Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Honey Insider

Άνοιξαν οι αιτήσεις για προώθηση και αναλύσεις μελιού με αναδρομική κάλυψη δαπανών

Στην προδημοσίευση των προγραμμάτων «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης» και του «Προώθηση του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης» στο πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου Τομεακού Μελισσοκομικού Προγράμματος της ΚΑΠ 2023-2027, προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καλώντας τους εν δυνάμει δικαιούχους να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής.

Imagen1

568
0

Το πρόγραμμα «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης» έχει προϋπολογισμό 300.000 ευρώ ανά έτος και εν δυνάμει δικαιούχοι είναι ενεργοί Μελισσοκόμοι και αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί.

Επιλέξιμη δαπάνη είναι η πραγματοποίηση αναλύσεων δειγμάτων ελληνικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης σε διαπιστευμένα εργαστήρια, με σκοπό τον έλεγχο των φυσικοχημικών τους παραμέτρων, της διερεύνησης της πιθανής ύπαρξης καταλοίπων φυτοπροστατευτικών ουσιών, αντιβιοτικών ή/και άλλων ξένων και επικίνδυνων ουσιών και ελέγχου της νοθείας. Τα εργαστήρια πρέπει να διαθέτουν διαπίστευση στο αντικείμενο – πεδίο του διενεργούμενου από τα ίδια ελέγχου. Για την προγραμματική περίοδο 2023, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από 1/1/2023 έως και την 31/07/2023.

Για δαπάνες έως 10.000 ευρώ η ενίσχυση ορίζεται στο 100%, για δαπάνες μεταξύ 10.000,01 έως 20.000 ευρώ ορίζεται στο 50% και για δαπάνες μεταξύ 20.000,01 και 30.000 ευρώ 20%.

«Προώθηση του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης»

Το πρόγραμμα «Προώθηση του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης» έχει προϋπολογισμό 200.000 ευρώ ανά έτος και εν δυνάμει δικαιούχοι είναι ενεργοί μελισσοκόμοι και νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το ΥΠΑΑΤ, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικοί φορείς και αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό καλύπτονται μεταξύ άλλων η συμμετοχή σε εκθέσεις προώθησης του προϊόντος με τη δημιουργία εκθεσιακών περιπτέρων με ενδεικτικό κόστος μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως, η συμμετοχή σε εκδηλώσεις/ημερίδες/συνέδρια μέχρι του ποσού των 2.000 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως, η ραδιοφωνικής, τηλεοπτική ή/και διαδικτυακή προβολής, μέχρι του ποσού των 5.000 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως κ.α..  Η επιδότηση φτάνει το 100% των δαπανών.

Για την προγραμματική περίοδο 2023, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από 1/1/2023 έως και την 31/07/2023.

Για τη συμμετοχή στις δύο δράσεις, οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν σχετική αίτηση με τη μορφή του συνημμένου υποδείγματος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας και παραστατικά υλοποίησης της Δράσης, εντός 20 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της υπ’ αριθ. 365/217159/07-07-2023 ΥΑ στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή, η οποία παρέχεται μέσω GOV.gr

Σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αναφέρει

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη καθορίστηκαν το ακριβές περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της δράσης "Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης", της Παρέμβασης Π2-55.4, στο πλαίσιο υλοποίησης των παρεμβάσεων του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση της προστιθέμενης αξίας των μελισσοκομικών προϊόντων και η διευκόλυνση της εμπορίας τους.

Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης καλύπτει τα προγραμματικά έτη από 2023 έως 2027, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Τα εγκεκριμένα χρηματοδοτικά όρια της συνολικής δαπάνης για την υλοποίηση της δράσης σύμφωνα με το χρηματοδοτικό πίνακα εκροών της Παρέμβασης 12-55.4 του εγκεκριμένου Σ.Σ. ΚΑΠ 2023 - 2027, καθορίζονται σε 300.000 € ανά έτος εφαρμογής της δράσης, εκ των οποίων 50% προέρχονται από πόρους της Ε.Ε. και το υπόλοιπο 50% βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ως δικαιούχοι ορίζονται:
α) ενεργοί Μελισσοκόμοι οι οποίοι έχουν ενεργό Κωδικό  Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή/και στην παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων ή και στην κατηγορία του αγρότη ειδικού καθεστώτος
β) Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται και στο μελισσοκομικό τομέα, καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα, εφόσον αυτοί ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας τα μελισσοκομικά προϊόντα που παράγουν τα μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά και έχουν δηλωμένο ανάλογο ΚΑΔ.

Ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται η πραγματοποίηση αναλύσεων δειγμάτων ελληνικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης σε διαπιστευμένα εργαστήρια, με σκοπό τον έλεγχο των φυσικοχημικών τους παραμέτρων, της διερεύνησης της πιθανής ύπαρξης καταλοίπων φυτοπροστατευτικών ουσιών, αντιβιοτικών ή/και άλλων ξένων και επικίνδυνων ουσιών και ελέγχου της νοθείας. Τα εργαστήρια πρέπει να διαθέτουν διαπίστευση στο αντικείμενο - πεδίο του διενεργούμενου από τα ίδια ελέγχου

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης δήλωσε:
«Γνωρίζω τα προβλήματα και καταλαβαίνω τις αγωνίες των μελισσοκόμων της χώρας μας. Για το λόγο αυτό προγραμματίζουμε συνάντηση άμεσα με τους εκπροσώπους του μελισσοκομικού τομέα, προκειμένου να βρούμε λύσεις στα χρόνια  ζητήματα του κλάδου, αλλά  και να αναδειχθεί η άξια του ελληνικού μελιού. Πρόσφατα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την διευκόλυνση  του κλάδου έδωσε παράταση , έως και τις 14-7-2023,  στην ψηφιακή υποβολή της αίτησης συμμετοχής και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και παραστατικών της  δράση «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων», της παρέμβασης Π2-55.3.  Οι μελισσοκόμοι χρειάζονται ουσιαστική στήριξη με συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε δίπλα  τους, αρωγοί στη προσπάθεια για της αναβάθμιση του προϊόντος τους».

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία