδης Μ.ΑΒΕΕ


SIPCAM HELLAS

Ζιζανιοκτόνο STAPLE SL από τη SIPCAM για να αποδώσει τα µέγγιστα το βαμβάκι

του Χρήστου Π. Νικολαΐδη*

H αντιµετώπιση ζιζανίων είναι καθοριστική προϋπόθεση για µία επιτυχηµένη καλλιέργεια βαµβακιού.

Για να αποδώσει τα µέγιστα στον παραγωγό η καλλιέργεια του βαµβακιού είναι ανάγκη να ελεγχθούν τα ζιζάνια στα πρώτα στάδια ανάπτυξής του, ώστε να αναπτυχθεί χωρίς ανταγωνισµό. Παρουσία ζιζανίων στις πρώτες 8-10 εβδοµάδες µετά το φύτρωµα οδηγεί αποδεδειγµένα σε σηµαντική µείωση των αποδόσεων.

Από τα πιο δύσκολα ζιζάνια στην αντιµετώπιση τους είναι η κύπερη, που σε µεγάλες πυκνότητες ανταγωνίζεται πολύ το βαµβάκι από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του. Οι αποδόσεις µειώνονται δραµατικά αν δε γίνει σωστή αντιµετώπιση της, η οποία είναι πραγµατική πρόκληση για τον παραγωγό,

Η SIPCAM ΕΛΛΑΣ, διαθέτει το ειδικό προφυτρωτικό/µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο STAPLE SL (δ.ο. pyrithiobac-sodium 38,3%), το οποίο και διανέµει αποκλειστικά στην Ελλάδα µε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά, µε περίοδο χρήσης από 15/3/2024 έως 13/7/2024 (Α.Α.∆.Α.: 70.157/5-3-2024).

Από πλήθος προφυτρωτικών εφαρµογών στις κύριες βαµβακοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας όπως Π.Ε. Σερρών, Ροδόπης, Ηµαθίας, Καρδίτσας, Λάρισας καταδείχθηκε η υψηλή αποτελεσµατικότητα του STAPLE SL. Μόνο του ή και µε παράλληλη χρήση των προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων S-metolachlor 96% β.ο. ή TURBINE εναντίον της κύπερης (Cyperus spp). Μειώθηκε θεαµατικά ο πληθυσµός της κύπερης στα χωράφια και αναπτύχθηκαν τα νεαρά φυτά του βαµβακιού ανεπηρέαστα χάρις στην εφαρµογή του STAPLE.

Το STAPLE δίνει ολοκληρωµένη λύση εναντίον της κύπερης είτε προφυτρωτικά ή µεταφυτρωτικά, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής. Παράλληλα αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά όλα τα κύρια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια.Αγρός με προφυτρωτική ζιζανιοκτονία STAPLE_S-metolachlor.Αγρός με προφυτρωτική ζιζανιοκτονία fluometuron_pendimethalin.

Το εγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής του STAPLE είναι:

■ µετασπαρτική – προφυτρωτική καταπολέµηση της πορφυρής κύπερης, της ακανθώδους σίντα και του λεπτού βλήτου

■ µεταφυτρωτική καταπολέµηση της κύπερης, της αγριοβαµβακιάς, της αγριοµελιτζάνας, του τραχέος βλήτου, του τάτουλα, της αγριοτοµατιάς, της ακανθώδους σίντα, της Physalis angulata και της αγριοποϊνσέτιας. Η δόση εφαρµογής είναι 18 κ.εκ./στρ.

Για περισσότερες πληροφορίες για το STAPLE SL και τη χρήση του, µπορείτε να απευθύνεστε στους κατά τόπους γεωπόνους συνεργάτες της SIPCAM ΕΛΛΑΣ.

Όπως ισχύει για όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, έτσι και το STAPLE SL πρέπει να χρησιµοποιείται µε ασφαλή τρόπο.

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.

*Γεωπόνος ΠΘ Μ∆Ε, ∆ντης Marketing & Ανάπτυξης Προϊόντων SIPCAM ΕΛΛΑΣ


GAVRIEL

Nutrimore και Nutrimore Gold πρωταγωνιστές στην επιφανειακή λίπανση του βαμβακιού

της Iωάννας Καλκούνου*

Tο άζωτο, είναι στοιχείο κλειδί για υψηλές αποδόσεις και στο βαµβάκι. Απορροφάται µε αργούς ρυθµούς στην αρχή µε τις ανάγκες του φυτού να κορυφώνονται στο στάδιο του γεµίσµατος των καρυδιών. Εξαιτίας αυτού πρέπει να προτιµούνται λιπάσµατα µε προστατευµένο άζωτο που παρέχουν επαρκή θρέψη χωρίς απώλειες και άρα σπατάλες. 


Η GAVRIEL προτείνει τα λιπάσµατα αυξηµένης αποδοτικότητας NUTRIMORE WINNER και N-PLUS  και τα µοναδικά NUTRIMORE GOLD WINNER και N-PLUS στην επιφανειακή λίπανση του βαµβακιού και υπόσχεται αυξηµένες αποδόσεις καθώς:

  1. Όλοι οι παραπάνω τύποι λιπάσµατος περιέχουν «ισχυρό άζωτο»: Ενισχυµένα µε το σταθεροποιητή ουρεάσης AGROTAIN, εξασφαλίζουν µηδαµινές απώλειες αζώτου. Όσο άζωτο παρέχουµε διοχετεύεται στα φυτά χωρίς απώλειες, παρέχοντας επαρκή θρέψη µε οµαλό ρυθµό, ευνοώντας την ισορροπία µεταξύ βλάστησης και καρποφορίας. Τα NUTRIMORE είναι τα µόνα λιπάσµατα που περιέχουν το γνήσιο µε πατέντα σταθεροποιητή ουρεάσης Agrotain. Ταυτόχρονα, η GAVRIEL εφαρµόζει τον σταθεροποιητή στο 100% του ουρεϊκού αζώτου που εµπεριέχει ο κάθε τύπος λιπάσµατος σε επαρκή ποσότητα ώστε τα λιπάσµατα να είναι πλήρως αποδοτικά.

Την αποτελεσµατικότητα των NURIMORE και του AGROTAIN, έχουν αποδείξει χιλιάδες πειραµατικά σε παγκόσµιο επίπεδο.

  1. Νέα σειρά µε νέα καινοτοµία: Τα NUTRIMORE N-PLUS GOLD και NUTRIMORE WINNER GOLD είναι ενισχυµένα µε ένα επιπλέον καινοτόµο συστατικό που δρα σαν booster σε δύο σηµείο στο εσωτερικό του φυτού. Από το µίγµα Zn DDP+Mo Wolf Trax µε το οποίο ενισχύονται, ο ψευδάργυρος (Zn DDP) που περιέχεται έχει 2 ρόλους.

Ενισχύει την ανάπτυξη της ρίζας, µε αποτέλεσµα την καλύτερη απορρόφηση του αζώτου από αυτή.

Επιπλέον βοηθά τα φυτά να σχηµατίσουν αυξητικές ορµόνες, πρωτεΐνες και άµυλο. Το µολυβδαίνιο (Mo) που περιέχεται: Ενισχύει τον µεταβολισµό του αζώτου στο εσωτερικό του φυτού. ∆ηλαδή την µετατροπή του αζώτου σε αµινοξέα και ύστερα σε πρωτεΐνες.

Οι δύο παραπάνω µηχανισµοί σε συνδυασµό µε την παρουσία του AGROTAIN εξασφαλίζουν την µέγιστη δυνατή αξιοποίηση του αζώτου που παρέχουµε από τα φυτά,  και άρα maximum αποδόσεις δεδοµένου ότι το άζωτο είναι το στοιχείο που επηρεάζει πιο πολύ όλα, τις τελικές αποδόσεις των φυτών.

  1. Αύξηση τουλάχιστον 10% της παραγωγής. Επιλέγοντας NUTRIMORE ή NUTRIMORE GOLD στο βαµβάκι αυξάνεται η πρώιµη παραγωγή «καρυδιών» και αποφεύγουµε την βλαστοµανία και την φτωχή και όψιµη καρποφορία. Πειραµατικά δεδοµένα απέδειξαν τουλάχιστον 10% αύξηση παραγωγής και 7% αύξηση παραγωγής βιοµάζας (δείκτης άριστης αξιοποίησης του αζώτου που παρέχουµε).

Τα NUTRIMORE WINNER και N-PLUS, κυκλοφορούν ήδη εδώ και 15 χρόνια στην Ελλάδα, έχοντας αποκτήσει φανατικούς χρήστες για την επιφανειακή λίπανση σε όλες τις καλλιέργειες. Στην γκάµα ήρθαν τώρα να προστεθούν και τα NUTRIMORE GOLD και να κάνουν το καλό ακόµα καλύτερο. Λιπάσµατα για απαιτητικούς επαγγελµατίες χρήστες που δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη του.

*Marketing Manager της εταιρείας Gavriel


YARA ΕΛΛΑΣ

Οι λύσεις της Yara για επιφανειακή λίπανση και την καλύτερη αξιοποίηση του αζώτου

του Αλέξανδρου Παναγόπουλου

Tο YaraVera¨ AMIDAS¨ 40Ν+14SO3 είναι το ιδανικό αζωτούχο λίπασµα για τις επιφανειακές εφαρµογές των εκτατικών καλλιεργειών. Παρέχει στην καλλιέργεια άζωτο και θείο σε αναλογία 7:1, η οποία είναι συγκρίσιµη µε αυτή της οργανικής ουσίας του εδάφους. Η αναλογία αυτή είναι ιδανική για την οµαλή απορρόφηση των δυο στοιχείων και οδηγεί τελικά στην καλύτερη αξιοποίηση του αζώτου από την καλλιέργεια.


Πού υπερέχει το YaraVera® AMIDAS®;

■ Το YaraVera¨ AMIDAS¨ είναι χηµικό λίπασµα (κάθε κόκκος περιέχει την αναγραφόµενη σύνθεση του λιπάσµατος) και εξασφαλίζει την οµοιόµορφη κατανοµή των θρεπτικών στοιχείων στον αγρό.

■ Οι υψηλής πυκνότητας κόκκοι του ευνοούν τη διασοπορά τους σε µεγάλες αποστάσεις στον αγρό σε σχέση µε την ουρία. Είναι απόλυτα ασφαλές για την καλλιέργεια χωρίς να προκαλεί εγκαύµατα στα φύλλα.

■ Ειδική τεχνολογία που επιτρέπει τη σταθερή παροχή αζώτου στα φυτά, µε µειωµένες απώλειες εξάτµισης µέχρι και 35% σε εδάφη µε ουδέτερο προς αλκαλικό pH, αλλά και έκπλυσης από τα καλοκαιρινά ποτίσµατα.

■ Υψηλός δείκτης αξιοποίησης αζώτου. Η χρήση του YaraVera AMIDAS στις επιφανειακές εφαρµογές παρουσιάζει υψηλότερο δείκτη αξιοποίησης του αζώτου NUE (Nitrogen Utilization Efficiency) από την καλλιέργεια συγκριτικά µε λιπάσµατα που έχουν ως βάση την ουρία. Αυτό σηµαίνει πως, µε το YaraVera AMIDAS περισσότερο άζωτο µετατρέπεται σε καρπό σε σχέση µε τα ανταγωνιστικά προϊόντα.

Το YaraVera AMIDAS διατίθεται και µε διπλό παρεµποδιστή -ουρεάσης και νιτροποίησης- µε την εµπορική ονοµασία YaraVera AMIDAS N-st.

YaraBela SULFAN (24N+7.5CaO+15SO3): Το πρώτο λίπασµα νιτρικού αµµωνίου µε υδατοδιαλυτό ασβέστιο και θείο

Το YaraBela SULFAN επιτρέπει τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της αζωτούχου λίπανσης, χάρη στην αµοιβαία υποστηρικτική δράση του αζώτου, του θείου και του ασβεστίου. Η χρήση του είναι ιδανική για τη δηµιουργία ισχυρών φυτών, ανθεκτικότερων στο πλάγιασµα και τις ασθένειες. Απαραίτητο για τις περιπτώσεις όπου ακολουθείται ÇσπαστήÈ επιφανειακή λίπανση σε δόσεις. To ασβέστιο που περιέχει βρίσκεται σε πλήρως υδατοδια-λυτή µορφή και ως εκ τούτου είναι αφοµοιώσιµο από τις καλλιέργειες, σε σύγκριση µε τα κοινά λιπάσµατα ασβεστούχου νιτρικής αµµωνίας, όπου το ασβέστιο είναι πρακτικά αδιάλυτο στο έδαφος. Τα φυτά µπορούν να απορροφήσουν µόνο το υδατοδιαλυτό ασβέστιο από το έδαφος και να το αξιοποιήσουν. Æιατίθεται και µε αναστολέα νιτροποίησης µε την εµπορική ονοµασία YaraBela SULFAN N-st.

YaraBela EXTRAN (33,5N):

To YaraBela EXTRAN περιέχει άζωτο σε αµµωνιακή και νιτρική µορφή.

Η εφαρµογή του είναι ιδανική σε καλλιέργειες µε υψηλές απαιτήσεις σε άζωτο, για την άµεση και µεσοπρόθεσµη τροφοδοσία τους στα κρίσιµα στάδια της καλλιέργειας.

Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και τις εφαρµοζόµενες καλλιεργητικές πρακτικές, η Yara διαθέτει στο προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο επιπλέον τύπους αζωτούχων λιπασµάτων όπως το YaraVera EURA και YaraVera EURA N-st (46N) που είναι υψηλής καθαρότητας ουρία απλή ή µε αναστολέα ουρεάσης αντίστοιχα.

Υδρολίπανση

Μια συνήθης πρακτική η οποία συµπεριλαµβάνεται στις βέλτιστες και βιώσιµες καλλιεργητικές πρακτικές της Αναγεννητικής Γεωργίας και παίρνει ολοένα και µεγαλύτερες διαστάσεις είναι η υδρολίπανση των εκτατικών καλλιεργειών. Η Yara διαθέτει ευρύ χαρτοφυλάκιο µε λύσεις για την υδρολίπανση των εκτατικών καλλιεργειών:

YaraTera AMNITRA (34,2N): Υδατοδιαλυτό λίπασµα αζώτου υψηλής ποιότητας και καθαρότητας

To YaraTera AMNITRA είναι υδατοδιαλυτό λίπασµα αζώτου σε µορφή νιτρικής αµµωνίας κατάλληλο για υδρολίπανση. Χαρακτηρίζεται από τον εξαιρετικά υψηλό βαθµό διαλυτότητας και καθαρότητας, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για χρήση σε πολλά συστήµατα υδρολίπανσης, σε πλήθος καλλιεργειών.

SUPERSTART WS (32.3N+ 11.9CaO): Yδατοδιαλυτό λίπασµα ουρίας και νιτρικού ασβεστίου

Το SUPERSTART WS παρέχει άζωτο στην καλλιέργεια άµεσα αλλά και µακροπρόθεσµα χάρη στη σύνθεσή του. Η χρήση του είναι ιδανική για τη δηµιουργία ισχυρών φυτών, ανθεκτικών στο πλάγιασµα και τις ασθένειες, λόγω του ασβεστίου που περιέχει το οποίο βρίσκεται σε πλήρως υδατοδιαλυτή µορφή και είναι πλήρως αφοµοιώσιµο από τις καλλιέργειες.

Υδρολίπανση µε κοκκώδη σύνθετα NPK λιπάσµατα YaraRega: Τα µοναδικά κοκκώδη-υδατοδιαλυτά, σύνθετα ΝΡΚ µε Ιχνοστοιχεία λιπάσµατα

Τα λιπάσµατα YaraRega είναι υδατοδιαλυτά-κοκκώδη, σύνθετα ΝΡΚ ή ΝΚ, λιπάσµατα που απαντώνται σε διάφορες συνθέσεις και µπορούν να καλύψουν τις θρεπτικές ανάγκες όλων των υπαίθριων καλλιεργειών µέσω υδρολίπανσης παρέχοντας κύρια, δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Τα λιπάσµατα YaraRega καθιστούν την υδρολίπανση πιο οικονοµική σε σχέση µε τα σύνθετα, κρυσταλλικά υδατοδιαλυτά λιπάσµατα διατηρώντας την ίδια ευκολία χρήσης και αποθήκευσης.

Εκτός από τις λύσεις σε προϊόντα θρέψης, η Yara προσφέρει στους αγρότες και ψηφιακές εφαρµογές όπου µπορούν να διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε το είδος, τον τρόπο και το χρόνο λίπανσης της καλλιέργειας. Μια τέτοια εφαρµογή είναι το YaraFX INSIGHT µέσω της πλατφόρµας FarmB, όπου ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει ένα εξατοµικευµένο πρόγραµµα θρέψης της καλλιέργειάς του σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του εδάφους που καλλιεργεί και τις πρακτικές που ακολουθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας www.yara.gr

*Agronomy operations – Yara Ελλάς

FMC


EUROCHEMSYNGENTAΟλόκληρο το αφιέρωμα της Agrenda για τις φροντίδες στο βαμβάκι διαθέσιμο εδώ.

 

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία