Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Ροδάκινα

Φέρνει όρους συμβολαιακής το cluster συμπύρηνου από τη νέα καλλιεργητική σεζόν

Συµπύρηνα ροδάκινα, βερίκοκα και βιοµηχανικά αχλάδια, που θα έχουν παραχθεί µε προκαθορισµένες καλλιεργητικές πρακτικές, σε συµφωνία παραγωγών και µεταποιητικών βιοµηχανιών, που θα είναι αµφίδροµα δεσµευτική, αφού θα προβλέπει και την υποχρεωτική απορρόφηση της παραγωγής, αναµένεται να δούµε στην αγορά από την επόµενη χρονιά.

16-17_10

Λεωνίδας Λιάμης

2176
6

Η διαδικασία µάλιστα, θα εποπτεύεται σε όλα τα στάδιά του από έναν κοινά αποδεκτό υπερκείµενο φορέα, ο οποίος θα λειτουργεί θεσµικά, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία της και να µπορεί το προϊόν να απολαµβάνει υψηλότερη προστιθέµενη αξία, προς όφελος όλων των εµπλεκόµενων µερών.

Οι συνθήκες για την υιοθέτηση και από τον κλάδο των πυρηνοκάρπων ενός µοντέλου συνεργασίας, που θα προσοµοιάζει στη συµβολαιακή καλλιέργεια (σ. σ. αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι ατελής, καθώς δεν θα προβλέπει την ύπαρξη προκαθορισµένης τιµής απορρόφησης της παραγωγής), έχουν ωριµάσει, καθώς έχει γίνει πλέον συνείδηση στους συντελεστές του χώρου, ότι µε τον τρόπο που πορεύονται µέχρι σήµερα ο κλάδος οδηγείται σε αδιέξοδο.

«Όχηµα» για την αλλαγή του υφιστάµενου status quo, που δεν αφήνει κανέναν ευχαριστηµένο, όπως διαπιστώνεται δυστυχώς µε το γαϊτανάκι για τις τιµές που «στήνεται» κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια στον κάµπο της Ηµαθίας και της Πέλλας κι όχι µόνο, φιλοδοξεί να αποτελέσει η «ΙΚΕ Πυρηνοκάρπων» που έχει συσταθεί στο πλαίσιο ενός καινοτόµου έργου, µε χρηµατοδοτική στήριξη από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

Ιδρυτικά µέλη σε αυτό το «∆ίκτυο», που πήρε έγκριση το Φεβρουάριο του 2020 µε προϋπολογισµό περίπου 1 εκατ. ευρώ, είναι η ∆ΕΛΚΟΦ ΑΕ, η Venus, η NovaCert, η AgroQ, οι οποίες συµµετέχουν µε ποσοστό 24% έκαστη, ενώ το άλλο 4% το κατέχει το τµήµα ∆ενδροκοµίας του ΑΠΘ.

Πληροφορίες της Agrenda αναφέρουν πως το τελευταίο διάστηµα οι ζυµώσεις, µεταξύ των ιθυνόντων της ΙΚΕ Πυρηνοκάρπων µε οργανώσεις και οµάδες παραγωγών, προς διερεύνηση της δυνατότητας συµµετοχής τους στο εγχείρηµα, έχουν πυκνώσει και φαίνεται πως το ενδιαφέρον είναι ζωηρό, σε σηµείο ώστε εάν δεν υπήρχαν τα περιοριστικά µέτρα για την Covid-19, πιθανώς να είχαν ήδη υπογραφεί και κάποιες πρώτες συµφωνίες. Κάτι που όπως όλα δείχνουν, θα επισυµβεί στις επόµενες εβδοµάδες έως τις αρχές του 2021.

Περιγράφοντας το σκεπτικό, που ώθησε τον κλάδο στην ανάληψη της πρωτοβουλίας, η οποία είναι µεν εθελοντική, αλλά όποιος αποφασίσει να µετάσχει θα αναλάβει συγκεκριµένες δεσµεύσεις και υποχρεώσεις, ο πρόεδρος της ΕΚΕ, Κώστας Αποστόλου επισηµαίνει πως «κυριάρχησε η διαπίστωση ότι κάθε χρόνο ο παραγωγός δεν είναι ικανοποιηµένος από τις αποδόσεις και τις τιµές και η βιοµηχανία από την ποιότητα. Είπαµε πως αυτό θα πρέπει να αναδιαταχθεί. Και επειδή η γεωργία της φύσης έχει, πλέον, τελειώσει, θα πρέπει να πάµε στη γεωργία της τεχνολογίας για να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισµού».

 

Προτεραιότητα να επιστρέψει

ο γεωπόνος στα αγροκτήµατα 

Υπό αυτό το πρίσµα ως πρώτη προτεραιότητα τέθηκε το να επιστρέψει ο γεωπόνος στο κτήµα και να έχει την απόλυτη ευθύνη για την πορεία της καλλιέργειας. «Ο γεωπόνος θα είναι της επιλογής της οργάνωσης των παραγωγών και θα φροντίζει για την ορθή εκτέλεση εκ µέρους τους του πρωτοκόλλου καλλιεργητικών φροντίδων που ολοκληρώνουν οι ειδικοί επιστήµονες αυτές τις µέρες για το συµπύρυνο ροδάκινο, το βερίκοκο και το βιοµηχανικό αχλάδι. Αυτός θα είναι το Α και το Ω της υπόθεσης για να πάµε σε εκµεταλλεύσεις, οι οποίες θα µπορούν να αποδίδουν πάνω από 4 τόνους παραγωγής, ανά στρέµµα, αντί των περίπου 2 τόνων σήµερα.  Έτσι, θα δίδεται η δυνατότητα στους αγρότες να είναι βιώσιµοι και στις βιοµηχανίες να έχουν πολλή και ποιοτική πρώτη ύλη, γιατί έχουµε φτάσει πλέον να χρειάζονται 20 και 22 κιλά προϊόντος για ένα χαρτοκιβώτιο κοµπόστα, όταν παλαιότερα ο κανόνας ήταν στα 15-16 κιλά, ανά χαρτοκιβώτιο».

Η όλη διαδικασία θα παρακολουθείται στενά από το «∆ίκτυο», το οποίο θα παρέχει δύο πιστοποιητικά. Το πρώτο θα αφορά την ορθή εφαρµογή του πρωτοκόλλου καλλιεργητικών φροντίδων από τον παραγωγό και τον γεωπόνο στο κτήµα και το δεύτερο την υψηλή ποιότητα του τελικού προϊόντος, βάσει των standards που θα έχουν τεθεί.

Εφόσον έχουν εξασφαλιστεί τα δύο πιστοποιητικά, ο παραγωγός θα είναι υποχρεωµένος να δώσει την παραγωγή στη βιοµηχανία µε την οποία θα έχει συµβληθεί κι η βιοµηχανία αντίστοιχα να απορροφήσει την παραγωγή του αντισυµβαλλόµενου παραγωγού.

«Η τιµή θα είναι προϊόν διαπραγµάτευσης, µε βάση τις συνθήκες της αγοράς εκείνη την περίοδο. Το ∆ίκτυο δεν θα ανακατευτεί σε αυτό», έσπευσε να ξεκαθαρίσει ο κ. Αποστόλου, προσθέτοντας, πάντως, ότι «αν το προϊόν αναβαθµιστεί θα είναι µια win  win συνθήκη και θα βγουν όλοι ωφεληµένοι. Και η βιοµηχανία και οι παραγωγοί».

∆ιευκρίνισε δε, πως το κόστος όλης αυτής της υπηρεσίας εκτιµήθηκε γύρω στο 1 λεπτό το κιλό και πως οι µεταποιητικές βιοµηχανίες έχουν δεσµευτεί να το επωµιστούν οι ίδιες, προκειµένου να εξασφαλίσουν το ποιοτικό προϊόν που έχουν ανάγκη.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ

∆εσµεύσεις εµπλεκοµένων

µε πρωτόκολλα και συµβάσεις

 

Σκοπός του ∆ικτύου Πυρηνοκάρπων είναι η βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων φρούτων µε παράλληλη αύξηση της στρεµµατικής τους απόδοσης και µείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώµατος. Η επίτευξη του σκοπού αυτού βασίζεται στην υιοθέτηση και εφαρµογή των αρχών και µεθόδων των πιο επιτυχηµένων παγκοσµίως αγροδιατροφικών Clusters, ώστε να ενισχυθεί η σταθερότητα και η αξιοπιστία της εφοδιαστικής αλυσίδας µέσω της ανάληψης ευθυνών και της δέσµευσης κάθε συµµετέχοντος. Η δέσµευση αυτή θα αφορά την τήρηση αναλυτικών πρωτοκόλλων παραγωγής και συµβάσεων µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών στην αλυσίδα παραγωγής των µεταποιηµένων φρούτων. Την τήρηση των αµοιβαίων δεσµεύσεων ελέγχουν, αξιολογούν και τεκµηριώνουν οι γεωτεχνικοί επιθεωρητές του δικτύου. Αυτοί καθοδηγούνται και συντονίζονται από τον επικεφαλής γεωτεχνικό σύµβουλο.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ

εφαρµογή το

2021 στο 20%

των εκτάσεων

Για το 2021 ως πρώτη πιλοτική χρονιά, το ∆ίκτυο ΙΚΕ Πυρηνοκάρπων θα επιδιώξει να εφαρµόσει το µοντέλο σε ένα ποσοστό της τάξης του 15% - 20% των εκτάσεων που καλλιεργούνται µε τα εν λόγω 3 φρούτα, ώστε να δοκιµαστεί στην πράξη και κατόπιν, εφόσον χρειαστεί να γίνουν διορθώσεις και προσαρµογές, να επεκταθεί στο σύνολο των φυτειών.

Υπενθυµίζεται ότι το «∆ίκτυο Πυρηνοκάρπων ΙΚΕ» στήθηκε την άνοιξη του 2019, µε επίκεντρο την Ηµαθία, στο πλαίσιο σχετικού προγράµµατος που προκήρυξε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη στήριξη δράσεων που ευνοούν την εισαγωγή καινοτοµίας σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά της όρια. Στόχος είναι να δηµιουργηθούν οι όροι, οι προϋποθέσεις, αλλά και οι καλλιεργητικές διαδικασίες που θα επιτρέψουν να αυξηθούν σταδιακά οι στρεµµατικές αποδόσεις και να προσεγγίσουν τους µέσους όρους των ανταγωνιστών µας διεθνώς και ταυτόχρονα να βελτιωθεί και η ποιότητα της πρώτης ύλης.

Μάλιστα, καταγράφοντας την πάγια θέση της ότι η ανταγωνιστικότητα του κλάδου προϋποθέτει ποιοτικότερη παραγωγή ροδάκινων αλλά και µεγαλύτερες αποδόσεις, «προκειµένου να είναι ικανοποιηµένοι οι παραγωγοί», σε πρόσφατη ανακοίνωσή της η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδας δείχνει να στηρίζει το «∆ίκτυο Πυρηνοκάρπων» και καλεί τους συντελεστές να συµµετάσχουν σε αυτό, υποσχόµενη ότι  «Το ∆ίκτυο θα ελέγχει και θα πιστοποιεί ότι το πρωτόκολλο τηρείται και ότι τα τελικά προϊόντα πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές και οι συµβεβληµένες βιοµηχανίες θα τα παραλαµβάνουν ως προϊόντα ανώτερης ποιότητας».

Σχόλια (6)
Προσθήκη σχολίου

09-12-2020 09:37Peter van den Jon

Αν θέλετε να έχετε μια ελπίδα να βγείτε ζωντανοί απο την κλιματική αλλαγή και την χαμηλή και κακής ποιότητας παραγωγή, μπείτε στο cluster. Δεν θα είναι για όλους ουτες η άλλως. Οι θέσεις θα είναι περιορισμένες. Προφανώς εσείς που σχολιάζετε, θα είστε οι ίδιοι που δεν θέλετε να κάνετε το εμβόλιο γιατί δεν πιστεύετε στο κορωνοιό.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

03-12-2020 14:29Δημητριος Ζηνας

Πολύ ωραία!Πάλι δηλαδή χωρίς να δώσουν τιμή εμείς θα πληρώνουμε περισσότερα?όχι φίλε!ρίξε 27 με 30 λεπτά στο χέρι και θα δεις τι ποιοτικό πράγμα θα σε φέρνω αλλιώς θα βάζω και την σαβουρα μέσα.μονα ζυγά δικά σας τα θέλετε.

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία