Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Τράπεζες

Πρόσβαση των αγροτών στα εγγυημένα με 80% δάνεια λόγω πανδημίας

Από την Τετάρτη 3 Ιουνίου ξεκινά η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την εγγύηση νέων δανείων στο 80% και για ποσό μέχρι το 25% του ετήσιου τζίρου, με συμμετοχή δεκατριών ελληνικών τραπεζών. Δικαιούχοι κρίνονται και επιχειρήσεις ή αυτοαπασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

33542057494_030e81bc60_b

9
2

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες από τις 12 το μεσημέρι μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis.

Συμμετοχή στο Ταμείο Εγγυοδοσίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας έχουν δεκατρείς τράπεζες στις οποίες μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι και συγκεκριμένα οι : Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Attica Bank, Optima Bank, Procredit Bank και οι συνεταιριστικές τράπεζες Ηπείρου, Παγκρήτια, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Κεντρικής Μακεδονίας, Χανίων.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά. «Ολες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για να λάβουν δάνειο με 80% εγγύηση από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, θα μπορούν να επισκεφθούν την Τράπεζα της αρεσκείας τους και να κάνουν αίτηση στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Μέσω του Ταμείου θα δίνονται εγγυήσεις εως και 80% για κεφάλαια κίνησης μικρών μεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων και θα αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 διάρκειας έως 5 έτη, με την εγγύηση να καλύπτει το δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του. Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και όσων δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες».

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές, δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ. Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του κάθε δανείου δεν θα μπορεί να υπερβαίνει:

•             ή το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης για το 2019. (Στην περίπτωση Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του),

•             ή το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης «Προχωρούμε σήμερα ένα ακόμη βήμα την υλοποίηση της δέσμευσής μας για άμεση και έμπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων. Με το νέο αυτό χρηματοοικονομικό εργαλείο, που θα χρηματοδοτήσει την αγορά με νέα δάνεια ύψους 7 δισ. ευρώ, διευρύνουμε αισθητά την περίμετρο των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που μπορούν να δανειοδοτηθούν από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Παρέχοντας εγγύηση - μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - έως 80% σε κάθε δάνειο κεφαλαίου κίνησης, ενώ σε επίπεδο χαρτοφυλακίου κάθε τραπεζικού ιδρύματος έως 40% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 30% για μεγάλες, στηρίζουμε τη χρηματοδότηση δεκάδων χιλιάδων επιχειρήσεων της χώρας, με ευνοϊκούς όρους και αισθητά μειωμένες εξασφαλίσεις».

Η Eurobank στο πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Στο πλαίσιο στήριξης της οικονομίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η πανδημία, η Eurobank συμμετέχει στην εθνική προσπάθεια και αξιοποιεί κάθε μέτρο και δυνατότητα για την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν η οικονομική δραστηριότητα και να στηριχθεί η απασχόληση.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (EAT), η Eurobank συμμετέχει στο «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID - 19» (Ταμείο Εγγυοδοσίας) για τη χορήγηση νέων δανείων σε κεφάλαια κίνησης ύψους, περίπου, 800 εκ. ευρώ, καλυπτόμενων από την εγγύηση της ΕΑΤ.

Οι υποστηριζόμενες χρηματοδοτήσεις πραγματοποιούνται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID - 19 της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Έχοντας ήδη σχεδιάσει και υλοποιήσει όλες τις προαπαιτούμενες ενέργειες, η Eurobank είναι σε θέση να ολοκληρώσει από την πλευρά της την εγκριτική διαδικασία εντός τριών (3) μόλις ημερών υπό την προϋπόθεση υποβολής πλήρους φακέλου και με την έγκριση και της ΕΑΤ, να εκταμιεύσει ταχύτατα το εγκεκριμένο ποσό του δανείου.

Σημειώνεται ότι για την εκταμίευση των νέων δανείων, που θα διατεθούν σε επιχειρηματικούς πελάτες στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, η Eurobank θα λάβει τις απολύτως αναγκαίες εξασφαλίσεις, με ανώτατο ποσοστό για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις 40% επί του ποσού της χρηματοδότησης όπου αυτό απαιτείται, ενώ για 9 στα 10 νέα δάνεια δεν θα απαιτηθεί προσημείωση. Στόχος είναι να ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης, διασφαλίζοντας παράλληλα και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της.

 

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας: «Το πρόγραμμα εγγυοδοσίας αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που δοκιμάζονται, εξασφαλίζοντας ρευστότητα με εξαιρετικούς όρους, τώρα που την έχουν ανάγκη. Έχουμε κάνει όλη την απαραίτητη προεργασία ώστε να υποδεχτούμε άμεσα τις αιτήσεις τους. Η Eurobank αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για να στηρίξει τους πελάτες της, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, απέναντι στις συνέπειες της πανδημίας».

Τα νέα δάνεια, που καλύπτονται από την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, θα συναφθούν και θα χορηγηθούν ως και την 31η Δεκεμβρίου 2020:

  • Αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων για Κεφάλαιο Κίνησης (συμπεριλαμβανομένων και των απλών, μη μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων) που θα έχουν διάρκεια ως πέντε (5) έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.
  • Tο ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει:
  • Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης για το 2019 ή
  • Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019.

Στο Ταμείο Εγγυοδοσίας έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα (πλην εξωχώριων, εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, δημοσίων φορέων και θυγατρικών τους, ΟΤΑ και θυγατρικών τους).

Η Eurobank, με τη συμμετοχή της στο Ταμείο Εγγυοδοσίας, στα Προγράμματα της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ» και ιδίως στο Υποπρόγραμμα «Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου» από την ΕΑΤ (στο πλαίσιο του οποίου μέρος της χρηματοδότησης παρέχεται από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους), καθώς και με σειρά στοχευμένων πρωτοβουλιών για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, παραμένει σταθερά δίπλα στους πελάτες της ώστε να ανταπεξέλθουν στις έκτακτες ανάγκες ρευστότητας και να επανεκκινήσουν τη λειτουργία τους ομαλά, στη μετά COVID - 19 περίοδο, στηρίζοντας έτσι την εθνική οικονομία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν online αίτηση συμμετοχής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων επιλέγοντας την Eurobank.

 

Λύσεις ενίσχυσης ρευστότητας Επιχειρήσεων

Συνεργασία της  Εθνικής Τράπεζας με την  Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζοντας να στηρίζει έμπρακτα την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, σχεδίασε και προσφέρει το πρόγραμμα «Εγγύηση για το μέλλον», μια σειρά χρηματοδοτικών λύσεων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και των αυξημένων αναγκών τους.  
Σήμερα, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ («ΕΑΤ») προχωράει στην παροχή δανείων σε Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις με την εγγύηση του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητάς τους μετά την επιδημική κρίση του COVID-19.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, η Εθνική Τράπεζα, παρέχει

  • Έγκριση μέσα σε 48 ώρες
  • Άμεση χρηματοδότηση με προνομιακό επιτόκιο
  • Με την εγγύηση του Ταμείου σε ποσοστό 80%, συνολικής διάρκειας έως πέντε ετών και ποσού το οποίο δύναται να φθάσει ή κατόπιν αξιολόγησης τεκμηριωμένου σχεδίου αναγκών να ξεπεράσει το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών ή το διπλάσιο του μισθολογικού κόστους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

 Οι Σύμβουλοι Πελατείας και τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας είναι πάντα στη διάθεση όλων όσοι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες.  Αιτήσεις για το εν λόγω πρόγραμμα γίνονται στο www.ependyseis.gr/mis με την επιλογή της Εθνικής Τράπεζας. 

Η Εθνική Τράπεζα, δεσμεύεται με το πρόγραμμα «Εγγύηση για το μέλλον» να συνεχίσει να παρουσιάζει χρηματοδοτικές λύσεις που αποδεικνύουν έμπρακτα πως βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις και ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.  

Ρευστότητα από την Τράπεζα Πειραιώς μέσω Ταμείου Εγγυοδοσία
Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19», με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας μέσω της χορήγησης δανείων κεφαλαίου κίνησης, συνολικού ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ, αξιοποιώντας την παρεχόμενη εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που καλύπτει το 80% του δανείου.

Μέσω του προγράμματος, το οποίο θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την επανεκκίνηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας,  η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτήσει Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε όλους σχεδόν τους οικονομικούς κλάδους. Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετάσχουν και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

 Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μεγαλύτερο από τα ακόλουθα μεγέθη:

  • το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του, ή
  • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019.

 Μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων.

Η διάρκεια των δανείων μπορεί να ανέλθει έως τα 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση αυτή στο https://www.ependyseis.gr/mis, επιλέγοντας την Τράπεζα Πειραιώς και διασφαλίζοντας ότι θα έχουν ταχύτητα, άριστη εξυπηρέτηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

 Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς www.piraeusbank.gr, στο τηλέφωνο 210-3288000 ή μέσω των εξειδικευμένων στελεχών του Δικτύου Καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

04-06-2020 13:49Antonios Emmanouil

Αν ζητάνε ασφαλιστική, και φορολογική ενημερότητα, ποιος αγρότης και κτηνοτρόφος έχει για πείτε μου.... Δώρο αδωρον είναι...... Πάλι οι μεγάλοι θα τα φάνε

Απάντηση

03-06-2020 11:53Neos Agrotis

Οι περισσότεροι από τους μισούς αγρότες δεν μπορούν να περάσουν ούτε έξω από τράπεζες. Πάλι για τους λίγους κάνετε ότι κάνετε..Συγχαρητήρια!!

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία