Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Βαμβάκι

Tα νέα συστήματα στους σπόρους βάμβακος με bonus τιμής παραγωγού

Αρκετά µικρά βήµατα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αξίας βάµβακος έχουν γίνει τα τελευταία λίγα χρόνια στον κλάδο. Τον τόνο δίνουν οι σπόροι και οι εισροές. Ακολουθούν, έξυπνα συστήµατα, µηχανήµατα και τις καλλιεργητικές τεχνικές. Είναι γεγονός ότι την τελευταία διετία δεν κατέστη δυνατόν να πληρωθεί ο κόπος των παραγωγών. Ωστόσο από φέτος η διεθνής συγκυρία αλλάζει, η αναζήτηση της ποιοτικής ίνας από τη µεταποίηση εδραιώνεται και το σύστηµα των προπωλήσεων δείχνει ικανό να δώσει µια πιο δίκαιη κατανοµή του πλούτου που παράγει η βαµβακοκαλλιέργεια.

AGRE_2003_024_CMYK

2912
1

Ψευδοσπορά και κατεργασία του εδάφους με καλλιεργητή

Για την επιτυχή προετοιµασία της σποροκλίνης στο βαµβάκι, θα πρέπει η πραγµατοποίηση των καλλιεργητικών εργασιών, όπως η κατεργασία του εδάφους, να γίνεται όταν το χωράφι βρίσκεται στο ρώγο του, όταν έχει δηλαδή την κατάλληλη υγρασία. Μετά το πρώτο όργωµα, ο παραγωγός µπορεί να κάνει ένα µε δύο συµπληρωµατικά περάσµατα µε καλλιεργητή. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η κατεργασία του εδάφους µε φρέζα θα πρέπει να αποφεύγεται, καθώς ζηµιώνει την υγεία-σύσταση του εδάφους, δηµιουργώντας επιφανειακή κρούστα, ενώ παράλληλα µπορεί να βοηθήσει στον µηχανικό πολλαπλασιασµό πολλών ετήσιων ζιζανίων που αναπαράγονται µε υπόγεια όργανα.

Σε κάθε περίπτωση τα µηχανήµατα θα πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς από ριζώµατα ζιζανίων πριν την χρήση τους για αποφυγή µεταφοράς-εξάπλωσής τους στο χωράφι. Συµπληρωµατικά της χηµικής προσπαρτικής ζιζανιοκτονίας, κατά την οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν µη εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα ευρέως φάσµατος, µπορεί να εφαρµοστεί και το µέτρο της ψευδοσποράς, µε άρδευση του χωραφιού και καταστροφή των ζιζανίων που βλαστήσαν µε χρήση κοινής δισκοσβάρνας και µε βάθος επεξεργασίας τα 7 εκατοστά το µέγιστο.

Ζιζανιολογικά προβλήματα, ορθή χρήση ζιζανιοκτόνων και βιωσιμότητα της καλλιέργειας βάμβακος

Του Δημ. Χάχαλη, *Εργαστήριο Ζιζανιολογίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

To βαµβάκι αποτελεί µιας ζωτικής σηµασίας καλλιέργεια για τη χώρα µας και ως εκ τούτου τα θέµατα ζιζανίων/ζιζανιοκτόνων αποτελούν διαχρονικά σηµαντικό πεδίο έρευνας, γνώσης και καινοτοµίας από το Εργαστήριο Ζιζανιολογίας του Μπενακείου Φυτοπαθαλογικού Ινστιτούτου, µέσω προγραµµάτων (ecopest) και δράσεων της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας.

Τα  ζιζανιοκτόνα,µπορεί να είναι ενσωµατούµενων (PPI-, pendimethalin, fluometuron) ή προφυτρωτικά (PRE-, fluometuron, s-metolachlor και terbuthylazine). Επίσης, χρησιµοποιούνται συνδυασµοί ζιζανιοκτόνων, που σε κυρίαρχο ποσοστό συµµετέχει το ζιζανιοκτόνο fluometuron.Η χηµική ζιζανιοκτονία αποτελεί το βασικό (µεταφυτρωτικό) «όπλο» του παραγωγού κρατώντας ελεύθερη ζιζανίων την καλλιέργειας από την 2η έως την 9η εβδοµάδα µετά το φύτρωµα.

Με δεδοµένο την απουσία εκλεκτικών σκευασµάτων για µεταφυτρωτική εφαρµογή (για πλατύφυλλα ζιζάνια), εκτός από την κατά παρέκκλιση έγκριση του pyriothiobac, χρησιµοποιούνται εξειδικευµένοι τρόποι εφαρµογής του glyphosate (π.χ. µε καλύπτρα) για την αντιµετώπιση των ζιζανίων µεταξύ των γραµµών. Επίσης, υπάρχει τεχνολογία ακριβείας ψεκαστικού συστήµατος (WeedSeeker) που µε την χρήση αισθητήρα ψεκάζει µόνο ζιζάνια (και όχι γυµνό έδαφος), µεταξύ των γραµµών σποράς.

Αναφέρεται ότι στην καλλιέργεια βαµβακιού εµφανίζεται ένας µεγάλος αριθµός (περίπου συνολικά 20 είδη) από στενόφυλλα και πλατύφυλλα ζιζάνια. Τα πιο δύσκολα ζιζάνια είναι τα πλατύφυλλα (όπως η περικοκλάδα Convolvolus arvensis, η αγριοµελιτζάνα, Xanthium strumarium κ.α). Το πλέον δυσεξόντωτο ζιζάνιο, που τείνει να κυριαρχήσει σχεδόν σε όλες τις περιοχές της βαµβακοκαλλιέργειας αναφέρεται ότι είναι η πορφυρή κύπερη (Cyperus rotundous).

Από διαθέσιµα στοιχεία αναφέρεται ότι για την αντιµετώπιση των ζιζανίων στην χώρα µας, µετά την εγκατάσταση της καλλιέργειας, απαιτείται ένας αριθµός µηχανικών σκαλισµάτων καθώς και χειρωνακτικών σκαλισµάτων, µε µέσο κόστος 10-15 ευρώ/στρέµµα, που σε αρκετές περιπτώσεις ανέρχεται στα 20 ευρώ/στρέµµα. Η καθαρή πρόσοδος της καλλιέργειας δηλώνεται γύρω στα 50-60 ευρώ/στρέµµα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είναι αρνητική και υπάρχει πλήρης απουσία άλλων οικονοµικών λύσεων για την αντιµετώπιση των δυσεξόντωτων ζιζανίων. Καθολικά οι παραγωγοί επιζητούν νέες εγκρίσεις, για όλους τους τύπους ζιζανιοκτόνων (ενσωµατούµενα, προφυτρωτικά και εκλεκτικά µεταφυτρωτικά).

Για την αντιµετώπιση των σηµαντικών ζιζανιολογικών προβληµάτων, η πολιτεία  έχει αδειοδοτήσει κατά παρέκκλιση σκευάσµατα µε δραστικές που έχουν εκλεκτικότητα στην καλλιέργεια όπως: pyriothiobac (εµπορικό όνοµα Staple) για νωρίς µεταφυτρωτικές εφαρµογές για πλατύφυλλα ζιζάνια και trifloxysulfuron (εµπορικό όνοµα Envoke) για την κύπερη. Σηµειωτέων η δραστική pyriothiobac βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης στην Ε.Ε.

 

Σε ανοδικό κύκλο η αγορά, µε τιµή Νέας Υόρκης οι προπωλήσεις

> Γύρω από τα 55 λεπτά το κιλό κλείνουν οι προπωλήσεις σύσπορου στους παραγωγούς

> Λιγοστά τα παγκόσµια αποθέµατα διαµορφώνουν ευνοϊκά θεµελιώδη για την επόµενη σοδειά
Του Πέτρου Γκόγκου

Την εικόνα µιας πιο ώριµης αγοράς εκπέµπει τις τελευταίες εβδοµάδες ο κλάδος βάµβακος στην Ελλάδα, µε το µοντέλο των προπωλήσεων να κερδίζει την εµπιστοσύνη των παραγωγών και τις διεθνείς τιµές να διαµορφώνουν µετά από χρόνια επίπεδα αρκετά πάνω από τα 50 λεπτά το κιλό στο σύσπορο. 

Φαίνεται ότι η διαδικασία αυτή που φέτος για πρώτη φορά εδραιώνεται σε τέτοιο βαθµό, αφήνει προς το παρόν στην άκρη τις στρεβλώσεις του προηγούµενου καθεστώτος κλεισιµάτων τιµών, κατά το οποίο όλα κρίνονταν εντός λίγων ηµερών τον Νοέµβριο και τον ∆εκέµβριο του κάθε έτους. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, ο αρκετοί ήταν οι βαµβακοκαλλιεργητές που έκλεισαν το διάστηµα αυτό µέρος της εκτιµώµενης νέας παραγωγής τους επωφελούµενοι από το χρηµατιστηριακό ράλι κατά το οποίο τα ταµπλό της νέας Υόρκης έγραψαν 94 και 95 λεπτά ανά λίµπρα για τα συµβόλαια Μαΐου.

Στις αρχές του Φεβρουαρίου, όταν λανσαρίστηκε ο νέος αυτός µηχανισµός οι τιµές που έδιναν τα εκκοκκιστήρια κυµαίνονταν στα 48 µε 49 λεπτά το κιλό, για να ακουστούν στη συνέχεια επίπεδα πέριξ των 55 και 56 λεπτών το κιλό. Η διόρθωση του χρηµατιστηρίου προ ολίγων ηµερών, συνέπεσε µε την ισχυριοποίηση του δολαρίου, γεγονός που «µάζεψε» την πτώση και έτσι οι δουλειές συνεχίζονται πέριξ των 54 λεπτών το κιλό για το σύσπορο.

Όπως µεταφέρουν εκκοκκιστές, τα πολλά φιξαρίσµατα ξεκίνησαν όταν οι τιµές των συµβολαίων ∆εκεµβρίου 2021 βρέθηκαν πάνω από τα 85 σεντς ανά λίµπρα χρηµατιστηριακά. Την Τετάρτη 17 Μαρτίου, έπειτα από µια πτώση στα 82 σεντς η λίµπρα, η χρηµατιστηριακή τιµή ανέκαµψε κοντά στα 84 σεντς. Οι τεχνικές αναλύσεις δείχνουν ότι η στήριξη του προϊόντος ενεργοποιείται σε τιµές πέριξ των 82 σεντς για τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου, µε τις αντιστάσεις πέριξ των 87 σεντς ανά λίµπρα.

Την ίδια στιγµή, διεθνείς αναλυτές βλέπουν τις παλιές σοδειές που διαπραγµατεύονται στα συµβόλαια Μαΐου και Ιουνίου να προσανατολίζονται για την υπέρβαση του 1 δολαρίου ανά λίµπρα τις επόµενες εβδοµάδες κάτι που λογικά θα παρασύρει στην περαιτέρω άνοδο και τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου 2021, βάσει των οποίων γίνονται και τα φιξαρίσµατα στην εγχώρια αγορά. Όλα αυτά, όσο η ισοτιµία στο ευρωδολάριο διαµορφώνεται στα 1,17-1,18 ευρώ, κάτω από τα επίπεδα των 1,20 ευρώ, βελτιώνοντας έτσι τις τιµές για το ελληνικό βαµβάκι. Όπως µεταφέρουν άνθρωποι της αγοράς στην Agrenda, εφόσον «δούµε χρηµατιστηριακή ανοδική αντίδραση, αρκετοί παραγωγοί θα σπεύσουν να προπωλήσουν σύσπορο».

Η αγορά λοιπόν διατηρεί ανοδικό ρυθµό τόσο σε συνάρτηση µε τα τεχνικά όσο όµως και µε τα θεµελιώδη. Ήδη τα παγκόσµια αποθέµατα βάµβακος, βάσει υπολογισµών που προκύπτουν από την τελευταία έκθεση του αµερικανικού υπουργείου γεωργίας (USDA) υποχωρούν στα 94 εκατ. δεµάτια, αρκετά κάτω από τα άνω των 100 εκατ. δεµατίων που εγκλώβισαν την αγορά σε έναν πτωτικό κύκλο τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, αναµένεται µια υποχώρηση των εκτάσεων στις ΗΠΑ, αφού η καλλιέργεια σόγιας και καλαµποκιού, δύο προϊόντων που επίσης βρίσκονται σε ανοδικό κύκλο, έρχεται να «κλέψουν» εκτάρια από την καλλιέργεια βάµβακος. 

Οι εξαγωγές των ΗΠΑ και της Βραζιλίας αναµένεται να αυξηθούν κατά 45% και 17% αντίστοιχα και είναι ενδεικτικές της στροφής στην διεθνή αγορά βάµβακος που την τελευταία διετία έχει εγκλωβιστεί σε ένα πτωτικό σπιράλ, ειδικά στην φυσική της έκφανση. Το παραπάνω αποτελεί πεποίθηση µιας σειράς αναλυτών που παρακολουθούν στενά το εµπόρευµα αυτό, ενώ πλέον η ∆ιεθνή Συµβουλευτική Βάµβακος (ICAC) έρχεται να επικυρώσει την τάση, όσο τοποθετείται θετικά και για την επικείµενη καλλιεργητική περίοδο.

Ολόκληρο το αφιέρωμα διαθέσιμο εδώ

 
Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

28-03-2021 13:17Κώστας

Η παράθεση των διαφημίσεων των εταιρειών είναι αφιέρωμα στο βαμβάκι; Τι αποκομίζει ο βαμβακοκαλλιεργητής, σε τι μπορεί να ωφεληθεί απ' ΄αυτό το "αφιέρωμα";

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία