BACK TO
TOP
Μελισσοκομία

Στο ΦΕΚ αλλαγές για μελισσοκομικό μητρώο και ατομική ψηφιακή ταυτότητα

Αλλαγές στις προηγούμενες αποφάσεις για το μελισσοκομικό μητρώο και την ατομική ψηφιακή μελισσοκομική ταυτότητα επέρχονται με τροποποιητική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β' 2712/25-04-2023).

Screenshot_1042

317
1

Με τροποποιητική απόφαση επέρχονται αλλαγές στις προηγούμενες, υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 σχετικά με το «Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο» (Β’ 1560) και υπ’ αρ. 37/ 48518/22-02-2022 σχετικά με την «Ατομική Ψηφιακή Μελισσοκομική Ταυτότητα» (Β’ 924), αποφάσεις του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 175/118284/20-04-2023 απόφαση, με την οποία αποφασίζονται τα εξής:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 140/106513/16.04.2021 απόφασης

Η υπ’ αρ. 140/106513/16.04.2021 απόφαση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται ως ακολούθως:

 1. Οι περ. γ) και δ) του άρθρου 2 αντικαθίστανται και μετά την περ. δ) του ίδιου άρθρου προστίθενται περιπτώσεις ε), στ) και ζ) ως εξής:

«γ) Κατεχόμενες κυψέλες: Οι κυψέλες σύμφωνα με τον ορισμό της περ. α), με πληθυσμό ακμαίων ατόμων που καλύπτει τις επιφάνειες τουλάχιστον τεσσάρων (4) κηρηθροπλαισίων, οι οποίες διατηρούνται εντός της ελληνικής επικράτειας, υπό την κατοχή φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και καταχωρίζονται για πρώτη φορά στο Μητρώο σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 ή δηλώνονται στο Μητρώο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7, μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 20ης Νοεμβρίου κάθε έτους.».

«δ) Παραφυάδα: Ένα υποσύνολο κυψέλης σύμφωνα με τον ορισμό της περ. α), το οποίο προέρχεται από μία μητρική κυψέλη, του οποίου ο πληθυσμός των ακμαίων ατόμων καλύπτει την επιφάνεια τουλάχιστον δύο (2) κηρηθροπλαισίων, διαθέτει βασίλισσα που ωοτοκεί ή βασιλικό κελί και μπορεί, με τους κατάλληλους χειρισμούς, να εξελιχθεί σε ολοκληρωμένη βιώσιμη κυψέλη.

ε) Τρέχουσες δηλούμενες κυψέλες: Οι κυψέλες εντός της ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με τον ορισμό της περ. α), με πληθυσμό ακμαίων ατόμων που καλύπτει τις επιφάνειες τουλάχιστον τεσσάρων (4) κηρηθροπλαισίων, τις οποίες δύναται να δηλώσει ενεργός μελισσοκόμος στο Μητρώο, μεταξύ της 21ης Νοεμβρίου και 31ης Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

στ) Μελισσοκομική έδρα: Ο τόπος της μόνιμης κατοικίας αν ο ενεργός μελισσοκόμος είναι φυσικό πρόσωπο ή η έδρα του νομικού προσώπου αν ο ενεργός μελισσοκόμος είναι νομικό πρόσωπο.

ζ) Μελισσοκομικός κωδικός αριθμός: Μοναδικός για τον κάθε ενεργό μελισσοκόμο κωδικός αριθμός, ο οποίος αποτελείται από τους λατινικούς χαρακτήρες EL, τον κωδικό αριθμό της Περιφερειακής Ενότητας της μελισσοκομικής έδρας, σύμφωνα με τον πίνακα κωδικών αριθμών του παραρτήματος και τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης του μελισσοκόμου στο Μητρώο. Ο μελισσοκομικός κωδικός αριθμός χορηγείται στον ενεργό μελισσοκόμο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4.».

 1. η περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) την ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας»

 1. Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η εγγραφή στο Μητρώο των μελισσοκόμων με λιγότερες από πέντε (5) κυψέλες είναι προαιρετική και πραγματοποιείται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος μελισσοκόμος επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου και τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 5. Μελισσοκόμοι που έχουν στην κατοχή τους λιγότερες από πέντε (5) κυψέλες χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, διατηρούν τη δυνατότητα ιδιοκατανάλωσης των παραγόμενων προϊόντων τους.

 1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, στην ΔΑΟΚ της μελισσοκομικής έδρας του σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του παραρτήματος ή μέσω ψηφιακής εφαρμογής του ΥΠΑΑΤ. Η αίτηση συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, μία πρόσφατη ψηφιακή φωτογραφία του προσώπου του ενεργού μελισσοκόμου, διαστάσεων 354Χ413 και ανάλυσης στα 300 dpi,

β) αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το καταστατικό ή το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο έχει δημοσιευθεί η πράξη ίδρυσης και σύστασης του νομικού προσώπου και μία πρόσφατη ψηφιακή φωτογραφία, διαστάσεων 354Χ413 και ανάλυση στα 300 dpi του προσώπου που έχει ορισθεί ως «υπεύθυνος μελισσοκομείου», σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 37/48518/22-02-2022 (Β’ 924) απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

γ) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 97 του ν. 5003/2022 (Α’ 230) ή της έδρας του νομικού προσώπου,

δ) φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου,

ε) έγγραφο που αποδεικνύει τη νόμιμη παραμονή στη χώρα, του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, αν προέρχεται από χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

στ) βεβαίωση για την κατοχή των κυψελών από μελισσοκομικό σύλλογο ή εφόσον δεν υπάρχει από αγροτικό σύλλογο ή αγροτικό συνεταιρισμό της περιοχής της μελισσοκομικής έδρας του. Αν δεν είναι δυνατή η έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης από μελισσοκομικό ή αγροτικό σύλλογο ή αγροτικό συνεταιρισμό της μελισσοκομικής έδρας του ενδιαφερόμενου, τη σχετική βεβαίωση χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου,

ζ) αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης των κατεχόμενων κυψελών, ως εξής:ζα) Αν έχουν αποκτηθεί μετά από αγοραπωλησία, υποβάλλονται τα σχετικά παραστατικά αγοράς των κυψελών ή των παραφυάδων και ενημερώνεται υποχρεωτικά το Μητρώο του πωλητή και του αγοραστή για τις μεταβολές. Αν δεν είναι δυνατή η έκδοση τιμολογίων ή αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους συμβαλλόμενους, ως αποδεικτικό στοιχείο παραστατικό αρχικής απόκτησης των κατεχομένων κυψελών, μπορεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) κάθε ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής ή ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συμβαλλομένων μερών με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, όπου αναφέρεται ο αριθμός των κυψελών που αποκτώνται και μεταβιβάζονται αντίστοιχα. Τα παραστατικά αγοράς των κυψελών αφορούν τόσο στην αγορά της αποικίας σμήνους, όσο και στα αβιοτικά μέρη αυτών.

ζβ) Αν έχουν αποκτηθεί μετά από μεταβίβαση ή κληρονομική διαδοχή, υποβάλλεται αντίγραφο σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου ή κληρονομητηρίου.

ζγ) Αν έχουν αποκτηθεί με τη μέθοδο της σύλληψης αφεσμών, υποβάλλονται υποχρεωτικά παραστατικά αγοράς των αβιοτικών μερών της κυψέλης. Στην περίπτωση αυτή ο μέγιστος αριθμός συλληφθέντων αφεσμών είναι πέντε (5).

ζδ) Αν η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο υποβάλλεται από εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα της χώρας ή άλλο συναφές νομικό πρόσωπο που διατηρεί κυψέλες, τις οποίες έχει στην κατοχή του από προηγούμενα έτη, χωρίς να είναι κάτοχος μελισσοκομικού βιβλιαρίου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 370910/14-05-2001 (Β’ 642) υπουργική απόφαση, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού υποβάλλει άπαξ υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνει τον τρόπο απόκτησης των κυψελών και τον χρόνο κτήσης τους.».

 1. Μετά την παραλαβή της αίτησης και την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των δικαιολογητικών της παρ. 3, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9, η αρμόδια ΔΑΟΚ χορηγεί στον αιτούντα μελισσοκομικό κωδικό αριθμό.».
 2. Η παρ. 6 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πυροσφράγισης, ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια ΔΑΟΚ, η οποία μέσα σε τριάντα (30) ημέρες προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο για καταμέτρηση των πυροσφραγισμένων κυψελών, σύμφωνα με τις παρ. 4 έως 13 του άρθρου 9.».

 1. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

Δικαιώματα ενεργού μελισσοκόμου

 1. Ο ενεργός μελισσοκόμος έχει τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με την ισχύουσα κατά περίπτωση, νομοθεσία:

α) τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας του μελιού και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων που παράγει, όπως γύρη, βασιλικό πολτό, κερί, πρόπολη και δηλητήριο,

β) άμεσης πώλησης μικρών ποσοτήτων μελιού στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή,

γ) απόκτησης άδειας παραγωγού για την εμπορία των προϊόντων του σε λαϊκή αγορά,

δ) παραγωγής και διάθεσης εμπορίας προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής με μέλι ή/και άλλα προϊόντα κυψέλης,

ε) εμπορίας και διακίνησης παραγόμενων παραφυάδων, μελισσοσμηνών και του εν γένει παραγόμενου γενετικού αναπαραγωγικού υλικού,

στ) μεταφοράς των τρεχουσών δηλούμενων κυψελών, των δηλωμένων παραφυάδων, του γενετικού αναπαραγωγικού υλικού, του μελισσοκομικού εξοπλισμού, του αβιοτικού μέρους των κυψελών (κενές κυψέλες και κηρηθροπλαίσια), μελισσοτροφών και γενικά κάθε είδους που είναι απαραίτητο για την άσκηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας,

ζ) απόκτησης και χρήσης μελισσοκομικού φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ),

η) μεταφοράς και τοποθέτησης των τρεχουσών δηλούμενων κυψελών σε δημόσιες ή δημοτικές εκτάσεις και πρόσβασης στις κυψέλες, για την πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών επιθεωρήσεων, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, οι πυροσβεστικές διατάξεις και οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,

θ) κατασκευής και διατήρησης αγροτικής μελισσοκομικής αποθήκης ή/και μελισσοκομικού εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις,

ι) συμμετοχής σε δράσεις εθνικών ή/και ενωσιακών μέτρων στήριξης και ενίσχυσης του αγροτικού τομέα εν γένει και του τομέα της μελισσοκομίας ειδικότερα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας,

ια) ασφάλισης στον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και αποζημίωσης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή αντίξοων καιρικών συνθηκών,

ιβ) αποζημίωσης σε περιπτώσεις επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου που αφορά τη μελισσοκομία,

ιγ) συμμετοχής σε προγράμματα επικονίασης της αυτοφυούς ή καλλιεργούμενης βλάστησης ή σε διαδικασίες εκμίσθωσης των κατεχόμενων κυψελών, με σκοπό την προαγωγή της επικονίασης καλλιεργημένων εκτάσεων,

ιδ) για τον ενεργό μελισσοκόμο, η περιοχή τοποθέτησης των κυψελών αποτελεί χώρο εργασίας, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 130 του ν 4926/2022 (Α’ 82) και κάθε μετακίνηση του νόμιμου κατόχου των κυψελών ή του «υπεύθυνου μελισσοκομείου», σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 37/48518/22-02-2022 απόφασης από και προς τον χώρο τοποθέτησης των κυψελών, νοείται ως μετακίνηση από και προς την εργασία, με την προϋπόθεση ότι η περιοχή τοποθέτησης και οι εν γένει μετακινήσεις των τρεχουσών δηλούμενων κυψελών έχει δηλωθεί στο Μητρώο.

 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν αποκτούν ή για οποιονδήποτε λόγο παύουν να κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου αποστερούνται των δικαιωμάτων της παρ. 1.».
 2. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6

Προσβασιμότητα-διαλειτουργικότητα-διασυνδέσεις

 1. Το Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων και το Τμήμα Διαχείρισης Data Center, Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ, έχουν πλήρη πρόσβαση θέασης, χρήσης και ενημέρωσης σε όλες τις πληροφορίες του Μητρώου.
 2. Οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας έχουν πλήρη πρόσβαση θέασης, χρήσης και ενημέρωσης στις πληροφορίες του Μητρώου που αφορούν στην περιοχή ευθύνης τους. Για τον σκοπό αυτό χορηγούνται ειδικοί κωδικοί πρόσβασης από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ, μετά από σχετική αίτηση του προϊσταμένου της κάθε ΔΑΟΚ, στην οποία ορίζονται τα στοιχεία των υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για την τήρηση, παρακολούθηση, χρήση και ενημέρωση του Μητρώου. Ο κωδικός πρόσβασης στο Μητρώο είναι προσωπικός για τον κάθε χρήστη.
 3. H Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, οι αρμόδιες ελεγκτικές δομές του ΥΠΑΑΤ και των συναρμόδιων Υπουργείων ή ανεξάρτητων αρχών, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), ο ΕΛΓΑ, τα Δασαρχεία, μπορούν μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, να λαμβάνουν πρόσβαση θέασης στις απαραίτητες πληροφορίες του Μητρώου, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 7.
 4. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) μπορεί να ανακτά από το Μητρώο, μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας:

α) τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίηση των ενεργών μελισσοκόμων,

β) τον αριθμό κατεχόμενων κυψελών,

γ) την ημερομηνία δήλωσης κατεχόμενων κυψελών,

δ) στοιχεία ελέγχων και αποτελεσμάτων ελέγχων,

ε) στοιχεία πληρωμών και

στ) τραπεζικά στοιχεία (συνεργαζόμενη τράπεζα, αριθμός IBAN) με σκοπό την πραγματοποίηση διασταυρωτικών ελέγχων και πληρωμών, όποτε κρίνεται απαραίτητο.

 1. Συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία δύναται να λαμβάνουν τα καθ’ ύλην αρμόδια εργαστήρια πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Χώρας, οι φορείς εκπροσώπησης του κλάδου της μελισσοκομίας και οι δομές υποστήριξης και υλοποίησης μέτρων ενίσχυσης της μελισσοκομίας, κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένης αίτησης στη Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του ΥΠΑΑΤ.
 2. Το μητρώο υποστηρίζει και διασυνδέεται με τις ακόλουθες ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται μέσω Gov.gr:

α) δήλωση κατεχόμενων κυψελών,

β) δήλωση μεταβολής κυψελών,

γ) δήλωση ετήσιας παραγωγής μελιού,

δ) δήλωση ετήσιας πώλησης μελιού,

ε) υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα ενισχύσεων μελισσοκομίας,

στ) διαχείριση ισοζυγίου παραγωγής διάθεσης μελιού με τίτλο «Κυψέλη e-honey»,

ζ) άλλες ψηφιακές υπηρεσίες που δεν κατονομάζονται.

 1. Η υπηρεσία «Κυψέλη e-honey» αφορά στην αποτύπωση της αλυσίδας παραγωγής, εμπορίας, αποθέματος αποθήκης και διακίνησης μελιού από τους παραγωγούς και εμπόρους με στόχο την ανάπτυξη έξυπνων ισοζυγίων παραγωγής διακίνησης μελιού.
 2. Για τη διευκόλυνση των χρηστών του Μητρώου, το Τμήμα Διαχείρισης Data Center, Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ συντάσσει εγχειρίδιο χρήσης με αναλυτικές οδηγίες για την πρόσβαση και χρήση του Μητρώου και των ψηφιακών εφαρμογών που σχετίζονται με το Μητρώο.».
 3. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7

Στοιχεία και ενημέρωση Μητρώου

 1. Στο Μητρώο καταχωρίζονται, κατ’ ελάχιστον, τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε ενεργού μελισσοκόμου, η μελισσοκομική έδρα, ο μελισσοκομικός κωδικός αριθμός, ο αριθμός κυκλοφορίας του ΦΙΧ αυτοκινήτου του ενεργού μελισσοκόμου, ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών, ο αριθμός τρεχουσών δηλούμενων κυψελών, οι μετακινήσεις των κατεχόμενων κυψελών, ο αριθμός των παραφυάδων που παράγονται και/ή μεταβιβάζονται, η ποσότητα μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων που παράγονται ετησίως, η ποσότητα του μελιού ή/και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων που διακινούνται εμπορεύονται στην αγορά και τα στοιχεία του αγοραστή ή των αγοραστών, αν τα διακινούμενα προϊόντα δεν πωλούνται απ’ ευθείας στους καταναλωτές.
 2. Η δήλωση κατεχόμενων κυψελών είναι υποχρεωτική για όλους τους ενεργούς μελισσοκόμους και υποβάλλεται μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 20ης Νοεμβρίου κάθε έτους, είτε σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΑΟΚ σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 του παραρτήματος είτε μέσω ψηφιακής εφαρμογής του ΥΠΑΑΤ. Ενεργός μελισσοκόμος, ο οποίος υποβάλλει τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών μεταξύ της 21ης Οκτωβρίου και της 20η Νοεμβρίου κάθε έτους, συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο δείγμα επιτόπιου ελέγχου.
 3. Η αρμόδια ΔΑΟΚ διενεργεί διοικητικό λογιστικό έλεγχο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9, σε όλες τις αιτήσεις δήλωσης κατεχόμενων κυψελών που έχουν υποβληθεί είτε σε έντυπη μορφή είτε μέσω ψηφιακής εφαρμογής και ενημερώνει το Μητρώο ως εξής:α) Για αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως την 20η Οκτωβρίου κάθε έτους, η ενημέρωση ολοκληρώνεται έως την 25η Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

β) Για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μεταξύ της 21ης Οκτωβρίου και της 20η Νοεμβρίου κάθε έτους, η ενημέρωση ολοκληρώνεται έως την 25η Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

 1. Αν ο αριθμός των κυψελών που κατέχει ενεργός μελισσοκόμος μεταβληθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και σε απόλυτο αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο των πέντε (5) κυψελών σε σχέση με τον αριθμό κατεχόμενων κυψελών που δηλώθηκε σύμφωνα με την παρ. 2, ο μελισσοκόμος έχει το δικαίωμα να υποβάλει δήλωση μεταβολής του αριθμού των κυψελών, είτε σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΑΟΚ, σύμφωνα με το υπόδειγμα 5 του παραρτήματος είτε μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, μεταξύ της 21ης Νοεμβρίου και της 31ης Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός των κυψελών που δηλώνεται κατά τη δήλωση μεταβολής αποτελεί τον αριθμό των τρεχουσών δηλούμενων κυψελών της περ. ε) του άρθρου 2.
 2. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση μεταβολής της παρ. 4, ο αριθμός τρεχουσών δηλούμενων κυψελών ταυτίζεται με τον αριθμό των κατεχόμενων κυψελών.
 3. Αν κατά την υποβολή δήλωσης μεταβολής, σύμφωνα με την παρ. 4, δηλωθεί μείωση του αριθμού των κυψελών που διαθέτει στην κατοχή του ο ενεργός μελισσοκόμος, τότε ο αριθμός κατεχόμενων κυψελών του μελισσοκόμου μειώνεται αντιστοίχως.
 4. Η παραγωγή παραφυάδων δηλώνεται στο Μητρώο. Οι παραφυάδες που δεν δηλώνονται στο Μητρώο δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή αν προορίζονται για ιδία χρήση δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στις κατεχόμενες κυψέλες.
 5. Ο συνολικός αριθμός των παραφυάδων που μπορεί να παραγάγει ένας ενεργός μελισσοκόμος ετησίως, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για πώληση ή μεταβίβαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσοστά αύξησης των κατεχόμενων κυψελών της παρ. 10, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11. Ο αριθμός των παραχθέντων παραφυάδων που πωλούνται ή μεταβιβάζονται με κάθε τρόπο από τον ενεργό μελισσοκόμο, αφαιρούνται από το αριθμό των παραχθέντων προς ιδία χρήση παραφυάδων.
 6. Τα αποδεικτικά στοιχεία αύξησης του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών είναι τα εξής:

α) Αν η μεταβολή οφείλεται σε αγοραπωλησία κυψελών ή/και παραφυάδων, τα αποδεικτικά στοιχεία της υποπερ. ζα) της περ. ζ) της παρ. 3 του άρθρου 4.

β) Αν η μεταβολή οφείλεται σε μεταβίβαση ή κληρονομική διαδοχή, τα αποδεικτικά της υποπερ. ζβ) της περ. ζ) της παρ. 3 του άρθρου 4.

 1. Αν η αύξηση οφείλεται σε πολλαπλασιασμό με μελισσοκομικούς χειρισμούς που αφορούν στην παραγωγή παραφυάδων για ιδία χρήση, ο ενεργός μελισσοκόμος υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται αποδεκτή για την ενημέρωση του Μητρώου, ετήσια αύξηση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών ως εξής:

α) Για ενεργούς μελισσοκόμους, οι οποίοι διαθέτουν έως πεντακόσιες (500) κατεχόμενες κυψέλες, γίνεται αποδεκτή για την ενημέρωση του Μητρώου ετήσια αύξηση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών σύμφωνα με την κλίμακα του Πίνακα 1:

β) Για ενεργούς μελισσοκόμους, οι οποίοι διαθέτουν περισσότερες από πεντακόσιες (500) κατεχόμενες κυψέλες, γίνεται αποδεκτή για την ενημέρωση του Μητρώου ετήσια αύξηση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της περ. α) και για κάθε επιπλέον κατεχόμενη κυψέλη έως 10%.

γ) Κατά παρέκκλιση των περ. α) και β), για ενεργούς μελισσοκόμους, οι οποίοι έχουν υποστεί μείωση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών τους σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% ως αποτέλεσμα φυσικών περιστατικών που επηρεάζουν το μελισσοκομείο, για τις οποίες ο μελισσοκόμος δεν θεωρείται υπεύθυνος, γίνεται αποδεκτή ετήσια αύξηση με μελισσοκομικούς χειρισμούς μέχρι ποσοστού 300% επί του αριθμού των κυψελών που διαθέτει ο μελισσοκόμος μετά την εκδήλωση του φυσικού περιστατικού που προκάλεσε τη μείωση και μέχρι τελικού αριθμού κατεχόμενων κυψελών, ο οποίος δεν ξεπερνά τον αριθμό που είχε δηλωθεί στην αμέσως προηγούμενη δήλωση κατεχόμενων κυψελών. Ως φυσικά περιστατικά που επηρεάζουν το μελισσοκομείο νοούνται ο θάνατος μελισσοσμηνών εξαιτίας ασθένειας βεβαιωμένης από επίσημη κτηνιατρική αρχή, ο θάνατος μελισσοσμηνών ή η απώλεια κυψελών μετά από ατύχημα ή φυσικές καταστροφές ή εξαιρετικές περιστάσεις βεβαιωμένες από επίσημες αρχές. Στην περίπτωση αυτή, οι κυψέλες λογίζονται ως μη παραγωγικές για τους πρώτους τέσσερις (4) μήνες μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του αριθμού τους, ενώ οι παραφυάδες που παράγονται, προορίζονται μόνο για ιδία χρήση από τον μελισσοκόμο.

 1. Αν κατά την υποβολή δήλωσης κατεχόμενων κυψελών της παρ. 2, δηλώνεται αύξηση, η οποία οφείλεται σε ιδία παραγωγή παραφυάδων ή σε αγορά παραφυάδων από άλλον ενεργό μελισσοκόμο, οι παραφυάδες αυτές προσμετρούνται ως κατεχόμενες κυψέλες μόνο μετά από παρέλευση δύο (2) μηνών από την δήλωσή τους στο Μητρώο. Παραφυάδες που δεν δηλώνονται στο Μητρώο δεν προσμετρούνται στην αύξηση των κυψελών με μελισσοκομικούς χειρισμούς και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν.
 2. Αν ενεργός μελισσοκόμος μεταβιβάσει ή πουλήσει το σύνολο των κατεχόμενων κυψελών του, διαγράφεται από το Μητρώο με ενέργειες της αρμόδιας ΔΑΟΚ. Ομοίως διαγράφεται από το Μητρώο ενεργός μελισσοκόμος, ο οποίος δηλώνει με σχετική αίτηση ότι παύει να διατηρεί υπό την κατοχή του κυψέλες
 3. Αν η μεταβίβαση ή η πώληση της παρ. 12 γίνεται προς συγγενή πρώτου βαθμού, μεταξύ συζύγων ή μεταξύ μερών συμφώνου συμβίωσης, ο αποκτών τις κατεχόμενες κυψέλες μπορεί να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό αριθμό καταχώρισης στο Μητρώο, εφόσον το επιθυμεί και εφόσον δεν διαθέτει δικό του κωδικό αριθμό.
 4. Αν παρέλθει διάστημα ενός (1) έτους από την αμέσως προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης κατεχόμενων κυψελών της παρ. 2, χωρίς ο μελισσοκόμος να προβεί στην προβλεπόμενη δήλωση, αποστερείται των δικαιωμάτων των περ. ι), ια), ιβ) και ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 5.
 5. Αν παρέλθει διάστημα δύο (2) ετών χωρίς ο μελισσοκόμος να έχει προβεί στην προβλεπόμενη δήλωση κατεχόμενων κυψελών της παρ. 2, ειδοποιείται από την αρμόδια ΔΑΟΚ με έγγραφο ή με ηλεκτρονικό τρόπο ότι αίρεται η ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου και αποστερείται των δικαιωμάτων της παρ. 1 του άρθρου 5, μέχρι να υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση κατεχόμενων κυψελών. Αν μετά την ενημέρωση του μελισσοκόμου υποβληθεί δήλωση κατεχόμενων κυψελών, ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος από την αρμόδια ΔΑΟΚ και ο μελισσοκόμος αποκτά εκ νέου τα δικαιώματα του ενεργού μελισσοκόμου με την επιφύλαξη πιθανών ευρημάτων κατά τον επιτόπιο έλεγχο.
 6. 16. Αν παρέλθει διάστημα τριών (3) ετών χωρίς ο μελισσοκόμος να έχει προβεί στην προβλεπόμενη δήλωση κατεχόμενων κυψελών της παρ. 2, ειδοποιείται από την αρμόδια ΔΑΟΚ με συστημένη επιστολή για την υποχρέωσή του να προβεί σε δήλωση κατεχόμενων κυψελών, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την παραλαβή της ειδοποίησης, προκειμένου να παραμείνει εγγεγραμμένος στο Μητρώο και να επανακτήσει την ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου και τα δικαιώματα της παρ. 1 του άρθρου 5. Αν μετά την ενημέρωση του μελισσοκόμου, υποβληθεί δήλωση κατεχόμενων κυψελών εντός ενός (1) μηνός, ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος από την αρμόδια ΔΑΟΚ και ο μελισσοκόμος αποκτά εκ νέου τα δικαιώματα του ενεργού μελισσοκόμου της παρ. 1 του άρθρου 5, με την επιφύλαξη πιθανών ευρημάτων κατά τον επιτόπιο έλεγχο. Εάν παρέλθει ένας (1) μήνας χωρίς να υποβληθεί δήλωση κατεχόμενων κυψελών, ο μελισσοκόμος διαγράφεται από το Μητρώο.
 7. Αν ο μελισσοκόμος επιθυμεί να εγγραφεί εκ νέου στο Μητρώο μετά τη διαγραφή της παρ. 16, ακολουθεί τις διαδικασίες της παρ. 3 του άρθρου 4. Στην περίπτωση αυτή εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να διατηρήσει τον αρχικό μελισσοκομικό κωδικό αριθμό.
 8. Είναι υποχρεωτική εκ μέρους του ενεργού μελισσοκόμου η δήλωση στο Μητρώο τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ’ έτος:

α) της ετήσιας παραγόμενης ποσότητας μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων και

β) της ποσότητας μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων που διακινεί εμπορεύεται νόμιμα στην αγορά, με ταυτόχρονη ψηφιακή καταχώρηση των σχετικών παραστατικών.

Με τα εν λόγω στοιχεία ενημερώνεται μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας η ψηφιακή πλατφόρμα για την αποτύπωση της αλυσίδας παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης μελιού ή/και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων. Για την ποσότητα των εμπορευόμενων διακινούμενων προϊόντων τα οποία δεν πωλούνται απ’ ευθείας από τον ενεργό μελισσοκόμο στους καταναλωτές της Χώρας, είναι υποχρεωτική η δήλωση των στοιχείων του αγοραστή ή των αγοραστών.

 1. Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119)], ο μελισσοκόμος με την αίτηση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών, την αίτηση μεταβολής κυψελών του παρόντος καθώς και με την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο του άρθρου 4 δηλώνει ότι:

α) αποδέχεται και συγκατατίθεται ρητά στη συλλογή και καταχώριση από το ΥΠΑΑΤ, δια της οικείας ΔΑΟΚ, των στοιχείων που τον αφορούν και

β) κατανοεί ότι η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, γίνεται αποκλειστικά για την τήρηση του Μητρώου και ότι τα δεδομένα αρχειοθετούνται στο ΥΠΑΑΤ και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν αυτό απαιτείται από νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, σε περίπτωση που προκύψουν ζητήματα νομικών διαφορών ή σε περίπτωση ελέγχου από δημόσια αρχή. Πρόσβαση στα αρχεία και στα στοιχεία του Μητρώου έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα για την πραγματοποίηση διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων και την ενημέρωση του Μητρώου.»

 1. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9

Έλεγχοι

 1. Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας, διενεργούνται διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι, τακτικοί ή έκτακτοι. Αρμόδια αρχή για την διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας για τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι η κατά τόπο αρμόδια ΔΑΟΚ.
 2. Οι αρμόδιες ΔΑΟΚ διενεργούν διοικητικούς έλεγχους σε ποσοστό 100% επί των αιτήσεων που υποβάλλουν οι μελισσοκόμοι για:

α) την εγγραφή τους στο Μητρώο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4,

β) τη δήλωση των κατεχόμενων κυψελών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7,

γ) τη δήλωση μεταβολής των κυψελών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 και

δ) την εμπορία των μελισσοκομικών προϊόντων.

 1. Με τον διοικητικό έλεγχο, διαπιστώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στις αιτήσεις της παρ. 2, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται συνημμένα και τα παραστατικά εμπορίας μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων και ενημερώνεται το Μητρώο. Η αρμόδια ΔΑΟΚ εγκρίνει ή απορρίπτει τις ανωτέρω αιτήσεις και καταχωρίζει στο Μητρώο τα αποτελέσματα του διοικητικού λογιστικού ελέγχου ως εξής:

α) Για αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως την 20η Οκτωβρίου κάθε έτους, η ενημέρωση ολοκληρώνεται έως την 25η Οκτωβρίου του ίδιου έτους,

β) Για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μεταξύ της 21ης Οκτωβρίου και της 20η Νοεμβρίου κάθε έτους, η ενημέρωση ολοκληρώνεται έως την 25η Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Ο μελισσοκόμος ενημερώνεται για τις τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 11.

 1. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από διμελή κλιμάκια των αρμοδίων Περιφερειακών Ενοτήτων, τα οποία συστήνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.
 2. Το αρμόδιο κλιμάκιο ελέγχει την πυροσφράγιση και τον αριθμό των κατεχόμενων κυψελών, όπως ορίζονται στην περ. γ) του άρθρου 2.
 3. Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται ως ακολούθως:

α) Σε ποσοστό 100% επί των ακόλουθων περιπτώσεων:

αα) μελισσοκόμοι που υποβάλλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Μητρώο, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας πυροσφρράγισης και σήμανσης των κυψελών,

αβ) ενεργοί μελισσοκόμοι που υποβάλλουν τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών της παρ. 2 του άρθρου 7 από 21η Οκτωβρίου έως την 20η Νοεμβρίου,

αγ) ενεργοί μελισσοκόμοι οι οποίοι, κατά την υποβολή δήλωσης κατεχόμενων κυψελών της παρ. 2 του άρθρου 7, δηλώνουν αύξηση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών από πολλαπλασιασμό αυτών με μελισσοκομικούς χειρισμούς ή/και με αγορά παραφυάδων, σε ποσοστό άνω του 100% επί του αριθμού που είχε δηλωθεί κατά την αμέσως προηγούμενη δήλωση κατεχόμενων κυψελών.

β) Σε δείγμα ελέγχου σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των ενεργών μελισσοκόμων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην περ. α), το οποίο εξάγεται βάσει ανάλυσης κινδύνου από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ και το οποίο κατανέμεται ως εξής:

βα) σε ποσοστό έως 30%, ενεργοί μελισσοκόμοι οι οποίοι, κατά την υποβολή δήλωσης κατεχόμενων κυψελών της παρ. 2 του άρθρου 7, δηλώνουν αύξηση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών από πολλαπλασιασμό αυτών με μελισσοκομικούς χειρισμούς ή/και με αγορά παραφυάδων, σε ποσοστό από 50% έως και 100% επί του αριθμού που είχε δηλωθεί κατά την αμέσως προηγούμενη δήλωση κατεχόμενων κυψελών,

ββ) σε ποσοστό έως 20%, ενεργοί μελισσοκόμοι στους οποίους διαπιστώθηκαν οι μη συμμορφώσεις των υποπερ. ββ) και βγ) της περ. β) παρ. 1 του άρθρου 11, τουλάχιστον σε ένα (1) από τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη, ανεξαρτήτως του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών που δηλώνουν,

βγ) σε ποσοστό έως 20%, ενεργοί μελισσοκόμοι που δηλώνουν άνω των εκατόν πενήντα (150) κατεχόμενων κυψελών,

βδ) σε ποσοστό έως 10%, ενεργοί μελισσοκόμοι που δηλώνουν μέχρι και εκατόν πενήντα (150) κατεχόμενες κυψέλες,

βε) σε ποσοστό τουλάχιστον 20% τυχαίο δείγμα από τους ενεργούς μελισσοκόμους της παρούσας περίπτωσης, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα που εξάγεται σύμφωνα με τις ανωτέρω υποπερ. βα), ββ), βγ) και βδ).

 1. Το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ αποστέλλει στις αρμόδιες ΔΑΟΚ το δείγμα ελέγχου της περ. β) της παρ. 6 μέχρι την 1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους, προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι επιτόπιοι έλεγχοι. Οι έλεγχοι της περ. α) της παρ. 6 διενεργούνται από το αρμόδιο κλιμάκιο ελέγχου αυτοδικαίως, χωρίς αποστολή δείγματος.
 2. Το κλιμάκιο ελέγχου συντάσσει πρακτικό επιτόπιου ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα 6 του παραρτήματος, το οποίο συνυπογράφει ο μελισσοκόμος και καταγράφονται τυχόν αντιρρήσεις του. Ο μελισσοκόμος λαμβάνει αντίγραφο του πρακτικού επιτόπιου ελέγχου.
 3. Η αρμόδια ΔΑΟΚ καταχωρίζει στο Μητρώο τα αποτελέσματα του επιτόπιου ελέγχου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη διεξαγωγή του και ενημερώνει το μελισσοκόμο για τις τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 11.
 4. Ο έλεγχος της πυροσφράγισης και οι διενεργούμενοι επιτόπιοι έλεγχοι της παρ. 6, ολοκληρώνονται το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
 5. Αν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον ελεγχόμενο ή/και η πραγματοποίηση του επιτόπιου ελέγχου με υπαιτιότητα του ελεγχόμενου ή αν κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου διαπιστωθεί από το αρμόδιο κλιμάκιο ελέγχου, ότι ο ελεγχόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του αρνείται, παρεμποδίζει ή δεν διευκολύνει τον έλεγχο, ή δεν συνυπογράφει το πρακτικό σύμφωνα με την παράγραφο 7, το κλιμάκιο καταγράφει το γεγονός στο πρακτικό ελέγχου και το αποστέλλει με συστημένη επιστολή στη μελισσοκομική έδρα που ο ελεγχόμενος έχει δηλώσει. Αν ο ελεγχόμενος δεν ανταποκριθεί σε είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή του συστημένου, ο μελισσοκόμος διαγράφεται από το Μητρώο.
 6. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο από διμελή κλιμάκια ελέγχου των αρμόδιων ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα οποία δύνανται να συμμετέχουν υπάλληλοι του τμήματος Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών του ΥΠΑΑΤ.
 7. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, τα κλιμάκια ελέγχου φέρουν και επιδεικνύουν υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.».
 8. Η παρ. 1 του άρθρου 10 τροποποιείται ως εξής:

«Ο ελεγχόμενος έχει δικαίωμα υποβολής έγγραφων αντιρρήσεων στην αρμόδια ΔΑΟΚ, κατά του πρακτικού της παρ. 8 του άρθρου 9, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία του ελέγχου ή σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του πρακτικού ελέγχου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παραλαβής του με συστημένη επιστολή.

 1. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11

Κυρώσεις-επιβολή προστίμων

 1. Όταν κατά τη διάρκεια των ελέγχων από την αρμόδια αρχή διαπιστώνεται μη συμμόρφωση, επιβάλλονται με αιτιολογημένη πράξη κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα ως ακολούθως:

α) Αν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον ελεγχόμενο ή/και η πραγματοποίηση του επιτόπιου ελέγχου με υπαιτιότητα του ελεγχόμενου ή αν κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου διαπιστωθεί και καταγραφεί στο πρακτικό ελέγχου από το αρμόδιο κλιμάκιο, ότι ο ελεγχόμενος αρνείται, παρεμποδίζει ή δεν διευκολύνει τον έλεγχο ή δεν συνυπογράφει το πρακτικό σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 9 τότε:

αα) αν πρόκειται για έλεγχο κατά τη διαδικασία αίτησης εγγραφής στο Μητρώο νέου μελισσοκόμου, σύμφωνα με το άρθρο 4, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού εκατό ευρώ (100,00 €) και ο ελεγχόμενος στερείται του δικαιώματος εγγραφής στο Μητρώο και των δικαιωμάτων της παρ. 1 του άρθρου 5 για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών,

αβ) αν πρόκειται για ελεγχόμενο ενεργό μελισσοκόμο, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €) και ο ελεγχόμενος αποστερείται των δικαιωμάτων των περ. ι), ια), ιβ) και ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 5 για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Αν ο ενεργός μελισσοκόμος επιδείξει αντίστοιχη συμπεριφορά σε ενδεχόμενο επιτόπιο έλεγχο εντός των επόμενων δύο (2) ετών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €) και ο ελεγχόμενος αποστερείται των δικαιωμάτων των περ. ι), ια), ιβ) και ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 5 για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

β) Αν κατά τον έλεγχο, διοικητικό λογιστικό ή επιτόπιο, διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος αριθμού κατεχόμενων κυψελών και του προσδιορισθέντος από τους ελέγχους αντίστοιχου αριθμού, τότε:

βα) αν η διαφορά είναι μικρότερη ή ίση του 10% επί του δηλωθέντος αριθμού, λαμβάνονται υπόψη οι προσδιορισθείσες στον έλεγχο κυψέλες και ο ελεγχόμενος καταγράφεται στο Μητρώο ως ενεργός μελισσοκόμος με αριθμό κατεχόμενων κυψελών ίσο με τον προσδιορισθέντα,

ββ) αν η διαφορά είναι μεγαλύτερη του 10% και μικρότερη ή ίση του 30 % επί του δηλωθέντος αριθμού, επιβάλλεται ελάχιστο διοικητικό πρόστιμο ποσού εκατό ευρώ (100,00 €) και μέγιστο ποσό το οποίο αντιστοιχεί στον αριθμό της διαφοράς των κυψελών επί δύο ευρώ (2,00 €) ανά κυψέλη και ο ελεγχόμενος καταγράφεται στο Μητρώο ως ενεργός μελισσοκόμος με αριθμό κατεχόμενων κυψελών ίσο με τον προσδιορισθέντα,

βγ) αν η διαφορά είναι μεγαλύτερη του 30% επί του δηλωθέντος αριθμού, επιβάλλεται ελάχιστο διοικητικό πρόστιμο ποσού τριακοσίων Ευρώ (300,00 €) και μέγιστο ποσό το οποίο αντιστοιχεί στον αριθμό της διαφοράς των κυψελών επί τρία Ευρώ (3,00 €) ανά κυψέλη, ο ελεγχόμενος καταγράφεται στο Μητρώο ως ενεργός μελισσοκόμος με αριθμό κατεχόμενων κυψελών ίσο με τον προσδιορισθέντα και ταυτόχρονα αποστερείται των δικαιωμάτων των περ. ι), ια), ιβ) και ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 5 για ένα (1) έτος.

γ) Αν σε ενδεχόμενο επιτόπιο έλεγχο εντός των επόμενων δύο (2) ετών από τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης των υποπερ. ββ) της περ. β) διαπιστωθεί ότι ο ελεγχόμενος υποπίπτει εκ νέου στην ίδια μη συμμόρφωση, τότε επιβάλλεται το αντίστοιχο προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο και ταυτόχρονα ο ελεγχόμενος αποστερείται των δικαιωμάτων των περ. ι), ια), ιβ) και ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 5 για ένα (1) έτος.

δ) Αν σε ενδεχόμενο επιτόπιο έλεγχο εντός των επόμενων δύο (2) ετών από τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης της υποπερ. βγ) της περ. β) διαπιστωθεί ότι ο ελεγχόμενος υποπίπτει εκ νέου στην ίδια μη συμμόρφωση, τότε επιβάλλεται το αντίστοιχο προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο και ταυτόχρονα ο ελεγχόμενος αποστερείται των δικαιωμάτων των περ. ι), ια), και ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 5 για δύο (2) έτη.

 1. Αν ενεργός μελισσοκόμος δεν υποβάλει τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών της παρ. 2 του άρθρου 7, επιβάλλονται, κατά περίπτωση, οι διοικητικές κυρώσεις των παρ. 14, 15 και 16 του άρθρου 7.
 2. Αν ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών μειωθεί λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον μελισσοκόμο, υπό τον όρο ότι έχει ενημερώσει εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο την αρμόδια ΔΑΟΚ, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών και έχει υποβάλλει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που κρίνονται ικανοποιητικά από την εν λόγω αρχή. Με την επιφύλαξη των πραγματικών περιστάσεων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μεμονωμένες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να αποδεχθούν ως φυσικά περιστατικά που επηρεάζουν το μελισσοκομείο:α) το θάνατο μελισσοσμηνών εξαιτίας ασθένειας βεβαιωμένης από επίσημη κτηνιατρική αρχή ή β) το θάνατο μελισσοσμηνών ή την απώλεια κυψελών μετά από ατύχημα ή φυσικές καταστροφές ή εξαιρετικές περιστάσεις βεβαιωμένες από επίσημες αρχές για τις οποίες ο δικαιούχος δεν θεωρείται υπεύθυνος.
 3. Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόν άρθρο δεν επιβάλλονται για εκείνα τα στοιχεία της αίτησης δήλωσης ως προς τα οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο την αρμόδια ΔΑΟΚ ότι η αίτηση δήλωσή του είναι ανακριβής ή κατέστη ανακριβής μετά την υποβολή της, υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή δεν έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και δεν τον έχει ήδη ενημερώσει σχετικά με τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης όσον αφορά την αίτηση δήλωσή του. Η ενημέρωση εκ μέρους του δικαιούχου όπως περιγράφεται παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα την προσαρμογή της αίτησης δήλωσής του στην πραγματική κατάσταση.
 4. Η αρμόδια ΔΑΟΚ, με ευθύνη του προϊσταμένου της, είναι αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων του παρόντος άρθρου και για την ενημέρωση του Μητρώου με τα αποτελέσματα εφαρμογής των άρθρων 9 και 11.».
 5. Η παρ. 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρέχονται, όποτε κρίνεται απαραίτητο, διευκρινίσεις, οδηγίες σχετικά με την παρούσα και τυχόν επιπλέον στοιχεία σχετικά με την παρ. 1 του άρθρου 7 και το εγχειρίδιο χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 6.».

Άρθρο 2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 37/48518/22-02-2022 απόφασης

Η υπ’ αρ. 37/48518/22-02-2022 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται ως ακολούθως:

 1. Η περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) η ισχύς ή μη της ιδιότητας του ενεργού μελισσοκόμου και των δικαιωμάτων της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 140/106513/16.04.2021 υπουργικής απόφασης.».2. Η περ. β) της του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) για τη διαπίστωση της ισχύος των δικαιωμάτων του ενεργού μελισσοκόμου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 140/106513/16.04.2021 υπουργικής απόφασης,».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

07-05-2023 08:15ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ή ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΟΥΝΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΑΝ ΝΕΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ & ΠΟΣΕΣ ΚΨΕΛΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΑΝ ΝΕΟΣ ΜΕΛΙΣΟΚΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙΔΗΠΟΤΑ ΑΛΛΟ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία