Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Honey Insider

Σύσταση ειδικής Ομάδας Εργασίας για την ανάδειξη του ελληνικού μελιού

Στην σύσταση Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο το ελληνικό μέλι προχώρησε το ΥπΑΑΤ σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης που αναρτήθηκε στην Διαύγεια στις 14 Ιουλίου.

melissokomos_meli

87
0

Η Επιστημονική Ομάδα θα αποτελείται από:

α) Χριστιάνα Καλογήρου, Γενική Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

β) Μάριο Τζιτζινάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α΄, προϊστάμενο του Τμήματος Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών, της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Καλογρίδη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, βαθμού, Τμήματος και Διεύθυνσης.

γ) Σέρκο Χαρουτουνιάν, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ»), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Σπέντζου, υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Α΄, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πιστοποίησης και Προδιαγραφών, του ίδιου Οργανισμού.

δ) Φανή Χατζήνα, Ερευνήτρια Α΄-Διευθυντής Ερευνών, προϊσταμένη του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ»), ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ε) Σοφία Γούναρη, Ερευνήτρια Α΄-Διευθυντής Ερευνών, του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ»),ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

στ) Αντώνιο Ζαμπέλα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρώτρια την Αναστασία Βαραγγούλη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α΄, προϊσταμένη του Τμήματος Γάλακτος, Αυγών, Μελιού και Λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Τροφίμων, του ίδιου Φορέα.

ζ) Πασχάλη Χαριζάνη, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

η) Πέτρο Ταραντίλη, Καθηγητή του Εργαστηρίου Γενικής Χημείας, του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

θ) Γεώργιο Γκόρα, Επίκουρο Καθηγητή του Εργαστηρίου Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ι) Αντώνιο Τσαγκαράκη, Επίκουρο Καθηγητή του Εργαστηρίου Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ια) Ανδρέα Θρασυβούλου, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ιβ) Χρυσούλα Τανανάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Εργαστηρίου Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας, του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ιγ) Νικόλαο Θωμαΐδη, Καθηγητή του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας, του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ιδ) Ελευθέριο Αλυσσανδράκη, Επίκουρο Καθηγητή, του Εργαστηρίου Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων, του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ιε) Διονύσιο Τσαγκρή, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κανονιστικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ιστ) Διονυσία Στεφανίτση, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Χημικών με βαθμό Α΄, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

  1. Γραμματέα της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας ορίζουμε την Αγγελική Μπαλλά, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ4 Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α΄, που υπηρετεί με απόσπαση στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σ. Κεδίκογλου.
  2. Την Επιστημονική Ομάδα Εργασίας θα συνεπικουρούν στο έργο της, μετά από πρόσκληση της Προέδρου της, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι άλλων υπηρεσιών και φορέων, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Έργο της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας είναι:

α) Η εισήγηση αναγκαίων μέτρων για την προστασία και την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Ελληνικού Μελιού με βάση την χρήση ερευνητικών δεδομένων.

β) Η ανάδειξη της ποιότητας του ελληνικού μελιού και καθιέρωση Ελληνικού Σήματος για το μέλι.

γ) Η προστασία και διαφύλαξη του εγχωρίου γενετικού υλικού μελισσών.

δ) Η επικαιροποίηση των χαρακτηριστικών των οκτώ (8) αμιγών κατηγοριών μελιού και συμπλήρωση των κατηγοριών ταυτοποίησης τύπων ελληνικού μελιού.

ε) Η προστασία, ανάδειξη και κατοχύρωση της ταυτότητας των λοιπών ελληνικών προϊόντων κυψέλης.

στ) Η εισήγηση για την διαχείριση και προστασία της μελισσοκομικής χλωρίδας- Μελισσοκομικά Πάρκα.

ζ) Τα προβλήματα νοθείας και παράνομων ελληνοποιήσεων στο μέλι –Ισοζύγιο Μελιού.

  1. Η Επιστημονική Ομάδα Εργασίας θα αναφέρεται στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σ. Κεδίκογλου.
  2. Η θητεία της Προέδρου και των μελών της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας λήγει στις 31-12-2023.
  3. Η Επιστημονική Ομάδα Εργασίας είναι μη αμειβόμενη.
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία