BACK TO
TOP
Farming

Ασπίδα κατά της ακαρπίας και ρεκόρ παραγωγής

Τα µέλη του Συνεταιρισµού Ελαιοπαραγωγών Αστερουσίων (Φαµελιά Αστερουσίων) γράφουν ιστορία διότι και φέτος, παρά την µειωµένη καρποφορία που σηµειώθηκε σε παραγωγικά κέντρα της χώρας, σηµειώνουν πολύ υψηλή παραγωγή. ∆ιότι δεν επηρεάστηκαν σε τόσο µεγάλο βαθµό από την ακαρπία. Η αποδοτικότητα αυτή των ελαιόδεντρων οφείλεται εν πολλοίς µε τη συνεργασία τους µε την Timac Agro | ΛΥ∆Α και την εφαρµογή λιπασµάτων και βιοδιεγερτών της εταιρείας.

42-43_01_6

Καλλιόπη Τσαρνά

193
13

Μάλιστα, ένα από τα µέλη του συνεταιρισµού, ο Ιωάννης Μηναδάκης από το Φουρνοφάραγγο του νοµού Ηρακλείου στην Κρήτη, είχε ακόµη ένα λόγο για να χαµογελάει φέτος, καθώς ήταν ένας από τους µεγάλους νικητές του διαγωνισµού που διοργάνωσε η Timac Agro | ΛΥ∆Α, κερδίζοντας ένα υπερσύγχρονο ψεκαστικό µηχάνηµα από την Arcadia Terra το οποίο η εταιρεία προσαρµόζει ανάλογα µε τις ψεκαστικές ανάγκες των παραγωγών. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό είχαν παραγωγοί – αγοραστές των προϊόντων της εταιρείας από συνεργαζόµενα µε αυτήν καταστήµατα. Οι νικητές του διαγωνισµού αναδείχθηκαν µετά από κλήρωση.

Η οργάνωση το κλειδί της επιτυχίας

Ο συνεταιρισµός ιδρύθηκε το 2016 µε στόχο τη δηµιουργία ενός φορέα ο οποίος θα είναι λειτουργικός, ενεργητικός και θα µπορεί να αποδώσει στο 100% τις δυνατότητες των µελών του, εξηγεί στην Agrenda ο πρόεδρος του Συνεταιρισµού, Μανόλης Ιατράκης. «Εµείς θέλουµε να αναδείξουµε και το εγώ µέσα από την ισχυροποίηση του εµείς», λέει ο πρόεδρος. Ο Συνεταιρισµός αριθµεί 85 τακτικά µέλη, µε περίπου 120.000 ελαιόδεντρα, και πολλά συνεργάζοµενη µέλη. Ο Σπύρος Φανουργάκης είναι τοµεάρχης επικοινωνίας της οµάδας υποστήριξης του Συνεταιρισµού και υπεύθυνος για τον έλεγχος τήρησης και εφαρµογής των πρακτικών από όλα τα µέλη ώστε να µην επηρεάζεται το σύνολο. Ο Σπύρος βρίσκεται σε επικοινωνία µε την γεωπόνο του Συνεταιρισµού.  Η οµάδα υποστήριξης αναλαµβάνει την καθοδήγηση των ελαιοπαραγωγών και τις αναλύσεις εδάφους. Πριν από την επιλογή και εφαρµογή των λιπασµάτων γίνεται πειραµατικός έλεγχος αποτελεσµατικότητας και υπολειµµατικότητας, εξηγεί ο τοµεάρχης ποιότητας και γραµµατέας του Συνεταιρισµού, Μανόλης Κωνσταντάκης.

Αποτελεσµατική συνεργασία  για λύσεις θρέψης

Η συνεργασία του Συνεταιρισµού µε την Timac Agro | ΛΥ∆Α ξεκίνησε το 2019, µια δύσκολη παραγωγικά χρονιά, µε τη συµβολή του Νίκου Μαυροµανωλάκη, και των εκπροσώπων-γεωπόνων της εταιρείας, µεταξύ άλλων ο Μπάµπης Παπαδοπούλης, Περιφερειακός ∆ιευθυντής Πωλήσεων για την Κρήτη και την Ρόδο και η Έφη Πισκόπου, Operational Marketing & Product Manager. «Η ισχυροποίηση του δέντρου συνδέεται µε τη θρέψη και ξεκινάει µε τη βασική λίπανση», δηλώνει ο Μ. Ιατράκης. Τα πρώτα λιπάσµατα που χρησιµοποιήσαν ήταν το SEACTIV ELITE πλούσιο σε άζωτο, κάλιο, ασβέστιο και βόριο, στην καρπόβια γενιά και το SEACTIV LEOS µε βόριο και ψευδάργυρο, στην ανθόβια γενιά του πυρηνοτρύτη.. Τα αποτελέσµατα που είδαν οι ελαιοπαραγωγοί στην διαδικασία δεσίµατος καρπού ήταν εξαιρετικά. «Για να ρίξουµε κάποιο λίπασµα στο χωράφι θα πρέπει να υπάρχει λόγος, να δίνει λύση, οικονοµική αξία» συµπληρώνει ο πρόεδρος για να υποστηρίξει την απόφαση επιλογής των λιπασµάτων της Timac Agro | ΛΥ∆Α.

Αξιολόγηση του κόστους προς το όφελος

Μετά από τις πρώτες κιόλας εφαρµογές και ανάλογα µε τις ανάγκες που προέκυψαν, εµπιστεύτηκαν τα λιπάσµατα-βιοδιεγέρτες και προχώρησαν στη χρήση σχεδόν ολόκληρης της σειράς Seactiv όπως τα SEACTIV ELITE, SEACTIV LEOS, SEACTIV KALEO, SEACTIV MAGICAL, SEACTIV VITI, SEACTIV RAME, SEACTIV ORIS. Επιπλέον έχουν εντάξει στα προγράµµατά τους το DUOFERTIL TOP 36PK, που συνδυάζει φώσφορο και ασβέστιο σε µοριακό επίπεδο µεγιστοποιώντας την απορρόφηση και συµπληρώνεται από την τεχνολογία MPPA DUO που κινητοποιεί τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους και διεγείρει την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος καθώς και το MAXIFRUIT® που συµβάλλει στην καρποφορία, αυξάνοντας τον ρυθµό καρπόδεσης, το βάρος και το µέγεθος του καρπού. «Η τεχνολογία SEACTIV® COMPLEX αποτελεί ένα σύµπλοκο ενεργών µορίων που περιέχουν µεταξύ άλλων IPA, Γλυκίνη Μπεταΐνη και αµινοξέα, µε το IPA να ενισχύει τη διασυστηµατικότητα και τις φυσιολογικές διεργασίες και η Γλυκίνη Μπεταΐνη να αυξάνει την αντοχή της καλλιέργειας στα αβιοτικά στρες», εξηγεί η Έφη Πισκόπου από την Timac Agro | ΛΥ∆Α.  

Η διαφορά φάνηκε από το πρώτο έτος εφαρμογής των προϊόντων

Με τη χρήση των προϊόντων της σειράς SEACTIV της Timac Agro | ΛΥ∆Α κατάφερε ο Ιωάννης Μηναδάκης να σταµατήσει τα προβλήµατα που έπληξαν τους περισσότερους ελαιοπαραγωγούς φέτος ενώ ο ίδιος ανταποκρίθηκε στις ακριβείς ανάγκες των δέντρων του, δίνοντας τους τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία. Η συνεργασία του Ιωάννη Μηναδάκη, νικητή του ψεκαστικού της ARCADIA TERRA από το διαγωνισµό της Timac Agro | ΛΥ∆Α, µε τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Ελαιοπαραγωγών Αστερουσίων µετράει πλέον 4 χρόνια, ξεκινώντας από το 2020.

Με 50 στρέµµατα και 1.200 ελαιόδεντρα

Φέτος λοιπόν το ψεκαστικό µηχάνηµα που κέρδισε θα αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο στα χέρια του παραγωγού. Ο Ιωάννης καλλιεργεί περίπου 50 στρέµµατα µε 1200 ελαιόδεντρα και χρησιµοποιεί τα προϊόντα της Timac Agro | ΛΥ∆Α όπως προτείνουν οι γεωπόνοι του Συνεταιρισµού. Οι διαφορές που παρατηρεί στα δέντρα του ο παραγωγός είναι τεράστιες τόσο στην ποιότητα όσο και στην ποσότητα σε σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια. «Για παράδειγµα φέτος, ήταν τέτοια η χρονιά όπου παρατηρήθηκε ακαρπία στις περισσότερες ελαιοπαραγωγικές περιοχές. Εδώ όµως κάτι τέτοιο δε συνέβη, εµείς θα µαζέψουµε κανονική παραγωγή» λέει χαρακτηριστικά ο παραγωγός

Πλεονεκτική η θέση των ελαιοπαραγωγών της Φαµελιάς Αστερουσίων

Ο ίδιος, όπως και τα υπόλοιπα µέλη του Συνεταιρισµού, παράγουν υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο µε βιώσιµους τρόπους. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της σωστής θρέψης µε βιοδιεγέρτες οι οποίοι βοηθούν και στην καταπολέµηση του στρες που οφείλεται σε αβιοτικούς παράγοντες, φαινόµενο που παρατηρείται ολοένα και περισσότερο από χρονιά σε χρονιά. Η παραγωγή των µελών του Συνεταιρισµού δεν έχει δεχτεί πλήγµα παρά την µειωµένη καρποφορία που παρατηρείται φέτος σε όλη την Κρήτη. Ο παραγωγός δηλώνει πως δεν είχαν φυλλόπτωση τα δέντρα του, ακόµα και αυτά που δεν έχουν πρόσβαση σε νερό.

Επιπλέον, ένα ακόµα σηµαντικό πρόβληµα της φετινής σεζόν στην παραγωγή της Ελλάδας ήταν η σχινοκαρπία, η οποία δεν παρατηρήθηκε στους ελαιώνες όπου έγινε η εφαρµογή των λιπασµάτων της Timac Agro | ΛΥ∆Α και συγκεκριµένα της σειράς SEACTIV. «Οι βιοδιεγέρτες έχουν αποτέλεσµα σε εµάς διότι τα δέντρα µας είναι απολύτως ισορροπηµένα οπότε βάζοντας και υψηλής τεχνολογίας λιπάσµατα στο δέντρο, όπως αυτά της Timac Agro | ΛΥ∆Α, το κάνουµε πιο ισχυρό» λέει ο παραγωγός.

Τα δέντρα που είχαν φορτίο πέρσι κατάφεραν να δώσουν και φέτος υψηλή καρποφορία

Η παραγωγή ελαιολάδου, µετά την εφαρµογή των προϊόντων, αυξήθηκε θεαµατικά. Φέτος, ο ίδιος και τα µέλη του συνεταιρισµού χρησιµοποίησαν το SEACTIV ORIS, ένα λίπασµα-βιοδιεγέρτη, µέσω διαφυλλικών εφαρµογών, λόγω των µη ευνοϊκών κλιµατολογικών συνθηκών και συγκεκριµένα εξαιτίας της µακράς περιόδου ξηρασίας και της έλλειψης ψύχους. Μετά από την εφαρµογή του προϊόντος κατάλαβαν ότι το λίπασµα «δούλεψε» καθώς τα δέντρα που είχαν φορτίο πέρσι κατάφεραν να δώσουν και φέτος υψηλή καρποφορία. «Και όλα αυτά µε την βοήθεια της Timac Agro | ΛΥ∆Α» λέει ο παραγωγός, χαρούµενος και ευγνώµων για το ψεκαστικό και τα αποτελέσµατα που του δίνουν τα λιπάσµατα της εταιρίας στον ελαιώνα του.

Σχόλια (13)
Προσθήκη σχολίου

18-12-2023 13:28Κώστας Φραγκιαδάκης

Καλό θα είναι, αντί να αναφέρετε σε ένα άρθρο 155 φορές το Tymac agro lyda, να μας δώσετε τα δεδομένα. Δηλαδή: πόσους τόνους λάδι έβγαλαν πέρυσι, πόσους έβγαλαν πρόπερσυ και πόσους θα βγάλουν φέτος. Γιατί αλλιώς πιο πολύ για διαφήμιση εταιρείας μοιάζει το άρθρο παρά με κάτι ουσιαστικό.

Απάντηση

16-12-2023 19:19Vagelis

Αλλά τα συμπεράσματα δεν βγαίνουν ελαφρά τη καρδία όπως γίνεται στο συγκεκριμένο.Αν θέλει η εν λόγω εταιρεία ας προβεί σε πειραματικό με τους ισχύοντες κανονισμούς για να αποδείξει τα παραπάνω, διαφορετικά εκτείνεται.

Απάντηση

16-12-2023 16:52Νινα

Τα ίδια προϊόντα της ίδιας εταιρίας στη Χαλκιδική φέτος γιατί δε δούλεψαν;τα έχω χρησιμοποιήσει...καλά . Όμως ανεβάζουν το κόστος παραγωγής στο θεό...κ μόνο με τη θρέψη δεν βλέπεις φως . Εξίσου σημαντική είναι κ η φυτοπροστασία που την ξεχνάτε...ακόμη κ στη Χαλκιδική οι κορωνεικες είχαν παραγωγή κ φέτος. Παρακαλείστε. .αυτά που δημοσιεύεται να τα δημοσιεύεται με νούμερα .. ας πούμε γιατί δε λέτε πόσο χρονών είναι τα δέντρα στα 50 στρέμματα;;;;γιατί δε λέτε πόσα κιλά καρπό είχαν πέρσι κ πόσο φέτος;

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

16-12-2023 15:51Γιώργης

Τα δέντρα και τα χωράφια είναι εκεί δέν έχουν φυγει, κάντε μια βόλτα και μετά σχολιάζετε. Έτσι μόνο και μόνο για να μην αναφέρεστε σε "μα@ακιες" και "ψεματαδες"

Απάντηση

16-12-2023 12:32Βαγγέλης

Εγώ τα χρησιμοποιώ τα προϊόντα αυτά συνέχεια....αλλά φέτος υπήρχε ακαρπια.....τώρα τι λένε για να πουλήσουν....

Απάντηση

16-12-2023 11:57Αντωνης Αντωνακης

Ρε παιδιά φέτος ήταν. μία από τις χειρότερες, χρονιές στην ακαρπια λόγου του καιρού βροχές πολλές τον Μάιο και τον Ιούνιο ακόμη και χαλάζι έρειξε σε κάποια σημεία όπως στα Κρεστενα Ηλείας σε ωρισμενα σημεία. Συμπέρασμα είναι ότι αυτή η περιοχή που είχε φέτος καρποφορία σημαίνει ότι δεν είχε βροχές αλλά ούτε χαλάζι. Αυτό με το λιπάσματα μπορεί να ήταν γερά τα δένδρα και να κρατησαν τον καρπό οκ αλλά δεν νομίζω ότι ήταν..μόνο το λίπασμα οκ

Απάντηση

16-12-2023 10:42ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ.... ΕΝΑ ΚΙΛΟ ΛΑΔΙ ΧΩΡΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΙΛΟ ΛΑΔΙ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙ ΘΑ ΔΙΑΛΕΓΕ ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ?

Απάντηση

16-12-2023 06:44Nikos

Είμαι από περιοχή, 25 χιλιόμετρα μακριά,από περιέργεια πήγα να δω αυτές τις φήμες. Μπορεί να λένε και λίγα.τα φαινόμενα σε παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Οι παραγωγοί,οι πιο πολλοί θα μαζεύουν και τον Φλεβάρη. Όποιος έχει την δυνατότητα,περιέργεια ας πάει να δει.

Απάντηση

15-12-2023 17:11Αθανασίου

Υπερβολές όπως πάντα!!! Τους δίνουν κανά δυο - τρία τσουβαλια λίπασμα τζάμπα...και κανά δυο μπουκάλια διαφυλλικο και λένε μα@ακιες μπόλικες!!!. Φέτος έγινε ο κακός χαμός με την ακαρπία και ....αυτοί είχαν υπερπαραγωγή!!! Άσε ρεεε ... ψέματάδες...

Απάντηση

15-12-2023 08:59tassos

Όμορφη Ιστορία ? Σαν Παραμύθι Παιδικό.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Farming Πληρωμές