Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Εκδηλώσεις

Επιστρέφει δυναμικά με φυσική παρουσία η FOOD EXPO 2022

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων – Ποτών «FOOD EXPO» που θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία από 12-14 Μαρτίου 2022 στον εκθεσιακό χώρο Athens Metropolitan Expo, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, στα Σπάτα. Το συγκεκριμένο εκθεσιακό γεγονός διοργανώνεται από την εταιρεία «Forum Α.Ε.». Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας.

meta_tag_gr

346
0

Η κορυφαία στην Ελλάδα διεθνής έκθεση για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών FOOD EXPO θα λειτουργήσει με τον συνδυασμό φυσικής παρουσίας και ψηφιακών υπηρεσιών καθώς και με τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας εκθετών και επισκεπτών. Σε όλες τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν μέσω της Περιφέρειας στην έκθεση, θα παρέχεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις με ξένους αγοραστές που θα φιλοξενήσει η διοργανώτρια εταιρεία (hosted buyers), οι οποίοι θα προέρχονται από σημαντικές αγορές στόχους του εξωτερικού και ιδιαίτερα από χώρες της Ε.Ε. Παράλληλα, όλες οι επιχειρήσεις θα μπορούν να πραγματοποιήσουν και digital συναντήσεις με αγοραστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που δεν θα έχουν φυσική παρουσία στην έκθεση.

Για την Περιφέρεια Αττικής έχει προβλεφθεί να χορηγηθεί εκθεσιακός χώρος στο Hall 1, στον τομέα προβολής Περιφερειών-Επιμελητηρίων-Δήμων.

Με την παρουσία της στη διοργάνωση «FOOD EXPO», η Περιφέρεια Αττικής επιδιώκει να προβάλλει και να προωθήσει τον αγροτοδιατροφικό τομέα της. Το ομαδικό περίπτερό της θα φιλοξενήσει έως 30 εκθέτες-επιχειρήσεις, για τον καθένα από τους οποίους θα αντιστοιχεί επιφάνεια 8,75τ.μ. (ή 9 τ.μ.). Η τιμή ανά τ.μ. ανέρχεται στα 220€. Για κάθε επιχείρηση η Περιφέρεια θα καταβάλλει το 80% του κόστους ενοικίασης χώρου – κατασκευής περιπτέρου, οπότε το κόστος ανά εκθέτη ανέρχεται στα 385€ πλέον ΦΠΑ (ή 396€ πλέον ΦΠΑ), αντίστοιχα.

Λόγω της πανδημίας του COVID-19, σε κάθε περίπτωση θα τηρηθούν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που θα ισχύουν την περίοδο διεξαγωγής της έκθεσης.

 

Προϋπόθεση για την συμμετοχή των επιχειρήσεων στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής είναι όλα τα προϊόντα που θα προβάλουν στην έκθεση να έχουν παραχθεί ή να έχουν μεταποιηθεί/ τυποποιηθεί εντός της Περιφέρειας (οι τομείς ετικετοποίησης και διαφήμισης μιας εταιρείας καθώς και εταιρείες logistics δεν περιλαμβάνονται). Διευκρινίζεται ότι δεν αρκεί μόνο η έδρα ή η αποθήκη μιας επιχείρησης να βρίσκεται εντός της Αττικής. 

 Θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και εκθετών οι οποίοι είναι αμιγώς παραγωγοί ή μεταποιητές και έχουν ξανασυμμετάσχει λιγότερες φορές σε περίπτερο της Περιφέρειας. Εκτός από τον αριθμό συμμετοχών των επιχειρήσεων σε προηγούμενες δράσεις της Περιφέρειας, σημαντικό κριτήριο μοριοδότησής τους αποτελεί και η ενεργός συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης και αποτίμησης των δράσεων αυτών. Τέλος, θα ληφθεί μέριμνα στο περίπτερο της Περιφέρειας να υπάρχουν εκθέτες από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας την συνεισφορά επιχειρήσεων με εμπειρία στην προώθηση και προβολή των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Αττικής, για το 20% των θέσεων του ομαδικού περιπτέρου θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψηφίους που έχουν συμμετάσχει περισσότερες φορές σε δράσεις της Περιφέρειας Αττικής, διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας σε ισχύ και έχουν βραβευτεί σε διαγωνισμούς της ομάδας προϊόντων τους.

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και πιθανής παράτασής της, θα γίνει έλεγχος των συνημμένων δικαιολογητικών και θα ανακοινωθεί στους υποψήφιους εκθέτες πίνακας κατάταξης, με βάση τα κριτήρια που θέτει η παρούσα πρόσκληση. Διευκρινίζεται ότι για την επιλογή της θέσης της κάθε επιχείρησης εντός του  ενιαίου περιπτέρου της Περιφέρειας, θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των 30 υποψηφίων εκθετών που θα επιλεγούν. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην Υπηρεσία και το αποτέλεσμά της θα κοινοποιηθεί άμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Μετά τα ανωτέρω, όσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος ως εκθέτες στο περίπτερο της Περιφέρειας καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι  την Τρίτη 30/11/2021 με υποβολή σχετικής αίτησης, των παραστατικών που τη συνοδεύουν καθώς και υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης με το γνήσιο της υπογραφής (ακολουθούν συνημμένα) στην Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: agrotiki1@patt.gov.gr, με κοινοποίηση στο mkonstantopoulou@patt.gov.gr (Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χωρίς υπογραφή ή τη σφραγίδα της επιχείρησης).

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των υποψήφιων επιχειρήσεων αποτελούν:

  1. η αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο και σφραγισμένη με τα στοιχεία της εταιρείας
  2. η άδεια λειτουργίας ή η γνωστοποίηση λειτουργίας σε ισχύ, στην περίπτωση που το προϊόν παράγεται στην Αττική από την αιτούσα επιχείρηση
  3. τιμολόγια ή άλλο επίσημο έγγραφο (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό), στην περίπτωση που το προϊόν τυποποιείται- μεταποιείται στην Αττική σε άλλη επιχείρηση (φασόν), καθώς και η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης αυτής.
  4. τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για κάθε ετικέτα που θα προβληθεί στη δράση και φέρει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ποιότητας, όπως ISO, βιολογικό, Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., κ.α. ή/και έχει βραβευτεί σε διαγωνισμό ποιότητας.
  5. η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

 

Σας επισημαίνουμε ότι οι εκθέτες που θα επιλεγούν δικαιούνται να εκθέσουν στο περίπτερό τους μόνο τα προϊόντα εκείνα που αναφέρουν στην αίτησή τους και για τα οποία έχουν καταθέσει τα σχετικά παραστατικά. Σε διαφορετική περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης από εκθέτη, η Περιφέρεια διατηρεί το δικαίωμα λήψης σχετικών μέτρων.

Τέλος, όλοι οι εκθέτες που θα επιλεγούν, θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της συμμετοχής τους στην FOOD EXPO την τελευταία μέρα της έκθεσης, ενώ μερικούς μήνες μετά θα λάβουν για να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ένα ειδικό έντυπο αποτίμησης της δράσης αυτής. Η συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και αποτίμησης είναι υποχρεωτική και αποτελεί για την Υπηρεσία μας σημαντικό κριτήριο επιλογής των εταιρειών σε επόμενες δράσεις με την Περιφέρεια Αττικής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Περιφέρεια Αττικής

Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής

Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της

 

κ. Κωνσταντοπούλου Μαρία τηλ: 2132065745, mkonstantopoulou@patt.gov.gr

κ. Σταυρουλάκη Βασιλική τηλ: 2132065770, vstavroulaki@patt.gov.gr

κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος τηλ: 2132065771, thanos.antonopoulos@patt.gov.gr

Η Αίτηση Εκθέτη διαθέσιμη εδώ

Η Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής διαθέσιμη εδώ


Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία